10897399894?profile=originalDe Tijd van de Indogemeenschap
Ik begin dit epistel met een wat neerslachtige titel en hoewel het ook wel een kern van waarheid bevat, kan je er ook goed over filosoferen.
In welke zin vraag je je dan af? Nou in de zin van het korte bestaan van een gemeenschap die dit land vanaf hun intree had beschouwd als het land van veiligheid en broederschap zoals het in de ex kolonie ook was. Daar waren blanke moeders of vaders die hun halfbloed kinderen hebben beschouwd als hun eigen Nederlands bloed en als zodanig hadden deze kinderen een zelfde status als de blanke kinderen in dat tropen land wat Nederlands Indie heette.
Ik weet niet beter ondanks dat mijn beide ouders Indisch waren dus halfbloeden dat ik als kind onderscheid voelde tussen mijn soort, als ik het zo mag zeggen en de Indonesiërs. De blanda’s, dus de blanke kinderen op de scholen die ik bezocht beschouwden ons net als een van hun soort ( niet denigrerend bedoeld maar als voorbeeld).
Vanaf de intrede van ons Indie gangers in Nederland was de ontvangst afwijzend en zeer teleurstellend, er is inmiddels al veel over geschreven dus zal ik het hierbij laten en ga ik naar het heden toe.
Nu in 2019 bijna meer dan70 jaren is er van de ECHTE indo weinig meer van over, deels en vooral, door vermenging deels omdat een groot deel al is weggevallen door overlijden.
Ik mis de echte indo taal met het accent en de kromme Nederlands Indische woorden die werden gebezigd toen ik hier voor de eerst keer voet aan wal zette en wij bij elkaar gedreven in de pensions moesten leren aanpassen aan het Nederland wat wij vanaf onze geboorte beter kenden dan de meeste Nederlanders in hun eigen land. Het was zelfs zo dat wij geografisch dit land beter kenden dan de eigen bevolking want op de scholen werd uitgebreid aandacht geschonken aan de Nederlandse kaart. Zo moesten wij leren welke provincies en hoofdsteden er zijn, welke rivieren, welke geografische gebieden er zijn en dan nog het algemeen beschaafd Nederlands spreken.
Kortom, Nederland had geen geheimen meer voor ons maar wat wel was dat men via Ot en Sien meer de agrarische kant in beeld kreeg dan van het stadsleven in het algemeen.
Enfin, de jaren verstrijken de Indische gemeenschap werd heel duidelijk gemaakt dat zij vreemdelingen waren en van volledige acceptatie was in 80 % geen sprake. We waren bruin, werden als onwetenden beschouwd en alsof we uit een wildernis vandaan komen waar de beschaving nog net zijn entree heeft gemaakt enz., enz.
Laten wij de begin periode even achter ons liggen en het gaan hebben over de hedendaagse situatie waarin enkelen van ons het aloude onrecht willen rechtzetten en er alles aan doen om dat te bereiken.
De Indische tegoeden zijn en worden nooit uitgekeerd en hoewel men dat zo graag wil, ik zie dat nooit gebeuren, en ik zal u vertellen waarom ik zo denk.
In al die jaren dat men bewust was van het nalaten van de verplichtingen jegens ons door de regeringen die rijk zijn geworden door de donaties van Indonesië en Japan heeft men geen steun gehad vanuit de eigen gemeenschap en is men al die jaren te netjes en beleeft geweest en liet men zich heel snel door de grote toean besar met kluitjes in het riet sturen. Natuurlijk weet de Nederlandse overheid dat er verplichtingen waren jegens de Indische gemeenschap maar geld was vele malen belangrijker dan schuld en schaamte, en daarbij, het verlies van de kolonie waar 350 jaar lang misdaden zijn gepleegd wil men uit de geschiedenis wissen, dus wij als ex kolonialen blank of bruin waren de levende getuigen uit die periode. Lastig voor de Nederlandse status internationaal want wat daar in die kolonie gebeurde in die 350 jaar uitbuiting, vernedering en genocide plegingen mocht niet in de geschiedenis boeken voorkomen. Nederland wilde geen blaam in de geschiedenis boeken vermelden, maar wat wel met trots vermeld werden waren de helden daden van de bezetters, die om de monopolie te verkrijgen over kruiden, en alles wat van waarde was, hele bevolkingsgroepen uitroeiden, zoals een zekere Jan Pieter Zoon Coen die op het eiland banda 5000 doden op zijn geweten heeft omdat de bewoners de nootmuskaat ook aan andere mogendheden verkochten.
Al met al een ferme zwarte misdadige periode en dat was nog niet alles, ook gewoon de schadeloosstellingen die voor ons als ex-kolonialen incasseerde alsof het alleen bestemd was voor de staatskas en wie weet nog meer gegadigden in de hogere niveaus.
Ach ach ach en de belanghebbenden dan? Die bestaan toch niet? Nederland heeft toch geen kolonie Nederlands Indie gehad? Staat dat in de geschiedenis boeken vermeld? Ja, heel summier en dan komen de nog levende getuigen uit die zwarte periode in Nederland terecht, heel lastig en vervelend dus negeren die zooi. Eventuele documentatie werd in de archieven opgesloten en zijn niet toegankelijk. Zelfs het achterstallige soldij van de ex soldaten werd niet betaald, want anders erken je jouw blaam toch? Een hele Nederlandse vloot die door de Japanse marine in de 2e wereldoorlog was vernietigd werd nooit genoemd of herdacht en ook de gesneuvelde soldaten werden bewust vergeten.
Zelfs protest acties zoals de treinkaping door Molukse jongeren werden meedogenloos neergeslagen en met bewuste opdracht van de gelovige christenman Van Agt vermoord. Ik praat het niet goed die kapingen maar voor heel wat ergers krijgen de huidige terroristen taakstraffen. Of lage gevangenisstraffen en mogen criminele acties openbaar worden gepleegd zonder al te veel tegengeweld van de politie want als politieman ben je ook nog strafbaar als je je zelf verdedigen moet. Ik schets maar het verschil. ALLES wat de Nederlandse bevolking wijst op de wandaden van hun regeringen in de voormalige moet worden vernietigd zonder genade.
Het is vechten tegen de bierkaai voor al diegenen die het recht willen laten zegevieren want tegen een overheid die onwillig is om de gelden af te staan en er zelf heerlijk gebruik van maakt, is niet normaal te strijden, althans niet op de eerlijke manier.
Daarbij is men Hollands gewiekst daar bovenin die toplaag om pseudo erkende instanties op te zetten die de belangen van de voormalige kolonialen moest behartigen, er werden ambtenaren ingesteld die de boel in gareel moesten houden en met vage beloftes was de goedgelovige Indische gemeenschap al blij te maken met kluitjes in het riet en tot overmaat van ramp een schandalig gebaar maakt dat bejaarden die nog leven binnen een periode een claim kunnen indienen om een aalmoes van 25000 euro te ontvangen wetende dat er slechts weinigen nog leven of in staat zijn om het te innen, geniepig en uitermate schandalig, en nog schandaliger is dat lieden die ons belang moeten behartigen hadden moeten weten dat dit een gebaar was wat niet acceptabel was en het hadden moeten weigeren en hun integriteit en eergevoel hadden moeten laten prevaleren boven hun ingestelde functie als stromanen en zoethouders.
Als protest heb ik zelf als nakomeling in eerste lijn een claim ingediend dat ik er ook recht op had en het zeer onterecht was dat die maatregel in een dusdanig vaatje werd gegoten dat het de regering bewust een paar centjes kost.
Mijn bezwaar werd afgedaan met de mededeling dat Nederland NIET verantwoordelijk was voor de zaken die Nederlands Indie betreffen. Een advocaat inhuren die mijn zaak aanhangig maakt bij het Europese hof werd te duur zodat ik mijn woede niet kan blussen, bovendien speelt het Europese hof van mensenrechten gewoon mee is mijn ervaring.
Men dekt elkaar.
Wil ik mij en anderen van dienst zijn met het rechtzetten van onrecht zullen wij als Indische gemeenschap Internationale stappen moet nemen en wie doet het en wie betaalt het?
Vanuit de Indische huidige generaties is weinig animo en van de ouderen kan je het niet verwachten velen hebben slechts een AOW uitkering.
Daarbij heeft de Indische gemeenschap jaren lang lankmoedig toegekeken en zich te beschaaft opgesteld, de huidige buitenlanders krijgen meer gedaan met hun brutaliteit dan menige echte autochtoon, zo erg zelfs dat het lijkt alsof wij een islam land zijn geworden.
Ook een oorzaak is dat er geen eenheid is te bereiken binnen de Indische gemeenschap, want als dat er was zag de zaak er heel anders uit.
Wat er nu nog over is aan strijders krijgt niet de steun dat ze verdienen en zo loopt Nederland gezaligd weg met haar verantwoordelijkheden ten opzichte van een bevolking dat met inzet van eigen leven en have de rood wit blauwe vlag in naam van een koningin die het niet interesseerde de inkomsten bron en bron voor uitbuiting en roof beschermde.
Nederland werd rijk door de kolonie met behulp van diegenen die daar de kolonie in stand hielden maar van echte waardering, nee, zij die dit epistel lezen kunnen het misschien niet geloven, daar is geen sprake van, wij zijn als levende getuigen van die ex-kolonie paria’s waar men zo spoedig mogelijk van af wil zij en dat gebeurt nu door vermenging en verslagenheid.
Leve de koningin werd er uitbundig geroepen, nou ik denk maar zo, de straf laat niet langer meer op zich wachten er zullen vreemde culturen zijn die hier binnenkort de scepter zwaaien, of dat voor ons Indische Ned. Gunstig is? Ik denk van niet want we komen in een situatie terecht die nu in Syrië speelt vanwege al die verschillende opvattingen van het koran boekje.
Albert van Prehn 17 november 2018.

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives