Het betoog van de heer G. Spong over de vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden gepleegd in het Voormalig

Het betoog van de heer G. Spong over de vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden gepleegd in het Voormalig Nederlands Indië is eenzijdig en derhalve onvolledig.
Geachte redactie,
Ik beveel de heer Spong aan kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde bijlagen en de film te bekijken waarin graven worden getoond van bijvoorbeeld de familie Engelenburg.  Uit de op de kruizen aangegeven geboortedata blijken hier volwassen vrouwen begraven te liggen en kinderen van enkele jaren oud.  In de Bersiap periode 1945-1947 en ook later tot 1949 zijn met name “Indische Buitenkampers” door Indonesische “vrijheidsstrijders” op gruwelijke wijze vermoord.
ik vind het ongepast om deze moordpartijen op Nederlandse en  Nederlands Indische vrouwen en kinderen buiten beschouwing te laten bij een  betoog over vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden gepleegd in Voormalig Nederlands Indië.
 
Gaarne zou ik bijlagen en opmerking in ICM geplaatst zien.
Alvast dank en groet van
Nico Wijnveldt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++BIJLAGE ++++++++++++++++++++++++++++

Aan Hare Excellentie mevrouw Retno L.P. Marsudi,Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur  van de Republiek Indonesië, thans Minister van Buitenlandse Zaken (Red. ICM) 

 

Excellentie,

 

De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft 12  september 2013 in Jakarta namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de standrechtelijke executies door Nederlandse militairen tijdens het militair optreden in de periode    1945 - 1949. Familieleden en weduwen van in  Zuid-Sulawesi  geëxecuteerden woonden de bijeenkomst  bij waarin de Nederlandse ambassadeur excuses   aanbood.  De ambassadeur onderhield zich met enige nabestaanden van geëxecuteerden.

De standrechtelijke executies zijn niet in opdracht van de Nederlandse regering uitgevoerd maar zijn wel door militairen die de Nederlandse regering dienden verricht. De Nederlandse regering is dus niet schuldig aan deze executies,  maar is wel verantwoordelijk voor de daden van haar militairen. Het aanbieden van excuses door de Nederlandse regering is een kenmerk dat een beschaafde regering betaamt.

 

 

Het  aanbieden van excuses voor standrechtelijke executies door Nederlandse militairen in de periode 1945-1949 moet echter niet verhullen  dat in 1945-1946  Indonesische republikeinen zich in meest afschuwelijke excessen uitleefden jegens Nederlandse staatsburgers die net uit Japanse gevangenschap kwamen en Nederlandse staatsburgers van Nederlands-Indische afkomst, zogenoemde  “Buitenkampers”, die deels buiten de Japanse kampen waren gebleven.                                                                                                                                17 augustus 1945,  2 dagen na de Japanse capitulatie, is de Republiek Indonesia uitgeroepen. Vrijwel onmiddellijk begon de hetze gepropageerd door diverse Indonesische leiders.  Bekend opschrift  in die tijd op borden, gevels en treinstellen  was  “Sateh Belanda”.   

 “Pemuda’s”, Indonesische strijdgroepen van jongeren, gewapend met vuurwapens, zwaarden, bambu spiesen en andere moordwapens overvielen Nederlandse en Nederlands-Indische gezinnen. Deze gezinnen bestonden kort na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 veelal  uit vrouwen en kinderen omdat de weerbare mannen nog in Japanse krijgsgevangenschap verbleven.                                                                                                                      Vrouwen werden verkracht, de borsten afgesneden en huilende kinderen en baby’s  ten overstaan van hun doodbloedende moeders de hals doorgesneden en het lichaam  in stukken gesneden.                                              

De moordpartijen in 1945-1946 door Indonesische strijdgroepen met name op diverse plaatsen op Java en Zuid Sulawesi waren geen antwoord op Nederlandse militaire acties omdat van operationele Nederlandse militaire aanwezigheid in die periode daar, geen sprake was.

Indonesische strijdgroepen hebben in de periode 1945-1949 naar schatting 20.000 weerloze Nederlandse staatsburgers vermoord. Het aantal vermisten als gevolg van gepleegde misdaden tegen Nederlandse staatsburgers is naar inschatting 15.000. 

                                                                                                                                            -2-

                                                                                                                                            -2-

Het past de Indonesische regering beschaving te tonen door voor de  gepleegde misdaden van haar onderdanen jegens weerloze Nederlandse burgers in de periode 1945-1949  de Nederlandse regering haar excuses aan te bieden.

Hoogachtend,

w.g.

N.A. Wijnveldt                                                                                             7 oktober 2013

Mozartlaan 4A

9603 AR Hoogezand

 

Op internet zijn de video’s  te zien:

Deel 1: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1279594
>>
>> Deel 2: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1282420

++++++++++++++++++++++++++++++++Bahasa Indonesia ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kepada Yang Mulia Ibu Retno L.P. Marsudi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Republik Indonesia sekarang 

 

Paduka Yang Mulia,

 

Pada tanggal 12 September 2013 atas nama pemerintah Belanda duta besar Belanda untuk Indonesia di Jakarta telah menyampaikan permohonan maaf untuk eksekusi-eksekusi tanpa diadili terlebih dahulu yang dilakukan oleh militer-militer Belanda selama tindakan militer dalam periode 1945-1949. Anggota keluarga dan para janda dari mereka yang telah dieksekusi di Sulawesi Selatan menghadiri pertemuan di mana duta besar Belanda menyampaikan permohonan maaf. Duta besar mengadakan pembicaraan dengan beberapa anggota keluarga yang masih hidup dari mereka yang telah dieksekusi.

Eksekusi-eksekusi tanpa diadili terlebih dahulu tersebut tidak dilakukan atas perintah pemerintah Belanda tetapi memang dilaksanakan oleh anggota-anggota militer yang melayani pemerintah Belanda. Dengan demikian pemerintah Belanda tidak bersalah dalam eksekusi-eksekusi ini, tetapi memang bertanggung jawab atas tindakan para anggota militernya. Penyampaian permohonan maaf oleh pemerintah Belanda merupakan suatu ciri khas yang selayaknya dilakukan oleh sebuah pemerintah yang beradab.

 

 

Namun penyampaian permohonan maaf untuk eksekusi-eksekusi tanpa diadili terlebih dahulu yang dilakukan oleh militer-militer Belanda dalam periode 1945-1949 jangan sampai menyembunyikan kenyataan bahwa dalam periode 1945-1946 republiken-republiken Indonesia sepuas-puasnya melakukan ekses-ekses yang paling mengerikan terhadap warga-warga Belanda yang baru saja dibebaskan dari penahanan Jepang dan warga-warga Belanda yang berdarah Hindia-Belanda, yang disebut “Buitenkampers”, yang sebagian berada di luar kamp-kamp Jepang.                                                                                                                                17 Agustus 1945,  2 hari setelah kapitulasi Jepang, Republik Indonesia diproklamasikan. Hampir segera setelah itu mulailah propaganda kampanye negatif oleh berbagai pemimpin Indonesia. Teks terkenal di papan-papan, dinding-dinding dan gerbong kereta api pada waktu itu adalah “Sateh Belanda”.

Para “Pemuda”, kelompok-kelompok pertempuran kaum muda Indonesia, dipersenjatai dengan senjata api, pedang, bambu runcing dan senjata-senjata pembunuhan lainnya menyerang keluarga-keluarga Belanda dan Hindia-Belanda. Tidak lama setelah kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 keluarga-keluarga ini kebanyakan terdiri dari perempuan dan anak-anak karena para lelaki yang mampu mempertahankan diri masih berada di tahanan militer Jepang.                                                                                                                      Perempuan-perempuan diperkosa, susunya dipotong dan anak-anak dan bayi-bayi yang menangis disembelih dan tubuhnya dipotong-potong di depan ibu-ibunya yang sudah setengah mati karena pendarahan.                                              

Pembantaian-pembantaian dalam periode 1945-1946 oleh kelompok-kelompok pertempuran Indonesia terutama di berbagai tempat di Jawa dan Sulawesi Selatan bukanlah reaksi terhadap aksi-aksi militer Belanda, karena dalam periode tersebut tidak ada kehadiran militer Belanda yang operasional di sana.

                                                                                                                                            -2-

                                                                                                                                            -2-

Kelompok-kelompok pertempuran Indonesia dalam periode 1945-1949 diperkirakan telah membantai 20.000 warga Belanda yang tak berdaya. Jumlah orang yang hilang sebagai akibat dari tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap warga Belanda diperkirakan sebesar 15.000. 

Selayaknya pemerintah Indonesia menunjukkan keberadabannya dengan menyampaikan permohonan maafnya kepada pemerintah Belanda atas tindakan-tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh warga-warganya terhadap warga-warga Belanda yang tak berdaya dalam periode 1945-1949.

Hormat kami,

w.g.

N.A. Wijnveldt                                                                                             7 oktober 2013

Mozartlaan 4A

9603 AR Hoogezand

 

Di internet bisa dilihat video-video:

Bagian 1: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1279594
>>
>> Bagian 2: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1282420

 

Weergaven: 462

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden