10971620892?profile=RESIZE_400xCommissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

De commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië, onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker, heeft de Rijksoverheid geadviseerd over hoe in het onderwijs, cultuur en erfgoed meer aandacht kan komen voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Ervaringsgemeenschappen hadden eerder aangegeven dat kennis over die geschiedenis in al haar verschillende perspectieven noodzakelijk is voor begrip en erkenning. Op 8 februari 2023 overhandigde de commissie het adviesrapport ‘Deel en Verbind’ aan de overheid.

Doel van de commissie

Het doel van de commissie is dat de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië in de samenleving groter wordt. Via het onderwijs en andere (culturele) instellingen, zoals musea. Kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië moet zorgen voor meer begrip en erkenning voor de Indische gemeenschap. Uit gesprekken met verschillende mensen uit de Indische gemeenschap blijkt dat zij het vergroten van de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, in al haar verschillende perspectieven, het belangrijkste doel vinden. Dit staat in het Projectplan voor de extra impuls voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap.

Taken van de commissie

De commissie adviseert over hoe het gebruik van het educatieve aanbod over deze geschiedenis verbeterd kan worden. Zowel binnen als buiten scholen. Ook gaat de commissie aan de slag met de vraag hoe de kennis over voormalig Nederlands-Indië in de samenleving vergroot kan worden.

De commissie:

 • onderzoekt of in schoolvakken in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs genoeg aandacht is voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië.
 • onderzoekt of in de lerarenopleiding genoeg aandacht is voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Volgens de commissie krijgen docenten Geschiedenis tijdens hun opleiding hier weinig informatie over. De commissie kijkt daarom vooral naar mogelijkheden om de nascholing voor leraren te verbeteren.
 • onderzoekt of musea en tentoonstellingen goede informatie bieden over de geschiedenis van Nederlands-Indië voor schoolklassen. De commissie doet aanbevelingen voor eisen aan de kwaliteit van dit lesmateriaal.
 • onderzoekt hoe musea permanente tentoonstellingen kunnen maken waar de geschiedenis van Nederlands-Indië wordt verteld.
 • organiseert zogenoemde dialoogtafels om te kijken op welke manier het Nederlands-Indische verhaal verteld kan worden. Bij dialoogtafels komen mensen met verschillende beroepen en achtergronden bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen. En die verschillende, soms botsende ideeën kunnen hebben over het onderwerp.
 • organiseert gesprekken met jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De commissie wil zo te weten komen wat jongeren met een band met voormalig Nederlands-Indië belangrijk vinden dat over hun geschiedenis wordt verteld. Ook wil de commissie te weten komen wat jongeren zonder band met de geschiedenis van Nederlands-Indië prikkelt om meer van deze geschiedenis te willen weten.

De commissie geeft geen subsidies. De opdracht en doelen staan in het werkprogramma van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië.

Leden van de commissie

 

Contact opnemen

Bij vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het adviesrapport van de commissie kunt u via e-mail contact opnemen.

Documenten

 • Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

  Advies van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië over hoe in het formele onderwijs, maar ook ...

  Rapport | 08-02-2023

 • Werkprogramma commissie 'Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië'

  De commissie 'Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ draagt bij aan de doelstellingen van de Collectieve ...

  Publicatie | 07-03-2022

 • Nieuwe commissie aan de slag met vergroten kennis over geschiedenis Nederlands-Indië

  Het is belangrijk dat de kennis van de geschiedenis over voormalig Nederlands-Indië wordt versterkt onder alle Nederlanders. Dat ...

  Nieuwsbericht | 25-10-2021 | 16:15

 • Projectplan Collectieve Erkenning Indische gemeenschap in Nederland

  In 2020 heeft het Kabinet besloten een extra impuls te geven aan de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap in ...

  Publicatie | 25-10-2021

Heeft deze informatie u geholpen?
 

Verantwoordelijk

 

Onderwerp: Adviesrapport Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië
Datum: 22-02-2023 14:23
Afzender: "Commissie via Yellenge" <noreply@yellenge.nl>
Ontvanger: schwab@icm-online.nl

 

Beste relatie, 

Graag willen wij u via deze weg informeren dat op 8 februari jl. de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië haar adviesrapport heeft overhandigd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 Het adviesrapport 'Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië' is te downloaden via de website van de commissie.

Uiteraard wordt het gewaardeerd deze mail met de link naar het adviesrapport te delen binnen uw netwerk en met geïnteresseerden.

 Met vriendelijke groet,

Namens Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië,

mw. Jet Bussemaker, voorzitter

 

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

Blog Topics by Tags

Monthly Archives