Belangrijke mededeling voor alle Indo's!

Belangrijke mededeling voor alle Indo's!

10897222082?profile=original

ACTW66 - bestuur is door Ton Te Meij uitgenodigd om ook mee te lopen in de aanstaande geplande demonstratie ergens in april. Eerst wil ACTW66 bestuur kwijt,  veel respect te hebben voor Ton te Meij een Belanda met een Indo hart, die dag en nacht klaar staat voor de Indo's en de Molukkers ! De gunfactor is groot bij het ACTW66 - bestuur dat Ton in zijn missie slaagt, maar Ton kan zich getroosten op de steun van ICM achterban.

 

In het telefonische onderhoud met het bestuur ACTW66 heeft ACTW66 hiervoor bedankt.

 

Het bestuur staat op het standpunt dat het traktaat totaal niets te maken heeft met de kwestie Backpay en Knil. Ook dit heeft Ferry Schwab sr in het vereleden ten overvloedde benadrukt het gaat om de oorlogslachtoffers waar Nederland gelden uit MarshalHulp,  verdrag met Japan en  verdrag met Indonesie heeft vekregen. Deze gelden worden dus niet door de belanstingbetaler opgehoest.

 

Heer Rob Andreas is van mening dat dit arbeidsconflict betreft tussen oud-werkgever Min. Binnenlandse zaken en Min. van Defensie, heeft dus niets met oorlogslachtoffers te maken.

 

Voorts zijn demonstraties een gepasseerd station, er zijn al zovele gevoerd in het verleden dat ICM als krant steunde. Zelfs in 2007 heeft ICM een Manifest georaganiseerd op Het Plein voor het Gebouw van de Tweede Kamer, een kleine pasar waar politici het podium betraden. Kortom deze kwestie heeft reeds ten overvloede die aandacht gehad,  en is ruimschoots in de Kamer en Kabinet geweest waar het Indisch Platform akkoord is gaan met de KNIL uitbetalingen. Tevens moet het geld hiervoor worden vrijgemaakt uit de begroting van het Kabinet.

Wij zien nu al waar het toe leidt dat 1,4 miljard aan de multinationals is geschonken. 

 

De oplossing is om te kiezen via de betreffende Ministeries als oud-werkgever zal meer succesvoller zijn dan nu het geval is. Werk aan de winkel voor de vakbonden!

.

Bij het Traktaat van Wassenaar is het geld aanwezig dat afkomstig is van de republiek Indonesia Geld van Soekarno en Soeharto).  Het Kabinet is hierin nalatig geweest wat betreft de de uitvoering van het verdrag om fde ruim 60.000 gerechtigden uit te betalen. Gaat om 2,4 miljard, na conversie van het oorspronkelijke bedrag 689 miljoen. In onderzoek is nu,  waar de 4,5 miljard is gebleven dat Soekarno ook nog eens betaalde, voor de tot standkoming van het verdrag, dit wordt in de media van de republiek Indonesia geroepen dat dit bedrag boven op de 689 miljoen komt. Binnen ACTW66 is dit in onderzoek om de stukken boven tafel te krijgen en waar dit geld is gebleven.

 

Tot slot 15.000 man hebben ACTW66 het mandaat gegeven via de gevoerde petitie. Voorts ACTW66 nu fase II verkeerd en alle noodzakelijke zaken heeft uitgevoerd o.a. onderzoek, boek Rapport traktaat van Wassenaar,  los van de werkinspanning van het team op vrijwilige basis is ruim 70.000 euro uitgegeven.

 

ACTW66 - bestuur  wenst Ton, en Peggy veel succes toe,

het staat geheel vrij in de keuze wat onze grote ICM achterban doet.

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

Blog Topics by Tags

Monthly Archives