Beknopt verslag van de hoorzitting met de Commissie van VWS op 19 maart 2013 door: Silfraire Delhaye


Beknopt verslag van de hoorzitting met de Commissie van VWS op 19 maart 2013

 door: Silfraire Delhaye

Exclusief voor de lezers van deze Nieuwsbrief geeft de voorzitter van Het Indisch Platform, Silfraire Delhaye, hier een beknopt verslag weer van het verloop van de  gesprekken met de Commissie van VWS.

Beste lezers van de NICC Nieuwsbrief. Ik wil u allen hier in het kort informeren over de besloten hoorzitting met de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Zoals u wellicht weet uit de “Sociale Media”, werd deze aanbieding van 10660 handtekeningen voorafgegaan door de Stille Tocht, waaraan ongeveer 400 mensen van verschillende generaties deelnamen. Dit aantal is werkelijk hartverwarmend. Ik wil hier nu niet verder ingaan op de Stille Tocht; hierover is door Hans Vogelsang in    het voorgaande artikel al uitgebreid verslag gedaan. Bovendien is hierover ook op de Facebookpagina van Het Indisch Platform genoeg informatie te vinden. Daar vindt u trouwens ook veel foto’s en LINKS naar YouTube filmpjes.  

Wel wil ik u hier in het kort informeren over de gesprekken die wij als delegatie van Het Indisch Platform gevoerd hebben met de Commissie van VWS. Als voorzitter van het Indisch Platform stelde ik dat het na meer dan 67 jaar langzamerhand hoog tijd wordt dat de Nederlandse Regering haar verantwoordelijkheid neemt voor de Indische Kwestie. Bij het bestuderen van de contouren van deze Indische Kwestie bekruipt mij het gevoel dat de opeenvolgende regeringen zich schuldig hebben gemaakt aan “…een onrechtmatige daad, in casu een handelen of nalaten dat indruist tegen de algemeen aanvaarde rechtsplicht…” Stelselmatig wordt de Indische Kwestie ontkend, genegeerd of gesteld dat daar reeds een oplossing voor zou zijn gevonden 

waarbij verwezen wordt naar Het Gebaar uit het begin van deze eeuw. Verder stelde ik dat de twee NIOD rapporten in haar conclusies worden ontkracht. Zelfs de motie Dijkstra van 30 juni 2011, dor welke gepleit werd voor het instellen van een commissie van wijzen om deze rapporten te onderzoeken, bij hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer werd verworpen. De wijze waarop de toenmalige Staatssecretaris van VWS zich profileerde was ver beneden peil en getuigde ons inziens van gebrek aan innerlijke beschaving.

Na deze openingswoorden bood de oude voorzitter van het Indisch Platform de petitie aan. Hierbij werd nogmaals naar voren gebracht dat Nederland het enige land ter wereld is, dat zijn onderdanen geen schadeloosstelling heeft uitgekeerd, noch achterstallige salarissen en pensioenen van haar ambtenaren en militairen heeft betaald. Dit is in een rechtsstaat ongepast.

Mevrouw Agema (PVV) verklaarde bewondering te hebben voor de veerkracht en bescheidenheid waarmee het Indisch Platform deze Kwestie aankaart. De Kamer hoeft geen onderzoek te doen, omdat er reeds twee NIOD rapporten liggen. Op de vraag of er sinds 30 juni 2011 nieuwe ontwikkelingen zijn te melden, werd verwezen naar de gesprekken met de nieuwe Staatssecretaris Van Rijn op 24 januari, met mevrouw Eijsink op 31 januari, met mevrouw Tellegen op 4 maart en met de heer Segers op 14 maart jl. Behoudens het informeren van voornoemde personen over de Indische Kwestie, zijn er geen nieuwe feiten of ontwikkelingen te melden.

Voorafgaande aan de hoorzitting heb ik de voorzitter van de Commissie mevrouw Neppérus het “wensen-lijstje” van het Indisch Platform 

overhandigd. In het kort komt dit hierop neer:

  1. Erkenning en excuses van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.
  2. Compensatie.
  3. Vaststellingsovereenkomst.
  4. Aanwezige infrastructuur.

Voor de compensatie heb ik de contouren aangegeven, waarlangs tot een oplossing kan worden gekomen, namelijk via de doelgroep van de nog in leven zijnden, geboren vóór 15 augustus 1945 en van hen die reeds zijn overleden, de directe rechts-opvolgers (“next of kin”). Hierbij moet onzerzijds gedacht worden aan een periodieke maandelijkse uitkering (belastingvrij) gedurende een zeker tijdsbestek. De Infrastructuur om het hier voorgestelde te realiseren is  reeds aanwezig in de vorm van het bestand van AOW-gerechtigden. De compensatie inhoudelijk, daar willen wij over onderhandelen met het doel om zo snel mogelijk tot een vaststellingsovereenkomst te komen.

Nederland rechtstaat, laat van u horen

Agema en ook Gerwen wensen dat er binnenkort een overleg wordt gepland, met als uitgangspunt dat er een AO komt met de Staatssecretaris. Agema heeft gezegd – aan het eind van de hoorzitting – dat zij in een procedurevergadering zal voorstellen om de NIOD rapporten te bespreken.  

Silfraire Delhaye,

voorzitter van Het Indisch Platform. 

Weergaven: 92

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden