ICM BERICHTEN 30 MEI 2023

11151527672?profile=RESIZE_710x

ICM BERICHTEN 30 MEI 2023

10897428454?profile=originalChapeau voor uw ambities tijdens het VVD Congres mw. Sophie Hermans!
 
 
Geachte mevrouw Hermans,
 
Ik heb U op het podium van het VVD congres gezien als fractievoorzitter van de VVD vol ambities. Ook heb ik Mark Harbers, Jacqueline van Hill, Klaas Dijkhof, Koen van Hek en  Rudmer Heerema gezien. Halbe Zijlstra heb ik niet gezien wellicht zat hij elders.
 
 Aan het slot van het congres betrad Mark Rutte (onze historicus) het podium, die terug ging naar Tempo Dulu. Net als 3e en 4e naamvallen uit de Duitse grammatica, wist Mark Rutte de memorabele momenten op te noemen. Wel vergat Mark nog een essentieel memorabel moment, namelijk de periode dat de VVD, in 1948 net opgericht en in het 1e Kabinet Drees zitting nam, vervolgens toen al met het vraagstuk 'Traktaat van Wassenaar' werd geconfronteerd. Het is bizar te noemen, dat 500.000 Nederlands Indische burgers uit het voormalige Indië niet welkom waren in Nederland. Burgers met een Nederlands paspoort ( Nederlanders, Indischen, Molukkers, Nederlanders van Joodse afkomst). Onder sancties van de VN werd Kabinet Drees gedwongen om hen toe te laten. Soekarno betaalde Drees rond de 7 miljard   (1956 - 1966)  ter compensatie van deze burgers voor verlies van al hun bezittingen en banktegoeden. De bronnen citeerden Drees weer: "die gaan wij nooit betalen!"  Het hele verhaal werd notabene door Het Ministerie BuZa in haar brochure vermeld !  
 
Nog bizarder: 15.000 gedupeerden hebben in 2000 zich gemeld omdat zij nog geen euro als compensatie hebben ontvangen.  De schatting leert dat om zo'n 50.000 - 60.000 gaat.
 
Wij zijn nu beland in 2022
 
Het Traktaat is inmiddels bij de verschillende VVD-leden bekend omdat zij belangstelling hadden voor de kwestie en politiek dan wel persoonlijk zich daarmee gingen bemoeien. Halbe Zijlstra was de eerste die belangstelling had  (die ook de stappen  ondernam), gevolgd door Mark Harbers, Jacqueline van Hill, Rudmer Heerema en Koen van Hek.
 
Vanaf februari 2020 is het Traktaat meermalen in een   Procedurevergadering besproken in de Commissie BuZa over  het aanbieden van de rapporten alsmede de petitie. Wij bleven echter volharden. Op 15 maart Jl. kon eindelijk het Traktaat plus de petitie worden aangeboden aan Rudmer Heerema in functie van vice voorzitter van de betreffende commissie. Bij navraag, meldde de griffier dat op 30 april de brief van het comité olv de heer Schwab die namens de 15.000 claimanten de petitie heeft aangeboden besproken. De commissie heeft besloten de brief voor kennisneming aan te nemen. 
 
Hoezo mw. Sophie Hermans: " Is de VVD een Volkspartij?"
60.000 gezinnen wachten sinds 1966 nog steeds op hun eigen geld. Kunt U  een voorstelling hiervan  maken : onderneming,  huis, auto, meubilair,  en banktegoeden  kwijt.  Kortom  je  hele leven kwijt. Dan ruim 60  jaar door alle Kabinetten te worden genegeerd.  
  
Lees verder
 
 
10897434458?profile=originalVorderingen in zaak Stichting Japanse Ereschulden tegen de Staat verjaard.
Lees verder op onderstaande link:
 
 
 
 
 
Voor de goede orde, veel verwarring is ontstaan omtrent de beslissing van de rechtbank "Vorderingen in zaak Stichting Japanse Ereschulden tegen de Staat verjaard ". 
 
 
Boze en verontwaardig e-mails kwamen bij de redactie van ICM binnen. 
 
Onze zaak ACTW-66 valt onder ICM Project.  Deze zaak (Dossier)  gaat om het verdrag Traktaat van Wassenaar die zich afspeelde periode 1947 tot 1962 .   President Soekarno betaalde naar schatting  het bedrag 7 miljard oude guldens aan Premier Drees.  Drees (Nederland) weer moest het aan de Nederlandse Indische burgers (60.000 gezinnen betalen) - dit zijn de Nederlanders (totokers), Indo's, Molukkers en Nederlanders van Joodse afkomst - voor het verlies van al hun bezittingen en banktegoeden.  Naast dat alle kosten voor eigen rekening waren.    
Een meevaller in deze zaak, dat zes maanden geleden de VVD zijn hand opstak om de kar te trekken in de Tweede Kamer.
 
15 maart jl. werden de 15.000 handtekeningen plus hoofdrapport, aanvullend rapport, onderzoekbewijsrapport plus 24 verhalen met bewijzen aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Min.Buza .
 
Op 30 april werd deze zaak in de procedurevergadering besproken voor de aankomende debatten.  
 
Wordt vervolgd op ACTW-66 en op ICM.
Lees verder…
 

Akkoord van Wassenaar 1980 van premier Kok.

10897433098?profile=original

10897433680?profile=original

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op WNL kwam dit thema aan de orde. Juist nu de grote verschillen in de arbeidsmarkt met betrekking tot de lonen en de macht / invloed van de vakbonden.  Juist nu de vakbonden minder invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Overheid.  Door de vergrijzing zijn nu minder mensen lid van de vakbonden.   Het antwoord was: " toen er ook crisis was in de jaren 80 het akkoord van Wassenaar " die oplossing bracht.  

De verschillen zijn groot tussen de niet_werkende 1 miljoen mensen, die boven hun minimum worden gecompenseerd met de toeslagen voor de huur, zorg, kinderopvang  en niet andere genoemde toeslagen ten opzichtig van de werkende die net boven het minimum verdienen. Het riekt naar discrimatie als de lonen niet op het gelijke nivo worden gebracht, dus met 30 % minimaal omhoog.  Dit geldt ook voor de gepensioneerden die de waarde van hun pension tussen 30 % - 40 % zagen verdampen omdat al 11 jaren niet werden geindexeerd. Benieuwd hoe het forum van wijzen dit gaat oplossen ?  Met terugwerkende kracht? 

 Nog geen 10 minuten na dit thema  op het programma WNL of de lijnen op redactie ICM raakte overbezet, en de e-mails stroomden binnen op info@icm-online.nl  en Schwab@icm-online.nl van www.icm-online.nl van de redactie.   Met de vraag "hoe zit het nu  met akkoord verdrag Traktaat van Wassenaar 1966 "  dat werd gesloten tussen president Soekarno en de premier Willem Drees,  wachten al 60 jaar op ons geld. 

Terecht deze vragen afkomstig uit de 15.000 mensen die hun mandaat aan ICM  redactie hebben gegeven!  Vervolgens vrij recent moeten vernemen via de media en de Tweede Kamer TV dat Mark Rutte excuses heeft aangeboden en  de 96.716 nabestaande in de republiek gaat compenseren, en ook zij tot die gemeenschap van de republiek behoorde in de periode 1947 – 1962. 

Het verdrag traktaat van Wassenaar 1966 werd al in 2015 opgestart door ICM eerst als taskforce en later als ACTW-66.  Dit liep  samen met het onderzoek "oorlogsmisdaden in de republiek Indonesië" door Bert Koenders aan het NIOD. 

Vanaf februari 2020 werd verzocht door ICM & ACTWW-66 om alle stukken betreffende traktaat van Wassenaar aan de Tweede Kamer  te mogen  aanbieden.  Pas op 15 maart jl.  2022 werd door de Tweede Kamer toegelaten om de rapporten + verhalen + 15.000 handtekeningen aan te bieden. Dus ruim 2 jaar later. Zuur om te moeten constateren dat het verantwoordelijke Tweede Kamer Commissie Min.BuZa geen enkele vordering of haast lijkt te maken nu het derde jaar in gaat, en meer bezig zijn met zichzelf  een podium te geven ( bijvoorbeeld kwestie Arib en Bergkamp o.a. en de Partij FvD)', werkelijk bizar, en dat noemt zich Volksvertegenwoordigers  waarop  2 miljoen  Indischen hun stem hebben op uitgebracht.  

Tegen deze achtergrond waar gezamenlijk werd begonnen met het Traktaat en onderzoek oorlogsmisdaden in de republiek  in 2014. Onlangs heeft onze Minister President Mark Rutte excuses aangeboden voor de gepleegde oorlogsmisdaden in de republiek Indonesië ,  conclusie NIOD.  Nog zuurder wordt het dat de 97.612 nabestaanden worden gecompenseerd.   De gedupeerden Nederlandse Indische Burgers ( Nederlanders, Indo's, Molukkers, en van Joodse afkomst) nog steeds op hun eigen geld wachten die republiek Indonesië betaalde aan het Minibus en Min. Financiën.  Nogmaals het geld is nadrukkelijk niet van de belastingbetaler.  Sterker nog het geld kan de president van de republiek Indonesie nu terugvorderen nu na 60 jaar nog steeds niet is uitbetaald aan de naar schatting 60.000 gedupeerden.  De LumpSum bedraagt 7 miljard met koers 1966,  nu leert dat op 30 miljard komt.  

Nog zuurder wordt dat Mark Harbes van de VVD beloofde de zaak op te lossen o.a. om de zes moties in te dienen, die zaak overdroeg aan zijn collega's  in de VVD fractie. 

Nog zuurder te moeten constateren dat het erop lijkt dat Tweede Kamerleden hun vingers niet willen branden. Petje af voor onze Mark Rutte die niet wegkijkt.   

 Tweede Kamer wanneer komen jullie in beweging, wel 50 malen heeft ICM verzoeken gestuurd,  het blijft daar stil.  Zou zeggen bij Min.Buza ligt evaluatierapport neemt kennis van dit rapport, daar heeft ICM deze zaak aan te danken om het nu op te lossen.  U kan digitaal dit rapport evaluatie-rapport opvragen via schwab@icm-online.nl  

WORDT VERVOLGD.

Lees verder…
 

BNNVARA heeft opnieuw geblunderd met de documentaireserie ‘Onze Jongens op Java’

 

10897415674?profile=original

10897414478?profile=originalDEN HAAG (29 november 2019) – BNNVARA heeft opnieuw geblunderd met de documentaireserie ‘Onze Jongens op Java’. In de tweede aflevering werd kijkers wijsgemaakt dat Indische Nederlanders tijdens de Bersiap door Indonesiërs zijn afgeslacht, omdat zij “met de Hollanders samenwerken”. De uitzending leidde direct tot consternatie onder Indische Nederlanders.

Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), reageert onthutst: “BNNVARA doet voorkomen alsof Indische Nederlanders de Bersiap zouden hebben overleefd, als zij maar tegen de meutes Pemoeda’s zouden hebben gezegd: ‘Ja, ik ben een Indische Nederlander, máár ik werk niet samen met de Hollanders’. Wij waren in hun ogen de vijand tout court. BNNVARA doet net alsof wij een keus hadden om de slachtpartijen te ontlopen, terwijl wij werden vervolgd vanwege onze Nederlandse afkomst”.

Bersiap is Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!” en slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn.

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 15.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten.  Hoeveel slachtoffers er onder Chinezen, Molukkers en Nederlandsgezinde Indonesiërs alsmede onder Indonesiërs onderling zijn gevallen is onduidelijk.

De documentairereeks is al langer omstreden. Voorafgaand aan de televisiepremière ontstond er ook al ophef, omdat producent BNNVARA in online aankondigingen onvolledige en suggestieve dodencijfers bleek te hanteren. De onjuiste cijfers vormden in de eerste uitzending eveneens het uitgangspunt. FIN riep BNNVARA daarom op de onjuistheden te rectificeren, maar daar is tot op heden geen gehoor aan gegeven. De meest recente blunder onderstreept de relevantie van die oproep.

Lees verder…
 

Het albumboek  met titel The Roots and the Story of  Indo – Rockers van Rudy Groenewald overhandigd aan Ferry Schwab.

10897412698?profile=original

 

Het albumboek   The Roots and the Story of  Indo – Rockers van Rudy Groenewald,  overhandigd aan Ferry Schwab.

 Op de laatste dag van de Pasar Malam Rijswijk van  10 november jl.  die in het teken staat van de IndoRock party op 14 december aanstaande, dit in verlengde van de presentatie van albumboek, werd ICM editor verrast door de schrijver Rudy Groenewald .  Rudy bood het eerste exemplaar aan, mooi  verpakt. Met de boodschap offerte – aanvragen aan de uitgevers die straks het albumboek in beheer mogen voeren. De intentie is zoals gebruikelijk om dit via de huisuitgever van ICM een offerte uit te laten brengen, naast andere drukkerijen.  De goedkoopste mag de order uitvoeren.

 Een pracht album met foto’s van artiesten, bands en formaties van de jaren vijftig zo tot het heden.  Voor vele Indo’s  zeer herkenbare foto’s die uiteraard mooie herinneringen naar boven brengen.  Uiteraard zijn er een aantal buiten beeld die kennelijk niet onder het genre IndoRock vallen. Astrid miste reeds een paar o.a. The Vaillants. Inderdaad  het een gemis van  The Vailants  met hun specifieke Vailants sound.  Bovendien de laatste jaren  waren Roy en Bas de vaste begeleiders  van Andy Tielman. De foto’s gesteund door de verhalen (Biografie)  van Rudy geven een stuk geschiedenis weer.

Is een prachtig foto-album boek geworden met 200 pagina’s full color, A4 landscape, papier 200 gsm, glans en cover : 200 slik gelamineerd.  Het albumboek The Roots and The Story of The Indo – Rockers is een eenmalig collect item dat beslist niet mag ontbreken bij de Indo’s   thuis  en bij de bezoekers  van Koempoelans en de Pasar Malams.

Mail Uw naam, adres, en mobilnummer naar ruud.groenewald@planet.nl  met het aantal … exemplaren.  Mooi kado voor onder de Kerstboom.

 

Let op !

Van deze IndoRock Party wordt een live registratie gemaakt.

ICM videoproductions zal de regie / productie voeren, bekend van ICM Video - kanaal en op Facebook meest bekeken kanaal !  Van de opnamen zal een preview worden uitgezonden op ICM webportaal, en  ICM Video kanaal op Facebook / YouTube. Later begin 2020 komt dvd uit en is te verkrijgen / bestellen bij onze ICM stands op de pasar malams van Istimewa-events , Stellar - Events, en de Pasars Rijswijk.

 

De regie valt onder Ferry Schwab sr., Cameramannen/vrouw Brit, Wim Doornik en Jim van Veen. Studie bewerking ICM Video Productions. Distributie via ICM en ICM stands op de pasars van Istimewa - events, Stellar - Events en pasars van de broodjes fabriek,   

10897413865?profile=original

 

Lees verder…
 
 
 
 
 
 
(C) Let op termijn van  nieuwe abonnement is ingaan op 1 mei jl.   Check Uw account.  Abonnement kan U per maand  6 euro  of per jaar overmaken 65  op rekening NL35 RABO 0377 579491 tnv. ICM Project ovv abonnement 2023-2024 .   
 
*** Nieuw ICM Web portaal is nu ook te lezen op Uw mobiel,  Inloggen via Facebook, U kan de ruim 600 video's nu ook catsen naar Uw TV. Nieuw project ICM Bali Home Vision, als u van plan bent een huis op Bali te kopen
E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives