Uitbetalen Traktaat van Wassenaar  donateur of crowdfunder?

 

Investeerders die geld uitlenen aan project (initiatief) en tegelijk klant worden of zelf enthousiast ambassadeur worden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch geldt het als een van de succesfactoren.

De belangstelling voor Crowdfunding enthousiasmeert ook banken. “je doet graag mee als 50% van het benodigde krediet door potentiele klanten wordt gefinancierd”, klinkt het bij de Rabobank. De betrokkenheid is groot, de investeerders, de klanten dus ofwel ambassadeurs nemen vaak vrienden mee, aldus Simon Dow van Crowdfunding adviesbureau Douw & Koren.

Bij Crowdfunding zijn de particulieren rechtstreeks financieerder van organisaties of projecten. Zo is de bankinstelling KNAB begonnen met eigen platform Crowdfunding. Projecten bij Crowdfunding hebben een missie met doelstelling als resultaat een product die in de markt wordt geïntroduceerd en de resultaten hiervan terugvloeien naar de Crowdfunders (investeerders). Hier worden vier vormen gekend; een lening, achtergestelde lening, converteerbare lening, en aandelen. Het resultaat van gegeneerde omzetten staan niet vast, zijn prognoses. Het project start wanneer de benodigde gelden bij een is.

 

Uitbetalen traktaat van Wassenaar geschikt voor Crowdfunding?

Uitbetalen Traktaat van Wassenaar zijn de resultaten bekend namelijk voortvloeiend uit dit verdrag moet de Ministerie van Buitenlandse zaken ruim 689 miljoen aan de rechthebbende uitbetalen. Uiteraard na 51 jaren is hierover rente op rente, plus indexering en correctie van de Euro (Forse koersval 2001) op van toepassing. De waarde 689 miljoen wordt bepaald aan de hand van de Nederlandse jaar begroting in 1966  dit percentage geldt dan voor  de begroting van nu.  Zo berekent CPB  bij een actualisering, komt het neer op 12 voudige ofwel 7/8 miljard.

Om het geld te laten uitbetalen is een uitvoeringsorganisatie benodigd om alle voorbereidende – ,  aankomende  -  en begeleidende werkzaamheden te verrichten richting de overheid namens de 60.000 – 70.000 belanghebbende.   Hier zijn minimaal twee organisaties benodigd, ervaringen uit Gebaar 2001 leerde dat deze uitvoeringsorganisaties 8 jaren hebben moeten bestaan tot de klus werd geklaard, werden deze opgeheven. Deze werkzaamheden zijn gekwalificeerd voor en voorbehouden aan de consultant, materiedeskundige en advocaten. Uitvoeringswerkzaamheden die de Overheid ruim 51 heeft verzuimd uit te voeren.

In tegenstelling tot de richtlijnen bij Crowdfunding is een team mensen begonnen zonder maar 1 cent in kas zat, deze hebben het tot mei 2017 alles voor hun rekening genomen, maar moeten nu verder, en hebben Uw steun hard nodig.

Maart 2015 werd het actie comite PtW ’66  (Traktaat van Wassenaar 1966) opgericht als   claim- en uitvoeringsorganisatie  om dit project te realiseren. Werkzaamheden die thuishoren bij de Overheid. Inmiddels zijn vele werkzaamheden op basis van “no cure no pay “door  actie comite PtW ’66 ,  het team en de betrokken verricht, naast de gemaakte facilitaire kosten voor het jaar 2015/ 2016/2017.

 

Waar staat dit project nu?

 

Niet onbelangrijk om eerst te vermelden: "Zonder de mensen met die ambities en missie om deze bizarre Indische zaak tot een oplossing te brengen,  was ACTW66 nergens geweest die al hun werkzaamheden op basis van "no cure nu pay" hebben uitgevoerd ". Naast dat twee hoofdsponsoren  onder andere ICM Online, die al zijn abonnementsgelden ter beschikking stelde voor dit fonds plus de benodigde werkzaamheden en facilitaire kosten voor het jaar 2015/2016/2017.

 

 Ruim 15.000 ondertekenaars  van de petitie hebben bij de ondertekening reeds toegezegd op hun donatie. Tot heden zijn slechts 321 die hun woord zijn nagekomen. Voor 2019  doen wij graag een beroep  op een donatie of inleg via crowdfunding om op basis van gegronde redenen en ervaring  dat  ACTW66 heeft gekozen voor een juridische benadering fase I  is 400.000 benodigd;  Dit zijn de eerste kosten, naast de andere zaken die nog moeten worden uitgevoerd.

 

Terug naar de voortgang van het project, wat heeft ACTW66 reeds gedaan aan voorbereidingen?

 

Het actie comite PvW’66 heeft de verantwoordelijke minister Bert Koenders aangeschreven dat deze zaak staat aan te komen, en zijn collega ibu Retno (Indonesie) . Uiteraard Halbe Zijlstra die in 2009 Kamervragen over heeft gesteld. Een kopie van deze brief is naar alle fractie voorzitters in de Kamer gestuurd. 

Op 22 april jl. is President Joko Widodo van de Republiek Indonesie persoonlijk geïnformeerd dit ter kennisneming als contractpartij van dit verdrag geratificeerd door beide regeringen. Uit handen van Ferry Schwab sr. ontving de president persoonlijk een Pers ICM Verklaring waar evenals het Verdrag van Wassenaar werd genoemd namens ICM lezers en ondertekenaars, naast de andere zaken zoals het sluiten van een nieuw verdrag.

 

Met advocatenkantoor in Jakarta zijn afspraken gemaakt. Deze zijn bereid namens de belanghebbende deze zaak op te pakken. Wel wordt gesteld dat minimaal in het bezit moet komen van 10.000 handtekening. Om dit realiseren werd in maart 2015 met de petitie begonnen via internet, en via de pasar malams. De stand per 22 mei 2016; 9000 handtekeningen, nu ruim 15.000.

Tegelijkertijd is actie comite ACTW ’66 gestart met research, hiervoor zijn materiedeskundige en consultant ingeschakeld. Gezamenlijk is  “voorstel concept rapport uitbetalen traktaat van Wassenaar” opgesteld, ruim 90 pagina’s dat in boekvorm wordt uitgebracht voor alle belang hebbende. Niet onbelangrijk de WOB verzoeken aan Min. BuZa en Min. van Financien.

In dit rapport staan de actiepunten in om de doelen met de oplossingen om het te realiseren die nog uitgevoerd moeten worden. Hiervoor zijn hard middelen voor nodig.

 

Wat houdt Crowdfunding bij uitbetalen van Traktaat van Wassenaar in?

In tegenstelling tot de reguliere Crowdfunding zijn de investeerders,  hier de belanghebbende zelf die recht op hebben dus de eigenaren van dit project. Dus ook de ambassadeur. Om te beginnen ontvangen ze het boek “ Rapport voorstel concept uitbetalen traktaat van Wassenaar”  met ongekende waarde  , bij minimale inleg van € 50. Actie Comite TvW ’66 gaat voor het resultaat waar U recht op heeft; om dit te  bereiken , en  de details hierover staan in het  onderhavige boek / rapport beschreven.

Dit boek/rapport wordt door het Advocatenkantoor in Jakarta via de NL ambassade aan Bert Koenders overhandigd dat voor alle betrokken partijen als basis dient bij de onderhandelingen.  

 

Wilt U Crowdfunders of donateur worden?

Voor particulieren. Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

OF

Voor organisaties die meer dan € 5.500 willen inleggen adviseren wij om  via Crowdfunding Uitbetalen Traktaat van Wassenaar , mail naarschwab@icm-online.nl , en u ontvangt verdere instructie van ons plus informatie.

 

Voor ondertekeningen, info en onze updates deze vindt op  https://uitbetalentvw66.petities.nl  of https://petities.nl/petitions/uitbetalen-op-basis-van-traktaat-van-...

 

Weergaven: 568

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 9 Augustus 2019 op 8.45

508

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 14 Juni 2016 op 15.17

310

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 9 Juni 2016 op 14.06

285

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 31 Mei 2016 op 18.12

De stroom donaties begint aardig op gang te komen. Inmiddels zijn er ruim 4100 die hebben toegezegd van de 16.000!

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 27 Mei 2016 op 15.13

68

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden