Alle berichten (5)

Sorteer op
5, 16 en 17 om 22:18 februari NPO2 Indische rekeningen I, II, III.
Indische Rekeningen Deel IV periode 1947 - 1962  hoe het leven van Indische burgers in een hel veranderde voor altijd ?
10897426668?profile=original
Is goed neergezet. Alleen ten overvloede wederom wordt de periode 1945-1946 in beeld gebracht op mijn redactie vallen de kasten om over deze periode en weer de KNIL. Wanneer komen die misdaden van Nederland aan de orde periode 1947 - 1962, hoe ze het leven van die burgers in Indie  /  republiek Indonesie in hel deden veranderen, en later in Nederland.
Is goed voor de Belanda's  om te zien wat hun criminele Overheid in de Oost heeft aangericht. Documentaire op NPO dus gesubsidieerd. Niets mis, maar de vraag wanneer komt periode 1947 tot 1962 nog aan bod, waar 500.000 Nederlandse Indische Burgers hun levensbestaan onmogelijk werd gemaakt door  d kabinetten Drees en Tweede Kamer. Zo nodig  moesten 100.000 militairen in 1947-1948 naar de republiek worden gestuurd, u leest het goed de republiek. Met modern wapentuig, schoten tanks op desa's en kampongs.
Meer dan 100.000 onschuldige Indonesische burgers werden vermoord, hoe ga je dit als professionele militair verwerken. Hoe gaan de nabestaanden van het vermoorde familielid om met dit leed. Het antwoord was wraak op allen die een Nederlandse etniciteit hebben. Het mooie leven met mooi Indie van die 500.000 Nederlandse Indische Indische burgers (Nederlanders, Indo's, Molukkers, en Joodse) .
De VN (dus allen landen) vonden dit een daad van GENOCIDE door dit en NL - Leger  (KINL).
VS en VS wierpen sancties op tegenover de Nederlandse regering.  Met dank aan het  Kabinet & Tweede Kamer was het leven van deze Nederlandse Indische burgers in hel veranderd waar nooit een einde aankwam.  Alles wat, opgebouwd,  je huis, je onderneming, je sociaal leven kwijt. Die hel ging verder, voor velen  met een leven in armoede Holland.
President Soekarno als enige,  ontfermde zich over deze burgers, waren ook zijn burgers. Betaalde aan de Nederlandse Overheid tussen de 7 miljard tot 40 miljard om het verlies van goede have te vergoeden. Nederland heeft nooit deze vergoedingen uitbetaald aan die 500.000 Nederlandse Indische Burgers. Crimineel gedrag van de Overheid. Onrechten en onteigenen van de rechten van de mensen heet dit. Ben zeer benieuwd of dit in Deel II of III komt, ik denk het niet. Gelukkig hebben wij ICM die de Indische Rekeningen Deel IV in beeld hebben te meer met verdrag  traktaat van Wassenaar waar inmiddels 15.000 mensen zich hiervoor inschreven, wanneer komt berouw bij  deze Nederlandse Overheid over hun gepleegde oorlogsmisdaden?
Lees verder…

10897426668?profile=originalProject ICM-Online  en ACTW-66 Traktaat van Wassenaar ondergebracht bij ICM Project & Events.

 ICM Internetkrant (www.icm-online.nl) en project Traktaat van Wassenaar (ACTW-66) zijn onder ICM project & Events ondergebracht. ICM onder www.icm-online.nl had al geïnvesteerd in het Project Uitbetalen KNIL en nu ruim 240000 geïnvesteerd in lopend project Traktaat van Wassenaar waar ruim om 60.000 claimanten gaat, zit nu in fase dat in de Tweede Kamer aan de orde kom, wij komen later hier op terug.

In 6 jaar heeft ICM-online.nl 240.000 betaald aan Indische zaken, naast dat twee jaar omzetten hebben gemist door Corona.

 

Al eerdere oproepen richting de abonnees op ICM – Online, en de 15.000 mensen die de petitie (claimanten) hebben niet tot gewenste resultaten bereikt.

 

10897316056?profile=originalACTW-66 Traktaat van Wassenaar daar heel veel geld in gestopt, en van de 15.000 mensen is gemiddeld 2 euro ontvangen, waar tegenover staat de nodige gemaakte kosten van ruim 400.000. Per Saldo  aan kosten  nu ruim 640.000 – 31.000 ontvangen donaties.

 

ICM Projecten heeft op 20 februari 2020 al toestemming verkregen, echter Covid-19 frustreerde dit. Nu heeft Vz. Vera Bergkam van de Tweede Kamer en de Griffier toestemming verleent dat de aanbieding op dinsdag 15 maart 2022.

 

Wat gaat ICM Project m.b.t. ACTW-66 Traktaat van Wassenaar aanbieden:

  1. 15,000 handtekeningen
  2. Het hoofdrapport (2015-2017) Bronnen archief NL en bronnen VN
  3. Aanvullend rapport ( 2018 – 2021) Bronnen VN en republiek Indonesië
  4. Onderzoekbewijs Rapport ( Met medewerking nationale archief Indonesië
  5. 30 Verhalen van gedupeerden met bewijslast

 

7 jaren werk aan onderzoek, campagne voering, benaderen van bewindslieden, bekendmaking, rapporten vervaardigen, 100 gedupeerden aangeschreven waarvan 30 geselecteerd.

 

Ter informatie van onlangs uitgebracht NIOD Rapport aangaande oorlogsmisdaden in de Republiek Indonesië heeft 5 miljoen euro gekost, te denken dat NIOD onder de Rijksoverheid valt.

 

Wij moeten verder, zonder Uw steun zullen wij onze werkzaamheden moet staken!

U kunt U bijdrage storten Baanberekening NL35 RABO 0377 5794 91 nv ICM Project & Events OVV ACTW-66 Traktaat van Wassenaar.

 

 

© ACTW-66 Traktaat van Wassenaar is onderdeel van ICM PROJECT & EVENTS KvK – nummer 72173122 | RABO rekening NL35 RABO 0377 5794 91

Lees verder…
10897426668?profile=originalDe criminelen van de oorlogsmisdaden zitten in Den Haag (kabinetten van Drees 1952-1959), !
De aansluitende kabinetten nog altijd 70 jaar dit - gedrag vertoont om alle bewuste oorlog misdaden te ontkennen (onbetrouwbaar), terwijl de hele wereld (VN, zijn alle landen) Nederland veroordeelde voor GENOCIDE. Met de daad 100.000 onschuldige Indonesische burgers bewust te hebben vermoord. Niets is te wijten aan het jonge Knillers maar aan hun opdrachtgever in deze Kabinetten Drees. Wil ik nog aan de orde stellen!
Wees een Kerel Mark Rutte, enkele excuses is niet voldoende stel de 100.000 nabestaanden schadeloos.
Een vader is een kostwinner, dus 70 jaar inkomen verlies. Stel een onderzoek in of Nederland onder Kabinet Drees zich niet op tribunaal moet verantwoorden voor deze oorlogsmisdaden, dat zal de nabestaanden voldoening geven plus schade vergoeding aan alle betrokkenen.
NL - regering onder Kabinetten Drees heeft het volk aangezet om de republiek Indonesië binnen te vallen met KNIL - militairen, jonge dienstplichten, schandelijk allen uit Kabinet Drees & Tweede Kamer Leden om een dergelijk plan te bedenken, kan je alleen van psychopaat verwachten!
100.000 onschuldige Indonesische burgers opzettelijk vermoord, VN (Dit zijn dus alle landen) dat Nederland Genocide heeft gepleegd.
Bij ICM media was dit feit in 2001 al bekend, en bij de VN wel ruim 50 jaren. Waarom weer een NIOD - onderzoek, die ook nog door diezelfde Overheid wordt betaald. ICM redactie is van mening dat er een verdraaiing van feiten zijn, en niet met hun conclusies & aanbevelingen komen dat de NL - Regering onder Kabinetten Drees zich moeten verantwoorden - net als de andere landen-m voor het Tribunaal in Scheveningen, en dient voor de aangerichte schade te worden aangesproken en enkele nabestaanden schadeloos te stellen.
De NIOD onderzoekers kunnen een voorbeeld nemen aan de Belgische documentaire maker:
Dhr. David van Reybroucke!!!!
Lees verder…

Bersiap periode

Bersiap periode


10897288689?profile=original

Bersiap periode  

Voor alle lezers die nog niet helemaal op de hoogte zijn van alle geschiedkundige feiten en verhalen, in dit artikel even een opfrissertje.

De Japanners, noch de Britten waagden zich aan enige vorm van gezagshandhaving, tenzij ze van hogerhand daartoe de opdracht kregen. De Pemuda’s, jonge Indonesiërs, waren op straat de baas. De Japanse kampcomman-danten moesten wel de kampen bewaken tegen de explosie van geweld van de Pemuda’s. Deze jongelui waren tijdens de oorlogsjaren door de Japanners opgehitst tegen de Nederlanders.

10897289260?profile=originalDe Pemuda’s waren jonge rebellen, die niet behoorden tot het Indonesische leger. Zij waren bijzonder fanatiek en gingen aggressief en vaak zeer wreed te werk. De ergste uitbarsting van geweld vond plaats in het najaar van 1945. De Japanse eenheden in Soerabaja hebben er na de capitulatie alles aan gedaan om het de geallieerden zo moeilijk mkogelijk te maken. Japanse wapenarsenalen werden open-gesteld voor Indonesische strijd-groepen, terwijl de Indonesische jongeren die door hen eerder waren opgehitst tegen de Nederlanders, nu aangespoord werden om wraakacties te beginnen. Echter ook de ca 400 Chinezen in Soerabaja werden het slachtoffer van deze acties. En tenminste 600 Nederlanders vonden op vaak afschuwlijke wijze de dood.

In totaal zouden ook ca. 12.000 Indonesiërs worden gedood in de strijd om Soerabaja, die nog zou volgen. In die strijd kwamen ook zeker 429 Brits-Indische militairen de dood. Het 16e leger van Japan stelde zijn wapendepots open voor de Indonesiërs en  selecteerde een duizendtal officieren en onder-officieren om een regulier leger in Indonesië op te zetten.

Nationalistische Pemuda’s vormden tot de tanden gewapende groepen met samoeraizwaarden (van de Jappen gepikt of gekregen), klewangs, indrukwekkend lange politiesabels (waar ze meestal als eerste naar grepen) en Hun uitrusting werd gecompleteerd door één of twee pistolen in holsters, een bajonet en een zonnebril. Vaak ook hadden ze vlijmscherp geslepen bamboe-speren bij zich. Enkelen hadden zelfs patroonbanden weten te bemachtigen, die ze kruislings over de borst droegen. Ze reden rond in vrachtwagens die ze van de Jappen hadden geconfisceerd. Trots en vol vuur schreeuwden zij uit alle macht om vrijheid en revolutie: “Merdeka – merdeka”.

10897288898?profile=originalBuiten de kampen werd het erg gevaarlijk; als ze je te pakken kregen, werd je onherroepelijk “getjingtjangt” (in mootjes gehakt) Een zekere Soetomo, die de drijvende kracht was achter deze haarcampagnes tegen alles wat Nederlands was, trok zich niets aan van Soekarno en Hatta, die lieger op een constructieve manier en met steun van de Verenigde Naties de vrijheid van hun land wilden bevechten. Het optreden van de extremistische groepen leidde ertoe dat Soekarno en Hatta zich genoodzaakt voelden om totaal onvoorbereid de onafhankelijkheid uit te roepen op 17 augustis 1945.

Hiermee brak de Bersiap periode aan. Commandant Whitmarsh-Knight, die op dat moment aan het hoofd stond van de 5e Indian Division, getuigde over ene Jack Boer, reserve kapitein bij het KNIL over zijn daadkracht en zijn strategisch inzicht. Er zaten 2348 Nederlanders opgesloten in de Werfstraatgevangenis in Soerabaja en die stonden op het punt om door de extremisten te worden vermoord. Er stonden voor de uitgehongerde gevangenen tonnen met vergiftigde rijst klaar. Als ze die gegeten zouden hebben had niemand het overleefd en daarna zou de gevangenis met vaten benzine in brand worden gestoken, waarbij ieder die er zich bevond, dood of nog levend, verbrand zou worden.

10897288689?profile=originalOp 10 november 1945 vond een spectaculaire bevrijding plaats, waarbij Jack Boer en 10  Gurkha’s de Nederlanders hebbemn bevrijd. Na het uitschakelen van de wachten, werd met een tank de muur doorboord, waardoor de gevangenen konden vluchten. Degenen die nog in hun cellen zaten, werden bevrijd door de celdeursloten kapot te schieten. Buiten stond een vrachtwagen klaar om de in veiligheid te brengen. Bij deze actie verloor slechts één Gurkha het leven.    De bloedbaden van de Simpang-club en het Goebeng-transport vormden een blinde vlek in de Indonesische onafhankelijkheids-geschiedenis, zo beschrijft Inez Hollander. Zij geeft een aanval weer    op    een    transport    van vrouwen en kinderen. De bronnen in Indonesië over de revolutie in Soerabaja noemen het bloedige lot van het Goebeng-transport niet eens. Na de agressie van een zwaar beproefd volk, kwam men tot bezinning. Men sprak er liever niet meer over. Inez Hollander is zo’n beetje de enige die het in haar boek “Verstilde stemmen en verzwegen levens” beschrijft. Er is een massagraf van dit transport in Soerabaja. De juiste aantallen van Indonesiërs die in de slag om Soerabaja het leven lieten, zijn niet bekend, maar het zullen er duizenden zijn geweest.

Soekarno

In 1927 Richtte Soekarno de Partai Nasional \indonesia (RNI) op. Deze partij streefde naar de onafhankelijkheid van Indinesië. In 1929 werd hij door de Nederlanders gearresteerd en in de Soekamiskin gevangenis gezet. Hij kreeg strafverkorting en werd op 31 december 1931 vrijgelaten. Zijn reis naar huis werd een ware triomftocht. In augustus 1933 werd Soekarno weer gearresteerd en verbannen naar Flores. Vanwege zijn gezondheid werd hij in februari 1938 overgeplaatst naar Benkoelen in Zuid-Sumatra. Die tocht bracht weer massa’s mensen op de been. Toen de oorlog met Japan uitbrak, in 1942, kwam hij weer vrij. Men dacht dat Soekarno en Hatta gemanipuleerd waren door de Japanners, maar eigenlijk was het juist Soekarno die een heel sluw spel speelde met de Japanners. Hij heeft de Japanse autoriteiten geholpen, soms ten koste van zijn eigen volk, door zijn mensen als dwangarbeiders uit te leveren; deze werden door de misleidemde campagnes geronseld Hij gebruikte de Japanners om zijn doelen te verwezenlijken. Door de onvoorwaardelijke capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 was er een gezagsvacuum ontstaan, wat de Britten weigerden om op te vullen. Hierdoor werd Soekarno door zijn eigen achterban gedwongen om op 17 augustus de Republik Indonesia uit te roepen. Na de oorlog werd Soekarno (niet democratisch) gekozen om te regeren over alle eilanden die door onder andere de Nederlanders bij elkaar gebracht waren, maar die daarvoor nooit één rijk vormden. De Molukkers, Timorezen, Papua’s en Medanezen, aan wie door Koningin Wilhelmina onafhanke-lijkheid was beloofd, vonden het verschrikkelijk dat Soekarno met geweld over hen ging regeren. Veel Molukkers kregen via de rechter een verblijfsvergunning in Nederland.

10897289497?profile=originalBritse hulp

Door de verwarring rond de Japanse capitulatie was een snelle overname van de macht dpoor geallieerden van het nog door Japan bezette Nederlands-Indië onmogelijk. Het inschepen van Maharata-, Gurkha- en Sikh-troepen vanuit Brits Indië (India) geschiedde pas in o0ktober 1945. In deze twee verloren maanden had de terugkeer van de krijgs-gevangenen naar hun familie en vooroorlogse standplaatsen moeten plaatsvinden. De leiding van het Britse leger bewapende de Japanse soldaten opnieuw met bajonetten en geweren (zonder kogels) voor de verdediging van de kampen. Hierdoor werden de Japanners gedwongen de bajonetten, die zij voorheen op ons hadden gericht, nu op de Pemuda’s te richten.

De duistere rol die de Japanners in de naoorlogse politiek gespeeld hebben is nooit helemaal duidelijk geworden. Zij hadden immers de tijd gekregen al het belastende materiaal over hun wandaden te vernietigen. Dit heeft dan ook de berechting van van veel Japanners wegens oorlogsmisdaden ernstig bemoeilijkt. De Britten hebben zich aanvankelijk geconcentreerd op de bevrijding van de krijgs-gevangenen en de ontwapening van de Japanners. Het herstel van het gezag zoals dat voor de oorlog was, behoorde niet tot hun taak. Ook met de Indonesische onaf-hankelijkheidsstrijd bemoeiden ze zich niet. Daardoor werden de eerste vijf bataljons van de Nederlandse oorlogsvrijwilligers maandenlang in Malakka in quarantaine gehouden, terwijl de Pemuda’s de Nederlandse burgers aan het afslachten waren.

Twee politionele acties waren nodig om Nederland militair tot overwinnaar te maken, maar de Nederlanders verspeelden op politiek terrein alle sympathie van de internationale gemeenschap en was hierdoor feitelijk de grote verliezer. De Nederlandse politiek was en bleef de enige schuldige aan het zinloos geweld en niet de Indische Nederlanders of de vanuit Nederland gezonden soldaten, die thans veteraan zijn.

Weergaven: 683

Lees verder…

Van de bloedige bersiapmoord tot weggemoffelde massamoord in Indië (!947 / 1948)  

10897343093?profile=originalFIN: “Rutte: eis erkenning Bersiap van Indonesië” 

DEN HAAG (27 februari 2020) – De Nederlandse regering moet tijdens aankomend staatsbezoek aan Indonesië aandringen op …

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 1 Maart 2020 op 11.47 — Geen reacties

Weergeven

Omroep MAX - tweedelige documentaire over een vergeten massamoord op Nederlanders in het voormalige Nederlands-Indië.

10897250261?profile=originalover Archief van Tranen

Het Archief van Tranen is een tweedelige documentaire over een vergeten massamoord op Indonesisch burgers in het voormalige Nederlands-Indië.
 …
Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 29 Juli 2012 op 15.19 — Geen reacties

Weergeven

Halbe Zijlstra zeer ontdaan bij aanslagen Parijs, Beelden van Farq, Columbia, verschijnen dan weer op zijn netvlies.

10897324452?profile=original

10897244476?profile=original

In het  programma Pauwe deed Halbe Zijlstra zijn verhaal. Het ontstaan …

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 23 November 2015 op 12.00 — 2 commentaren

Weergeven

 

De Bloedige Bersiap door: R.I.P Herman Bussemaker

10897277280?profile=originalDe Bloedige Bersiap          door: Herman Bussemaker

Foto - Herman Bussemaker 

De laatste maanden besteden de media  aandacht aan de bersiap, en woedt in  Indische kringen een polemiek omtrent het aantal doden dat tijdens de Bersiap-periode is gevallen. Aanleiding   tot deze commotie is het gebruik van de…

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 19 Januari 2020 op 11.54 — 2 commentaren

Weergeven

. NEDERLANDSE STAATSBURGERS IN NEDERLANDS-INDIË, 1940 - 1949 , waar ook president Barack Obama is opgegroeid.

I. NEDERLANDSE STAATSBURGERS IN NEDERLANDS-INDIË, 1940 - 1949 , waar ook president Barack Obama is opgegroeid.

In 1940 bevonden zich naar schatting in Nederlands-Indië - de laatste volkstelling werd gehouden in 1930 - 360.000 Nederlandse staatsburgers. Tot deze groep behoren zowel de Nederlanders (totoks) als de Indische Nederlanders die vaak al generaties lang in dit gebied woonden (zie De Jong, 11b, II, p 844-845).
Na de inval van Japan en de… Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 19 Januari 2010 op 18.44 — 1 commentaar

Weergeven

16 augustus BERSIAP HERDENKING  2020

16 augustus BERSIAP HERDENKING  202010897423482?profile=original

16 augustus bersiap herdenking werd georganiseerd door de Stichting Bersiap Compensatie opgericht door Mr. Peggy Lesquillier.…

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 17 Augustus 2020 op 10.30 — 1 commentaar

Weergeven

Oproep SP en GL schoffering voor Nederlandse slachtoffers Bersiap

Oproep SP en GL schoffering voor Nederlandse slachtoffers Bersiap

10897417469?profile=original

DEN HAAG (9 maart 2020) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft met verbazing kennisgenomen van de oproep van GroenLinks en SP tot het maken van excuses aan Indonesië.…

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 11 Maart 2020 op 18.30 — Geen reacties

Weergeven

FIN doet aangifte tegen actiegroep wegens aanzetten tot haat en geweld

FIN doet aangifte tegen actiegroep wegens aanzetten tot haat en geweld…
10897423698?profile=original
Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 22 Juni 2020 op 17.30 — Geen reacties

Weergeven

Bij mij en vele anderen komt met de corona – virus de bersiap weer bovendrijven.

Bij mij en vele anderen komt met de corona – virus de bersiap weer bovendrijven. 

10897277280?profile=original De Bloedige Bersiap  door: Herman…

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 21 Maart 2020 op 13.00 — Geen reacties

Weergeven

Weinig bewoners van Nederland die het weten over Nederlands-Indie, Japanse Bezetting en de Bersiap Periode.

Het is de schuld van de:

Nederlndse Regering, Radio en TV omroepen,

Nederlandse dag, week en maandbladen,

alle scholen in Nederland,

dat er heel erg weinig mensen in Nederland die het weten van het bestaan van:

Nederlands-Indie, Japanse Bezetting en de Bersiap Periode.

Over de Joden vervolging, over Israel, over Palestina, over Irak, over Iran en over Afhanistan weten veel mensen in Nederland te vertellen.

Maar over Nederlnds-Indie,…

Doorgaan

Toegevoegd door Ben Vink op 13 Augustus 2010 op 12.30 — Geen reacties

Weergeven

Een weggemoffelde massamoord in Indië Door: Louis Zweers10897317474?profile=originalEen weggemoffelde massamoord in Indië
   Door:  Louis Zweers

Louis Zweers promoveerde op 17 augustus 2015 op de rol van de media tijdens de periode van de koloniale oorlog (1945-1949) in voormalig Nederlands-Indië. In dit artikel verwoordt hij zijn afschuw van de rol die Nederland gespeeld heeft met…

Doorgaan

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor) op 19 Juni 2019 op 12.26 — 3 commentaren

Weergeven

Een weggemoffelde massamoord in Indië

Een weggemoffelde massamoord in Indië  Door:  Louis Zweers

Louis Zweers promoveerde op 17 augustus 2015 op 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives