Alle berichten (3)

Sorteer op

Vervelend dat wij hier - en daar suggestieve vragen krijgen of het Traktaat van de baan is.

12675975101?profile=RESIZE_710x

Voor de vragenstellers wat zou U het doen als U ruim 4 ton aan privegelden heeft betaald aan de gemaakte kosten  en met het team 7 jaren werk erin heeft gestopt, zou u ook dan stoppen, en wetende wat een Verdrag inhoudt ?
 
In het maleis noemen wij dit soort vragen ; " Buang batu simbuji tangan" .
 
Wees zelf eerlijk naar je toe zou je ook die toewijding en die kracht / energieook  hebben gehad voor anderen ? 
 
Er was een familie die zich bij ons meldde op de Pasar Malam en helemaal uit Maastricht kwam en het volgende zei : " Weet U,   alleen al het respect dat jullie het voor elkaar hebben gekregen om het Rapport  Traktaat van Wassenaar in de Tweede Kamer te krijgen,  na 60 jaren zijn jullie de enige Indo's die dit hebben gedaan en nu weten ze het  eindelijk?   
 
Voor de zeurende vragenstellers het kan ook anders !
 
Verdragen gijzelen Nederland nu, dat voelen wij allen ! 
Nederland wordt nu door twee Verdragen gegijzeld : Klimaat en asil / emigratie, zie de kracht van een verdrag in de samenleving, en noch worden de Indo's niet wakker !  Ik heb vanaf het begin altijd geloofd in deze zaak, wij komen er wel !
Dit is de kracht van een Verdrag. Traktaat van Wassenaar 1966 is een verdrag geratificeerd tussen Nederland en de republiek Indonesie, hier werd afgesproken Indonesie betaalt ruim 7.2 miljard aan Nederland om deze weer uit te betalen aan De Nederlandse Indische Burgers, die het land werden uitgezet.
 
Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zulke vragen durven te stellen, nu, wat hebben ze zelf ondernomen in die 60 jaren. 
 

 

Lees verder…

Nationaal Bibliotkeek neemt het Boek Rapport Traktaat van Wassenaar op in haar assortiment.

12645769864?profile=RESIZE_710x

 

Delegatie ACTW-66 (Actie comite Traktaat van Wassenaar)is zeer content met dit gebaar. 300 jaar is de republiek Indonesie een kolonie geweest van Nederland. Conclusie o.a. dat bij het vak geschiedenis op de scholen over alles en nog wat wordt geschreven. Gedetailleerd wordt over de bezetting door Duistland geschreven. Vreemd gnoeg wordt niets geschreven over het voormalige Indie het reilen en zeilen de periode 1947 tot en met 1962.

Sterker nog vanuit Ministerie VWS wordt gestimuleerd om de periode 1942-1945 nadrukkelijk in beeld te brengen, en liefst de bersiapperiode en de KNIL. Gretig melden de Indische Stichtingen omdat deze subsidie van 25.000 te ontvangen van VWS. Sophiahof is hier ook een voorbeeld van. Is ondenkbaar dat hier het boek Rapport Traktaat van Wassenaar is te vinden.

Er was een Indische Stiching , die heel tros verkondigde dat deze een documentaire over de bersiap gaat produceren. ICM antwoordde; “ op de redactie zijn zoveel boeken geschreven over WAR- II en de bersiap dat boeken van de plank afvallen. Jaarlijks kunnen de Indische Stichtingen van Min. VWS dan 25.000 subsisdie ontvangen, als het maar niet over de periode 1947 – 1962 gaat.

Deze vorm van censuur zorgt dat de Indo’s eenzijdig worden geinformeerd, bij velen onbekend is dat er een verdrag geslotenis tussen republiek Indonesie en Nederland waar zij hun rechten kunnen ontlenen, compensatie (schadevergoeding) voor het verlies van al hun bezittingen en banktegoeden.

Zoals U bekend bestaat een staatsindeling uit de ambtenaren en de burgers. Voorbeeld is het voormalige Indie die bestuurt werd door ambtenaren over de burgeriij . De constatering is dat de Nederlandse Indische Burgers, in het voormalige Indie en in Nederland in de steek zijn gelaten door de Overheid.

De duidelijke voorkeursbehandeling was voorbehouden aan de ambtenaren. Bij de overdracht – de onafhankelijkheid van de republiek Indonesie – hebben de Indische ambtenaren alle voorzieningen gehad. Voorbeeld nu is het KNIL. Martijn van Rijn heeft 9 voorbeelden genoemd dat het KNIL is gecompenseerd.

De Nederlandse Indische Burgers ( Nederlanders, Indischen, Molukkers en van Joodse afkomst) die 1947 – 1962 in de republiek woonden, hebben zelf de reis, contractpension, en herinrichting moeten betalen. Na 65 jaar wachten ze nog steeds op hun schadevergoeding. Een schadevergoeding die de republiek Indonesie aan Nederland betaalde ruim 7,2 miljard voor 50.000 gezinnen.

Het nationaal Bibliotheek heeft de weg gewezen als voorbeeld, het voorbeeld dat opvolging zal hebben.

 

 

 

Lees verder…

De sporen en de geschiedenis van Traktaat van Wassenaar 1966.

12435730852?profile=RESIZE_710x

 

12645762883?profile=RESIZE_710x

Het is top dat het boek Rapport Traktaat van Wassenaar 1966 nu in de nationaal bibliotheek van de scholen is te vinden,  alleen al Chapeau. Inmiddels is dit rapport bij vele bewindslieden en Ministeries te vinden. Niet onbelangrjjk in de Tweede Kamer belandt op 15 maart 2022. Het waren er 17 exemplaren voor alle fractievoorzitters, en 5 extra exemplaren voor de VVD.

In 2013 kwam een abonnee van ICM Krant met de melding van misstanden rond de ontwikkelingen van Traktaat van Wassenaar. Deze vrouw was ook min of meer verbolgen dat ICM Krant het Indisch Platform

(IP) steunde. Het zijn verraders waren haar woorden, zij behartigen de zaken van de ambtenaren die in onder bestuur van voormalige Indie dienden dus o.a. Het KNIL. Later na diepgaand onderzoek heeft ICM zich gedistantieerd van het IP. Was een onder afdeling van Min. VWS, die had maar 1 doel om de Nederlandse Indische Burgers niet te willen compenseren. Met name de burgers, wel de ambtenaren.  De oprichting door oud-premier Lubbers, die zag dat die 50.000 cliams op zich afkomen.  Het Indisch Platform een schaap in wolfskleren.

Wie zijn die burgers ? De Nederlanders, Indo ‘s , de Molukkers en van Joodse afkomst die de periode 1947 – 1962 in de Republiek Indonesie woonden, en later het land uit zijn gezet dit door onhandig politek bedrijf onder Minister Drees. Waar ondere ook de oorlogsmisdaden zijn gepleegd alsdus het NIOD.

Uiiteindelijk werd een verdrag gesloten eerst in Lingatjati en later in Wassenaar tussen de republiek Indonesie en Nederland . Na vele biedingen tegen finale kwijting werd bedrag vastgesteld op 689 miljoen.  Was uiteraar net als bij faillisementen kennen om de concurente crediteuren af te schudden. Vooraf hadden al betalingen plaatsgevonden van 4,7 miljard. Dit bedrag is bedoeld voor de gedupeerden die al hun bezittingen, en banktegoeden hadden verloren.

15.000 gedupeerden melden zich die nooit deze schadevergoeding hadden ontvangen, daarnaast nooit werden geinformeerd over het bestaan van deze Indonesische voorziening.  WOB van Min. Economische zaken heeft zich negatief uitgelaten over het reilen/zeilen van haar collega Min.Buza.Is uiteraard onbegrijpelijk wel had de Overheid al hun contactgevens tot beschikking, die haddden ze weer nodig om de rekeningen in te lossen voor de overtocht, pension, en herininrichtig. Tot de laatste cent hebben de gedupeerden aan de Overheid betaald. Is dus schandalig, terwijl dus geld van Indonesie bij de Overheid lag; 4,2 miljard, 689 miljoen, en uit potje Marshalhulp

 

Op dit moment hebben 15.000 zich aangemeld voor de petitie. Schatting is dat om 40.000 gaat.

 

ACTW-66 (Actie Comite Traktaat van Wassenaar 1966) in 2015 opgericht onder ICM, bestaat uit een delegatieleden; Dhr. R. Andreas, Dhr. P Vasseur, en Ferry Schwab sr. Voorts een Ledenraad. Er zijn studies verricht uit de archieven van Indonesie, en in Nederland was slechts beschikbaar een evaluatie rapporten Min. BuZa die door externbureau is opgesteld. Onvolledig want de andere ontvangen bedragen door Nederland 4,2 miljard (Min. financien) en Marshulp ontbraken in dit Rapport.

Waar Ferry Schwab zich over verbaasd zowat heel Nederland kent inmiddels de ontwikkelingen  hoe Kabinet / Kamer zich hebben opgesteld tegen hun eigen NIB – burgers. De hele zaak is op 15 maart 2022 aangeboden in de Tweede Kamer.  Wij leven nu op 6 juni 2024!  Niet te vergeten dat de Poltieke Partij  VVD zich heeft opgeworpen om deze zaak tot oplossing te brengen.

Het is een verdrag waar Nederland zich aan  moet houden en deze nadrukklien  moet uitvoeren  (dus uitbetalen) , is een verdag net zoals wij die kennen voor klimaat, en immigratie/asiel. Zien met name dat beide verdragen Nederland gijzeld.  Houdt U rekening dat die gelden zijn niet van Nederland en zal in de miljarden belopen.  

Tot slot;

betreffende het Boek Traktaat van Wassenaar   nu in de bibliotheek voor de scholen is geponeerd;  Bij deze mensen  is  het signaal aangekomen voor heel Nederland, verdiep je nu in die geschiedenis, want u allen hebben geen 1 letter geschiedenis gehad over de betrekking Indonesie en Nederland, en ook U als Volksvertegenwoodrigers wordt het tijd.   

Waarom is na 15 maart 2022 niets aan deze zaak gedaan,  stel deze vraag maar eerst.  Net als toeslagen - en Groningen affaire deze gedupeerden  zijn ook Uw burgers, zijn alles kwijt geraakt, notabene door Indonesie zijn gecompenseerd.

Waarvan Akte.

Voorzitter ACTW-66 & Redactie ICM

Ferry Schwab sr.

Namens 15.000 gedupeerden.

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives