12331505481?profile=RESIZE_180x180Per post / per email

  Harderwijk 18 december 2023

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haa

 T.a.v. Vz. Dhr. Martin Bosma

 

Betreft: Overdracht dossier Traktaat van Wassenaar,

Geachte heer Martin Bosma,

in onze eerdere email had ik U reeds gefeliciteerd met uw voorzitterschap, bij deze nochmaals gefeliciteerd. Overigens was ook mijn hoop dat U voorzitter werd.

Met Uw voorzitterschap wil ik met U terug in de geschiedenis, dit vanuit mijn andere functie als redactie ICM. Toen wij destijds een Indische Bestuur hadden in het voormalige Indie, die zich moest verantwoorden aan het kabinet en het parlement Den Haag , constateerde Ik het volgende, overigens een aanrader om het te lezen voor alle Kamerleden, dan weet U meer dan de NIOD mensen.

In het boek van Rudy Kousenbroek werd door diverze media en auteurs van destijds melding gemaakt dat de rapporten omtrent misstanden werden genegeerd ofwel onder het tapijt werden gezet door Den Haag, dus toen reeds. Het begon in 1894. Overigens ook de Vz. Van ombudsman constateerde dit. Nu anno 2023 wordt de delegatie ACTW-66 (Actie Comite Traktaat Wassenaar 1966) die door 15.000 gedupeerden gevraagd is om in hun zaak te bemiddelen om tot oplossingen te komen. Nu wordt ook delegatie ACTW-66 met dit feit ook geconfronteerd.

Ik zet de handelingen van onze kant op een rij:

1. Wij hebben aan alle fractievoorzitters een oproep gedaan wie onze moties wil indienen. Op dit verzoek werd door Mark Harbes van de VVD ingegaan. Binnen de VVD werd driftig / naarstig naar de geschikte persoon gezocht.

2. In februari 2022 kwam de Vz. Van Tweede Kamer dat de zaak op 15 maart 2022 in ontvangst wordt genomen door mw. A. Kuiken vz. van de Tweede Kamer Commissie Min. Buza. Echter op die dag verscheen dhr. Rudmer van de VVD, nam de stukken in ontvangst. Die beloofde de zaak op de agenda te zetten. Echter een lid van onze delegatie constateerde dat op Uw webportaal niets stond gepubliceerd dat de Tweede Kamer de rapporten met overige stuken heeft ontvangen. Hiervan werd melding gemaakt bij mw. Bergkamp (lijkt dus dat deze handelingen nimmer hebben plaatsgevonden). Tussentijds is van delegatie uit voortdurend contact geweest met mw. Bergkamp, en Ruudmer Heerema. Hierbij kantekening dat van mw. Bergkamp netjes antwoorden werd ontvangen, de heer Rudmer Heerema in alle talen zweeg. Dus kan ik mij de positie van mw. Bergkamp goed voorstellen.

3. Kabinet is gevallen, verkiezingen ………… Tot hier onze handelingen.

 

 

12331505893?profile=RESIZE_180x180

 

Het nieuwe palement is geinstalleerd. De nieuwkomers worden ingewerkt, maar hoe zit nu met de lopende zaken die U moet overdragen ? Kortom de OVERDRACHT. Uiteraard is mij bekend dat installaties van de Tweede Kamercommissies pas kunnen worden gerealisseerd nadat er een Kabinet is. 

Naar mijn mening zijn twee zaken aan de order. Overdacht van het logistieke en politiek.

Overdracht logistiek

Het is U bekend dat Uw Kamer op 15 maart 2022 jl. de delegatie ACTW-66 (actie Commite traktaat van Wassenaar ) toeliet om de

1. 15.000 handtekeningen

2. Hoofdrapport, aanvullend rapport en onderzoekbewijsrapport

3. en 24 persoonlijke verhalen 

aan de Tweede KamerCommissie Min Buza te overhandigen. Deze commissie werd door 15 politieke partijen vertegenwoordigd. Allen ontvingen de eerder genoemde stukken. Behoudens de 15.000 handtekeningen die naar de Griffier gingen.

 

Politiek.

Tegelijkertijd heb ik Sophie Hermans van de VVD benaderd, en dit voorgelegd. Zij verwees door naar de heer Simons van de VVD. De heer Simons lliet mij weten zich te belasten met overdracht van dit dossier.

Mijn inziens blijft op voorhand de partij VVD hiervoor verantwoordelijk, immers zij hebben zich opgeworpen om de kar te trekken. In Tweede instantie U als voorzitter van de Tweede Kamer te waarborgen dat deze zaak in behandeling wordt genomen namens de 15.000 mensen en wat betreft he logistieke deel.

Zou U mijn bezorgheid willen kortsluiten met betrokkenen en mij hiervan willen verwittigen zodat ik dit weer kan communiceren aan de 15.000 gedupeerden ?

Mocht U behoefte voor persoonlijk onderhoud, ben ten alle tijde daartoe bereid.

Op voor hand mijn dank!

Met vriendeljke groeten,,

Ferry Schwab sr. vz.. delegatie ACTW-66 

CC. del. Actw-66 Dhr. P. Vasseur, Dhr. R Andreas

Mw. Sophie Hermans, mw. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)

Commissie Min.BuZa

 

 

Correspondie : F Schwab sr - Wouterskampen 68 - 3849 BC Hierden - email schwab@icm-online.nl Whatsapp 06 37 28 24 33

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Blog Topics by Tags

Monthly Archives