17 augustus viert de republiek Indonesia Hari Merdeka (onafhankelijkheidsdag).

17 augustus viert de republiek Indonesia Hari Merdeka (onafhankelijkheidsdag).
 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hari Merdeka ( Independence Day ) is a national day of Malaysia commemorating the independence of the Federation of Malaya from British colonial rule in 1957, celebrated on August 31 each year. Hari Merdeka (Independence Day) is een nationale dag van Maleisië ter herdenking van de onafhankelijkheid van de Federatie van Malaya van de Britse koloniale heerschappij in 1957, gevierd op 31 augustus van elk jaar. In a wider context, it is to celebrate the formation of Malaysia. [ 1 ] In een bredere context, is het te vieren de vorming van Maleisië. [1]

 

Gebeurtenissen in de aanloop naar de onafhankelijkheid

De inspanning voor de onafhankelijkheid werd aangevoerd door Tunku Abdul Rahman , de eerste premier van Maleisië , die een delegatie van ministers en politieke leiders van Malaya leidde in de onderhandelingen met de Britten in Londen voor Merdeka , of onafhankelijkheid samen met de eerste president van de Maleisische Chinese Association (MCA) Tun Dato Sir Tan Cheng Lock en vijfde president van de Maleisische Indiase Congres Tun VT Sambanthan . Once it became increasingly clear that the Communist threat posed during the Malayan Emergency was petering out, agreement was reached on February 8, 1956, for Malaya to gain independence from the British Empire. Zodra het werd steeds duidelijker dat de communistische dreiging in de Maleise Emergency was petering out, overeenstemming werd bereikt op 8 februari 1956, voor Malaya de onafhankelijkheid van het Britse Rijk te krijgen. However, for a number of logistical and administrative reasons, it was decided that the official proclamation of independence would only be made the next year, on August 31, 1957, at Stadium Merdeka (Independence Stadium), in Kuala Lumpur. Echter, voor een aantal logistieke en administratieve redenen, werd besloten dat de officiële proclamatie van de onafhankelijkheid alleen maar zou worden gemaakt het volgend jaar, op 31 augustus 1957, bij Stadion Merdeka (Independence Stadion), in Kuala Lumpur.

 

31 augustus 1957

In de nacht van 30 augustus 1957, mensenmassa's verzamelden zich bij de Royal Selangor Club Padang in Kuala Lumpur aan de overdracht van de macht van de Britse getuige. Prime Minister-designate Tunku Abdul Rahman arrived at 11:58 pm and joined members of the Alliance Party 's youth divisions in observing two minutes of darkness. [ 2 ] On the stroke of midnight, the lights were switched back on, and the Union Flag in the square was lowered. [ 3 ] The new Flag of Malaya was raised as the national anthem Negaraku was played. Eerste minister-aangewezen Tunku Abdul Rahman aangekomen op 23:58 en leden van de aangesloten Alliance Party 's jeugd divisies in het observeren van twee minuten van de duisternis. [2] Op slag van middernacht, de lichten terug waren ingeschakeld en de Unie vlag op het plein werd verlaagd. [3] De nieuwe vlag van Maleisië werd opgevoed als het volkslied Negaraku werd gespeeld. This was followed by seven chants of 'Merdeka' by the crowd. [ 2 ] [ 3 ] Tunku Abdul Rahman gave a speech hailing the ceremony as "greatest moment in the life of the Malayan people". [ 2 ] Dit werd gevolgd door zeven liederen van de 'Merdeka' door de menigte. [2] [3] Tunku Abdul Rahman gaf een toespraak afkomstig van de plechtigheid als "de grootste moment in het leven van de Maleisische bevolking." [2]

Tunku Abdul Rahman announcing the independence of Malaya from the British on August 31, 1957 at the Merdeka Stadium Tunku Abdul Rahman de aankondiging van de onafhankelijkheid van Malaya van de Britten op 31 augustus 1957 op het Merdeka Stadium

On the morning of Saturday, August 31, 1957, the festivities moved to the newly-completed Merdeka Stadium . Op de ochtend van zaterdag de 31 augustus 1957, de festiviteiten verplaatst naar de nieuw ingevulde Merdeka Stadium . More than 20,000 people witnessed the ceremony, which began at 9:30 am. Meer dan 20.000 mensen getuige van de ceremonie, die begon om 09u30. Those in attendance included rulers of the Malay states, foreign dignitaries, members of the federal cabinet and citizens. [ 4 ] The Queen 's representative, the Duke of Gloucester presented Tunku Abdul Rahman with the instrument of independence. [ 4 ] Tunku then proceeded to read the Proclamation of Independence , which culminated in the chanting of 'Merdeka' seven times with the crowd joining in. The ceremony continued with the raising of the National Flag of Malaya accompanied by the national anthem being played and a 21-gun salute, followed by an azan call and a thanksgiving prayer in honor of this great occasion. [ 4 ] De aanwezigen onder heersers van de Maleise staten, buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, leden van de federale kabinet en de burgers. [4] The Queen 's vertegenwoordiger, de hertog van Gloucester gepresenteerd Tunku Abdul Rahman met het instrument van de onafhankelijkheid. [4] Tunku heeft vervolgens te lezen van de Proclamatie van de Onafhankelijkheid , dat culmineerde in het zingen van 'Merdeka' zeven keer met de menigte mee inch De ceremonie ging verder met het verhogen van de Nationale Vlag van Malaya begeleid door het volkslied wordt gespeeld en een 21-gun salute, gevolgd door een Azan gesprek en een dankgebed ter ere van deze grote gebeurtenis. [4]

 

 

 

Weergaven: 102

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden