AAN DE INDISCHE/NEDERLANDER: WORDT WAKKER !!!

10897253457?profile=originalAAN DE INDISCHE/NEDERLANDER: WORDT WAKKER !!!

 

 

Waar wachten we nog op?

Nu de bezuinigingsrazzia van dit gevallen kabinet vanuit al de burelen van de verantwoordelijke ministeries op alle niveaus haar vernietigende werk doet en de bevolking danig wordt uitgemolken voor de som van ca € 16 miljard om daarna tot pariaburger te worden gedegradeerd en vervolgens en onherroepelijk aan de bedelstaf te geraken, wordt aan de, al tien jaar slapende EU in Brussel (EU Brussel sliep tijdens het feetvieren van het wanbestuurlijke Griekenland – dit om uw geheugen nog wat op te frissen) in een handomdraai door een minister van financiën de Jager een slordige € 40 miljard overgemaakt. Hier zakt menige broek vanaf. Hopelijk zit in die 40 miljard niet het bedrag (of liever gezegd de bedragen) dat nog steeds is geparkeerd (?) ergens in de duistere spelonken van menig minsterie voor het uitbetalen door de door de Nederlandse Staat van de REEDS ontvangen bedragen voor Oorlogsleed t.g.v. van de Indisch/Nederlandse gemeenschap!

 

Ik heb een zeer donkerbruin  vermoeden dat juist die gelden door de jaren heen inclusief de RENTE “ergens” als een reservepot zijn ondergebracht. Of is het ook mogelijk dat het geld (van en voor ons) aan lieden zijn (uit)besteed, die “sitting pretty” (vanwege hun eigen hachje), hun ontwikkelingshobbies  subsidiëren. Waar blijven de verantwoordelijkheden van de betrokken kabinetten nu? Wie het weet, mag het zeggen. Dagelijks hebben de politici hun mond vol van verantwoordelijkheden maar wanneer het erop aankomt hoor je ze zwijgen.

 

En die rente is behoorlijk hoog. Alle kabinetten hadden in het verleden geen oog en oor voor het ernstige posttraumatisch oorlogsverleden van de Indische/Europeanen (zeg: de Indisch/Nederlandse gemeenschap). Politieke vunzige praktijken worden en werden gespeeld met de dito kunstgrepen die hier aan het werk waren. Het deksel van de beerput lijkt nu nog dicht maar deze cloaca met al haar vuiligheid moet worden opengerukt met alle middellen die ons ter beschikking staan. Wanneer dit niet gebeurt, zal de Nederlandse Staat de bittere consequenties moeten ondervinden.   Moest niet alles transparant worden wat bestuurders doen? Het is schijntransparantie. Maar de politiek, die als een barbaarse vorm van gedrag onder bestuurders moet worden beschouwd en die we overigens, spijtig genoeg, allen zelf hadden bedacht, bevindt zich al bijna eeuwen in een geheel andere wereld en wel met een grote afstand tot mensen die zij moeten dienen. Zij vergeet vaak dat zij als gewone bediende dienen te worden beschouwd, niet meer en niet minder.

 

De Nederlandse Staat is het enige land ter wereld dat, als een van de getroffen landen in de 2e WO zowel in het moederland Nederland alsook in haar Kolonie in de Oost (voormalige Nederlands Indië) de aan de oorlogsgetroffen burgers en militairen in deze kolonie de oorlogsschadeclaims nog niet heeft voltooid. Dit in tegenstelling tot de burgers in het moederland Nederland waar de Joodse bevolking en de Roma en Sinti bevolking ruimschoots in hun claims waren tegemoet gekomen, per hoofd werd circa f 40.000 aan hen toegekend.

 

Het feit dat het zogenoemde Gebaar dat onder het kabinet Kok in een vorm van een AALMOES aan de Indisch/Nederlandse gemeenschap werd aangeboden, is en blijft een grove belediging en is simpel immoreel. Daarom eist de Indisch/Nederlandse gemeenschap volledig eerherstel voor het onrecht hen aangedaan en de maximale toekenning voor oorlogsschade en oorlogsleed, de achterstallige salarissen van en voor militairen en burgers.

WEET WAAROP U straks op 12 september gaat stemmen.

 

10897249257?profile=original.

PJOTR.X. SICCAMA

 (columnist ICM)

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

Opmerkingen

 • mm

 • 3132451751?profile=originalGEEN GETREUZEL MEER. – DE NEDERLANDSE STAAT MOET DOKKEN.

   

  Aan het Indisch Platform heb ik voorgesteld om de “Indische kwestie” voor het Hof te Straatsburg te bengen wanneer de Nederlandse Staat (lees Regering) deze, voor de Indische gemeenschap in Nederland  uiterst pijnlijke en discriminatoire kwestie, niet van plan is tot een algehele  juiste, goede oplossing en genoegdoening te brengen.

   

  Immers er is genoeg gedebateerd over de kwestie waarbij op belachelijke wijze de Indische gemeenschap in dit land op vernederende manier wordt  behandeld.

   

  Ik roep alle Indisch/Nederlandse organisaties op die zich met het onderwerp bezig houden, nu voorgoed af te rekenen en een oplossing af te dwingen bij de Nederlandse Staat (Regering) teneinde hier definitief een eind aan te maken door alle betalingen waar de Indisch/Nederlandse gemeenschap recht op heeft zonder uitstel uit te voeren, overeenkomstig de gevolgtrekkingen van de NIOD  rapporten.

   

  Ik roep ook het Nederlandse Parlement op om ten aanzien van de regering die verantwoordelijk is voor de duistere en frauduleuze bestedingen van alle geldstromen, bestemd voor het uitbetalen aan de Indisch/Nederlandse gemeenschap, een diepgaand onderzoek naar in te stellen.

   

  De regering kan zich niet verschuilen achter het feit dat ze demissionairis. Ze blijft volledig verantwoordelijk voor de chaos die op het ministerie van Buitenlandse Zaken (en eveneens van het Ministerie van Defensie en Economische Zaken) die is ontstaan na het bekend worden van de duistere praktijken aldaar.

  De Indische gemeenschap mag daarvan niet nog eens slachtoffer worden.

  Het is werkelijk opvallend dat er een oorverdovende stilte  heerst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de heer Rosenthal (en ook de heer Verhagen en de heer Hillen), die op hun beurt zich hypocriet opstellen, het trio die zich werkelijk van niets aantrekt en al helemaal niets van zich laat horen. Wie zwijgt stemt toe! Kortom stuitend !

  Dat de marktkoopliedenmentaliteit in de engste zin van het woord bestaat is helaas waar en is onder andere bedacht in de Lage Landen onder andere door de voorouders van de heer Hans Hillen blijkbaar die kennelijk vindt dat goed koopmanschap (fatsoen) niet bestaat. Een belediging voor integere mensen die wel degelijk met fatsoen ondernemen. Dat hij ongegeneerd zijn immoraliteit publiekelijk ten toon spreidt, is een teken aan de wanden van zijn ministerie dat druipt van wanprestatie en wanbestuur. Dat laatste geldt eveneens voor ministeries van de heer Rosenthal en de heer Verhagen.

  Waar hebben we toch ook alweer lieden gezien die geen moraal hadden in het verleden en nog steeds? De geschiedenis heeft ons immers alle facetten hiervan geleerd en zowat om de oren geslagen: ze zijn helaas dus nog niet uitgestorven en de Vrije wereld is in limbo.

   

  ICM Columnist PJOTR.X SICCAMA

   

  Onderstaand bericht over Uri- (Geller) – Rosenthal en Hans Hillen en gaat natuurlijk ook over de eeuwige bezuinigingen, waar WIJ als Indisch/Nederlandse gemeenschap geen enkele boodschap aan hebben en waarbij onze kwestie dus buiten beschouwing dient te worden gelaten.

  POST SCRIPTUM

  Het gaat in dit geval weer over die vreselijke bezuinigingen, waarvan zowat alle mensen in Europa slachtoffer zijn geworden en die zij bovendien (let wel) niet veroorzaakt hebben.

  De grootste boosdoener, het kankergezwel zo men wil van dit alles, zit in Athene en is  direct aan te wijzen als de auctor intelectualis van de Eurocrisis: het is de grootste frauduleuze regering van nota bene een Europees land: Griekenland. Het land waar de heren politici, a priori in de wieg gelegd om hun Nationale sport naar hartelust bot te vieren en  uit te oefenen:  GEEN BELASTING BETALEN, CORRUPTIE EN WANBESTUUR. Waar álle ambtenaren (zie documentaire ZDF) iedere dag hadden feestgevierd met belastingcenten van de Europese burger, die wel op tijd haar/zijn belasting afdraagt. Dat alle andere Europese landen boter op hun hoofd hebben gehad en dat nu nog steeds hebben was en is voor het icompetente  Griekse bestuur een soort vrijbrief om ons allen te chanteren. Aan deze Tantaloskwelling moet een drastisch einde aan worden gemaakt, goedschiks of kwaadschiks: de Grieken moeten het gewoon van voren af aan leren hoe zij met fatsoenlijke burgers in Europa dienen om te gaan.

  Dit land is wonderschoon, maar de mensen zijn gecorrumpeerd tot het bot en verrot als een Griekse mispel.

   

  Onderstaand artikel heb ik toevallig gevonden op een site.

   3132467404?profile=original

  Nederlandse minister wil toch tanks verkopen aan Indonesië

  Geplaatst door Ate op mei 8, 2012 // Laat een reactie achter

   

   

   

  Minister Hillen van Defensie en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken willen toch overtollige Leopard-tanks aan Indonesië verkopen. Dit ondanks tegenspraak van een meerderheid in de Tweede Kamer en ondanks het feit dat beide ministers inmiddels deel uitmaken van een demissionair kabinet.

  Onderstaand bericht komt uit de bron v.d.Volkskrant

  Hans Hillen ('Als koopman heb ik geen moraal') zou de drijvende kracht zijn achter de beoogde transactie die 200 miljoen moet opbrengen. Omdat hij een miljard euro moet bezuinigen, denkt hij een deel ervan te bekostigen door de verkoop van materieel. Nederland wil alle tanks afstoten. Levert Nederland niet, dan zal Duitsland het doen, zeggen defensiedeskundigen.

  3038279212?profile=original

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Verantwoordelijk ministerie

  3132468598?profile=original

   

Dit antwoord is verwijderd.

Blog Topics by Tags

Monthly Archives