Wordt nu niet tijd dat die ander half miljoen dat naar IHC - Den Haag gaat, nu naar "Ons" (pasars, koempoelans, evenementen, lezingen, presentatie en ICM Indische Internetkrant) gaat, die zich nadrukkelijk bezig houdt met het Wel Zijn van de Indiche Gemeenschap,

Tegen de achtergrond.

Nergens in het land zie ik Het Haagsche Indisch Herinnering Centrum actief om maar te noemen; , op geen 1 pasar, geen 1 koempoelan, geen 1 presentatie / lezing of enkele videoreportages etc. etc.. of een vorm van communicatie zoals ICM , de Indische Internetkrant.

Wordt nu tijd voor "Ons in het land die subsidies"?
.
Zou toch niet weer het geval zijn zoals het bestuur van destijds dat je met VWS - Bankpas in Jakarta de pin - automaten leeg werden gehaald of op het Casino's, dat de curator en diverse adviesbureaus werden ingezet, ook nog om hulp vroeg / assitententie van ICM.

Is veel geld ander half miljoen per jaar; en daar moeten "wij" pasars, koempoelan, evenememten, presentaties, ICM die ruim 1 miljoen mensen amuseren dag in dag uit het hele jaar door \, zonder die ander half miljoen subsidie doen.

Allen betalen het hun eigen zakken dat voor de Indische Gemeenschap, wordt nu niet tijd om hier tegen in opstand te komen. Anderhalf miljoen in het Het Indisch Huis in Den Haag, is weer niet grote desinvestering, en waarom kunnen wij het zonder subsidie

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

E-mail me wanneer mensen antwoorden –