Het nieuwe jaar tegemoet.

Zoals elk jaar, is het mijn hobby om wat persoonlijke gedachten op papier, in dit geval, op de PC te zetten. Verschil in de twee benamingen is hoe gek ook, allebei met een P beginnend.

Is het een voorbode geweest dat mensen de papyrus plant hebben gebruikt om hun letteren op te kalken? Tenslotte komt denk ik, het woord Papier er vandaan. Later heet het de P c, Leuke woordspeling niet?

Ik ben als mens niet gelovig in de zin van de religieen die hier op deze planeet worden beleden. Ik vind ze persoonlijk iets te menselijk qua inhoud.

Ik heb daar een discussie over met een Bijbelstudent die in alle gevallen de Bijbel aanhaalt. Niets op tegen, iedereen zijn geloof en overtuiging.

Mijn overtuiging is dat er geen door een mens geschapen Godheid bestaat die ook nog zovele menselijke trekjes heeft, zoals teleurstelling, boosheid, en vernietigingsdrang. Ik noem als voorbeeld dat dezelfde godheid een satan in het leven heeft geroepen die hem dwarsboomt. Een door hem zelf geschapen satan die de mensheid tot het slechtste verleidt. Daarbij dan ook nog de mensheid straft omdat zij die satan niet kunnen weerstaan. Een bijna evenbeeld van de schepper, hoe kun je als nietige mens dan NIET worden bewerkt vraag ik mij af. En dan ook nog de straf die dezelfde nietige mens krijgt omdat hij die satan volgt. Dubbel vind ik, enerzijds zou zo’n Opperwezen het van te voren moeten weten wat hij creëert en anderzijds, als je zelf de fout hebt gemaakt, waarom straf je dan de nietige mens die nimmer tegen een godheid als die satan is opgewassen. Ik zou zeggen straf die satan en redt de mens. Iets wat je zelf in het leven heb geroepen kun je niet loslaten op de mens en iets wat je van te voren weet zul je zelf moeten herstellen en niet de arme nietige mens gaan straffen als diezelfde creatie zijn macht erop uit oefent.

In het kort dus, een teleurgesteld Opperwezen. Kan er bij mij niet in, dat is een menselijke gedachte. Eveneens de figuur Satan. Door mensen bedachte figuur, makkelijk om jouw eigen onreinheid op af te wentelen. Alles wat je bewust verkeerd doet, op de satan afwentelen. Nee, ik geloof daar niet in. Ieder mens, slecht of goed, heeft een innerlijk alarm systeem, hij weet wat hij goed of niet goed doet.

Het is zo, dat de mens een ego heeft, net als ieder levend wezen op deze planeet, het is nodig om te overleven. Echter, de mens is verder dan de dieren en zou eigenlijk zijn ego moeten kunnen bedwingen door zijn verkregen intelligentie. Niets is minder waar blijkbaar. De meesten van ons mensen kunnen hun ego niet bedwingen en vervallen in een primitieve vorm van hebzucht, machtswellust en verregaande egoïsme.

Waar wij als primitieve mensen toen, dit ego nodig hadden om te kunnen overleven, is het heden ten dage eigenlijk niet meer nodig. Ook de dierlijke territoriums drang is eigenlijk niet te rijmen met de intelligentie die wij hebben, of zouden moeten hebben. Kijk wat wij in amper een 100 jaar hebben bereikt, we hebben een alternatief brein de PC voor ons ontwikkeld en uitgevonden, wij reizen naar de maan, het heelal is bijna niet meer geheim voor ons.

Toch vervallen wij willens en wetens terug in de primitiviteit.

Religiën worden gebruikt om je te separeren, ieder een die zichzelf verheft tot een profeet heeft zijn eigen volgelingen en ieder die denkt te WETEN het WARE geloof te bezitten beschouwd de andere als ongelovige. Het lijkt soms op een voetbal of sportvereniging waar je lid van bent of wordt. Ja, zelfs de herkenningstekens die het bepaalde geloof moeten kenmerken zoals, kruizen, halve manen en weet ik veel, hebben overeen komsten met de kleur en logo van de sportvereniging waar je lid van bent. En dan komt er ook nog de competitie bij kijken, WIE WEET HET? WIE verkondigt het WARE woord? Wie heeft de keuze goed bepaald WELKE GODHEID de WARE is?

ER worden oorlogen voor gevoerd om de andere te knechten en te overtuigen van zijn of haar geloof. Profeten komen en gaan. Eerst waren de goden per volk eigen goden, wodan, zeus, de manitou, thor, etc., te veel om op te noemen. Nu worden wij geconfronteerd met een Mohammed, Jezus, en misschien wel nog vele voor mij onbekende.

Het parallelle van deze volgelingen is, dat ze allebei geloven in een hemel, de ene zegt dat als je goed bent je in de hemel komt, de andere zegt dat je twaalf maagden krijgt toegewezen als je trouwe volgeling bent. En hoe KROM is het om dan te denken dat je behoefte hebt aan seks in een geest toestand. De hemel is een beloning voor het goede leven hier op aarde.

Hoe erg vind ik het persoonlijk om te zien dat er zovele zielen worden misleid, door de door de mens geschreven en bedachte heilige geschriften. Daarin vindt je gewoon heel erg veel eigenschappen die de MENS betreft en NIET een alleswetende Schepper.

Ik kan niet geloven dat een alles wetende bron, zovele primitieve menselijke eigen schappen heeft, als wat er in diezelfde geschriften wordt beschreven. In feite beledig je de grootheid van de ECHTE almachtige.

De mens heeft blijkbaar een godheid nodig, al vanaf het begin van zijn bestaan, de Zon, de zee, en weet ik veel niet nog meer. En altijd is er een paradijs bij genoemd als beloning.

Wat IS het paradijs eigenlijk, en moet je daarvoor zovele goede daden verrichten om er EENS te kunnen vertoeven?

Ik denk het niet, immers als je allemaal als MENS MET elkaar afspreekt om alle bronnen eerlijk te verdelen, egoïsme, hebzucht, bezittingdrang, en machtbehoefte uit te bannen dan is het paradijs er, waarom zoeken wij het zo ver?

De ingrediënten zijn er reeds, wij hebben geleerden die van alles kunnen uitvinden, als die zich alleen maar bezig zouden houden met het zoeken naar zaken die de mensheid dienen, zoals gezondheid, voedsel productie, leefomstandigheden etc., en niet in middelen die hele gebieden zo efficiënt mogelijk uit te roeien, gaat verdiepen dan zal er binnen niet al te lange tijd een paradijs voor ons allemaal zijn. Zie wat wij onszelf ontzeggen.

Wij zouden dan geen criminelen meer hebben om zich zelf te verrijken ten koste van anderen, ook geen witte boord criminelen die in feite ERGER zijn dan de gemiddelde crimineel, omdat hij zich weet te bedienen van zijn politie macht of invloed. Een gewone crimineel komt in de bak, een witte bood crimineel gaat verder onder bescherming van ons allen.

Politici zijn in feite ook criminelen, ze belazeren de zaak waar je zelf bij staat en varen er nog wel bij ook. Alles draait er bij hun om GELD en MACHT. Gestuurd door de kapitaalkrachtigen in ieder land, doen zij precies wat die van hun verlangen, namelijk hun eigen egoïstische bedoelingen te bewaken en bevorderen.

In ons land en elders zie je hoe de mensen worden bedolven onder schulden en moeilijke tijden door middel van bezuinigingen, nadat de banken er een zooitje van hebben gemaakt, banken die merendeels grote kapitalen van de kapitalisten beheren moeten overeind worden gehouden ten koste van de werkende mens. Pensioenen worden gekort, de zorg wordt geminimaliseerd, en is bijna niet meer te betalen, de werkende klasse wordt zwaarder belast, en erger, de zieken en ouderen worden als vuil en overschot behandeld in de zorginstellingen door diezelfde beleidsmakers wier eigenkring die lijdensweg nooit behoeven mee te maken, Ja, wat dacht U? Ja JUIST, GELD. Onderwijs is langzaam aan weer iets wat de geldbezitters kunnen en de armen moeten het maar doen met wat zij zich kunnen permitteren. Er moet weer een knechten generatie komen. De rechtelozen en arbeiders zoals het in de vorige eeuwen heen was. Verschil zal er zijn, wat eerst door de arbeidende klasse is gewonnen wordt nu langzaam en heel  listig teruggedraaid.

Bij iedere bezuiniging is het zo, dat de rijken er niets van merken en worden beschermd, terwijl Jan met de pet het zooitje kan helpen om rijk te blijven. Heer en knecht verhoudingen zullen er altijd bestaan als men niet tot besef komt dat eerlijk delen op de langere termijn tot betere leefomstandigheden gaat lijden, geen gevangenissen meer, geen oorlogen opstanden meer omdat iedereen tevreden is. Er zijn geen wingebieden meer waarover gestreden moet worden etc. kortom het Paradijs. Dat is, als wij de religiën uitbannen en gehoorzaam willen zijn aan een wet, de wet van het leven.

Om te kunnen leven moet eenieder op ontdekkingstocht gaan, en als je de weg weet te vinden dan zul je nimmer ongelukkig KUNNEN zijn, ondanks alles wat je tegen komt, goed en slecht. Niet iedereen heeft die weg gevonden, ook ik niet.

Zo dat was een overpeinzing van een moderator en voor het komende jaar denkt deze gevoelsmatig dat:

Ons land in het teken zal staan van verscherpingen in zake de politiek, de multiculturele samenleving en van een grote ramp, het zal worden getroffen door calamiteit die buiten onze landsgrenzen plaatsvindt.

In de Arabische wereld zullen landen met elkaar in conflict komen door een moord op een belangrijke leider.

China zal een grotere belangrijke handelstaat worden dan voorheen, het zal Amerika overtreffen, de dollarkoers zakt tot een ongekend laagste nivo uit de geschiedenis van de verenigde staten.

De Euro zal zich aan het einde van het jaar niet kunnen handhaven, enkele Europese landen zullen zich wederom verenigen in een pact los van de Europese Unie.

Mark Rutten komt terecht in een schandaal procedure.

Iets wat in het heelal gebeurd zal de hele mensheid bezighouden in de nazomer.

De Indo gemeenschap zal wederom worden getroffen door het verlies van Iconen, met name in het buitenland.

De kumpulans hebben dit jaar de moeite om nog te existeren, vele gaan ter ziele, er zal een andere vorm van Indisch vermaak komen. De kleine huisfuifjes zullen langzaam weer hun bestaan vorderen.

In de popwereld zal een openbaring worden gedaan die velen uit de oude tijd zullen versteld doen staan.

Ook dit jaar zal de indo gemeenschap geen genoegdoening krijgen op politiek gebied, erger nog, de hele Indische geschiedenis zal openbaar worden genegeerd en ontkend.

Enkele Indische voorvechters zullen openbaar de moed opgeven en de indo cultuur zal verder weg zakken. De Indische gemeenschap zal nog nauwelijks kunnen en willen bestaan. Ook de pasars zullen moeten erkennen dat het niet meer haalbaar is. Wij zullen vele kenmerkende typisch Indische cultuurhoedanigheden verliezen.

Indonesië zal dit jaar nog meer het land worden van de terugkomst, en niet alleen voor Indische mensen maar ook voor vele Nederlanders, de voorspelling in Indonesië dat de witte karbouw zal terugkeren, zal beginnen uit te komen.

Tot zover enkele persoonlijke mijmeringen van een ICM moderator voor het komende jaar, veel voorspoed en probeer ondanks alles toch te leven. Geniet van alle momenten van onze cultuur omdat het er weldra niet meer is. Wat niet meer is zul je gaan missen.

Doe je zelf en anderen geen beloften waarvan je weet dat je die niet kunt waarmaken, ga bewust het nieuwe jaar in, een jaar waarin heel veel zal gebeuren.

Ga bewust het nieuwe jaar tegemoet.

 

Albert van Prehn (ICM moderator 31 december 2011.

Weergaven: 89

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden