Visie Nederland CO 2 toekomst bestendig

 
Visie Nederland CO 2 toekomst bestendig ???
De periode 1990 – 2000, kende Nederland een gelijksoortige situatie als klimaat transitie, hier ging het om de euro, voorbereiding op de globalisering  en het Millennium. 
Kreten als millennium – en euro bestendig plus de globalisering voor Banken, Verzekeringen, Overheden, MKB en de bedrijven. Hierin werden de burgers gelukkig niet in betrokken, dus gespaard. Hier echter zat de regie van deze mega transitie niet bij de politiek maar nadrukkelijk bij Consultancy bedrijven. Een platform die nadrukkelijk bij alle ontwikkelingen er bij waren. Deze periode werden van de bureaucratisch model – dus organisaties met verschillende niveaus – getransformeerd naar platte organisatie naar klantgerichtheid. Alles gebeurde in fases, in weloverwogen stappen. Deze jaren werden alle organisaties geconfronteerd met sterk verouderde organisaties, automatisering en computersystemen.
 
De deadline was het Millennium en de euro, dat alle systemen en organisaties dienen dus bestendig te zijn. Deze transitie heeft ruim 10 jaar geduurd, en de organisatie, ondernemingen, en de Overheid bakken geld gekost. Gelukkig hebben de burgers niet hoeven mee te betalen aan deze mega – transitie.
 
Dankzij de koploper AB Beslustmoddeller uit Zweden, kwam deze met de oplossingen, te mooi om waar te zijn; een Millennium – en Euro bestendig systeem met de functionaliteiten geschikt voor alle landen, geschikt voor alle hardware platformen met het label ERP, en Global. Deze oplossing werd vanaf 2000 gekopieerd door SAP, AFAS …… kortom door de hele Nederlandse software Industrie. Mijn onderneming werd als partner aangewezen voor de Benelux.
 
Waarom dit verhaal ?
 
Wij hebben ruim ongeveer 270 mensen in de Tweede Kamer en het Kabinet. Ik mis een gedegen Infomatieplan die de Visie Nederland CO2 toekomst bestendig beschrijft. 270 man academisch gevormd, en geen 1 heeft zo’n plan gemaakt dan alleen het gekissebis. Dit was in mijn tijd wel anders! Eerst zo’n Toekomst visie plan schrijven, en weg met alle plannen en uitvoerde activiteiten, die horen pas thuis bij de uitvoering dus helemaal aan het einde van het traject, valt mij vies tegen van het Parlement en het Kabinet.Dan hoe betrouwbaar zijn die klimaattafels.
 
Onbegrijpelijk dat Overheid niet met zo'n Infomatieplan "Visie Nederland CO 2 toekomst bestendig" is gekomen in tegenstelling tot de invoering van de Euro en Het Millennium.
 
In de casus die ik schets waar om complexe software transitie gaat mocht een dergelijk Informatie plan niet ontbreken. In het Informatie plan zegt iets over de reis hoe je van 2019 naar 2030 komt conform de cockpit van Balanced Scorecard; dus naar de perspectieven ; Klant (burgers), organisaties, Middelen en innovaties per fase. Voorwaarde wel is dat iedereen het algemeen belang dient. Voor een succesvolle implementatie . Uiteraard wordt zo’n Informatieplan “Visie Nederland CO2 bestendig “ voorzien van de methodieken als SDM , en Balanced Scorecard van Kaplan en Norton. Het informatieplan gaat uit van fases, dus stap voor stap. Voor iedere stap heb je een organisatie, middelen, mensen, en innovaties nodig om naar de volgende stap te gaan. Net als film draai je deze af. Visionaire mensen zijn schaars te vinden, maar zijn er kijk naar een Bill Gates, waar de hele wereld geniet van de visionairiteit van deze man.
 
De verkennende fase, heeft nu in principe plaatsgevonden in mijn optiek o.a. via de 100 plannen uit de verschillende klimaattafels. Deze plannen zijn meer gericht op de uitvoeringen, maar kunnen niet geselecteerd worden op de prioriteiten, wegens het ontbreken van de informatie uit het informatie plan ; wanneer, wat en welk op de gewenste situatie dient te worden uitgevoerd. Kortom aansluiting en de inpasbaarheid.
 
Fase selectie is dan aan de orde wederom conform het informatieplan. Deze geeft de vereiste / gewenste situatie aan voor dat moment.
 
Tot slot fase implementatie, de voorgaande faseringen moeten er voor zorgen er een goede test, proefimplementatie en gebruikersacceptatie plaatsvinden voor de grootschaligheid.
 
Q & A
 
Voorwaarde alle partijen dienen algemeen belang te dienen voor het succes, dus hun eigen partij belangen in de ijskast zetten;
 
Mark Rutte probeert constructief positief economische aspecten te vinden. Met vol enthousiasme kan hier positief op reageren met het antwoord, , en misschien helpen wat concreter te maken . Nederland als koploper verwijs ik graag naar mijn casus van het Bedrijf AS Modeller AB uit Zweden . World Wide de trendsetter werd; World Wide werd deze gevolgd. Kortom een succesvol Business Model.
 
Nederland kan als koploper dan zijn business slijten in China, Rusland, Afrika, Amerika……. Dit zijn de harde praktijkervaringen uit alle ontwikkelingen. Alleen aan Rutte hoe ga je de bedrijven aan banden leggen dat de winsten uit dit businessmodel ook naar de burgers terug gaan vloeien, het geldt ook uiteraard voor CO 2 energieheffing op de bedrijven dat deze nadrukkelijk niet naar de burgers worden door belast.
 
 
Therry Baudette, en Jesse Klaver langs deze weg,
 
je ziet voor de troepen uitlopen of koploper zijn ; kent alleen winnaars met zijn voordelen zie het bewijs van mijn casus, of die van Bill Gates of Facebook, en ik geloof er in omdat wij Nederland een kennis land zijn met vele innovaties, laat Nederland nu koploper zijn, dan het Zweden of Amerika !.
Ik verwijs naar mijn vorige column, waar  de heer Mark Harbers.van de VVD namens de heer KLaas Dijkhof vrij gedetailleerd op reageerde ,  moet ik constateren dat de levering van energie via biomassa  voor de elektrische centrale niet meegenomen bij de verkenningsfase,  is dat Ronald Plasterk van de PvdA de week daarop vrij gedetailleerd op terugkomt, en die week daarop weer in zijn column van de Telegraaf. Wat voelen de meesten van het Volk zich bedrogen, weer op het verkeerde been gezet. Ja, en van 130  naar 100.  Heer Uw methodiek en maken van plannen zullen nimmer waterdicht zijn, met consequentie verkeerde keuze, en nemen van een verkeerde afslag. Waarom in mijn verhaal, methodiek en aanpak moeten alle neuzen naar 1 richting wijzen, dus het dienen van het algemeen belang, dit gebeurt nooit in de politiek. Een ieder dient zijn eigen belang. 
Voorts je ziet dat totaal het zicht en cockpit ontbreekt. Kleinigheid.  Kabinet & Kamer zijn bij de transitie vergeten de biomassa mee te nemen.  Is niet als bij voetbal dat alleen de goals tellen die door spitsen zijn gemaakt.
 

U moet lid zijn van ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 6 euro per maand periode 2023-2024

E-mail me wanneer mensen antwoorden –

Antwoorden

Dit antwoord is verwijderd.