Hoe zo helpt het een verdrag niet bij Oekraïne om maar te noemen voor het bestrijden van de corruptie, wat heeft Nl regering 51 jaren met verdrag van Wassenaar gedaan ? De republiek Indonesie betaalde 689 miljoen ter compensatie van de Indische Gemeenschap voor het verlies van al hun bezittingen. Na 51 jaren moet nu de Indische Gemeenschap handtekeningen verzamelen zodat Advocatenkantoor in Jakarta NL regering dwingt te sommeren om te betalen, dat is 1 onderdeel van het verdrag naast de anderen dat Nederland niet is nagekomen in het verdrag.

Toch boter op hun hoofden nu met verdrag van Oekraïne over corruptie gesproken! Kijk eerst in de Nederlandse - Indie spiegel, daar is Okraine nog niets bij vergeleken. Bert Koenders heeft nu na 70 een diepe knieval gemaakt in Jakarta. Maar hoe staat het met de centen uit dit verdrag dat 51 jaren onder het tapijt is geveegd, en bizar dat de Indische Gemeenschap zelf achter deze centen achter aan moeten. Wordt het niet tijd dat de Nederlandse bevolking een keer goede lessen krijgt in de geschiedenis van het voormalige Indie hoe Nederland daar in het voormalige huis heeft gehouden! Gemoord, en mensen beroofd van al hun bezittingen; Hierbij is Oekraïne niets bij vergeleken!

Schande, schamen moet Nederland zich, die nee hebben gestemd, steek eerst de hand in eigen boezem zoals die andere 27 landen het doen!

Waarom zwijgt de media, een Jan Roos in alle talen over dit verdrag van Wassenaar geratificeerd door de regering en het Kon. Huis. Dat werd getekend door Luns en Zijlstra in 1966.

10897248258?profile=original

Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966

8.510  ondertekeningen

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

Petitie

Wij

De Nederlands-Indische gemeenschap en allen die zich hiermee verwant voelen of zijn,

 

constateren

Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de politionele acties; en de gevolgen Linggarjati.

 

en verzoeken

Dat de Nederlandse regering in navolging van de "Indische kwestie" de Nederlands-Indische gemeenschap recht doet door de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen, dan wel onderhandelingen opent met het Advocaten Team in Jakarta en het Actie Comité TvW-66, welk team door laatstgenoemde in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd, met de intentie over te gaan tot stappen die leiden tot een bevredigende oplossing voor alle rechthebbenden.

10897330276?profile=original10897330095?profile=originalHistorische woorden  van de oud-ministers J. LUNS en  J. ZIILSTRA die  het verdrag traktaat van Wassenaar zouden moeten belichamen.

Zo concluderen beide oud – ministers in 1966;

de voorliggende overeenkomst belichaamt, ondanks de bedenkingen, waartoe zij aanleiding geeft, het gunstigste financiële resultaat, dat in de huidige en voor de naaste toekomst voorzienbare situatie redelijkerwijs bereikbaar moet worden geacht. De Regering vertrouwt, dat de totstandkoming van de overeenkomst de grondslag zal blijken te zijn, waarop tussen Nederland en Indonesië een nieuwe en positieve…

Doorgaan om verder te lezen!

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

Opmerkingen

Dit antwoord is verwijderd.

Blog Topics by Tags

Monthly Archives