1 REACTIE OP MIJN VELE VRAGEN DIE IN TWEEDE KAMER PONEERDE "1 REACTIE OP MIJN VELE VRAGEN DIE IN TWEEDE KAMER PONEERDE "

1 REACTIE OP MIJN VELE VRAGEN DIE IN TWEEDE KAMER PONEERDE "
Open brief aan de heer Klaas Dijkhoff,
Door F.Schwab (ICM Editor) geplaatst op 3 Juni 2020 om 21.30 "
Geachte heer Schwab,
Allereerst bedankt voor uw bericht. Uit uw email maak ik op dat u kritisch tegenover een aantal maatregelen staat. U schrijft dat dus als ontwerper eerst een gedegen haalbaarheidsonderzoek doet en hierin de toekomstige gebruikers betrekt. Deze werkwijze onderschrijf ik volledig en ik ben van mening dat we dezelfde volgorde hanteren, zie het klimaatakkoord. Graag reageer ik op een aantal door u aan de orde gestelde punten.
Zonnepanelen
Het is waar dat we investeren in zonnepanelen, en daar staat de VVD volledig achter. We willen graag hernieuwbare energie opwekken om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Er is in Nederland nog ontzettend veel ruimte (daken) en andere gebieden (langs wegen) waar we zonnepanelen kunnen gebruiken zonder dat het direct een negatieve invloed heeft op het landschap. Want ik ben het zeer met u eens dat we zuinig moeten omgaan met ons mooie landschap. Het kabinet heeft nu ook een voorkeursvolgorde voor de realisering van zonneparken vastgesteld en daarin hebben zonnepanelen op daken voorrang boven zonnepanelen op land (in weides).
Windmolens
Ook windmolens hebben we nodig om voldoende energie op te kunnen wekken. En natuurlijk is het daarbij van belang dat zoals u ook schrijft daar draagvlak voor nodig is. Dat is precies de reden dat we niet in Den Haag bepalen waar windmolens zouden kunnen komen. In diverse regio’s wordt nu hard gewerkt aan het opstellen van de RES (regionale energie strategie). Daarin worden de kaders aangegeven voor zowel zonne- als windenergie. De gemeenteraden hebben daarover het laatste woord. Zij zullen ook nadrukkelijk kijken naar draagvlak. Daarnaast investeren we in wind op zee, omdat daar veel ruimte is op energie op te wekken. Nederland is een klein land waarin wel veel tegelijk willen, en dus moeten we creatief zijn; op zee staan molens minder in de weg én minder in het zicht.
Aardgas
Wat aardgas betreft is het even van belang een duidelijke scheiding aan te brengen. We gaan niet van het aardgas af voor het klimaat, want zoals u terecht aangeeft zijn er landen om ons heen die nu juist overgaan op het aardgas en zo verduurzamen. Overigens is dat, bijvoorbeeld in Duitsland, een dure tijdelijke voorziening slechts voor de komende decennia, om in hun geval van vervuilende oliestook op gas over te gaan. Maar op termijn zullen zij ook weer van het aardgas af gaan. Wij in Nederland gaan van het aardgas af omdat we geen aardgas meer willen winnen in Groningen in het belang voor de veiligheid van deze provincie. En daarbij is ook aardgas eindig en is het alleen daarom al verstandig te kijken naar alternatieven zoals groen gas en waterstof, waar we de infrastructuur immers al voor hebben liggen. En daarbij zullen we zeker de komende decennia, tot 2050 ook nog aardgas nodig hebben om alle huizen te voorzien van warmte. En dat zullen we in overgrote mate importeren uit landen die u aanhaalt.
Kernenergie
De VVD is voorstander van kernenergie, als is het maar omdat deze manier van energie opwekken weinig ruimte in beslag neemt. We hebben in Nederland nou eenmaal weinig ruimte en moeten daar goed mee omgaan. Kernenergie kan op een kleine oppervlakte veel energie opwekken. We zetten ons er dan ook voor in dat kernenergie deel zal (blijven) uitmaken van de energiemix. Zoals u merkt sluit het een het ander niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat we alles nodig hebben om ons klaar te maken voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Mark Harbers
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD-fractie)
Woordvoerder Energie, klimaat, stikstofprobleem
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-3183929 | E m.harbers@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl       

Open brief aan de heer Klaas Dijkhoff,

Geachte heer Dijkhoff,

In mijn brief wil ik twee zaken aan de order stellen: Hoe democratische is Nederland, en als onderwerp/thema hiervoor het groene beest (klimaat).

Hoe democratische is Nederland,

met stijgende verbazing heb ik moeten aanzien hoe een Diederik Samsom en Jesse Klaver zo overtuigen het “groen “ in de Tweede Kamer weet te poneren, en de rest van onze volksvertegenwoordigers (Kamerleden) lieten het over zich heen komen.  Beangstigend deze opstelling. Wel hoorde ik tussendoor Hans de Boer mopperen en tegenspartelen. Om extra te benadrukken in 1 van de  programma''s  om de presentatoren te overtuigen: “Ik ben Ingenieur”‘, aldus Diederik Samsom, wat  een vertoning!  Nu blijkt dat deze twee figuren toch een heel democratisch land in verwarring te kunnen brengen, en fors op de kosten op de burgers hebben afgewenteld.  Hoop dan ze ook een flink pak slaag krijgen met de verkiezing. Nota bene het hele volk heeft op de Volksvertegenwoordigers gestemd. Waar blijft hier het democratisch gehalte in de Tweede Kamer. Is de kennis die ontbreekt, de nuchterheid, of iets anders. Toch beangstigend voor onze toekomstige democratie.

Als onderwerp/thema hiervoor het groene beest (klimaat).

Met stijgende verbazing heb ik de voortgang met zijn ontwikkelingen gevolgd om meer “Groen “ in de Kamer zijn stempel drukte. De afschuwelijk windmolens met veel lawaai. De zonnepanelen op de daken. Het Nederlandse schap verandert in een fabriek van windmolens en zonnepanelen, dit is toch niet een natuur wat je wilt hebben? Bomen van wel meer dan 30 jaar oud die worden omgekapt, dus ook hier worden massaal bomen omgekapt, volgens mijn beperkte kennis aan biologie zijn het juist de bomen de producenten van zuurstof.

Wat kom ik tegen nu in de praktijk; Alleen ellende bij de burgers. Het begint heel simpel als een nieuwe woning wordt betrokken. Dure warmwaterpompen die niet functioneren, en met stijgende energiekosten, dat het eindigt uiteindelijk bij de rechter, je hoort de "groenen" nu niet, is muis stil.

Deze zaken spelen nu in Harderwijk.  De zoon van mijn buurman krijgt een stuk grond om zijn huis er op te bouwen.  Ik denk bij mijzelf dan nu dat is weer lekker verdiend op de kosten van de grond. Dan wordt de nieuwe huiseigenaar geconfronteerd dat de NUON geen gas – aansluiting toestaat, wel een dure warmwaterpomp van rond de 50.000 euro, daar gaat zijn winst van de grond.

Dan zie ik in mijn naast gelegen erf die vol bomen stonden, mooi en prachtig. Vol verbazing zag ik opeens dat al deze bomen werden gekapt nota bene de producenten van zuurstof. Niet te geloven, weer werd ik met de NUON geconfronteerd, de bomen zijn massaal gekapt omdat op 1 woning een zonnepaneel is geïnstalleerd.

Nu zijn de initiatiefnemers, bedenkers of moet ik zeggen de ontwerpers van Het Groen aan de beurt.

In mijn vak als ontwerper van automatisering / informatiesystemen doen we eerst een gedegen haalbaarheidsonderzoek (verkenning) en hierin betrekken wij ook de toekomstige gebruikers, in ons geval de burgers. Bij het ontwerp houden wij rekening; met maatschappelijke acceptatie ( in ons geval de burgers), Technische / wetenschappelijk, de toekomstbestendigheid, de benodigde capaciteit om de productie aan te kunnen ……………  en dat alles in wissel werking met je omgeving.

Persoonlijk denk ik dat onze “Ingenieur en het groene geval Jesse ” nog nooit in hun leven met zulke projecten ontwikkeling zijn geconfronteerd. Als wij ontwerpers het verkeerd doen, hebben wij  gelijk claim om ons oren. Terecht zoals Hans de Boer zegt “op basis van ervaring” Hier is puur een politieke keuze geweest. Als Diederik en Jesse verder dan hun neus hadden gekeken dan is aardgas de schoonste energiebron op deze aardkloot.  Het Groningse Gas heeft een klink in de Kabel gebracht. Maar Poetin beschikt over Gasbellen daar kan men honderden jaar vooruit. Het blijven gebruiken van aardgas voor de industrie, elektrische centrales en de huishouding is meest vriendelijk voor het klimaat. Nog essentiëler de burgers worden niet lastig gevallen met de afschuwelijk zonnepanelen op hun daken, en later gaan ze ook nog problemen ondervinden met technische – problemen, net zoals nu de warmwaterpompen mee te kampen hebben.

Wij zijn nog steeds in de fase verkenning.

Zelf heb ik ruim 10 jaar in Spanje en deels in Frankrijk gewoond. In die jaren was Nederland zuinig met de buitenverlichtingen, laat staan verlichte reclame borden. In Spanje en Frankrijk was ’s-Avonds en in nacht volop licht en verlichte reclameborden, zij hadden kerncentrales.

Kerncentrales daar hoorde ik U  (  Klaas Dijkhoff  ) zeggen ergens  in de media.  

Persoonlijk zou ik adviseren Mark Rutte blijf op aardgas  dan maar van Poetin, gun het Russische Volk ook wat welvaart ,  plus meer kerncentrales. Zoals U weet hebben Shell, Van Oord, Arcadis, en de naam van laatste  Nederlandse Multinational ontgaat mij even, die hebben de aardgas pijpen van wel meer dan 1200 km aangelegd  van Rusland, dat bij Eemshaven binnen komt.  Dus NAM kan zo afgekoppeld worden.  Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, en België gaan op Russische Gas. Velen vinden U  te soft Mark Rutte dat je zo door de “Ingenieur en het groene geval “ om de tuin heb laten leiden. Het nieuwe normaal zonder windmolens en zonnepanelen af,  die nog geen 10 % nu leveren van de maximale capaciteit die de huidige bronnen moeiteloos leveren uit kerncentrales en gascentrales. Zo  dat de auto’s nu nog zuiniger  kan rijden.

Mark zet de lockdown op de windmolens, zonnepanelen en die ellendige warmte pompen, doen een versoepelingen, begin met de beplanting van de bomen  die moesten wijken voor de zonnepanelen.

Ferry Schwab sr.

Weergaven 208 781

Weergaven: 13

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

Wonen - huren - inschrijven ressort op Bali?

Wonen - huren - inschrijven resort op Bali?

Wonen - huren - inschrijven ressort op Bali?

ICM Project & Events heeft plan opgezet om een vestigen te openen op Bali. ICM Bali zal zich richten op de groep Indische Nederlanders die in Indonesië zijn geboren, en daar hebben geleefd.

Op latere leeftijd ontstaat de behoefte om in Indonesië te willen wonen. Veel signalen komen uit de woon zorg van de ouderen en de geeigende stichtingen.

ICM is een gesprek met diverse partijen om dit te realiseren. Eerst zal huren voor kort - en lang verblijf…

Doorgaan

WORDT ICM ABONNEE VOOR  6 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2022   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden