AAN DE INDISCHE/NEDERLANDER: WORDT WAKKER !!!

AAN DE INDISCHE/NEDERLANDER: WORDT WAKKER !!!

 

 

Waar wachten we nog op?

Nu de bezuinigingsrazzia van dit gevallen kabinet vanuit al de burelen van de verantwoordelijke ministeries op alle niveaus haar vernietigende werk doet en de bevolking danig wordt uitgemolken voor de som van ca € 16 miljard om daarna tot pariaburger te worden gedegradeerd en vervolgens en onherroepelijk aan de bedelstaf te geraken, wordt aan de, al tien jaar slapende EU in Brussel (EU Brussel sliep tijdens het feetvieren van het wanbestuurlijke Griekenland – dit om uw geheugen nog wat op te frissen) in een handomdraai door een minister van financiën de Jager een slordige € 40 miljard overgemaakt. Hier zakt menige broek vanaf. Hopelijk zit in die 40 miljard niet het bedrag (of liever gezegd de bedragen) dat nog steeds is geparkeerd (?) ergens in de duistere spelonken van menig minsterie voor het uitbetalen door de door de Nederlandse Staat van de REEDS ontvangen bedragen voor Oorlogsleed t.g.v. van de Indisch/Nederlandse gemeenschap!

 

Ik heb een zeer donkerbruin  vermoeden dat juist die gelden door de jaren heen inclusief de RENTE “ergens” als een reservepot zijn ondergebracht. Of is het ook mogelijk dat het geld (van en voor ons) aan lieden zijn (uit)besteed, die “sitting pretty” (vanwege hun eigen hachje), hun ontwikkelingshobbies  subsidiëren. Waar blijven de verantwoordelijkheden van de betrokken kabinetten nu? Wie het weet, mag het zeggen. Dagelijks hebben de politici hun mond vol van verantwoordelijkheden maar wanneer het erop aankomt hoor je ze zwijgen.

 

En die rente is behoorlijk hoog. Alle kabinetten hadden in het verleden geen oog en oor voor het ernstige posttraumatisch oorlogsverleden van de Indische/Europeanen (zeg: de Indisch/Nederlandse gemeenschap). Politieke vunzige praktijken worden en werden gespeeld met de dito kunstgrepen die hier aan het werk waren. Het deksel van de beerput lijkt nu nog dicht maar deze cloaca met al haar vuiligheid moet worden opengerukt met alle middellen die ons ter beschikking staan. Wanneer dit niet gebeurt, zal de Nederlandse Staat de bittere consequenties moeten ondervinden.   Moest niet alles transparant worden wat bestuurders doen? Het is schijntransparantie. Maar de politiek, die als een barbaarse vorm van gedrag onder bestuurders moet worden beschouwd en die we overigens, spijtig genoeg, allen zelf hadden bedacht, bevindt zich al bijna eeuwen in een geheel andere wereld en wel met een grote afstand tot mensen die zij moeten dienen. Zij vergeet vaak dat zij als gewone bediende dienen te worden beschouwd, niet meer en niet minder.

 

De Nederlandse Staat is het enige land ter wereld dat, als een van de getroffen landen in de 2e WO zowel in het moederland Nederland alsook in haar Kolonie in de Oost (voormalige Nederlands Indië) de aan de oorlogsgetroffen burgers en militairen in deze kolonie de oorlogsschadeclaims nog niet heeft voltooid. Dit in tegenstelling tot de burgers in het moederland Nederland waar de Joodse bevolking en de Roma en Sinti bevolking ruimschoots in hun claims waren tegemoet gekomen, per hoofd werd circa f 40.000 aan hen toegekend.

 

Het feit dat het zogenoemde Gebaar dat onder het kabinet Kok in een vorm van een AALMOES aan de Indisch/Nederlandse gemeenschap werd aangeboden, is en blijft een grove belediging en is simpel immoreel. Daarom eist de Indisch/Nederlandse gemeenschap volledig eerherstel voor het onrecht hen aangedaan en de maximale toekenning voor oorlogsschade en oorlogsleed, de achterstallige salarissen van en voor militairen en burgers.

WEET WAAROP U straks op 12 september gaat stemmen.

 

.

PJOTR.X. SICCAMA

 (columnist ICM)

Weergaven: 201

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

Reactie van ICM redactie op 31 Mei 2012 op 0.28

mm

Reactie van ICM redactie op 31 Mei 2012 op 0.22

GEEN GETREUZEL MEER. – DE NEDERLANDSE STAAT MOET DOKKEN.

 

Aan het Indisch Platform heb ik voorgesteld om de “Indische kwestie” voor het Hof te Straatsburg te bengen wanneer de Nederlandse Staat (lees Regering) deze, voor de Indische gemeenschap in Nederland  uiterst pijnlijke en discriminatoire kwestie, niet van plan is tot een algehele  juiste, goede oplossing en genoegdoening te brengen.

 

Immers er is genoeg gedebateerd over de kwestie waarbij op belachelijke wijze de Indische gemeenschap in dit land op vernederende manier wordt  behandeld.

 

Ik roep alle Indisch/Nederlandse organisaties op die zich met het onderwerp bezig houden, nu voorgoed af te rekenen en een oplossing af te dwingen bij de Nederlandse Staat (Regering) teneinde hier definitief een eind aan te maken door alle betalingen waar de Indisch/Nederlandse gemeenschap recht op heeft zonder uitstel uit te voeren, overeenkomstig de gevolgtrekkingen van de NIOD  rapporten.

 

Ik roep ook het Nederlandse Parlement op om ten aanzien van de regering die verantwoordelijk is voor de duistere en frauduleuze bestedingen van alle geldstromen, bestemd voor het uitbetalen aan de Indisch/Nederlandse gemeenschap, een diepgaand onderzoek naar in te stellen.

 

De regering kan zich niet verschuilen achter het feit dat ze demissionairis. Ze blijft volledig verantwoordelijk voor de chaos die op het ministerie van Buitenlandse Zaken (en eveneens van het Ministerie van Defensie en Economische Zaken) die is ontstaan na het bekend worden van de duistere praktijken aldaar.

De Indische gemeenschap mag daarvan niet nog eens slachtoffer worden.

Het is werkelijk opvallend dat er een oorverdovende stilte  heerst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de heer Rosenthal (en ook de heer Verhagen en de heer Hillen), die op hun beurt zich hypocriet opstellen, het trio die zich werkelijk van niets aantrekt en al helemaal niets van zich laat horen. Wie zwijgt stemt toe! Kortom stuitend !

Dat de marktkoopliedenmentaliteit in de engste zin van het woord bestaat is helaas waar en is onder andere bedacht in de Lage Landen onder andere door de voorouders van de heer Hans Hillen blijkbaar die kennelijk vindt dat goed koopmanschap (fatsoen) niet bestaat. Een belediging voor integere mensen die wel degelijk met fatsoen ondernemen. Dat hij ongegeneerd zijn immoraliteit publiekelijk ten toon spreidt, is een teken aan de wanden van zijn ministerie dat druipt van wanprestatie en wanbestuur. Dat laatste geldt eveneens voor ministeries van de heer Rosenthal en de heer Verhagen.

Waar hebben we toch ook alweer lieden gezien die geen moraal hadden in het verleden en nog steeds? De geschiedenis heeft ons immers alle facetten hiervan geleerd en zowat om de oren geslagen: ze zijn helaas dus nog niet uitgestorven en de Vrije wereld is in limbo.

 

ICM Columnist PJOTR.X SICCAMA

 

Onderstaand bericht over Uri- (Geller) – Rosenthal en Hans Hillen en gaat natuurlijk ook over de eeuwige bezuinigingen, waar WIJ als Indisch/Nederlandse gemeenschap geen enkele boodschap aan hebben en waarbij onze kwestie dus buiten beschouwing dient te worden gelaten.

POST SCRIPTUM

Het gaat in dit geval weer over die vreselijke bezuinigingen, waarvan zowat alle mensen in Europa slachtoffer zijn geworden en die zij bovendien (let wel) niet veroorzaakt hebben.

De grootste boosdoener, het kankergezwel zo men wil van dit alles, zit in Athene en is  direct aan te wijzen als de auctor intelectualis van de Eurocrisis: het is de grootste frauduleuze regering van nota bene een Europees land: Griekenland. Het land waar de heren politici, a priori in de wieg gelegd om hun Nationale sport naar hartelust bot te vieren en  uit te oefenen:  GEEN BELASTING BETALEN, CORRUPTIE EN WANBESTUUR. Waar álle ambtenaren (zie documentaire ZDF) iedere dag hadden feestgevierd met belastingcenten van de Europese burger, die wel op tijd haar/zijn belasting afdraagt. Dat alle andere Europese landen boter op hun hoofd hebben gehad en dat nu nog steeds hebben was en is voor het icompetente  Griekse bestuur een soort vrijbrief om ons allen te chanteren. Aan deze Tantaloskwelling moet een drastisch einde aan worden gemaakt, goedschiks of kwaadschiks: de Grieken moeten het gewoon van voren af aan leren hoe zij met fatsoenlijke burgers in Europa dienen om te gaan.

Dit land is wonderschoon, maar de mensen zijn gecorrumpeerd tot het bot en verrot als een Griekse mispel.

 

Onderstaand artikel heb ik toevallig gevonden op een site.

 

Nederlandse minister wil toch tanks verkopen aan Indonesië

Geplaatst door Ate op mei 8, 2012 // Laat een reactie achter

 

 

 

Minister Hillen van Defensie en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken willen toch overtollige Leopard-tanks aan Indonesië verkopen. Dit ondanks tegenspraak van een meerderheid in de Tweede Kamer en ondanks het feit dat beide ministers inmiddels deel uitmaken van een demissionair kabinet.

Onderstaand bericht komt uit de bron v.d.Volkskrant

Hans Hillen ('Als koopman heb ik geen moraal') zou de drijvende kracht zijn achter de beoogde transactie die 200 miljoen moet opbrengen. Omdat hij een miljard euro moet bezuinigen, denkt hij een deel ervan te bekostigen door de verkoop van materieel. Nederland wil alle tanks afstoten. Levert Nederland niet, dan zal Duitsland het doen, zeggen defensiedeskundigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijk ministerie

 

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden