Aanbieding petitie aan de leden van vaste Kamercommissie namens delegatie Indisch Platform

P E R S B E R I C H T, Den Haag 30 november 2010

Aanbieding petitie aan de leden van vaste Kamercommissie van VWS van de Tweede Kamer namens delegatie Indisch Platform

Den Haag, 30 november 2010


Stichting Het Indisch Platform

P E T I T I E

aan de leden van Vaste Kamercommissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal

betreft: De Indische Kwestie

Namens de Indische Gemeenschap verzoeken wij de Tweede Kamer der Staten Generaal met spoed de in opdracht van de Nederlandse regering opgestelde NIOD Rapporten Indische Rekening betreffende Back Pay en Sporen van Vernieling betreffende de geleden oorlogsschade in behandeling te nemen.

De rapporten stellen vast dat de Nederlandse regeringen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de belangen van de ruim 300.000 Nederlanders in voormalig Nederlands-Indië hebben veronachtzaamd en doelbewust op de lange baan hebben geschoven.

Het betreft hier in het bijzonder:

1. bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan Indonesië overgedragen verplichting tot betaling van achterstallige salarissen en pensioenen ontstaan tijdens de Japanse bezettingsperiode, de zogenoemde Backpay, welke verplichting door Indonesië niet is gehonoreerd; doch de Hoge Raad der Nederlanden legde deze verplichting moreel bij de Nederlandse Staat,
2. het uitsluiten van Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië van de Wet Materiële Oorlogsschade.

De rapporten geven overduidelijk aan dat opvolgende Nederlandse regeringen ten onrechte het zogenaamde territorialiteitsbeginsel hebben opgevoerd om te voorkomen dat de Nederlandse overheid de terugkerende Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië zou moeten compenseren voor achterstallige salarissen of pensioenen en verliezen geleden door oorlogsschade.

In tegenstelling tot de uitspraken van toenmalige bewindslieden was Het Gebaar geen compensatie van achterstallig inkomen of oorlogsschade, doch slechts een tegemoetkoming voor de kille en koele ontvangst van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië. Een onderdeel van de overeenkomst met de Indische Gemeenschap betreffende Het Gebaar (11 december 2000), betrof juist de opdracht tot het wetenschappelijk onderzoek door het NIOD naar achterstallige betalingen en de toezegging om deze in de Tweede Kamer te bespreken. De wetenschappelijke rapporten geven aan dat de belangen van Nederlanders uit Nederlands-Indië ernstig zijn geschaad.

De Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië of hun directe nazaten wachten nog steeds op erkenning en een rechtvaardige afrekening. Aan dit al decennia durende onrecht dient na 65 jaar een einde te komen. Eer- en Rechtsherstel, daar gaat het om. Het kan toch niet zijn dat de overheid zo lang wacht met het inlossen van die Ereschuld. Immers onrecht verjaart niet. De betrokkenen zijn "Na 65 jaar nog altijd kinderen van de rekening."

Op 28 oktober 2009 vond een onderhoud plaats tussen de toenmalige Staatssecretaris van VWS en een vertegenwoordiging van het Indisch Platform. Tijdens dit onderhoud zegde de Staatssecretaris toe, in overleg met andere betrokken Ministeries, de brief van haar voorgangster van 12 januari 2007 nader te analyseren en aan de Kamer te rapporteren (zie Verslag van dit gesprek, bijlage bij Kamerstuk TK 20454 van 29 juni 2010). Het Indisch Platform constateert, dat dit nog niet is gebeurd, en heeft ook niet de indruk, dat het toegezegde overleg met andere Ministeries over dit dossier heeft plaats gevonden. Ook de fracties van CDA en VVD hebben om de betreffende reactie van de Minister gevraagd, en de toenmalige Minister van VWS bevestigt in zijn voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer (TK 20454, zie boven), dat dit antwoord nog niet is gegeven

Ten behoeve van de Nederlandse bevolking is door de Stichting Japanse Ereschulden een tentoonstelling ingericht: "Na 65 jaar nog altijd kinderen van de rekening" waarin dit onrecht op basis van de NIOD rapporten duidelijk wordt gepresenteerd. Een tentoonstelling die we graag in dit huis hadden willen presenteren.

De Indische Gemeenschap verzoekt daarom de Tweede Kamer der Staten Generaal om te komen tot een kamerbrede discussie over de conclusies van de hierboven aangehaalde NIOD-rapporten, conform de door Minister E. Borst in het AO van 8 februari 2001 gedane belofte. Deze discussie had na het verschijnen van de betreffende rapporten in 2007 kunnen plaats vinden. Het overleg daarover in de betreffende Vaste Tweede Kamercommissie werd echter doorkruist door het aftreden van het Kabinet. De Indische gemeenschap hoopt vurig, dat met deze openbare behandeling van de rapporten in de Tweede Kamer een begin gemaakt kan worden met het oplossen van de Indische kwestie, die nu al reeds decennia tot grote bitterheid in die gemeenschap heeft geleid.

Namens het Indisch Platform

Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (B.E.G.O.)
Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties (CENSIO)
Federatie Bersama Kuat
Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie (LV-INOG)
Stichting Belangenbehartiging INOG
Stichting Budi Santoso 1995
Stichting De Brug (werkgroep Kinderen uit de oorlog en werkgroep Jembatan)
Stichting Gastdocenten WOII ZO Azië
Stichting Halin
Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan-Baroe Spoorweg
Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië
Stichting Indisch Erfgoed
Stichting Indisch Familie Archief
Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
Stichting Japanse Ereschulden (JES)
Stichting Japanse Vrouwenkampen
Stichting Jongens in Japanse Kampen '42-'45
Stichting Jongenskampen "Bangkong Gedungjati"
Stichting Kota Paku
Sichting Matahari
Stichting Sakura
Stichting Vervolgingslachtoffers Jappenkampen (SVJ)
Vereniging Indische Nederlanders (V.I.N.)
Vereniging Japans Indische Nakomelingen

Herman Bussemaker, voorzitter Stichting Het Indisch Platform
Jan van Wagtendonk, voorzitter Stichting Japanse Ereschulden
Jan de Jong, vice-voorzitter Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp 1942-1945


Secretariaat Indisch Platform
Postbus 85564
2508 CG Den Haag
Tel. 070 330 51 11
Fax 070 356 28 09
info@indischplatform.nl

Weergaven: 104

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden