DE DOOS VAN KEES DE JAGER – (ex-minister van Financiën

DE DOOS VAN KEES DE JAGER – (ex-minister van Financiën)

PANDORA’S BOX

 

In de doos c.q.box van mijnheer De Jager liggen alle cloaca’s van de wereld bij elkaar nog steeds te rotten van jewelste. En in deze voor sommige lieden in de politieke arena welriekende atmosfeer opereert de heer de Jager in een voor ieder verstandige burger wanhopige missie. Kortom een ‘’mission impossible’’, waar alleen gekken in geloven.

Persoonlijk heb ik helemaal niets tegen de heer De Jager. Ik vind hem een heel sympathieke man: ontwapenend, glimlacht bijna altijd en is vriendelijk. Het is het collectieve beleid dat hij, misschien wel tegen zijn eigen wil en principes in moet uitdragen. Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan.

Maar volgens mijnheer De Jager valt het reuze mee met de eurocrises en kost het de belastingbetaler niets. Wij kunnen gerust zijn, niets zal onze slaap verstoren.

Terwijl mensen in ons land en in heel Europa aan de bedelstaf geraken, de kosten om nog net niet dood te gaan almaar stijgen en voedselban­ken als pad­destoelen uit de grond MOETEN worden gestampt voor al die mensen die zelfs geen half brood meer kunnen kopen, wordt dood­leuk gezegd dat er niets aan de hand is. Wie is die grapjas? Waar had­den we dit eerder gehoord?

Maar ondertussen heeft de doos van Pandora zich geopend die de ganse aarde in een totale duisternis hult onder de verstikkende beerputluchten en ons alsnog berooft van het beetje licht en lucht die ene mijnheer De Jager ons had beloofd. Maar de Jager is kennelijk heel gewend in deze verstikkende  luchten  te leven met of zonder zijn corrumprende collegae uit de zuidelijke landen van

 

ons continent, maar dan wel onder bescherming van de speciaal voor dit doel ontworpen balaklava s en gasmaskers.

 

Al Capone – de beroemdste Amerikaanse gangster.

Pandora opens the box .

 

 

De antieke profetie is hier vleesgeworden en geen enkele oude wijsgeer zou zich eraan wagen hier en nu in deze chaos van een braspartij van een minderheid enige voorspelling te doen. Doch het Grote Kwaad is reeds geschied waarbij alle vingers naar één kant wijzen. Als eerste die in aanmerking komen voor de ‘’Galgenprijs’’ als auctores tot deze we­reldcrisis zijn de Verenigde Staten van Noord Amerika, kort gezegd de VS, die met hun motto ‘’de sky is the limit’’, in nagenoeg alle finan­ciële instellingen een cultuur van graaien en zakkenvullen hadden geïntrodu­ceerd – met de toekenningen van weerzinwekkende en decadente hoge bonussen – en onder de goedkeurende blikken van zichzelf en de over­heid de bevol­king flink te grazen hebben genomen. Hier is de hele Ame­rikaanse ge­meenschap het slachtoffer; behoorlijk geschoffeerd, vernederd en diep be­ledigd door zowel overheden als particuliere instellingen.

Hetzelfde geldt voor Europa. Het is juist  die Amerikaanse graaicultuur waarin een schofterige figuur als ene mijnheer Madoff  (model voor een Amerikaanse proleet) zich als een vis in het water kon voelen en ook kón opereren. Vive La Liberté zou ik zeg­gen, maar dan op zijn Ameri­kaans. Daarnaast werden bij banken wanproducten ontwikkeld en aan de man gebracht alsof het om puur goud ging (zie Madoff) met de (on)­zekerheid dat men later een fortuin te besteden had. Deze weerzinwek­kende cultuur in de VS en Europa (Europa heeft het simpelweg overge­nomen van de VS), moest vroeg of laat leiden tot een catastrofe waarbij eenieder verliest, maar die door een kleine minderheid is veroorzaakt.

En er zullen nog meer van die figuren als Madoff aankomen, kan ik u ver­zekeren wanneer er geen onafhankelijke wettelijke instantie contro­leert en alles weer verslapt. In ieder geval geef ik het advies om nim­mer aan Amerikaanse bedrijven en/of banken je geld toe te vertrou­wen, daar de kans levensgroot aanwezig is dat ze met je poker spelen en je alles kwijt bent. Het lijkt als­-of ze daarvoor in de wieg zijn gelegd. Wat dat be­treft hebben de Noord Amerikanen met de Grieken veel gemeen.

Je moet wel een doorgewinterde crimele Amerikaan zijn om je eigen mensen op zo n manier te naaien. Al Capone zou jaloers zijn om zoveel raffinement  de crime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capone, de beruchte en be­roemd geworden Ameri­kaanse gangster ca.1926/ 1927 – In zijn hoogtijda­gen.

En alsof er helemaal niets heeft plaatsgevonden kijken de VS naar Eu­ropa, die op hun beurt naïef en nog eens 10 jaar blind waren geweest (m.b.t. financiële (Griekse belasting) controle, de VS keken er alleen maar naar) en met name naar de zwakste schakel in het Eurozonege­bied, met een dosis leedvermaak en fixerend op Griekenland om ver­volgens met geveinsde compassie, het hoofd, waarop veel boter, te (kun­nen) schudden. De gevolgen van de besmetting van de  Ameri­kaanse virus- graaicultuur heeft Europa dan al lang in haar greep.

Ook de hypocriete houding van de Amerikaanse regering is tekenend. Ze stelt weer eens een commissie in, etc. etc en bla bla; maar de grote boeven (die gigantische miljoenen én miljarden bonussen hadden opge­streken) tot de crises zijn bij mijn weten nog niet geheel achterhaald, gestraft of veroordeeld. Hetzelfde geldt voor die miscreants in Europa, die doen, alsof er niets aan de hand is en dus nu nog vrij en vrolijk (graaiend) rondlopen.

Voor een weldenkende Europese belastingbetaler is dit onverteerbaar en onacceptabel. Uit de monden van EU-politici horen wij niets wat lijkt op het ver­- antwoording afleggen tegenover de burger; ook geen enkele uitleg door de verantwoordelijke heer Rehn, de EU-functionaris (met een salaris van 125.000 (plus) Euros netto kan alles maar roepen wat hij denkt?) die hier de ver­ant­woording draagt. Integendeel, de EU-politici hebben het telkens weer over HET VERTROUWEN die zij van de burger weer moeten winnen. Haal me daar de koekoek!  Ik zou zeggen dat de EU veel schuldig is aan de burger en eerst haar volledige verantwoording moet afleggen aan diezelfde burger ten laste van  personen en instellingen die tot de crises hebben geleid en deze (alsnog) te sanctioneren, dan pas kan mogelijk worden gesproken over vertrouwen, eerder niet. Want wat we hier zien is het Kwaad dat nota bene legitiem en ongegeneerd wordt beloond.

De immoraliteit, het grote egoïsme en hebberigheid van managers, de betrokken financiële instellingen in de VS en in Europa, uitgevoerd met de barbaarsheid van een 21ste graaicultuur gaan alle fatsoen van een Beschaafde Wereld ver te boven.

En in dit Euromoeras van onzekerheden, doen onze Oosterburen in de persoon van mevrouw Merkel, ook wel mevrouw Hamster genoemd, ook een duit in het zakje. Hamster Merkel, die zich thans op grote hoog­ten bevindt, (ongetwijfeld andere Hamstertjes bezoekend) namelijk in de Tiroler Alpen, zich lavend aan de Tiroler Alpenschnapps (met Alpen­kruiden) en zich zo sterk maakt voor haar volgende geestverruimende Bondsdagspeech waarin zij toch vindt dat de souvereiniteit van de Eu­ropese landen aan “Brussel” moet worden overgedragen, dan is vol­gens haar Europa tenmiste van het hele “gedoe” af! En met “gedoe” wordt hier de reële overdracht bedoeld van souvereiniteit van de EU-landen aan Brussel (een stad die zichzelf nog niet eens in de hand kan hou­den als we zien naar het zogenaamde problemem Brussel/Vilvoor­de, wat geen probleem is trou­wens maar eerder een be­proefd paarden­mid­del om regeringen naar huis te sturen in een land dat nooit een Staat had mogen zijn.)

Vervolgens kunnen de ondemocatische 3e-rangs voorzitter Barrosso en de grijze muis van ene (nondescripte) heer Rompaay, die eveneens ondemocratisch was benoemd, zich opmaken voor een "duumviraat” van Europa, de EU-kroon op het hoofd zetten en van de daken roepen dat ze de euro hebben gered en klaar is Europa voor de 21-eeuwse  dictatuur: De STAAT, staat voor u voor de deur.

De EU-commissie (die dan al geen commissie meer heet) heeft zichzelf inmiddels reeds onaantastbaar, onfeilbaar en heilig verklaard.

Het hier geschetste scenario is niet ondenkbeeldig. Een collega van mij die in Frankrijk doceert, had het een paar jaar geleden al over de typi­sche dictatoriale trekken van en in de EU; (geraffineerd democra­tisch verpakt), de bureaucratische en organisatorische metho­den en re­gels die het EU-bestuur moeten afschermen en daardoor het verwijt dat bij eenieder ontstaat over de ontoeganke­lijkheid van perso­nen en dien­sten. Het verwijt is terecht: een gewapende Moloch dus.

 

 

Hoofdgebouw van de EU commissie in Brussel – een Eurofort 2012.

 

 

TOPMANAGERS IN DE VS HEBBEN STEEDS MINDER VAAK EEN Harvard Review Bussiness achtergrond

 

 

Ter illustratie geef ik u het volgend incident weer. Drie vooraanstaande geleerden uit Duitsland, Frankrijk en Nederland (twee ervan waren No­bellaureaten) werden door de voor­zitter van de EU persoonlijk uitge­no­digd voor een bijzonder gesprek (het ging om Europese Edu­catieve pro­jecten). Er was een tijd aange­geven op de uitnodiging. Het drieman­-

schap meldde zich precies op de aangegeven tijd zoals eenieder bij de portier aan de hoofdingang van het EU gebouw in Brussel.

 

 

  

Er werd over en weer gebeld naar personen en afdelingen: niets, geen ge­hoor en geen mens te bekennen, laat staan te spreken. 2½ uur daar­na mochten ze in een wachtkamer plaatsnemen (het wachten duurde er wederom 2 à 3 uur) die op een soort beveiligde cel leek en navenant was ingericht en waar de deuren geen knop of klink aan zaten. Ze wacht­ten er niet, neen, ze waren opgesloten. Daar wachtten de drie geleer­den tot ze letterlijk onpasselijk en tegelijk woedend werden over de hele gang van zaken. Er werd ondertussen op hun dwingend verzoek weer eens gebeld. Uiteindelijk werd er door een medewerker verteld dat er niemand iets van een uitnodiging wist en dat de voorzitter er ook niet was en of het drietal maar beter de volgende dag terug kon komen. Dat was voor het gezelschap natuurlijk de limit; het drietal  be­klaagde zich bij een van de medewerkers. Een man wilde zelfs dezelfde dag nog  te­rugreizen, waarop de twee andere collega’s hem (met succes) hadden tegengehouden. Het was natuurlijk een schandaal van de eerste orde. (maar het drietal vonden, als beschaafde en verstandige Europeanen het schandaal zelfs niet waard om de media erbij te halen). Et voici,  de EU in haar volle omvang en uiterlijk..

Wat de EU hier heeft tentoon gespreid was volstrekt onvergeeflijk en kwetsend; en dat tegenover beroemde geleerden uit Europa. En dit was nog maar één incident.

Stel u eens voor dat de bakker bij u op de hoek of een medeburger om een onderhoud vraagt bij de EU: ik denk dat hij of zij niet verder zou kunnen komen dan de portier. – Zou mijn Franse collega toch nog gelijk krijgen ? Met u vrezen we.

 

PJOTR X.SICCAMA

 

Weergaven: 190

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden