oproep aan heer Klaas Dijkhoff even voorstellen ....

             

Oproep aan de heer Klaas Dijkhoff

Desondanks wij elkaar niet kennen uit de Indische zaken, wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben de Editor/redactie van ICM Online, de Indische Internetkrant, die in zijn 20 jarig3 bestaan vele kabinetten heb overleefd, en dus van vele Indische onderwerpen een historie heeft kunnen opbouwen, en nog essentiëler het Indisch beeld hoe de politieke partijen in het Kabinet en in de Kamer hierin staan.

Als media – man heb ik een beeld gekregen dat onder Rutte II - Uw partij - zich terughoudend opstelt met betrekking tot de Indische zaken. Wat essentiëler geen correcties uitvoert op de  Indische Geschiedenis wat betreft de BERSIAP, desondanks de Indische verankering van Martin van Rijn. Sterker nog VVD wist coalities onder Rutte I en II in bedwang te houden met betrekking tot de Indische dossiers.

 Voordat deze in het Kabinet kwamen te zitten – de oppositie- zelfs trekkersrol hadden over de Indische onopgeloste zaken van rum 70 jaar oud. Wel moet benadrukt worden dat uw voorganger Halbe Zijlstra steunde  het initiatief van  ICM team  met betrekking tot het Traktaat van Wassenaar. Mijn brief gericht aan Halbe voorganger Bert Koenders daar stond Halbe 100% achter, en adviseerde om de brief naar alle fractievoorzitters te sturen zodat breder in de Kamer werd gedragen, nota bene de VVD in het Kabinet zit.

 Voor U, die als oud-staatssecretaris moet een case ACTW66 aanspreken ofwel het Verdrag Traktaat van Wassenaar.

 Een stuk geschiedenis.

 500.000 Indische Nederlandse Staatsburgers werden uit het voormalige Indië gezet. Dit speelde reeds vanaf  de periode na de overdracht tot 1962. In deze periode speelden zich bizarre zaken af. Jaar 1947/1948 de politionele acties waar ruim 200.000 Indonesische burgers werden gedood. Zoals U weet was oud-minister president Drees tegen deze Militaire ingreep als enige. Het Kabinet, Tweede Kamer en Nederlandse Volk stonden achter deze politionele acties. Drees nam voor de avond die militaire inval in de republiek Indonesië zijn ontslag. Deze zogenaamde politionele acties (militaire ingreep van 100.000) leidde verder de BERSIAP in.  U zou toch  maar een familie lid zijn van de 200.000 mensen die werden vermoord door de NL Militairen. Dan zullen alleen wraakgevoelens ontstaan bij de nabestaande tegen de mensen met een Nederlandse etniciteit. Dit hebben de Nederlandse Indische Burgers dan ook geweten. In dezelfde periode in 1959 de Nieuw Guinea-kwestie. Die 500.000 Nederlandse Indische Burgers hadden niet alleen te maken met WAR –II maar een bersiap van 1946 tot 1962

.

Bizarre is dat nimmer deze Bersiap wordt herdacht. Wie behoren tot de bersiap.

De bersiapkinderen geboren na 1945. In de republiek Indonesië leefden deze dagelijks met de vrees  te worden vermoord. Tussen de 20.000 – 30.000 werden vermoord, melden bronnen. In Nederland waren de Bersiapkinderen weer kind van de rekening. De ouders waren murw geslagen van WAR- II. In vele gezinnen namen de bersiapkinderen de rol van de ouders over.

Op de achtergrond speelde mee dat Nederlandse regering deze Nederlandse Indische burgers niet wilde toelaten ( met NL – Paspoort) laat staan te compenseren na 51 Jaar. Onder druk van VS werden er 341.000 toegelaten die zelf de reis, het tijdelijk verblijf en hervestiging moesten betalen, tegelijkertijd president Soekarno en vicepresident Hatta juist hiervoor 700 miljoen betaalde dit conform het verdrag. Bronnen melden dat Soekarno over de periode 1952 tot 1959  4,5 miljard oude guldens betaalde voor de nationalisatie aan Nederland. Het verdrag van Wassenaar was de restschuld dat ter afsluiting werd gesloten tegen finale kwijting voor beide landen. Nederland ontving dus 4,5 plus 0, 689  miljard ter compensatie van de Nederlandse Indische Burgers.

Min. BuZa bevestigde mij dat het volledige bedrag in 2003 te hebben ontvangen. De eerste euro moet nog worden uitbetaald aan de Nederlandse Indische Gemeenschap ( schatting 50 – 60.000 gedupeerden). Halbe Zijlstra had deze zaak in 2009 al aan de kaak gesteld.

Overigens de 159.000, die niet werden toegelaten zijn stateloos achtergebleven. Ook wel de vergeten Indisch groep dat door Omroep Max onder de aandacht wordt gebracht. Het is onbegrijpelijk dat Mark Rutte deze onopgeloste Indische Zaken niet in het regeerakkoord heeft opgenomen. Nota bene heeft zijn vader in de Jappen kampen gezeten, de tante waar de vader eerst mij getrouwd was in Bandung ligt begraven, en thuis deze geschiedenis door zijn vader als paplepel werd ingegoten, valt mij ontzettend tegen en dat als historicus, dat is Mark toch?

De partij VVD heeft met Halbe Zijlstra die het Traktaat ludiek een podium heeft gegeven en de steun die ik ondervind of moet ik nu misschien zeggen ondervond, toch een Indisch tintje gekregen, desondanks de twijfelachtige indrukken door Mark Rutte.

 

Waarom mijn oproep aan U?

Essentieel is kennis te nemen dat het Indisch Platform (IP) geen bevoegdheid heeft om namens de Indische Gemeenschap te praten laat staan handelen. Hierdoor  is het denkbaar dat de deal in dit geval met Martin van Rijn ongeldig is.

Verschillende partijen waren bezig dit IP te ontmantelen ( de helft van de delegatie is inmiddels opgestapt) wegens mismanagement (wanprestaties) en deze partijen gaan nu zelf ten strijde. In tegenstelling tot de jaren 2000-2017 is een misvormd beeld ontstaan waar de partijen alleen bezig zijn om elkaar te bestrijden, wat schade heeft toegebracht aan de naam ‘ Indische Gemeenschap’. Volgens de ambtenaren van Martin van Rijn heeft de Indische Gemeenschap nu een populatie van 2 miljoen, met de kern van 60.000 (was 341.000) dat nu over is, en niet te vergeten de groep Nederlandse onderdanen dat in de Republiek Indonesië niet door Nederland werd toegelaten, tussen de 30.000 – 40.000.

Oud – premier Lubbers heeft geprobeerd om via dit Overlegplatform IP structureel de Indische zaken op te lossen vanuit het perspectief dat in het belang van NL Overheid handelt – dus een verlengstuk van Min. VWS , tegenwoordig kennen wij hiervoor claimstichtingen om de rechtbanken te ontlasten.  Dit blijkt dat het IP niet gekozen overleg forum is. Vanaf het ontstaan  van het IP werden de eerste voorzitters benoemd door de Overheid, ook nog afkomstig vanuit diezelfde NL Overheid met een duidelijk opdracht “houd rust in de Indische tenten ". Duidelijk aanwijsbaar dat er tot anno 2017 geen stappen zijn gemaakt. Sinds 3 jaar is bekend dat dit IP geen mandaat hebben dus geen bevoegdheid om namens de Nederlandse Indische Gemeenschap (NIG) de belangen behartigt, laat staan handelt namens die 2 miljoen Indische mensen met de Overheid. Het IP heeft geen achterban. 

Al deze partijen gaan nu hun eigen weg om zo goed mogelijk als het kan om als nog de Indische onopgeloste vragenstukken van de Nederlandse Indische Burgers tot een goed einde te brengen.

Zo heeft ICM een ACTW66 project gestart aangaande het Traktaat van Wassenaar (ACTW66), dit op verzoek van haar abonnees.  Met ruim 15.000 handtekeningen die het mandaat hebben gegeven. Er is een groep van Taskforce. Dan de splitsing voortvloeiend uit het Indisch Platform met de versies 1,2, 3? Voorts een advocatenkantoor in Den Haag met betrekking tot de vergeten Indische ouderen in de republiek Indonesië, en niet te vergeten Liesbeth Zegveld.  De stichting Bersiap Compensatie, die zich als doel stelt om de bersiap in de geschiedenis een plaats te geven, en compensatie van de bersiapkinderen. Nooit heeft de Overheid zich bekommerd over het Welzijn van de bersiapkinderen, die voor hun werkzame leven zijn getekend.

 

De Indische wereld ondergaat nu turbulente ontwikkelingen die aandacht verdient.

Als Editor maak ik mij best veel zorgen dat het Indisch vraagstuk van de agenda dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd diverse Indische partijen bezig zijn om de Indische zaken aan te kaarten.  Destijds werden drie Indische moties die met voldoende draagvlak aangenomen die hielden in compensatie voor alle Indische oorlogsslachtoffers en de Indische verankering, echter door Martin van Rijn werd deze afgeraden omdat kennelijk Mark Rutte hier tegen was. Die moties werden ingediend op de dag dat werd besloten om de KNIL te compenseren. Deze drie moties zijn kennelijk afgevoerd.

Zoals U weet zijn nu verschillende partijen bezig met de Indische zaken o.a. “ de vergeten groep in Indonesië” dat door omroep MAX onder de aandacht wordt gebracht met duidelijk signaal naar Den Haag toe. Dan het Onderzoek van de Oorlogsmisdaden aangezwengeld door Uw collega Bert Koenders. Verder worden KNIL zaken juridisch voorbereid. Ten slotte met Traktaat van Wassenaar waar vorig jaar de president van Indonesië persoonlijk een gesprek is meegevoerd, en icm pres release persoonlijk werd overhandigd, evenals intensieve gesprekken zijn gevoerd met collega van Halbe Zijlstra, IbU Retno.

Mijn studie als media wijst uit dat de Nederlandse Indische burgers dubbel het slachtoffers zijn geworden; nimmer zijn deze gecompenseerd als gevolg dat kon. Wilhelmina – dus NL regering- Japan de oorlog verklaarde. Japan had niet de intentie om het voormalige Indië binnen te vallen. Voor deze 500.000 Nederlandse Indische Burgers veranderde hun leven van de ene dag in andere dag in een hel; eerst de oorlog, in kampen gezeten,  de overdracht, dan de bersiap die een lange periode kent, en vervolgens de kille koele ontvangst. Bovendien alles zelf moeten betalen, tegelijkertijd Nederland miljarden ontving uit de verdragen met Japan en Indonesië gesloten plus geld uit Marshal hulp van de VS, dus het geld is niet van de belastingbetaler. Al eerder uitte Gert Zalm dan NL Staat op het Indisch geld zit.

 Persoonlijk kan ik dringend aanbevelen dat er een soort Tweede kamer Commissie Nederlandse Indische zaken dient te worden ingesteld om een democratisch - proces te garanderen, waar alle Indische gelieerde partijen zich tot kunnen wenden, met een achterban van minimaal 5.000 man, die bovendien wordt gevormd door een delegatie. Met randvoorwaarde vooraf het probleem goed in beeld is gebracht en gedragen door een achterban van minimaal 5.000 met de bevindingen gedocumenteerd in een rapport.

Wij hebben gezien dat het model van Ruud Lubbers aantoonbaar heeft gefaald, en ondemocratisch is dat zelf alleen door voorzitter alleen wordt beslist, nadrukkelijk onder verwijzing naar het huidige IP. Hierdoor ernstige zaken nooit op de agenda zijn gekomen zoals vermeld onder de punten 2 t/m 6.

 

 Mijn vraag is wat gaat U doen nu in dit nieuwe Kabinet met deze Indische vraagstukken met betrekking tot:

  1. Inrichten Tweede kamer Commissie Indische zaken
  2. De vergeten groep (NL Onderdaan) die nu stateloos zijn in de republiek Indonesië, gaat u deze NL onderdanen terughalen, of deze met terugwerkende kracht voorzien van een AOW zoals de oudjes hier. Is uiteraard een prachtig initiatief van Omroep Max, maar is een druppel op een gloeiende plaat om deze toch nog een goede oude dag te gunnen.
  3. Wat gaat U doen met nu geschat de 60.000 oorlogsslachtoffers, die nimmer schadeloos zijn gesteld, terwijl hiervoor NL wel 7 miljard ontving
  4. Wat gaat U doen aan De Indische Verankeringen op de scholen etc.
  5. Wat gaat U doen met Traktaat van Wassenaar
  6. Hoe denkt U de bersiapkinderen   te  compenseren
  7. Het herschrijven van de Indische Geschiedenis, en deze op te nemen in onze algemene geschiedenis

Ik stel uw hoog gewaardeerde reactie op prijs.

Ferry Schwab sr.

ICM editor.

 

Weergaven: 368

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 3 Juni 2020 op 21.28

347

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 30 Mei 2020 op 17.46

Geachte heer Schwab,

 

Hartelijk dank voor uw schrijven aan dhr. Dijkhoff. Namens de VVD ben ik thans woordvoerder Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Derhalve heeft dhr. Dijkhoff uw mail aan mij doorgestuurd en zal ik deze beantwoorden.

 

Ik ben het met u eens dat het Aziatische strijdtoneel in en om de Tweede Wereldoorlog onze aandacht verdient. Om deze reden hebben we als VVD in het kader van 75 jaar vrijheid expliciet gevraagd om aandacht te schenken aan de gebeurtenissen in voormalig Nederlands-Indië. Hiervoor stonden diverse evenementen in de planning, bijvoorbeeld rond 14/15 augustus. Door de coronacrisis zal de vorm hiervan helaas wel aangepast moeten worden, maar wij blijven het nadrukkelijk volgen. Ook wordt er over dit onderwerp nog regelmatig gesproken in de Tweede Kamer met verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis, debatten waar de VVD altijd bij aanwezig is.

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Tobias van Gent
Tweede Kamerlid

VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 1A | Den Haag | Postbus 20018, 2500 EA
E t.vgent@tweedekamer.nl

De agenda van de Tweede Kamer is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken op korte termijn worden gewijzigd. Onder dit voorbehoud worden afspraken opgenomen in de agenda. Bij een bezoek aan het Tweede Kamergebouw zal om een geldig identiteitsbewijs worden gevraagd. Bezoekers mogen zich melden bij ingang Binnenhof 1A.

Door het sturen van een e-mail stelt u ons in het bezit van uw persoonsgegevens. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, om ervoor te zorgen dat u een adequaat antwoord op uw vragen ontvangt. Kamerleden en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de verwerking van de e-mail vraagt, met een maximum van twee jaar. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen bovenstaande, dan verwijderen wij op uw verzoek uw gegevens.

 

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 23 Mei 2020 op 11.03

242

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden