Alle berichten (14)

Sorteer op

Programma Facebook ICM Video - kanaal

Programma Facebook ICM Video - kanaal

10897417876?profile=original

Goed nieuws! Zoals U weet heeft ICM Krant reeds sinds haar bestaan een Video kanaal op www.icm-online.nl en YouTube. Vanaf augustus werd dit kanaal op Facebook ICM groepen geimplementeerd en uitgetest ( Uitzendingen van 60 minuten). Hermee is bereik in 1 keer toegenomen met meer dan 100.000 kijkers.  Wij mogen stellen dat de proef succesvol geslaagde onderneming is.

Bovendien is ICM Video Kanaal en ICM Krant nu te ontvangen op uw flat/smart tv zodat U met de hele familie Hiervan kan genieten.

Wordt daarom vandaag nog abonnee !

Inschrijven op www.icm-online.nl ;

OP FACEBOOK GEPUBLICEERD 

PROGRAMMA  ICM VIDEO KANAAL 30 - 31 december 2019.

Deze is ook te ontvangen op uw flat/smart tv of uw smart-phone, en des temeer u dan geniet met de hele familie, en heeft ICM krantje bij de hand! Geen vreselijke Indische verhalen  zoals op NPO 2 van de BN/Vara, maar wat leuker!

Top 10 ICM Video-Kanaal zal tussen 30 december - 31 december worden uitgezonden op ICM Facebookgroepen; 

De kijkers stelde deze lijst samen :


1. That's my life van Andy Gina T Tielman
2. 60 Life in concert met Massada
3. Pasar Malam Steenwijk vooraankondiging van Dvd van Mana
4. De Weduwe van Indie leeft
5. Stamboel van RIP Ed Brodie
6. 60 minuten met The Crazy Rockers
7. Pasar Festival in de Rai
8. Xanur pasar malam Steenwijk
9. Pasar Malam Dordrecht
10. Honolou king TTF

Lees verder…

Tweede Kamer neemt FIN op in lobbyregister


Tweede Kamer neemt FIN op in lobbyregister

10897417090?profile=original

DEN HAAG (17 december 2019) - De Tweede Kamer schreef FIN vandaag officieel in in het openbare lobbyistenregister. Daarmee kent het Binnenhof voor het eerst een permanente Indische vertegenwoordiging. Op de foto voorzitter Hans Moll bij het horen van het nieuws

https://twitter.com/FederatieIn…/status/1207027754476158976…T

Hans en Misha proficiat pukul teroes !

Lees verder…

 Overhandiging ICM Press Release aan  Mr. Joko Widodo – President of the Republic Indonesia

Het is gelukt om even een momentje met Jokowi van gedachten te wisselen!

"Aku djuga orang Betawi ",  "Apa ini disini  ! " en waren vijf minuten verder, 

overhandigde ICM Presss Release, en ICT Informatieplan Jakarta Baru Masterplan.

Op zij lijn gaf Hans de Boer een knipoog !

Met dank Hans de Boer, Lilianne Ploumen, en KBRI allen dragen ICM een warm hart toe!

Onderstaand ICM Press Release zoals beloofd, de eerste mijlpaal is geslagen

voor het vervolg!

10897335872?profile=original10897336270?profile=original

KOPIE ICM PRESS RELEASE

Met dank aan Ellen !

10897314458?profile=original

 

April 22, 2016

ICM Press Release for Mr. Joko Widodo – President of the Republic Indonesia

On behalf of all 400.000 ICM-Online readers and the 9.000 signers of the Petition ‘Payment Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’, I welcome you kindest at the Kurhaus in Scheveningen.

ICM-Online is the Dutch-Indonesian Internet paper, with the mission to provide the Dutch people and the Dutch Government, amongst others the daily developments of the Republic of Indonesia. Tilln now we have succeeded very well, in co-operation with our correspondents in Jakarta.

Saya orang Betawi !

As ICM-editor, I am very honoured with your visit. In fact, you are the fourth President, whom I happen to meet, although in a different entourage. The former three Presidents, I have personally met in a private-social atmosphere; the late Bung Karno was a business friend of my father, his daughter Mrs. Megawati Putri Dewi, I have known during my childhood in the age of 11 years, while I met her regularly in the Istana in Jakarta. In the summer of 1966, the late President Suharto and his retinues, came to visit my elderly house in Voorburg. My late father was advisor of the parliament at the time of Bung Karno. Unfortunately he died far to young at the age of 39. However, at heart he has always been an Indonesian.

Many of us (especially the Dutch-Indonesian Group/the Indisch people) still have their roots and ties in your beautiful country and we very much regret the cold attitude from the Dutch Government towards the Republic of Indonesia, regarding mutual relationship. On behalf of the 400.000 ICM-Online readers, please accept our sincere apologies. We feel ashame and like to express to you and the entire Indonesian people, to please look forward and give the Dutch Government a new opportunity.

Your intentions and ambitions for co-operation on economic and political affairs, with priority to intensification of the relationship between The Netherlands and the Republic of Indonesia, is and will always be our main and fervid wish. Besides that, this point also lays in the extension, as stipulated in the agreement of the ‘Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’. For more than 50 years, the Dutch Government has failed to fulfil this part of the agreement, whilst the financial part in total has not been fulfilled at all.

They have never paid-off the Dutch-Indonesian Group for the amount of Dfl. 689 million. Your Government, has fulfilled this Treaty completely by payment of the whole amount, towards the Dutch Ministry of Foreign Affairs. As you might know, this amount was meant as a pay-off for compensation of the Dutch-Indonesian Group, for the loss of goods and chattels by leaving Indonesia (aka repatriation).

Now our readers and signers of aforementioned Petition, requested ICM to inform you of this long-lingering matter. We do know, that this case is an internal affair between the Dutch Government and the Ministry of Foreign Affairs, presided by Minister Bert Koenders. Nevertheless, we will have to look back on this item, in order to come in a humanitarian way, to a satisfactory solution for our Group of people.

Much effort has been made for many years, to organise Indonesia-Netherlands Business Forums, just like it is held today in 2016. This Forum is an excellent economical intitiative in order to present the Dutch Companies the possibilities which Indonesia offers to extend their business and to innovate further developments for Indonesia.

This now, leads us to the excellent development of the Jakarta Baru Masterplan in your former function being the Governor of Jakarta and which has been playful propagated worldwide. On request of former President Susilo Bambang Yudhoyono in 2008, the solution of the Jakarta Watermanagement Problem was developed by an independent Engineering Company in co-operation with private multinational investors. The latest report with integral solution for Jakarta, was officialy presented to former vice-governor Basuki Tjahaja Purnama, in February 2013. The settlement of the financial part is still being in negotiation with the private multinational investors. It must be noticed, that the investors wish, that this project will be carry out under direct management and that the Government is free to participate in this project.

For this huge megaproject, with estimated costs of 640 billion and that will offer approximately 640.000 jobs till the year 2028, an ICT Informationplan has been developed. For such a big megaproject, a thorough Informationplan is indispensable for support of efficient management, to conduct, control and to lead the organisation still to be established.

As I am an ICM-editor, emeritus ICT Management Consultant, I offer you this Information- plan symbolic and I would like to express our hope and wish, that the Dutch Government will follow this gesture, to invest largely and that other companies will follow as such, at the same time.

The ultimate wish is to embody your well-meant intentions and ambitions in a new agreement between The Netherlands and Indonesia, in the extension of the ‘Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’ in which co-operation is one of the main stipulation of this agreement.

 

Ing. MBA Ferry Schwab ICM-Editor / ICM Online

10897314458?profile=original

 

22 april 2016

ICM Press Release voor Mr. Joko Widodo – President van de RI

Namens alle 400.000 ICM-Online lezers en 9000 ondertekenaars van de Petitie ‘Uitbetalen Traktaat van Wassenaar 1966’, heet ik U van harte een warm welkom toe in het Kurhaus te Scheveningen. ICM-Online is de Indische Internetkrant die als missie heeft om o.a. de ontwikkelingen van de Republiek Indonesië dagelijks onder de aandacht te brengen, bij het Nederlands publiek en de Nederlandse regering. Dit lukt ons tot op de dag van vandaag uitstekend, mede door samenwerking met onze correspondenten in Jakarta.

Saya orang betawi!

Als ICM-Editor ben ik zeer vereerd met uw bezoek. U bent de vierde president, met wie ik een persoonlijke ontmoeting mag hebben, zij het vandaag in een geheel andere entourage. De drie voorgaande presidenten heb ik persoonlijk namelijk  in de privésfeer gekend; wijlen Bung Karno, als zakenvriend van mijn vader, zijn dochter Megawati Putri Dewi die ik als kinderen van 11 jaar regelmatig in de Istana in Jakarta trof. In de zomer van 1966 bracht wijlen President Soeharto en zijn gevolg een bezoek aan mijn ouderlijk huis te Voorburg. Wijlen mijn vader was destijds onder Bung Karno als adviseur verbonden aan het parlement en overleed helaas veel te vroeg in de leeftijd van 39 jaar. In zijn hart echter is hij altijd Indonesiër gebleven.

Voor velen van ons (met name de Nederlands-Indische bevolkingsgroep, ook wel de ‘Indischen’) liggen  onze wortels -de banden- nog steeds in uw prachtige land en wij betreuren ten zeerste de kille houding en opstelling inzake de wederzijdse betrekkingen, die de Nederlandse regering tegenover de Republiek Indonesië uitdraagt.

Ik bied u als ICM-Editor en tevens namens die 400.000 lezers dan ook onze welgemeende excuses aan. Wij schamen ons hiervoor en spreken met u en het hele Indonesische volk de wens uit, om a.u.b. vooruit te kijken en de Nederlandse regering een nieuwe kans te geven.

 

Uw intenties en ambities voor samenwerking op economisch en politiek gebied met als prioriteit intensivering van de banden tussen Nederland en Indonesië, is en blijft onze voornaamste en vurige wens. Bovendien ligt dit uitgangspunt in het verlengde, dat wordt belichaamd door het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’.

Nederland heeft zich op dit onderdeel van het verdrag ruim 50 jaar niet aan de afspraak gehouden, terwijl het financiële gedeelte in zijn geheel niet werd nagekomen. Nederland heeft namelijk Hfl. 689 miljoen nimmer uitbetaald aan de Indische Gemeenschap. Uw regering heeft zich met de betaling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tot op de laatste cent aan uw verplichtingen voldaan. Dit bedrag werd betaald ter compensatie voor het verlies van al onze bezittingen tijdens het vertrek, de z.g. repatriëring, uit de Republiek Indonesië.

Onze lezers en ondertekenaars van eerdergenoemde Petitie vinden, dat ICM u hiervan op de hoogte dient te stellen. Wij beseffen tegelijkertijd, dat dit een interne kwestie betreft tussen de Indische Gemeenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van Minister Bert Koenders. Desalniettemin zullen wij op dit punt moeten terugblikken, om deze langslepende kwestie op humanitaire wijze voor de Indische Gemeenschap tot een bevredigende oplossing te kunnen brengen.

Er wordt al jaren veel inspanning gestoken in het organiseren van Indonesia –  Netherlands Business Forums, zoals ook nu weer het geval is voor 2016. Dit forum is economisch een heel goed initiatief om Nederlandse bedrijven in contact te laten brengen met de mogelijkheden die Indonesië biedt voor de groei van deze bedrijven en de verdere innovatieve ontwikkelingen van de Republiek.

Dit brengt ons bij het Jakarta Baru Masterplan dat u destijds in 2012/2013 als Gouverneur van Jakarta uitmuntend heeft ontwikkeld en ook ludiek wereldwijd heeft uitgedragen. 
Op verzoek van de toenmalig president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in 2008 was de oplossing van het Jakarta Watermanagement Probleem ontwikkeld door een onafhankelijk ingenieursbureau in samenwerking met private multinationals investors. Het laatste rapport met de integrale oplossing voor Jakarta, was officieel afgegeven in februari 2013 aan toenmalig vice-gouverneur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). De oplossing van het financiële deel is nog in onderhandeling met de private multinationals investors. Het dient te worden opgemerkt, dat de investeerders wensen, dat het project in eigen beheer wordt uitgevoerd en de overheid is vrij om in het project te participeren.

Voor dit immense megaproject dat tot het jaar 2028 zo’n 640.000 arbeidsplaatsen biedt, met kosten geraamd op 640 miljard,  is een ‘ICT Informatieplan JBM” ontwikkeld. Voor een dergelijk megaproject is een gedegen informatieplan onontbeerlijk, ter ondersteuning van een doelmatige bedrijfsvoering voor de nog op te zetten organisatie, om deze mega- projecten te beheren, te controleren en aan te sturen.

Als ICM Editor – emeritus ICT Management Consultant, stel ik symbolisch dit informatieplan beschikbaar en spreek ik de hoop uit, dat de Nederlandse overheid dit voorbeeld zal volgen door ruim te investeren en dat tevens andere Nederlandse bedrijven het voorbeeld zullen volgen.

 

De ultieme wens is om uw welgemeende intenties en ambities te belichamen in een nieuw te sluiten verdrag tussen Nederland en Indonesië, in het verlengde van het ‘Verdrag van Wassenaar 1966’ waarin het samenwerkingsverband tot één van de belangrijkste  overeenkomsten behoort.

 

 

Ing. mba. Ferry Schwab ICM-Editor / ICM Online

10897234678?profile=original

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…

Indië-docu leidt tot klacht bij NPO

10897415080?profile=original

Indië-docu leidt tot klacht bij NPO

DEN HAAG (19 december 2019) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft bij de NPO een officiële klacht neergelegd over de omstreden BNNVARA-docu ‘Onze Jongens op Java’. Al sinds de eerste uitzending is er forse kritiek, onder meer omdat BNNVARA weigert manipulatieve dodencijfers te rectificeren. “Dit riekt naar politiek activisme” aldus FIN-voorzitter Hans Moll.

“Wij staan voor onze geschiedenis en onjuiste voorstellingen van zaken zullen wij altijd aankaarten. Ondanks keiharde feiten en cijfers steekt BNNVARA haar kop in het zand. FIN kan daarom niet anders dan de kwestie nu bij de NPO voor te leggen” aldus Moll. Het blijft een raadsel waarom BNNVARA de onjuiste dodencijfers niet gewoon rectificeert. De omroep zelf rechtvaardigt haar alternatieve feiten door te verwijzen naar schattingen van het NIOD. Opmerkelijk, want de cijfers van het NIOD bevestigen juist dat BNNVARA het totaal aantal Nederlandse slachtoffers significant lager voorspiegelt dan dat er in werkelijkheid vielen. “Onbegrijpelijk” liet Moll twee weken geleden weten.

De documentairereeks ligt al vanaf het begin onder vuur, onder meer omdat BNNVARA onvolledige en suggestieve dodencijfers blijkt te hanteren. De onjuiste cijfers zorgden voor de nodige onrust onder met name Indische Nederlanders, omdat hun doden door de omroep zijn weggemoffeld, terwijl zij zwaar hebben geleden onder Indonesische terreur. In de tweede aflevering gooide BNNVARA zowaar olie op het vuur door kijkers wijs te maken dat Indische Nederlanders tijdens de Bersiap door Indonesiërs zouden zijn afgeslacht omdat zij “met de Hollanders samenwerken”. De eigenlijke reden, hun Nederlandse afkomst, werd verzwegen.

Bersiap, Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”, slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 15.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten.

BNNVARA rept echter over “ruim 100.000 Indonesiërs en meer dan 6.000 Nederlandse militairen” die tussen 1945 en 1949 om het leven zouden zijn gekomen. Daarmee gaat BNNVARA volledig voorbij aan de tienduizenden Nederlandse burgerdoden, die slachtoffer werden van Indonesiërs, gedurende dezelfde periode. FIN riep BNNVARA daarom herhaaldelijk op om te rectificeren, maar dat weigert de omroep vooralsnog. In een verklaring verwees BNNVARA naar schattingen van het NIOD. De cijfers van het NIOD bevestigen echter dat BNNVARA het totaal aantal Nederlandse doden significant lager voorspiegelt dan dat er in werkelijkheid vielen.

bron: http://www.federatie-indo.nl/19-12-19/

Lees verder…

Herstelbetalingen Indie

MICHEL MAAS IN UTRECHT

Nederland komt altijd maar weer met geld, en altijd te weinig

763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8Jan Banning heeft een sterke band met zijn onderwerpen. Zelfs een oorlog van 75 jaar geleden weet hij te portretteren. In Sporen van oorlog deed hij dat door 24 overlevenden van de Birma- en Pakanbaroe-spoorweg te fotograferen, onder wie zijn eigen vader. De mannen stonden allemaal met ontbloot bovenlijf op de foto, alsof ze net van het werk aan de spoorlijn waren gekomen. Banning bracht het allemaal dichtbij, en het laat ook hemzelf niet los. Sporen van oorlog is een van de twee projecten die Banning aan de Japanse bezetting van Indonesië wijdde. Het andere is Troostmeisjes, dat hij in 2010 maakte met journaliste Hilde Janssen, over vrouwen die in hun jeugd door de Japanse bezetter in soldatenbordelen waren gestopt.

Ik spreek Banning thuis over herstelbetalingen en eerherstel, onderwerpen die telkens weer opgerakeld worden, en die de komende weken misschien voor de zoveelste keer weer bij de Nederlandse regering op tafel worden gelegd. Hij wil er graag over praten, hij heeft wel een mening, maar wel met de kanttekening dat hij helemaal geen expert is. 

763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Jan Banning: ‘Hoelang moet je oude mensen hiermee belasten?’

De oorlog is alweer bijna 75 jaar geleden. Misschien wordt het tijd daar eens mee te stoppen? Banning: ‘Begrijp goed: ik heb niks tegen het geven van geld. Troostmeisjes waren nu 80, 85 jaar oud en stonden nog steeds op het land te werken. Niet omdat ze dat leuk vonden, maar omdat ze moesten, uit pure armoede die voor een deel een gevolg was van wat ze hadden doorgemaakt. Omdat ze niet konden trouwen, omdat hun baarmoeder aan gort was. Ik gun het die vrouwen van harte. Maar alles wat ze kregen werd geplunderd, door de kepala desa (het dorpshoofd), door de gemeenschap, een soort gotong royong-achtige toestand.’

Hij haalt het voorbeeld van Rawagede aan: daar kregen de weduwen van mannen die door de Nederlanders waren afgeslacht ieder 20 duizend euro. Ze hebben er niet van kunnen genieten. Iedereen plunderde ze, en de weduwen bleven achter met een wrok die ze heel hun leven nog niet hadden gevoeld. De enige die zich beter voelde was de Nederlandse staat, die op dezelfde voet verder ging.

Bannings vader kreeg compensatie: ‘Mijn eigen vader, die heeft dat geld wel geaccepteerd. 7.500 gulden als ik het goed heb. Hij deed daar zelf nogal schamper over. De enorme tijd die er overheen was gegaan, en dan dat luttele bedrag...’ zegt Banning.

763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Sporen van oorlog.

‘Dat automatisch naar geld grijpen, dat is toch altijd een beetje op een koopje, en dus is het dan symbolisch, en eigenlijk peanuts. Ze vervangen morele afhandeling door financiële afhandeling.’

Zijn invoelingsvermogen speelt hem misschien parten. Hij ziet hoe mensen lijden onder hun eigen woede, die hun leven verzuurt. ‘Hoe lang moet je oude mannen en vrouwen hiermee belasten? Is het niet beter ze dat te besparen?’

Maar ook Banning weet wel dat er te veel onrecht is begaan door de Nederlandse staat om het zomaar te vergeten. Vooral tegen de Indische Nederlanders die na 1949 naar Nederland kwamen en hier als ongewenste kostgangers werden bejegend. Ze werden in pensions gestopt die ze zelf moesten betalen, en ze kregen een voorschot van de staat dat ze moesten terugbetalen. Maar hun salaris over de oorlogsjaren dat kregen ze niet. Tot op de dag van vandaag.

‘Dat was bar, heel vreselijk. Van die mensen kun je natuurlijk niet verwachten dat ze het erbij laten zitten. Zelfs de tweede generatie heeft er onder geleden. Je hoeft er Van Dis maar op na te lezen.’

763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Ellen van der Ploeg.

Dertig Nederlandse kabinetten hebben de kwestie doorgeschoven naar het volgende. Nu ligt het weer in de Tweede Kamer. De SP heeft nu een motie ingediend, waarin wordt gevraagd om instelling van een ‘commissie van wijze personen’ die een ‘finaal oordeel’ moet gaan vellen over wat Nederland verschuldigd is aan de overlevenden van de Japanse bezetting en hun nabestaanden. En dan gaat het natuurlijk over geld, tientallen miljarden in dit geval.

Banning vreest dat zelfs die miljarden de woede nooit kunnen wegnemen. Hij vertelt over de Nederlandse Ellen van der Ploeg, een van de troostmeisjes die hij fotografeerde. Haar werd geld aangeboden uit Japan. Banning: ‘Het was ingezameld geld, en het werd niet gepresenteerd als geld van de Japanse staat. Ellen vond dat de staat zich verantwoordelijk zou moeten stellen. Ze hoefde dat geld niet. Ze had, denk ik, veel liever gehad dat het verhaal van de troostmeisjes eerlijk in de Japanse schoolboeken zou zijn gekomen.’

Lees verder…

10897234678?profile=originalRapport Traktaat van Wassenaar in boekvorm door  Calbona uitgegeven, en is nu te bestellen.

Vele vragen via de telefoon, per email , brieven  op ICM stand komen op de redactie binnen, daarom werd besloten tot uitgave boekvorm.  Al uw vragen worden met dit rapport beantwoord, ook de wijze waarop de uitbetaling  worden voorgesteld.  De stappen die al zijn ondernomen, en de nog te nemen stappen.

Het boek is bestemd voor de groep  die het verdrag traktaat van Wassenaar niet kent, de groep die de petitie hebben ondertekend. En de groep die zich hebben ingeschreven als deelnemer van de claimorganisatie ACTW – 66. Wie hebben aan het rapport gewerkt? Bestuur van Nines Zuid, ICM redactie team, en team advocaten.

Om de feiten boven tafel te krijgen werd als leidraad het document “To forget of a promise for the Future" van het Ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt. Bij de onderzoeken van de feiten zijn uiteraard mensen ondervraagt. Zo geeft meer dan 15.000 aan nooit van het verdrag te hebben gehoord. Dit wordt min of meer ondersteund door WOB – verzoeken aan de andere Ministeries o.a. Economische zaken.

Het rapport geeft ook aan de momenten dat de NL Staat mogelijkheid had om openbaar te maken. Ook komt aan de orde  wat de waarde nu  is van het bedrag van traktaat dat in 1966 werd gesloten. Voor de opwaardering van het vermogen (689 miljoen – 39 miljoen) zijn verschillen rekenmethodes. Voor de hand liggend is uiteraard voor welk percentage de 689 miljoen had op de begroting van de miljoenennota 1966 . Niet de rente maar deze percentage dient vervolgens tegen de miljarden van nota 2019 te worden aan gehouden.

Rapport gaat in welke stappen reeds zijn ondernomen in fase I , welke stappen voor Fase II. Niet onbelangrijk is dat wordt voorgesteld de uitbetaling conform het model Het Gebaar te hanteren, dus niet conform de uitdelingswet van Traktaat.

Kortom dit rapport geeft u het inzicht wat zoal staat te gebeuren.

Het rapport boek onder het ISBN nummer 978-94-92575-18-0 is nu te bestellen via schwab@ICM-online.nl . Prijs             50 euro inclusief verzendkosten,

 

Bestelformulier rapport boek Rapport traktaat van Wassenaar onder het ISBN nummer 978-94-92575-18-0

Aantal             ____________ exemplaren

Naam ___________________________________________________________________

Adres____________________________________________________________________

Postcode _________________________________________________________________

Woonplaats _______________________________________________________________

Telefoon __________________________________________________________________

 

Formulier kan U ook sturen naar F.Schwab/ICM wouterskampen 68 - 3849 BC Hierden

                                                  KVK - nummer 72173122

Lees verder…

Staatsbezoek Indonesië 

10897416055?profile=original

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Joko Widodo een staatsbezoek aan de Republiek Indonesië. Het bezoek vindt plaats in de week van 9 maart.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de brede en hechte relatie tussen beide landen en staat in het teken van toekomstgerichte samenwerking op het gebied van landbouw, gezondheid, maritieme industrie en kustbescherming, circulaire economie en watertechnologie. Ook wordt aandacht besteed aan natuurbehoud, wetenschap, cultuur en de vele banden die, onder meer op basis van het gedeelde verleden, bestaan tussen Indonesiërs en Nederlanders.
De Koning en Koningin worden bij hun bezoek begeleid door minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport leiden gelijktijdig een brede handelsmissie naar Indonesië om het potentieel voor economische samenwerking te benutten.

Op 23 april 2016, drie jaar geleden werd aan de president Jokowi Dodo persoonlijk door Ferry Schwab sr. ICM pers Release overhandigd, waarin werd gesteld dat tussen Nederland en Indonesie een nieuw handelsverdrag te sluiten. Dit in het verlengde  van Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966 werd gesloten.  Onderstaand het document dat namens de ICM abonnees en 15.000 die de petitie traktaat van Wassenaar hebben ondertekend.

ICM Press Release for Mr. Joko Widodo – President of the Republic Indonesia

Het is gelukt om even een momentje met Jokowi van gedachten te wisselen!

"Aku djuga orang Betawi ",  "Apa ini disini  ! " en waren vijf minuten verder, 

overhandigde ICM Presss Release, en ICT Informatieplan Jakarta Baru Masterplan.

Op zij lijn gaf Hans de Boer een knipoog !

Met dank Hans de Boer, Lilianne Ploumen, en KBRI allen dragen ICM een warm hart toe!

Onderstaand ICM Press Release zoals beloofd, de eerste mijlpaal is geslagen

voor het vervolg!

10897335872?profile=original10897336270?profile=original

KOPIE ICM PRESS RELEASE

Met dank aan Ellen !

10897314458?profile=original

 

April 22, 2016

ICM Press Release for Mr. Joko Widodo – President of the Republic Indonesia

On behalf of all 400.000 ICM-Online readers and the 9.000 signers of the Petition ‘Payment Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’, I welcome you kindest at the Kurhaus in Scheveningen.

ICM-Online is the Dutch-Indonesian Internet paper, with the mission to provide the Dutch people and the Dutch Government, amongst others the daily developments of the Republic of Indonesia. Tilln now we have succeeded very well, in co-operation with our correspondents in Jakarta.

Saya orang Betawi !

As ICM-editor, I am very honoured with your visit. In fact, you are the fourth President, whom I happen to meet, although in a different entourage. The former three Presidents, I have personally met in a private-social atmosphere; the late Bung Karno was a business friend of my father, his daughter Mrs. Megawati Putri Dewi, I have known during my childhood in the age of 11 years, while I met her regularly in the Istana in Jakarta. In the summer of 1966, the late President Suharto and his retinues, came to visit my elderly house in Voorburg. My late father was advisor of the parliament at the time of Bung Karno. Unfortunately he died far to young at the age of 39. However, at heart he has always been an Indonesian.

Many of us (especially the Dutch-Indonesian Group/the Indisch people) still have their roots and ties in your beautiful country and we very much regret the cold attitude from the Dutch Government towards the Republic of Indonesia, regarding mutual relationship. On behalf of the 400.000 ICM-Online readers, please accept our sincere apologies. We feel ashame and like to express to you and the entire Indonesian people, to please look forward and give the Dutch Government a new opportunity.

Your intentions and ambitions for co-operation on economic and political affairs, with priority to intensification of the relationship between The Netherlands and the Republic of Indonesia, is and will always be our main and fervid wish. Besides that, this point also lays in the extension, as stipulated in the agreement of the ‘Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’. For more than 50 years, the Dutch Government has failed to fulfil this part of the agreement, whilst the financial part in total has not been fulfilled at all.

They have never paid-off the Dutch-Indonesian Group for the amount of Dfl. 689 million. Your Government, has fulfilled this Treaty completely by payment of the whole amount, towards the Dutch Ministry of Foreign Affairs. As you might know, this amount was meant as a pay-off for compensation of the Dutch-Indonesian Group, for the loss of goods and chattels by leaving Indonesia (aka repatriation).

Now our readers and signers of aforementioned Petition, requested ICM to inform you of this long-lingering matter. We do know, that this case is an internal affair between the Dutch Government and the Ministry of Foreign Affairs, presided by Minister Bert Koenders. Nevertheless, we will have to look back on this item, in order to come in a humanitarian way, to a satisfactory solution for our Group of people.

Much effort has been made for many years, to organise Indonesia-Netherlands Business Forums, just like it is held today in 2016. This Forum is an excellent economical intitiative in order to present the Dutch Companies the possibilities which Indonesia offers to extend their business and to innovate further developments for Indonesia.

This now, leads us to the excellent development of the Jakarta Baru Masterplan in your former function being the Governor of Jakarta and which has been playful propagated worldwide. On request of former President Susilo Bambang Yudhoyono in 2008, the solution of the Jakarta Watermanagement Problem was developed by an independent Engineering Company in co-operation with private multinational investors. The latest report with integral solution for Jakarta, was officialy presented to former vice-governor Basuki Tjahaja Purnama, in February 2013. The settlement of the financial part is still being in negotiation with the private multinational investors. It must be noticed, that the investors wish, that this project will be carry out under direct management and that the Government is free to participate in this project.

For this huge megaproject, with estimated costs of 640 billion and that will offer approximately 640.000 jobs till the year 2028, an ICT Informationplan has been developed. For such a big megaproject, a thorough Informationplan is indispensable for support of efficient management, to conduct, control and to lead the organisation still to be established.

As I am an ICM-editor, emeritus ICT Management Consultant, I offer you this Information- plan symbolic and I would like to express our hope and wish, that the Dutch Government will follow this gesture, to invest largely and that other companies will follow as such, at the same time.

The ultimate wish is to embody your well-meant intentions and ambitions in a new agreement between The Netherlands and Indonesia, in the extension of the ‘Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’ in which co-operation is one of the main stipulation of this agreement.

 

Ing. MBA Ferry Schwab ICM-Editor / ICM Online

10897314458?profile=original

 

22 april 2016

ICM Press Release voor Mr. Joko Widodo – President van de RI

Namens alle 400.000 ICM-Online lezers en 9000 ondertekenaars van de Petitie ‘Uitbetalen Traktaat van Wassenaar 1966’, heet ik U van harte een warm welkom toe in het Kurhaus te Scheveningen. ICM-Online is de Indische Internetkrant die als missie heeft om o.a. de ontwikkelingen van de Republiek Indonesië dagelijks onder de aandacht te brengen, bij het Nederlands publiek en de Nederlandse regering. Dit lukt ons tot op de dag van vandaag uitstekend, mede door samenwerking met onze correspondenten in Jakarta.

Saya orang betawi!

Als ICM-Editor ben ik zeer vereerd met uw bezoek. U bent de vierde president, met wie ik een persoonlijke ontmoeting mag hebben, zij het vandaag in een geheel andere entourage. De drie voorgaande presidenten heb ik persoonlijk namelijk  in de privésfeer gekend; wijlen Bung Karno, als zakenvriend van mijn vader, zijn dochter Megawati Putri Dewi die ik als kinderen van 11 jaar regelmatig in de Istana in Jakarta trof. In de zomer van 1966 bracht wijlen President Soeharto en zijn gevolg een bezoek aan mijn ouderlijk huis te Voorburg. Wijlen mijn vader was destijds onder Bung Karno als adviseur verbonden aan het parlement en overleed helaas veel te vroeg in de leeftijd van 39 jaar. In zijn hart echter is hij altijd Indonesiër gebleven.

Voor velen van ons (met name de Nederlands-Indische bevolkingsgroep, ook wel de ‘Indischen’) liggen  onze wortels -de banden- nog steeds in uw prachtige land en wij betreuren ten zeerste de kille houding en opstelling inzake de wederzijdse betrekkingen, die de Nederlandse regering tegenover de Republiek Indonesië uitdraagt.

Ik bied u als ICM-Editor en tevens namens die 400.000 lezers dan ook onze welgemeende excuses aan. Wij schamen ons hiervoor en spreken met u en het hele Indonesische volk de wens uit, om a.u.b. vooruit te kijken en de Nederlandse regering een nieuwe kans te geven.

 

Uw intenties en ambities voor samenwerking op economisch en politiek gebied met als prioriteit intensivering van de banden tussen Nederland en Indonesië, is en blijft onze voornaamste en vurige wens. Bovendien ligt dit uitgangspunt in het verlengde, dat wordt belichaamd door het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’.

Nederland heeft zich op dit onderdeel van het verdrag ruim 50 jaar niet aan de afspraak gehouden, terwijl het financiële gedeelte in zijn geheel niet werd nagekomen. Nederland heeft namelijk Hfl. 689 miljoen nimmer uitbetaald aan de Indische Gemeenschap. Uw regering heeft zich met de betaling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tot op de laatste cent aan uw verplichtingen voldaan. Dit bedrag werd betaald ter compensatie voor het verlies van al onze bezittingen tijdens het vertrek, de z.g. repatriëring, uit de Republiek Indonesië.

Onze lezers en ondertekenaars van eerdergenoemde Petitie vinden, dat ICM u hiervan op de hoogte dient te stellen. Wij beseffen tegelijkertijd, dat dit een interne kwestie betreft tussen de Indische Gemeenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van Minister Bert Koenders. Desalniettemin zullen wij op dit punt moeten terugblikken, om deze langslepende kwestie op humanitaire wijze voor de Indische Gemeenschap tot een bevredigende oplossing te kunnen brengen.

Er wordt al jaren veel inspanning gestoken in het organiseren van Indonesia –  Netherlands Business Forums, zoals ook nu weer het geval is voor 2016. Dit forum is economisch een heel goed initiatief om Nederlandse bedrijven in contact te laten brengen met de mogelijkheden die Indonesië biedt voor de groei van deze bedrijven en de verdere innovatieve ontwikkelingen van de Republiek.

Dit brengt ons bij het Jakarta Baru Masterplan dat u destijds in 2012/2013 als Gouverneur van Jakarta uitmuntend heeft ontwikkeld en ook ludiek wereldwijd heeft uitgedragen. 
Op verzoek van de toenmalig president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in 2008 was de oplossing van het Jakarta Watermanagement Probleem ontwikkeld door een onafhankelijk ingenieursbureau in samenwerking met private multinationals investors. Het laatste rapport met de integrale oplossing voor Jakarta, was officieel afgegeven in februari 2013 aan toenmalig vice-gouverneur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). De oplossing van het financiële deel is nog in onderhandeling met de private multinationals investors. Het dient te worden opgemerkt, dat de investeerders wensen, dat het project in eigen beheer wordt uitgevoerd en de overheid is vrij om in het project te participeren.

Voor dit immense megaproject dat tot het jaar 2028 zo’n 640.000 arbeidsplaatsen biedt, met kosten geraamd op 640 miljard,  is een ‘ICT Informatieplan JBM” ontwikkeld. Voor een dergelijk megaproject is een gedegen informatieplan onontbeerlijk, ter ondersteuning van een doelmatige bedrijfsvoering voor de nog op te zetten organisatie, om deze mega- projecten te beheren, te controleren en aan te sturen.

Als ICM Editor – emeritus ICT Management Consultant, stel ik symbolisch dit informatieplan beschikbaar en spreek ik de hoop uit, dat de Nederlandse overheid dit voorbeeld zal volgen door ruim te investeren en dat tevens andere Nederlandse bedrijven het voorbeeld zullen volgen.

 

De ultieme wens is om uw welgemeende intenties en ambities te belichamen in een nieuw te sluiten verdrag tussen Nederland en Indonesië, in het verlengde van het ‘Verdrag van Wassenaar 1966’ waarin het samenwerkingsverband tot één van de belangrijkste  overeenkomsten behoort.

 

 

Ing. Ferry Schwab ICM-Editor / ICM Online

10897234678?profile=original

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…

Herdenking aanval op Pearl Harbor

Herdenking aanval op Pearl Harbor  

10897417661?profile=original

10897414478?profile=originalDEN HAAG (7 december 2019) - Exact 78 jaar geleden, op 7 december 1941, voerde Japan een verrassingsaanval uit op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Oahu, Hawaï. De luchtaanval duurde nauwelijks twee uur, maar was zeer destructief. Door het bombardement zonken 18 van de 96 schepend, werden 188 van de 394 vliegtuigen vernietigd en sneuvelden 2335 Amerikanen.

De luchtaanval vormde, gevolgd door oorlogsverklaringen van de As-mogendheden - het fascistisch militaire bondgenootschap tussen Italië, Japan en Nazi-Duitsland, een kantelpunt in de Tweede Wereldoorlog, omdat het leidde tot wereldwijde en rechtstreekse betrokkenheid van de Verenigde Staten van Amerika.

Na de aanval op Pearl Harbor veroverde Japan in hoog tempo grote delen van Zuidoost-Azië. Op 11 januari 1942 vielen de jappen voormalig Nederlands-Indië binnen en na de door de jappen gewonnen slag in de Javazee konden zij vrijwel ongehinderd Java bezetten. Op 8 maart 1942 moest het Koninklijk Nederlands–Indisch Leger (KNIL) officieel capituleren en begon de bezetting van Nederlands-Indië.

Lees verder…

Herdenking 'Zwarte Sinterklaas'

Herdenking 'Zwarte Sinterklaas'

10897417501?profile=original

Michael Meyer heeft een link gedeeld.

10897414478?profile=original

DEN HAAG (5 december 2019) - Vandaag - 62 jaar geleden - verklaarde Soekarno de laatste Nederlanders in de Indische archipel tot staatsgevaarlijk en dwong hij hen voorgoed te vertrekken. Ook Nederlandse bedrijven werden door Indonesië genationaliseerd en Sinterklaas was niet langer welkom. Het betekende 'Niet uitpakken maar inpakken'. De anti-Nederlandse acties staan daarom ook bekend als 'Zwarte Sinterklaas'. Het vormde de climax van jarenlang haatzaaien door Indonesische fanatiekelingen op het voorheen Nederlands overzeese grondgebied.

Lees verder…

Leemte in kennis over strijd in Nederlands-Oost Indië is pijnlijk voor slachtoffers

10897416857?profile=original10897414478?profile=originalEcht kennisnemen van hoe het ter plekke was in Nederlands Oost-Indië ten tijde van ‘Onze Jongens’ is er nog steeds niet bij, betreurt Hans Moll van de Federatie Indische Nederlanders.

Hans Moll 2 december 2019

Nederland is een mooi land. Ik ken geen ander land waar zo kritisch de eigen geschiedenis tegen het licht wordt gehouden. Waar men zo meedogenloos durft te oordelen over de beeldvorming van weleer, over zeehelden, ontdekkingsreizigers en militairen. Waar zo diep wordt gegraven naar oorlogsmisdaden gepleegd door onze jongens op Java.

Hopelijk heeft u gekeken naar ‘Onze Jongens op Java’, de documentaire van Coen Verbraak. Uitgangspunt van de serie is, zo meldt het persbericht: ‘Den Haag stuurde 120.000 militairen naar Indonesië om de nationalistische opstand neer te slaan’. Weinigen staan erbij stil dat dit geen feitelijke constatering is, maar een moreel oordeel. Daarbij klopt het cijfer niet helemaal. Die 120.000 waren dienstplichtigen, daarnaast waren er 20.000 oorlogsvrijwilligers en 60.000 Knil-soldaten.

Het morele oordeel zit in de stelling dat Den Haag militairen stuurde naar Indonesië. Maar Indonesië bestond nog niet, Den Haag stuurde een leger naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. Soekarno mocht dan de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, staatsrechtelijk was dit een loze kreet. Geen enkel land erkende de soevereine staat Indonesia. Omroep BNN/Vara erkent met terugwerkende kracht die staat nu wel. Ook door over ‘een nationalistische opstand’ te spreken, nemen de makers normatief stelling. Het suggereert dat er één opstand was en dat die een nationaal doel beoogde te bereiken. Maar er was niet één doel, en opstandelingen waren er in soorten en maten.

Opstand tegen elite
Bewoners van verschillende eilanden kwamen tegen de aristocratische elite in opstand. Onder hen waren communisten en radicale moslims van de Darul Islam. Verder streden er militanten voor zelfstandigheid van hun deelstaten. Communisten, separatisten en islamisten vochten ook tegen de latere winnaars, de nationalisten. Deze ‘rood-witten’ van Soekarno hebben tot ver in de jaren vijftig tegen al deze groepen gestreden en die strijd heeft nog eens duizenden het leven gekost.

Dan de slachtoffers: BNN/Vara meldt dat 100.000 Indonesiërs en 6000 Nederlandse militairen het leven lieten. Impliciet worden die 100.000 Indonesische doden op het conto van de Nederlandse agressie geschreven. Maar waar komt dat getal vandaan? Zijn de Indonesiërs meegeteld die door de pemoeda’s (de militante, republikeinse jongeren) zijn vermoord op verdenking van spionage of vanwege louter sympathie voor de Nederlanders? De slachtoffers van de rampokkers (plunderaars) die moordend en verkrachtend door het land trokken? Slachtoffers van de onderlinge strijd?

Ongekend wrede gewelddadigheden
En waar zijn de cijfers van de doden onder de (Indische) Nederlanders, Ambonezen, Chinezen en Nederlandsgezinde Indonesiërs tijdens de zogeheten Bersiap, de periode van ongekend wrede gewelddadigheden die uitbraken na de onafhankelijkheidsverklaring? De schattingen over dat aantal lopen van duizenden tot tienduizenden doden.

Onvermeld blijft het element dat Nederland troepen naar Indië stuurde om de orde en rust te herstellen en een eind te maken aan het bloedvergieten onder burgers, blank en bruin. Historici zijn het erover eens dat Nederlandse politici en de meerderheid van de Nederlanders in Indië in 1945 geen idee hadden hoe effectief de anti-westerse haatpropaganda is geweest waarmee de Japanners, in samenwerking met Soekarno, jarenlang de Indonesische jeugd hebben bestookt.Die kennisleemte bestaat niet meer. Maar echt kennisnemen van hoe de situatie toen ter plekke was, wil er nog steeds niet in. Dat is een affront voor de slachtoffers, blank en bruin. Het is makkelijker de zwartepiet uitsluitend toe te spelen aan de Nederlandse deelnemers aan dit conflict. Nederland is een mooi land, maar ook journalistiek gemakzuchtig.

bron: https://www.trouw.nl/…/leemte-in-kennis-over-strijd-in-ned…/

Lees verder…

10897415067?profile=originalWeer vervelende publicaties over Indische kwesties op mijn Facebook pagina zie voorbij flitsen die alleen voor verwarring zorgen dus weer over Indische Kwesties te scharen onder het Indisch Platform die nimmer de belangen van de 341.000 Indische Nederlandse Staatsburger hebben behartigd maar alleen hun eigen mensen de Indische ambtenaren / leger. Die 341.000 Staatsburgers hebben ze in het voormalige Indie in de steek gelaten en later in Nederland toegelaten dat ze als tweede rangburgers werden behandeld, en Het IP wordt ook nog betaald door VWS , wekt de schijn ......

Zaken en teksten zijn zo overgenomen uit de publicatie van ACTW-66. Op eens zijn de kosten van de overtocht, pension, en nieuwe woning ook niet vergoed. Bij mijn hebben juist die groep alles vergoed gekregen, voorschotten gehad. Onder het IP ging het verder met kadootjes PUR, WUF, WUBO en Het Gebaar. Lezen die mensen ook niet de brief aan Martin van Rijn aan de Tweede Kamer wat ze allemaal aan voorziening hebben.

Volgens mijn bescheiden mening gaat om :
Het verdrag Traktaat van Wassenaar in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatsburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1962. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.


Het Tracktaat is ondergebracht in de claim stichting ACTW66. Als U meent recht te hebben, schrijf u dan in als deelnemer via onze website www.icm-online nl zodat ook namens U het proces wordt gevoerd.
Inmiddels zijn erruim 15.000 handtekeningen opgehaald. Ruim 321 ondertekenaars hebben zich ingeschreven. Door leden van delegatie ACTW-66 en team advocaten zijn in de bronnen van het verdrag gedoken, en WOB 's verzoeken aan Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sociale zaken en Economische zaken gedaan. Dit alles is ondergebracht in het rapport "uitbetalen traktaat van Wassenaar" dat in boekvorm is uitgebracht onder ISBN-nummer 978-94-92575-18-0; Belangrijke zaken uit onderzoeken o.a. 689 miljoen conform begroting 1966 nu na transitie begroting 2019 om 9 miljard gaat. Het om 500.000 Nederlandse Indische Staatsburgers dus Nederlanders, Indischen, Molukers en andere enticiteiten (Joodse Gemeenschap).


Het traktaat sluit alle dossiers uit die om de Indische Kwesties gaat, die onder het Indisch Platform vallen. De Minister van Het Ministerie van Buitenlandse zaken is reeds aangesproken door Ferry Schwab sr. namens de abonnees van Indische Internetkrant en later namens Delegatie ACTW-66. Wob verzoek loopt nog bij dit Ministerie.

Lees verder…

10897387674?profile=original

10897415897?profile=originalVolgens de omroepen moet Menno Snel staatssecretaris van Financiën achter de tralies, hoe zit het dan met Stef Blok van Min. BuZa aangaande traktaat van Wassenaar.

In beide gevallen gaat om gelden die onrechtmatig worden ontnomen van de niet vermoedende burgers, met zware gevolgen die het leven diepe sporen in hun leven nalaten en in een hel belanden.

Bij de ene zaak / dossier gaat om groep van 8000 burgers die door de ambtenaren van Menno Snel als fraudeurs werden aangemerkt, en onvoorwaardelijk werden veroordeeld tot terugbetaling van het ontvangen toeslagen met terugwerkende kracht over al die jaren. Bedragen vanaf 30.000 tot ruim over de 100.000. Voor deze slachtoffers die al op bijstandsniveau leven veranderde hun leven in hel in drama de afgelopen jaren. Media/omroepen die door Staat betaald worden vinden dat Snel gevangenis straf van 5 jaar verdiend. Die mening als editor van ICM, ben ik niet toegedaan. Immers er is cultuur van bepaalde groeperingen binnen de Belastingdienst die deze koers hebben ingezet. Kennelijk met de gedachte bijstanders krijgen alle toeslagen toegeworpen; zoals de huurtoeslag, Zorgtoeslag en kinderopvang toeslag, waar een ander hard voor moet werken. Het Kabinet is de eerste aangewezene die deze toeslagen introduceren, dus de schuldige in deze kwestie en de Belastingdienst moet het uitvoeren en  het handhaven.

Wat dacht U van Stef Blok, de Minister van Min. BuZa ( Buitenlandse zaken) ?  Heeft hij ook niet een gevangenisstraf van vijf jaar aan zijn broek hangen. Dit geluid hoor je rond zingen binnen het wereldje van de advocaten. Zelf vond ik wel een bizar geluid, immers zijn ambtenaren van het departement  de aangewezen, en zijn voorgangers die deze koers hebben ingezet tegen regels in.

 Even in kort het verhaal van het verdrag traktaat van Wassenaar, rapport  in boekvorm is nu te bestellen als U meer wilt weten.

Het verdrag Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatsburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1962. Voorts alle kosten zoals reis, verblijf in het pension en inrichten nieuwe woning zelf hebben moeten betalen. Bij aankomt in Nederland gelijk een schuldverklaring moest tekenen van 16.000 oude Hollandse guldens, nu 40.000 euro.

 Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

De staatsburgers uit Nederlands-Indische gemeenschap ruim 15.000 hebben zich gemeld bij de redactie van ICM. Het oorspronkelijk aantal 381.000, nu geschat op 50.000.  35.000 zijn nog steeds niet op de hoogte van het bestaan van dit verdrag.

 

 Allen hebben moeten constateren

Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de politionele acties; en de gevolgen Linggarjati  

                    

Bizar is dat de Volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer het voortdurend zich hebben gebogen over de backpay/KNIL, dus de eigen ambtenaren die alles vergoed hebben gekregen. Uiteraard zijn de Kamerleden door het Indisch Platform willens en weten bewust op het verkeerde been zijn gezet. De Nederlandse Staatsburgers ruim 500.000 zijn daar in het  voormalige Indie  door de  ambtenaren in de steek gelaten, en Nederland wederom.

Wordt tijd dat leden van de Tweede Kamer een seminar volgen over de werkelijke feiten die het Kabinet onder de radar wist te houden  Het instrument was  Indisch Platform betaald door VWS door  backpay/knil   als de Indische bliksemafleider in te zetten.

Als ICM editor van de Indische Internetkrant ben ik zeer benieuwd wat de Kamerleden nu gaan doen, en misschien nu na deze publicatie dat Mark Rutte zelf in stelling komt. Voor de actieve herinneringen daar is al voor gezorgd. Onderzoek met Wob's vervat in boek "Uitbetalen Traktaat van Wassenaar".

Advocatenwereld is van mening dat het om ernstige strafzaak gaat waar ruim 381.000 mensen zware diepe sporen zijn toegedaan omdat hun gelden nog steeds niet zijn uitbetaald ofwel  voor het onrechtmatig in beheer hebben van de gelden. 

Word VERVOLGD!

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives