Indie - Herdenkingen op 23 locaties met 3 in het buitenlanf

Indië - Herdenkingen op  23 locaties met 3 in het buitenland.´ 

Vorige jaren ontvingen wij een groot aantal aankondigingen van Indië herdenkingen  door geheel Nederland en zelfs uit het buitenland. Het is voor de redactie dan ook een groot raadsel waarom dit jaar niet. Slechts een handvol herdenkingen kregen wij toegestuurd. Ondanks dit geringe aantal heeft de redactie toch besloten om hieraan in deze editie aandacht te schenken. We hebben gemeend  om  noodgedwongen de herdenkingen van vorig jaar te herhalen met waar dat nodig is, aangepaste gegevens en/of weglatingen. Mocht er een herdenking bij staan die dit jaar niet doorgaat of anderzijds, dan biedt de redactie hiervoor op voorhand excuses aan. De redactie wil u er nu alvast op wijzen volgend jaar TIJDIG uw plechtigheid aan te melden. Wilt u weten waar bij  u in de buurt een herdenking plaatsvindt, dan adviseren wij u het internet        te raadplegen. De Nationale Herdenking bij het Indisch Monument zal ook dit jaar weer rechtstreeks door de NOS op televisie worden uitgezonden.

 

14 augustus 2015

Amstelveen, Broersepark

Elk jaar, voorafgaand aan de dag van de capitulatie vindt in Amstelveen de herdenking plaats bij het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van  de  Japanse  bezetting  en de 

Bersiap. De plechtigheid begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Bij deze herdenking is iedereen welkom, maar zorgt u ervoor   tijdig   aanwezig  te  zijn,   vanwege een beperkt aantal van 600 zitplaatsen. Na afloop is er in het naast het monument gelegen gebouw een kumpulan, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 

Nijmegen, Gemeentehuis

De Stichting PION (Platform Indische Organisaties Nijmegen e.o.) organiseert dit jaar voor de 10e keer de Indië Herdenking. Een van de gastsprekers is de in Indonesië geboren auteur Kester Freriks (1954) die zijn verhaal met 

de aanwezigen wil delen. Ook de loco-burgemeester van Nijmegen en een vertegenwoordiger van de gemeente Groesbeek geven hun kijk op 70 jaar herdenken van de capitulatie van Japan. Ieder die de behoefte heeft om bij dit feit stil te staan en te herdenken, is uitgenodigd om aanwezig te zijn. De ceremonie duurt van 19.30 tot 21.00 uur in het Gemeentehuis van Nijmegen.

15 augustus 2015

Wageningen, Rumah Kita

De bewoners van zorginstelling Rumah Kita in Wageningen herdenken samen met hun familieleden de capitulatie veel bewoners luidde deze het begin in  van  de  onafhankelijkheidsstrijd  en de Bersiap periode, waardoor vrijwel ieder het land halsoverkop moest verlaten. Om 10.30 uur   zal Marco Petzoldt regiomanager van Rumah Kita de aanwezigen   welkom heten, waarna de   Burgemeester   van   Wageningen 

enkele woorden zal spreken, namens Gemeente Wageningen.  Tijdens de herdenking wordt de taptoe geblazen, gevolgd door  één minuut stilte en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt de vlagceremonie en worden twee kransen bij het monument gelegd, waarna tot slot ook de bezoekers en bewoners de mogelijkheid hebben om bloemen bij het monument te leggen. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken in het restaurant.

Geldrop, begraafplaats ‘t Zand’

Jaarlijkse herdenking bij het gedenkteken op begraafplaats ’t Zand aan het Aragorn in Geldrop. Vanaf 18.30 uur worden  hier  de  gevallenen herdacht uit de tijd van de Japanse bezetting, de Bersiap en de Politionele Acties, zowel burgers als militairen. Toespraken worden  afgewisseld  met  muziek. Ook hier wordt twee minuten stilte in acht genomen, en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

De Bilt, Stadhuis

Bij het Oorlogsmonument voor  het Stadhuis in de Bilt vind de jaarlijkse herdenking plaats. Omdat deze herdenking ieder jaar drukker wordt, worden alle belangstellenden dringend verzocht   om  tijdig  aanwezig   te  zijn.  De aanvang is om 13.30 uur.  

Bijzonder is, dat er voor elk jaar na de capitulatie van Japan één rode roos in vazen wordt geplaatst; dit jaar dus 67 rozen, plus één witte roos, symbool voor de toekomst. Deze witte roos wordt door iemand van de 4e generatie op een zelfgekozen plaats tussen de rode rozen geplaatst. Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid om zelf bloemen neer te leggen. Daarna is er koffie met spekkoek.

Enschede, Blijdensteinpark

Verreweg het oudste Indië Monument van Nederland staat in Enschede.   Het   werd   in    1960 onthuld door de weduwe van generaal Spoor. De herdenking begint om 10.15 bij het monument in het Blijdensteinpark in Enschede. Sprekers zijn mevr. N. de Ruyter de Wildt, mevr. C. Everhard en Burgemeester Den Oudste. Het gedicht “De strijd duurt voort” wordt voorgedragen door de heer P. Amweg.  Ook hier zal de vlagceremonie uitgevoerd worden, gevolgd door twee minuten stilte en de mogelijkheid om bloemen te leggen.

Den Helder, De Vijfsprong

Bij het monument “Voor hen die vielen” aan De Vijfsprong wordt de jaarlijkse herdenking gehouden. De ontvangst is in Hotel Wienerhof, naast het NS-station om 10.00 uur. Er staat koffie met cake klaar. Om 10.20 uur begint de herdenkingsceremonie met om 11.00 uur de kerkdienst onder leiding van Ds. J. Moens. Na afloop is er (op afroep)  gelegenheid tot het leggen van bloemen op persoonlijke titel. Het officiële gedeelte wordt om 12.00     uur afgesloten met een dank-woord  van  de  voorzitter  van de Stichting “15 augustus herdenking  Den Helder”. Daarna is iedereen uitgenodigd voor een informeel samen zijn in Hotel Wienerhof met koffie en spekkoek en een kleine Indische catering. Vanaf 9.00 uur kunnen kransen en bloemen worden afgeleverd. Insignes en Onderscheidingen mogen worden gedragen. 

Hardenberg, Indiëplantsoen

Ook in Hardenberg worden de gevallenen uit de Tweede Wereld-oorlog en de daarop volgende bloedige periode in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Dit gebeurt bij het Monument achter het theater “De Voorvechter”. Aanvang van de herdenking is om 19.00 uur. 

Soest, Woongroep Insulinde

Een plechtige herdenking  in de Bendopo van woongroep Insulinde aan  de  Wilgenblik 34  in  Soest. Vanaf  10.30  uur  ontvangst  van genodigden, waarna om 11,00 uur de herdenking begint bij de Indische Plaquette bij het Verzetsmonument aan de Ir. Menko-laan.

Steenwijk, Slingerbos

Door St. Herdenking 15 augustus 1945 in Steenwijk wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument in het Slingerbos. Om 11.00 uur is de vlag-ceremonie, waarna de plechtigheid om 11.45 uur begint. Alle belangstellenden wordt dringend verzocht om uiterlijk 11.30 uur aanwezig te zijn. Spreker is onder andere de Burgemeester van Steenwijk.  Na   afloop   is  er  een  Informele bijeenkomst in de foyer van Theater De Meenthe aan het Stationsplein  in Steenwijk

Zwolle, Park Eekhout

Bij het Indië en Nieuw Guinea Monument aan de Van Rooyen-singel worden van 18.45 tot 20.00 uur de slachtoffers  herdacht  van de  Japanse  bezetting, de Bersiap periode, de politionele acties, alsmede de militaire conflicten in

Papua Nieuw Guinea. Gast-sprekers  zijn:  Buce Ubro, zoon van een KNIL militair en tevens ouderling van de Molukse Kerk in Zwolle en Brigade-generaal bd Hein Scheffer, voorzitter van het veteranenplatform. Met de mede-werking van onder andere de leerlingen van de Parkschool zullen kransen en bloemen gelegd worden. Het officiële afgesloten met een defilé. Na afloop is er thee en koffie Theeschenkerij van Park Eekhout. 

Breda, Zorgcentrum Raffy

In de tuin van zorgcentrum Raffy aan   de   Wildestraat   in   Breda organiseert Werkgroep “Indië  Herdenking  Noord  Brabant West”een jaarlijkse herdenking. Men herdenkt er alle mannen, vrouwen en kinderen die het leven lieten  tijdens de Japanse bezetting en de Bersiap. De ceremonie begint om 14.00 uur

 

Den Bosch, “De Grevelingen”

Op het terrein van het Indisch-Moluks zorghuis “De Grevelingen” wordt de herdenking gehouden bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Japanse bezetting en de Bersiap periode. Het ceremoniële gedeelte begint om 14.15. uur met enkele toespraken, koorzang en dan aansluitend de kransleggingen. Het thema van  dit jaar is: “Verleden….Heden”.  

Vervolgens is er voor ieder de gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument, waarna het officiële deel om 16.00 uur sluit. Daarna is in het zorgcentrum nog een muzikaal optreden en kunt u nog wat napraten en wordt een Rijsttafel  geserveerd. Deze herdenking wordt georganiseerd door Stichting HONI (Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië).

Hilversum, Noorderbegraafplaats

Herdenkingsplechtigheid bij het Indië Monument  aan de Laan 1940-1945. Er zullen toespraken worden gehouden en gedichten voorgelezen, waarna bloemen bij het monument worden gelegd.   De plechtigheid, die al voor de    7e keer wordt georganiseerd door de werkgroep “Hilversum 15 augustus”, begint om 16.00 uur.

 

Herdenken buiten Nederland

California, U.S.A.

In Zuid Californië woont een grote groep Indische Nederlanders, die daar in de jaren na de oorlog toe emigreerde. Ieder jaar herdenken zij gezamenlijk de capitulatie van Japan en tevens de slachtoffers van de Bersiap. Zij hebben het voorrecht om op het Ereveld “The National Cemetary” in het westen van Los Angeles  een  speciale  gedenknaald  te mogen oprichten, waar een plaquette met de tekst “De Geest Overwint” de façade van het monument siert. Ieder jaar komt ook de Consul zijn opwachting maken en tevens is  de directeur van The National Cemetary bij de ceremonie aanwezig. Naast  de toespraken is er een zangkoor en is er een kranslegging onder andere door de Dutch Club Advendo en De Wapenbroeders Avio. Wie aldaar verblijft en de ceremonie wil bijwonen kan alle informatie inwinnen bij Winnie Schardijn, winschar@aol.com.

Ontario, Canada

Ook in Canada wordt de capitulatie van Japan herdacht met een bijeenkomst van Nederlandse en Nederlands-Indische Canadezen en andere geïnteresseerden. De  plechtigheid vindt plaats in de Harmony Hall van  Holland Christian Homes in Zuid Ontario op bij de bronzen  plaquette. De organisatie is in handen van “August 15/1945 Foundation – Southern Ontario”. 

Bij de plechtigheid zal de Nederlandse Militaire Attaché in Canada, Commander Er worden toespraken een toespraak houden. Verder zal  aanwezig zijn de  Consul Generaal Hans Horbach, alsmede vertegenwoordigers    van Nederlandse veteranen-organisaties in Canada.  Na afloop wordt gezamenlijk een traditionele Indische maaltijd genuttigd. Nadere inlichtingen: boukedejong@rogers.com

Benidorm, Spanje

Dat in Spanje veel Indische Nederlanders wonen, is bekend. Daarom is er ook in Kerkgebouw Het Anker (in Benidorm, Alicante) een jaarlijkse herdenking van de overgave van Japan. Deze wordt altijd bijgewoond door de Nederlandse Consul en zijn  militaire attaché of zijn Chef de Poste uit Madrid. Ook de plaatselijke Consul voor het gebied rond de Costa Blanca aanwezig. Na de toespraken volgt er een kranslegging en een vlagceremonie. Daarna een informeel samenzijn met een rijsttafel. Bent u in die periode in Spanje en wilt u bij de herdenking aanwezig zijn? Alle informatie kunt u krijgen bij Ortwin Louwerens, orthwin@gmail.com.

Auckland, New Zealand

De EJOS organisatie in Auckland, New Zealand is verantwoordelijk voor de organisatie van de herdenking aldaar. Ergens   in   mei   worden   de  gevallen soldaten van Australië en New Zealand herdacht op de “ANZAC-day”. De Hollandse en Indische mensen hebben daar niets mee van doen, maar sluiten   zich  daar wel  bij  aan,  omdat  er voor  hen geen andere herdenkingsdag is. En dus vieren ze in mei de capitulatie van Japan bij hun eigen monument.  Bovendien is de 15e augustus voor hen geen reden om te vieren, omdat ze op die dag in handen vielen van de strijders van Sukarno. Wie meer wil weten over deze herdenking in mei elk jaar, kan terecht bij de voorzitter:     Ivo Pabbruwe,  ivo.p@xtra.co.nz.  

 

16 augustus 2015

Den Haag, Duinzichtkerk

De jaarlijkse herdenkingsdienst wordt weer georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken op zondag 16 augustus. Tijdens  de dienst zal Bob Schuitemaker vertellen over de bevrijding uit Kamp Bankinang.  Tevens zal er aandacht besteed worden aan de Bersiap periode. Vele burgers van jong  tot oud,  werden in die  periode alsnog of opnieuw vastgezet en die vaak op beestachtige wijze vermoord of verminkt. Medewerking door het Stemmenorkest uit Well, dat    met teksten en muziek de bijeenkomst zal opluisteren. Het oorspronkelijke Vocale Vrouwen-orkest ontstond in 1943 in Kamp Palembang onder leiding van Norah Chambers en zendelinge Margaret Dryburgh.     De locatie is de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag. De aanvang van de herdenking is om 17.00 uur.

Amsterdam  Bijlmerparktheater

Een herdenkingsceremonie, die georganiseerd wordt door de Stichting 4/5 mei Comité  Amsterdam Zuid-Oost. Met live muziek van het duo “Young Released” en allerlei hapjes en drankjes. De herdenking begint om 14.45 en het gehele programma duurt tot ongeveer 18.00 uur. Iedereen is welkom vanaf ongeveer half drie. Gastsprekers zijn: Mevrouw Dita Vermeulen en de heer Herman Morssink. Verder wordt de film “Opgevangen in Andijvielucht” vertoond. De bijdrage voor het middagprogramma is € 3,00. U bent van harte welkom.

 

23 augustus 2015

Arnhem, Landgoed Bronbeek

De Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen  organiseert voor de 26e keer de jaarlijkse herdenking  voor  de  slachtoffers van de Japanse Jongens-kampen. Het  betreft  hier  met  name      de Jongenskampen     Ambawara / Bandoengan, Bankong/Gedungjati en Tjimahi/Bandoeng. De aanvang is om 10.30 uur en u bent vanaf 10.00 uur welkom. Toespraken zijn er dit jaar van diverse gastsprekers. Tevens is er een muzikaal intermezzo. Om 13.15 staat er een Indische maaltijd voor u klaar in de Kumpulan. Hiervoor kunt u ter plaatse maaltijdbonnen  kopen.

 

 

29 augustus 2015

Arnhem, Landgoed Bronbeek

Op zaterdag 17 a

ugustus worden de slachtoffers van de Birma-Siam en de Pakan Baroe Spoorweg herdacht. Vanaf 10.00 uur is de ontvangst. De ceremonie begint 


een spoorwegveteraan. De voorzitter van SHBSS, zal eveneens een toespraak    houden.  Dan de Herdenking  met de  officiële kranslegging, waarna de gelegenheid wordt geboden om op persoonlijke titel bloemen bij het monument te leggen. De ceremonie wordt afgesloten met het Wilhelmus.om 11.15 uur, waarbij iedereen welkom is. De herdenking wordt geopend met een toespraak van Thijs Meijer, de ceremoniemeester en zoon van een spoorweg-veteraan.  Na  een  gedicht  door een  leerling  van het Arentheem College een toespraak door Jan Banning, fotograaf en zoon van

 

12 september 2015

Arnhem, Landgoed Bronbeek

Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten herdenkt de vele slachtoffers van de zogenaamde “Hell Ships”. Tijdens de plechtigheid zal naast de herdenking ook de onthulling van de zo vurig gewenste uitbreiding van het bestaande monument  met 182 namen van de Hell Ships plaats vinden. De stichting nodigt belangstellenden tevens uit om na afloop van de ceremonie, die om 11.30 begint (10,30 welkom voor koffie) een Indische maaltijd te gebruiken samen met de nabestaanden en overlevenden van  de  Hell  Ships.   Aanmelden

vóór 20 augustus. Wilt u deze herdenking bijwonen, meld u zich dan aan via de nieuwe website van de stichting: www.shsjz.nl

Weergaven: 354

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden