Alle berichten (34)

Sorteer op

10897256292?profile=original

Boekbespreking, e-Books, CD en DVD -  overzicht per 3/8-2017

De VOC, multinational onder zeil – Jan J.B. Kuipers. De eerste scheepvaart naar “de oost” dateert  van 1595 en in 1602  werd de Verenigde Oost-IndischeCompagnie (VOC) opgericht. Deze multinational groeide uit tot     een van de machtigste en belangrijkste    iconen    van    de Nederlandse Gouden Eeuw. Dit boek geeft een panoramisch beeld van de “Edele Compagnie” en werpt een veelzijdige blik op de handelsgebieden tussen Kaap de Goede Hoop en Japan, het leven in Batavia, op zee, thuis in Nederland en op een stoet kleurrijke personen en bewind-voerders. Van de machtige en  wrede gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen tot de Molukse opstandeling Kapitein Jonker, allen maakten de VOC tot war deze was. Uiteindelijk werd de vierde oorlog met Engeland (1780-1784) teveel voor de VOC, waarna deze in de jaren 1790-1795 werd geliquideerd.  Dit  unieke  boek is tijdelijk  tegen  een  hoge korting

verkrijgbaar. Te bestellen bij: Uitgeverij Walburg Pers, via de webshop: www.walburgpers.nl. De speciale prijs is nu: € 19,95 en na 10 oktober weer de normale prijs van  € 24,95. 

10897256484?profile=originalKlapperbomen in de moesson-wind – Corinne Poleij. Corinne Poleij (1969) woont met haar man en twee kinderen in Dordrecht. Ze is dol op reizen, fotograferen, muziek luisteren, vulpennen en cappuccino. Schrijven is haar grote passie. Zo gaan er jaarlijks kilometers aan brieven de wereld in, want ze heeft overal ter wereld wel een penvriendin. Corinne heeft een toeristische opleiding gevolgd.

De interesse in andere culturen is terug te vinden in haar verhalen en gedichten. In dit boek neemt

ze de lezer mee op een poëtische reis door Indië en Indonesië.       U struint over koffieplantages, sawahs en de jungle. U leest over witte reigers, orchideeën en kalongs. Ze gaat terug in de tijd, waar de baboe de was ophangt en opa een brief schrijft. Ook de Tweede Wereldoorlog komt aan bod. Adviesprijs: € 15,95. 

10897256497?profile=originalWim is weg – Rogier Boon.

Na 14 jaar is het gouden boekje “Wim is weg” weer verkrijgbaar. Het werd in 1959 geschreven en getekend door Rogier Boon, zoon van Jan Boon (Tjalie Robinson).

Het vertelt het verhaal van de kleine jongen Wim, die voor zijn verjaardag een rode driewieler krijgt. Hiermee trekt de jongen de wijde wereld in, maar verdwaalt. Dit is altijd een van de populairste boekjes geweest en was tussen 1960 en 2000 onafgebroken in herdruk. Toen de Gouden Boekjes serie in 2000 overging van De Bezige Bij naar uitgeverij Rubinstein, ontstonden problemen met de erven van Rogier Boon.  Nu zijn die gelukkig opgelost en “Wim is weg” is terug. Een aanrader! Adviesprijs: € 6,95.

10897256894?profile=originalDoor de ogen van het verleden – Dick Rozing. Op 15 augustus verscheen het fotodocumentaire boek Nederlands-Indië: Door de ogen van het verleden. Geograaf en auteur Dick Rozing heeft de geschiedenis van de foto-expeditie, die ruim 100 jaar geleden  plaatsvond  en  het  tot stand komen van de serie van  170 aardrijkskundige fotoplaten uitvoerig beschreven. In 1911 had uitgever Wagenaar Reisiger een missie. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moesten de pracht en de rijkdom van Nederlands-Indië kunnen zien. Het bestaande beeldmateriaal in het onderwijs was summier. Geen kleurige wandplaten, maar echte foto's moesten het ware Indië tonen. Het 128 pagina's tellende boek is ruim geïllustreerd. Archiefonderzoek heeft aangetoond dat niet alle 170 fotoplaten door één fotograaf zijn gemaakt. Ze zijn allemaal in het boek opgenomen, waarvan vele paginagroot. Op Bos-atlaskaarten uit 1910 zijn de plaatsen aangegeven waar de foto's zijn gemaakt. Tot slot heeft Rozing zeven hoofdrolspelers met korte biografieën in het zonnetje gezet. 

Het boek is in samenwerking met Stichting Pelita in Oegstgeest gerealiseerd. De fotoplaten en teksten uit 1912-1913 zullen gefaseerd op de website  www.doordeogenvanhetverleden.nl en de website www.virtueelindie.nl  verschijnen. Het prachtige foto-boek is te bestellen via de auteur:info@disckrozing.nl. De auteur zal uw exemplaar dan signerenPrijs: € 24,95. Verzendkosten: € 4,36. Lees meer verderop in deze rubriek onder “Presentatie en Signeren”.

10897257489?profile=originalDe aanpassing – Eddy Lie. Een autobiografische roman met verhalen uit Bandung op Java. De hoofdpersoon, Dave, heeft zijn jeugd in Indonesië doorgebracht. Na zijn vlucht uit het kindertehuis leeft hij elke dag buiten in vrijheid met zijn Indonesische vriendjes. Spannende vliegergevechten op Java en het hoeden van karbouwen met zijn vrienden. In dit boek komen oost en west ruimschoots aan bod. De integratie van Dave en zijn leve in twee culturen lopen als en rode draad door het verhaal. Dave verhaalt over zijn onvrijwillige reis naar  Nederland  en  zijn  leven  inDrenthe,  waar  alle  meisjes  Alie schijnen te heten. Zijn vriend Ronnie leert hem over de Drentse cultuur en ook over de meisjes. Adviesprijs: € 18,95.

Lees verder…

Betreft de petitie Traktaat van Wassenaar

W eet U het nog10897234678?profile=original?  Betreft de petitie Traktaat van Wassenaar.

De planning was om de petitie te beëindigen per 15 augustus op de dag van Indiërherdenkingen. De ongeveer 15.000 handtekeningen, die het mandaat hebben gegeven om namens hen te handelen, aan te bieden aan het Nieuwe Kabinet en de Tweede Kamer. Dit te samen met boek “Traktaat van Wassenaar”.

Gezien de coalitievorming van het nieuwe kabinet pas centimeters vorderingen maakt en geen meters met het CDA, VVD, D66, en Christen Unie zijn de prognoses dat het demissionaire Kabinet nu al bezig is aan het sleutelen van begroting 2018 voor Prinsjesdag lijkt een nieuw Kabinet voorlopig noch niet inzicht is.

Daarom hebben wij besloten de einddatum van de petitie met een maand uit te schuiven naar  voorlopig naar 17 september , en wellicht zullen wij nog een maand moeten uitschuiven.

Dit impliceert dat U uiteraard alsnog de petitie kunt ondertekenen, maar in het bijzonder ook alle updates / ontwikkelingen volgen.

10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken door te tekenen en te doneren
                           

Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

======================================================================================

ACTW66 BACKOFFICE - EN HELPDESK ACTIVITEITEN

> Geachte,
>
> als u alle instructies & procdures hebt gevolgd en U heeft via de website  
> zich ingeschreven op www.icm-online.nl dan komt u automatisch op de lijst
> als deelnemer (gedupeerden) voor het aankomende proces.
>
> Met vriendelijke groeten;
> Ferry Schwab sr.
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Daan Gagliardi" <cs.eng.consunet@casema.nl>
> To: <Schwab@kabelfoon.nl>
> Sent: Friday, August 11, 2017 8:49 PM
> Subject: ondertekening petitie en inschrijving Traktaat van Wassenaar
>
>
>> Geachte heer Schwab,
>>
>> Vanmorgen heb ik de petitie online ondertekend. Ik kreeg een melding dat
>> ik hierna een mail zou krijgen van webmaster@petitiies.nl om het te
>> bevestigen. Anders zou het niet mee tellen. Tot vanavond heb ik geen mail
>> binnen gekregen. Ik sta ook niet in de lijst.
>>
>> Verder heb ik vanmorgen een inschrijving gedaan online als deelnemer voor
>> het juridisch traject  ACTW66. Alle vragen ingevuld. Begrijp ik het goed
>> dat dit beoordeeld wordt en ik dan een mail krijg of het akkoord is?
>>
>> Er was een vraag welke datum we in Nederland aankwamen. Ik heb 31 mei 1957
>> ingevuld. Wij vertrokken namelijk met de Johan van Oldenbarneveld in april
>> 1957 en kwamen in mei aan in Amsterdam. De exacte datum wist ik niet. Als
>> het belangrijk is zal ik dat verder informeren.
>>
>> Verder heb ik vanmorgen 50 euro naar uw rekening NL41 RABO 0397725507
>> t.n.v. F. Schwab/ICM online per telebankieren overgemaakt.
>>
>> In afwachting van uw antwoord,
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Daan Gagliardi

ICM 11.8.17

Lees verder…

10897266653?profile=originalRUDY KOUSBROEKS  “Het Oostindisch Kampsyndroom”  Besproken door Pjotr.X. Siccama – deel 7   

Werkelijkheid en fictie worden door elkaar gehaald, schrijft Kousbroek en heden ten dage komt dat vaker voor. Hierbij noemt hij het opvallend verschijnsel dat bijvoorbeeld in de VS van Noord Amerika, liefst 22% van de volwassenen twijfelt of de Holocaust wel ooit heeft bestaan! Deze constatering is heel huiveringwekkend met gevolg dat de revisionisten in dat land de gelegenheid aangrijpen om te beweren dat er nooit gaskamers waren geweest en het dagboek van Anne Frank een vervalsing is. Overigens is de vertaling van het Nederlandse woord “vervalsing” vanuit het Amerikaans “fake”  fout. Dat wil zeggen met het woord fake bedoelt de Amerikaan nep, bedrog of niet bestaand. Maar het Nederlandse woord vervalsing houdt immers in dat er een origineel bestaat! Dit voor alle helderheid van het verschijnsel dat mij al ernstig genoeg lijkt.

Deze en andere verwerpelijke denkbeelden (voornamelijk in sommige Amerikaanse circuits) worden het publiek ingespuid alsof het ‘gewoon’ nieuws is. Het is de vraag waar die grote onzin toch vandaan kan komen. Het tegenwoordige (Amerikaanse) kijkerspubliek (ik noem het kijkerspubliek om de simpele reden dat voor de Noord-Amerikanen al het nieuws en wat ze er allemaal wordt aangeboden voor het grootste gedeelte via de televisie wordt verzorgd-afgezien van een handjevol mensen die de moeite nemen de krant te lezen, waar, ‘surprise surprise’ men hetzelfde te lezen krijgt dan in (nieuws)berichten in beeld en bijbehorend commentaar met kennelijk de bedoeling het publiek met bedenkelijke en controversiële verhalen op te zadelen en om op allerlei manieren (psychologische/sociaal/politiek) in vele historische kwesties zoveel, en zo effectief  mogelijk, te beïnvloeden. Toen ik zelf in de 70er jaren  door de V.S. reisde, had ik toen al gezien dat  het beeldmedium dé brainwashmachine moest zijn (geworden) voor en van de Amerikanen. De Amerikaanse overheid (lees: Id, Cia etc.) zocht er toch al een tijdje naar en wordt nu op haar wenken bediend: een cadeautje zo gezegd.

 Daar zijn in het verleden legio voorbeelden van te geven. Zij zijn daar een meester in: het verdoezelen van feitelijkheden over de oorlog (en de door hen alle andere geïnstigeerde oorlogen daarna en tot op heden). Nogmaals vraagt de schrijver zich af wat voor nut het heeft werkelijkheid en fictie door elkaar te halen. Wij moeten hierin zeker niet naïef zijn: het publiek dat al een standpunt of mening heeft, wordt op zo’n manier geheel in verwarring en in twijfel gebracht of van zijn eigen mening afgebracht. Het is zowaar een onfatsoen de media te misbruiken voor het spuien van verwerpelijke denkbeelden en ideologieën. Of is onfatsoen in de journalistiek soms een provocerend karwats? waarmee ze de kijkers om de oren slaan voor de agressieve advertenties die ze daarna in flitsende beelden voorgeschoteld krijgen(?)  

Alleen de witte bladzijden worden door de historici bestudeerd, zegt Kousbroek. Het is helaas waar: ik herinner me nog goed dat op de universiteiten worden de studenten, ongeacht de faculteit, al in het propedeutisch jaar op het hart gedrukt om maar geen kritieken te leveren op de verplichte literatuur en zeker geen (grote) verwachtingen te koesteren of zekere ontdekkingen te doen! Et voilá de eerste stappen voor een academische vorming zijn gezet; het zijn eerder stappen naar de wereld naar het (voor de student toekomstig),  “traditioneel ontkennend model”.

De Franse correspondent van het blad La Liberation, schrijft Kousbroek, had nauwelijks moeite met te zeggen dat Nederlanders liegen; liegen over hun geschiedenis, ze houden krampachtig vast aan de mythe van collectieve onschuld en dat dat zij zo dapper waren in de 2eWO. Niets is minder waar.

Voor de helderheid over deze mare geldt nog steeds dat uit Nederland meer Joodse mensen werden afgevoerd dan in elk ander Europees land. Om een groot en schandalig voorbeeld te noemen:

Nederland heeft tot nu toe nimmer excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap voor de deportaties in de WO II.

Over de Excessennota (een van de Nederlandse voorbeelden van het bekoksstoven in achterkamertjes) die door de rapporten van Enthoven en Van Rij werden opgesteld respectievelijk in 1947 en 1954, kwam een aanvullende opsomming van andere excessen (periode 45/50) opgesteld, in Fasseurs eigen woorden: “na een haastige rondgang door de archieven..” (.), vraag je je af hoe iemand met zulk een instelling in hemelsnaam geschiedschrijver kan worden en nog prominent worden ook.

“..wat heeft het voor zin om het eigen nest te bevuilen” en “wat heeft het voor zin om oude wonden open te halen” en ook nog “je mag dat niet met de huidige maatstaven beoordelen zijn dan de transformaties van de argumenten die altijd worden gehanteerd tegen ongewenst kritiek”, schrijft Kousbroek. Is het vrees voor de werkelijkheid? Op mijn beurt zeg ik ja, hoewel dit wellicht bij het publiek lichtelijk en simpel overkomt.

Kousbroek kwam in dit verband een interessante knipsel tegen uit The Spectator van 1894 waarin het Hollandse kolonialisme (imperium gemakshalve) in een kleine column de doodsteek werd toegebracht. Niet bepaald een aanbeveling (zeker voor niet Nederlanders) om ook onze cultuur driftig te gaan bestuderen dunkt me.

Het is geenszins mijn bedoeling om in mijn commentaar naar aanleiding van Kousbroeks indrukwekkend werk, de Hollander zwart te maken, neen; ik heb namelijk altijd het gevoel gehad dat de Nederlandse bevolking door politici voortdurend voor de gek werd gehouden en nog steeds: De Nederlandse Staat en haar directe dienaren zijn daar schuld aan, maar niet de Hollandse/Nederlandse bevolking (niet HET NEDERLANDSE VOLK).

Elk jaar wordt door het Herdenkingscomité een spreker gevraagd voor de 4mei herdenking. Dit keer werd de schrijver J. Brouwers uitgenodigd om de rede te houden.

Wat heeft het Herdenkingscomité bewogen om deze man hiervoor uit te nodigen, vraag ik me af. Terzijde: door vele Indiegangers en kenners wordt deze schrijver gemeden en  zelfs doodgezwegen en dat is dodelijk; zeker als men weet dat deze man niet bepaald gecharmeerd blijkt te zijn van de Indo-Europeaan, ‘de Indo’s’ , waarvan hij zegt ze onbetrouwbaar en geniepig te vinden. Ingrediënten voor racisme. Waar komt het het vooroordeel van die man toch vandaan? Een man die in Jakarta in de 2e WO oorlog is geboren, op zeer jonge leeftijd naar Nederland was gerepatrieerd met in zijn lege hoofd een gigantisch vooroordeel over andere mensen, anders dan hijzelf zou de pretentie hebben wat of iets uit dat verleden te verkondigen? (Het gaat trouwens tijdens de herdenking niet enkel om de Indiëhistorie alleen, maar om en over de gevolgen van en in deWO II-historie en de sociaal/politieke implicaties in het algemeen). Het kan niet anders dan dat zulke (het waren toen nog zeer jonge kinderen) mensen het van hun ouders hebben gehoord en successievelijk hebben overgenomen. Wat weet een kind nou over sociale en culturele verhoudingen en wat erbij hoort? Het antwoord is wederom simpel: meegekregen van de ouders. Het was dat Hollandse contingent van mensen die naar Indië ging met grote oogkleppen op en de grootste mond had, geheel geborneerd en ignorant van andere culturen, laat staan dat het de moeite nam zich daarin een weinig te verdiepen. Hoe het ook zij, dat deel van het lethargisch Hollandse echelon had de Indiëhistorie verruïneerd en geheel vervuild, met een koopliedenmentaliteit van het ergste soort en dus ook bewust onbewust bijdrage geleverd aan hun eigen ondergang met al die grote puinhopen die ze voor de autochtone bevolking achterliet.

 De keuze van het herdenkingscomité vind ik daarom niet alleen gemakzuchtig, maar ook as weak as water; zij moeten (en niet: mogen, want daar is het te laat voor) eens lef en durf  tonen ook klaarheid te verschaffen wanneer het gaat om specifieke periodes in de geschiedschrijving om de toch al geschonden reputatie van de eigen historie enigszins op te kalefateren.

Het is weer tekenend voor  de ingesleten foute en valse opstelling van de Nederlandse historici die hiervoor nog altijd verantwoordelijk zijn. Het is immers veilig en ongetwijfeld standaard (geworden) 

om gemakkelijke keuzes te maken; keuzes die nou net “niet controversieel” kunnen worden genoemd. Zo laveren die lieden die niet alleen denken overtuigd te zijn, maar eerder bewust naïf, iets goeds voor het land te doen al jaar en dag door en tussen alles heen en heeft de Nederlandse cultuur alleen maar armer gemaakt. Heeft de Franse journalist Ephimenco toch nog gelijk.

 

Hartverscheurend is  het verhaal van de Chinese schrijver Low Ngiong Ing die in China was geboren op het platteland en die zo arm was dat hij altijd dezelfde kleren droeg en één ei of twee per jaar voor

een maaltijd werd als een feestmaal beschouwd. De familie was bekeerd tot het Christendom (Katholiek), maar keek wel neer op hun dorpsgenoten die geen Christenen waren. Hoe dan ook was die tweespalt voor de man ergens een zegen geweest, schreef Kousbroek, omdat in die omstandigheid hij erover kon  

 

10897272664?profile=originalHet wegvoeren van Joodse medeburgers 1941 in Warschau.

 

schrijven en voelde zich als een soort stiefkind. (Kousbroek noemt dat: het stiefkindsyndroom). De persoonlijke en culturele gevolgen voor hem waren te groot geworden om nog langer in dat land te verblijven en zo emigreerde de familie naar Singapore. Wat mij persoonlijk zo trof was een passage in dat werk van Low wat zo smartelijk is beschreven en wat ging over de Chinese cultuur die eigenlijk aan hem voorbij ging en er geen deel (meer?)van kon zijn en tot het besef kwam dat,  dat deel voor hem niet meer in te halen was, mede te wijten aan het feit dat hij bekeerd was geworden tot het Christendom.

Na de dood van zijn beide ouders werd hij wees. In het weeshuis ontfermde een zekere Miss Toley over de weeshuiskinderen. Low bleek een heel intelligente leerling te zijn en werd uiteindelijk, nadat een Engelse scholarship zijn studie had begeleid, onderwijzer en haalde hij een graad aan de universiteit van Hongkong. Maar de carrieremogelijkheden voor een Aziaat in die tijd waren zeer beperkt, ook door tegenwerking en de Europeanen die altijd voorrang kregen. Kousbroek herinnert zich de situatie van Low Ngiong in Nederlands Indië. “.. Die mensen zijn al blij dat ze een kans krijgen..”. Het is als uit het leven gegrepen. Zo ook in Nederlands Indië, vindt Kousbroek.

Die trieste werkelijkheid naar aanleiding van het verhaal van Low, wordt in dit verband door Kousbroek direct vergeleken met de mensen –eerder de kinderen – in Nederlands Indië.

 Zoals Low Ngiong toen vertelde dat hij in China met meisjesschoenen op het schoolplein verscheen en uitgelachen werd door zijn medescholieren. Low kocht goedkope tennisschoenen en bewerkte deze met schoensmeer om het als leer uit te zien. Juist deze passage in het werk van Kousbroek herinnert zich de schrijver uit Nederlands Indië. De armoede die vele Indo-Europeanen in dat land aan den lijve hadden ervaren en veel, heel veel moesten ontberen was eveneens hartverscheurend: zonder ontbijt ‘s morgens naar school te moeten gaan, nauwelijks fatsoenlijke schoenen of kleren te dragen en al helemaal niet te bezitten en zo af en toe afhankelijk te moeten zijn van Christelijke liefdadigheidacties van de Vincentiusstichtingen in de archipel en spaarzame particuliere initiatieven. Maar zij voelden zich volstrekt niet zielig, eerder trots, te trots om aan die ellende toe te geven. Persoonlijk heb ik meegemaakt dat er vele kinderen waren die, op hoogtijdagen, (schoolfeest of evenementen die overal  werden gehouden) opvallend altijd wegbleven.. De Indo-Europeanen die het wel ‘gemaakt’ hadden, exhibitioneerden en liefst in het openbaar (soms doet het me aan het werk Couperus denken), deden net als de kolonialen precies hetzelfde: ze keken neer op de andere Indo/eEuropeanen en trouwens ook op de koloniale Europeanen,  epateerden met hun status – wat die ook mocht zijn - en positie. Het was die enorme triestheid en stille armoede: de Indo-Europeanen in Indië, wanneer ze in die armoede verkeerden die nooit lieten blijken, daar waren ze toch te trots voor.

Kousbroek: “Ik kan er niet over lezen zonder van streek te raken.”

Ik word er zelfs beroerd van wanneer ik deze passages van Kousbroek lees, nota bene  in een land, zo paradijselijk  en zo rijk, dat een grote Europese gemeenschap sociaal, cultureel en intelectueel van al die rijkdom werd ontzegd en buitengesloten door een zeer kleine Hollandse elite.

Op zichzelf al een misdaad.10897273082?profile=original Het levensverhaal van Low Ngiong daarentegen is van een geheel andere orde van triestheid en absolute misere: een complete familietragedie die nauwelijks is te beschrijven. Maar Kousbroek heeft het hier zo treffend als een filmdrama beschreven en beeldend weergegeven. Ik kon tijdens het lezen mijn ogen nauwelijks droog houden.

En dan in twee priemende zinnen die Low Ngiong Ing in zijn boek onthulde, die ene gedachte dat eigenlijk en zeer zeker heel zijn leven lang al in zijn hoofd broeide: “You may do me a hundred kindnesses today and tomorrow I will have forgotten every one of them. But do me a little unkindness and I will neither forget nor forgive you.”

De onverdraaglijkheid en intolerantie van de ander achtervolgt je heel je leven.

Kinderen/jonge volwassenen en volwassenen komen aan in concentratiekamp Buchenwald.

 10897273274?profile=original

Sylvain Ephimenco – Franse journalist


 En met heldere cynisme schrijft Kousbroek, “.. dat het een soort paradigma is voor het gedrag van westerse naties in Azië: zelfs in het hiernamaals heersten al koloniale verhoudingen, des te meer in de stoffelijke wereld.” Daar moeten hedendaagse filosofen en andere wijsneuzen dan maar goed over nadenken. Dat lijkt me een eminente opdracht. 

Gebouwencomplex van het Raffles Institution in Singapore – omstreeks 1900.

Waar Low uiteindelijk leraar werd.

 10897272900?profile=originalVroeger gebouw van het Instituut.

10897273667?profile=original

Huidig gebouw van het Instituut.

10897274075?profile=original

Deportaties van Joodse medeburgers in Amsterdam

10897274468?profile=original

 Een indrukwekkend monument in Westerbork van oud-gevangene Ralph Prins ter nagedachtenis aan onze Joodse medeburgers – slachtoffers van het Naziregime.1940/1945. De kunstenaar heeft op een indrukwekkende manier datgene weergegeven wat onuitsprekelijk is en blijft.

 ICM 17.8.17

Lees verder…

I C M W e b s h o p Boeken, C D & D v d

I C M  W e b  s h o p  Boeken, C D   &   D v d

Bestellen kan ook via email bestel@icm-online.nl 

Vergeet uw adresgegevens niet om te vermelden,

Naar de Webshop http://icmonline.ning.com/forum/topics/icm-video-cd-webshop

10897354497?profile=original

Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten,

10897374101?profile=original

10897374499?profile=original

Prijs €  24,95 plus verzendkosten € 3,95 Nederland

10897374680?profile=original

10897374884?profile=original

Prijs € 19,50 plus verzendkosten € 3,95 (Nederland)

Naar de Webshop http://icmonline.ning.com/forum/topics/icm-video-cd-websho

Lees verder…

10897360883?profile=original10897361068?profile=originalEen prachtig eerbetoon aan zijn ouders bewijst Ron Brus met zijn rijk gedocumenteerde boek "Nooit meer thuis".


Toen zijn moeder in 2006 op 89-jarige leeftijd overleed, vond hij een doos vol met brieven, briefkaarten, foto's en documenten. Aan de hand daarvan reconstrueerde hij het leven van zijn vader, die sinds 14 december 1947 werd vermist op Madoera en die hij nooit heeft gekend.


Dit boek moet men gelezen hebben. Een waar gebeurd familiegeschiedenis over Nederlands-Indië 1934-1948.
In zijn boek "Nooit meer thuis" , heeft hij aandacht besteed aan de Japanse-inval, Birmaspoorlijn, Politionele Acties, Nieuw Guinea en Bersiap periode. Zijn vader Jan Arend Brus, KNIL-infanterie Stamboeknr. 91266 was ook een dwangarbeider aan de Birmaspoorlijn 1942-1945. Hiervoor is nog nooit 3,5 jaar achterstallig soldij betaald aan de Knil'ers. In 1947 weer ingezet voor de Politionele Acties in het toenmalig Nederlands-Indië, waar hij in december 1947 op Madoera werd vermist. 


Het boek is te bestellen via de uitgever In-OutBooks, ISBN: 978-94-90537-42-5 email: in-out@planet.nl

!!! Mag gedeeld worden !!!

Lees verder…

Hoop(op Molukse en Indische vuist tegen verraad)

10897361282?profile=originalHoop(op Molukse en Indische vuist tegen verraad)

De Molukse gemeenschap weet nog niet precies wat er achter de schermen zich afspeelt in politiek Den Haag, met betrekking tot de gesprekken over de zaken rondom Nederlands-Indië. Wij zijn bewust jaren bij de onderhandelingstafel weggehouden. Het was politieke val, waar vooral de Indische vertegenwoordigers intrapten. De oud kolonisator wist het verdeel en heer politiek weer goed uit te spelen. De Indische mensen aan de onderhandelingstafel, en “die Molukkers” mochten niet aanschuiven!  Zij en de “Ambonezen” hadden toch niets met elkaar? En de “Ambonezen” waren te veel met politiek bezig, dat werd door de Nederlandse politiek aan hen verteld. De RMS was een vies woord aan de onderhandelingstafel. De Indische gemeenschap vond dit ook wel, terwijl de RMS in de lijn ligt van de rechten van de beëindiging van Nederlands-Indië. Op Ambon werd op 25 april 1950 gebruik gemaakt van het verdrag waardoor de federatie van de staat van Indonesië was gestoeld.

Jihad kruisiginghttps://reawaruw7.files.wordpress.com/2014/04/rms531.jpg?w=120 120w, https://reawaruw7.files.wordpress.com/2014/04/rms531.jpg?w=240 240w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />

Terechtstelling RMS president, in vorm van kruisiging. Nu zou men het Jihad-excecutie noemen. Nederland zweeg!

 

Maar wie heeft er nu nog het nodige kennis van het dossier. Tegenwoordig moet je leden van de Tweede Kamer uitleggen dat Nederlands-Indië niet in India lag! Ik publiceerde laatst nog de strooifolder die ondertekend werd door koningin Wilhelmina. Het werd mij in het verleden wel verteld door onze “eerste generatie” dat er een brief was die uit de vliegtuigen werd gestrooid over Maluku. Ook werd mij verteld dat dezelfde koningin Wilhelmina de “Ambonezen” via radio Oranje toesprak. Zij riep vanuit Londen iedereen op om trouw te blijven aan de staat der Nederlanden, zij beloofde dat wanneer Japan zou worden verdreven. De “Ambonezen” door haar en haar koningshuis, en de Staat der Nederlanden nooit vergeten zouden worden. Dit werd mij ook verteld, maar ik kan niet aan de geluidsbanden komen. Wie weet zijn ze nog ergens opgeslagen.  Maar ik denk dat deze nooit het publiek zal gaan bereiken. U weet wel waarom toch? Dit past in de grote doofpotpolitiek richting alle groepen uit Nederlands-Indië Moluks of Indisch. Je moet wel wakker zijn om dit door te hebben natuurlijk. Ik ben opgegroeid in Harlingen / Leeuwarden daar groeiden wij als “Ambonezen” en Indische mensen met elkaar op. Elk week zie ik nog steeds Indische vrienden, zij snappen niets meer van het Indisch Platform(IP) onder aanvoering van Silfraire Delhaye.  Wij zien elkaar als mensen die een band hebben met elkaar, en dat is Nederlands-Indië ongeacht jouw afkomst. En zo hoort het ook!

WilhelminaDankbrief2https://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/06/wilhelminadankbrief2.jpg?w=103 103w, https://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/06/wilhelminadankbrief2.jpg?w=206 206w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />

“Ambonezen” en “die Molukkers” vallen niet in de geschiedenis van het Indisch Platform?

 

Ik heb vorige week vrijdag een email verzonden naar de voorzitter van het Indisch Platform, zijn adres is eindelijk bekend bij mij, ik wilde eigenlijk een aangetekende brief zenden. Maar ik dacht, hij is geen postzegel meer waard.  Ik heb hem bewust openbaar gemaakt, omdat in deze fase er met open kaart naar iedereen toe gecommuniceerd moet worden. Want niet alleen voor de Molukse gemeenschap is dit belangrijk, maar ook voor alle bevolkingsgroepen die nog met de problemen zitten van Nederlands-Indië. Ik spreek dan over Indische mensen, maar ook veel Nederlanders. Normaal gesproken wil ik de Papoea’s ook nooit vergeten in onze gevecht. Maar ik heb ze de afgelopen drie jaar verschillende malen benaderd, maar er was geen behoefte om samen te werken. Zij hebben een eigen strategie, en die respecteer ik dan. Ik wens ze alle succes, en ze mogen mij altijd contacten, of ik hun ergens mee kan helpen.

 

 

Het Indisch Platform is een wanvertoning, maar ook een grote grap. Voor de buitenwacht is het een goed geoliede machine. Maar niets is minder waar. Het is een samengeraapt soepzooitje. Allemaal vriendjes bij elkaar, en vaak hebben ze geen enkele politieke achtergrond. Laat staan kennis van het politieke steekspel die de Nederlandse staat al vanaf het beëindigen van Nederlands-Indië op ons uitvoert. Personen die met een kraampje op de Pasar Malam staan behoren zelfs tot het Indisch Platform, een normale persbericht kunnen ze eens niet maken. Wij mochten als de grootste (Molukse)volk in aantal vanuit Nederlands-Indië niet meedoen. En maar beweren dat wij het te veel op de politiek spelen. Laat mij niet lachen.  Dit werd tegengehouden door een voorzitter Delhaye, waarvan men niet wist bij aantreden dat hij van Japanse afkomst was. Twee jaar nadat hij in functie was, maakte hij het bekend. De Indische gemeenschap heeft daar niets meegedaan. Zij trapten in zijn mooie praatjes, en zijn rol als slachtoffer werd gewoon als zoete koek tot zich genomen. Maar zijn slachtofferrol is niets vergeleken bij alle Indische overlevenden die recht hadden op de “Backpay”.

In deze families werden net zoals bij veel Molukse rechthebbenden oude oorlogstrauma’s opengereten. Ga maar na de Japanse bezetter was berucht door de lijfstraffen op alle bevolkingsgroepen die niet wilden buigen. De slachtofferrol van Delhaye was een en al misleiding, want zijn persoon was belangrijker dan het algemeen belang. Delhaye verteld steeds dat hij geen politiek wilt bedrijven? Hij is een politiek handlanger van het Nederlandse beleid, die ons allen geen cent wil terugbetalen. Maar vooral ons allen geen enkele volledige schuld wilt bekennen, dat is dan erger dan een betaling te doen. Dan worden de Molukkers door vele Indische en Nederlandse mensen verweten, dat wij te veel aan politiek doen? Alles, en ook echt alles is een politiek steekspel! Waarin wij Papoea’s, Indo’s, Indische Nederlanders, en Molukkers zijn beland. Dus kom bij mij niet meer aan dat wij te veel politiek bezig zijn. Want het antwoord moet komen vanuit de politiek!

Ik was vorig jaar voor het eerst naar het nationale Indië Herdenking in Den Haag, daar was een VIP tafel gereserveerd voor de voorzitter(en zijn dagelijkse bestuursleden) van het Indisch Platform. Zij allen hadden de gore lef, om niet  te komen. Zonder af te zeggen! Dit was een teken van verraad tegenover iedereen. Mogelijk had hij een lunch met zijn Japanse vrienden die de tweede wereldoorlog hebben overleefd, let wel levend buiten de strafkampen. Delhaye hield een toespraak later in Zwolle, deze ging niet over het leed wat het Japanse leger ons allen had aangedaan. Maar warempel over het zielige feit dat hij kind was van een Japanse militair. Er waren zelfs Indische mensen die met hem medelijden kregen. Belachelijk! Op de dag van de herdenking van de slachtoffers van het Japanse terreur in Nederlands-Indië ga je het als voorzitter van het IP, over je eigen zielige jeugd hebben? Kan iemand mij dit verklaren? Was op een historische dag voor ons allen wederom een teken van verraad.  In ieder geval, ik heb de laatste twee jaar genoeg over hem geschreven. Terwijl hij bleef verklaren dat de afhandeling van “Backpay” steeds soepel verliep, en dat Maluku4Maluku niet serieus genomen moest worden. Onze standpunt voor Delhaye en de zijnen is nu bekend als Molukse samenleving en vertegenwoordiging in de KNIL kwestie! Nog een keer zich uitspreken over en namens de Molukse gemeenschap? Dan gaan wij met hem praten, maar dat geldt ook voor iedereen die vanuit het Indisch Platform over ons uitspraken gaan doen. Het enige wat men mocht zeggen is, dat wanneer men over de Molukse KNIL kwestie en “Backpay” willen hebben? Dat ze de actiegroep Maluku4Maluku, en of advocaat Michael Ruperti ( www.drostenvandevijver.nl ) kunnen contacten. Maar hoe zit het met de Indische gemeenschap? Ik lees wel wat reacties vanuit hun, maar is het niet te lief allemaal?

Tekst uit blog over Delhaye – Maluku4Maluku / KNIL “Ambonezen”

Dan over Maluku4Maluku. Daarin heb je je heel vreemd opgesteld. Ik begreep tijdens een van de vergaderingen van VWS/SVB dat ik NIET met deze groep mocht samenwerken. Dat was jouw waarschuwing. Om een of andere vage reden, die niet bijdroeg aan oplossingen op korte termijn voor de mensen die ons nodig hadden. Daar heb ik me niet aan gehouden omdat ik via deze partij veel namen kon aandragen bij SVB/VWS in een vroeg stadium. Want let wel, het ging namelijk nog steeds om mensen ‘van alledag’. En we verloren er een aantal onderweg. We, Ton en ik hebben het team Maluku4Maluku gemeld dat ze zich konden aanmelden bij het Indisch Platform. En daar kwam niets van terecht. Dat traineerde je zodanig dat het maanden heeft geduurd voordat men antwoord kreeg.

In de tussentijd verloren we mensen op de lijst van Maluku4Maluku. En is Leo Reawaruw erachter gekomen waarom je ze buitensloot en daarmee deze ellende veroorzaakt hebt. En natuurlijk pakt hij je op je Japanse achtergrond. Een koekje van eigen deeg. Alleen heeft jouw actie diepe wonden achtergelaten bij de mensen van dit team. En verloor Leo zijn buurman in een eerder stadium. Een Indische man die hij beloofd heeft te begeleiden in deze ‘Backpay’strijd’, want voor velen bleek ook hier weer dat ze bewijzen moesten overleggen. En jij bleef melden dat alles zo soepel verloopt, Silfraire.

Klik op onderstaande tekst voor volledige blog:

https://peggysteinblog.wordpress.com/2017/07/26/brevet-van-onvermogen-indisch-platform-onder-leiding-van-silfraire-delhaye/

Delhaye is een rat, zijn vader was een Japanse militair. Geloof mij, zijn vader hielp geen Indische en of Nederlandse mensen met onderduiken. Want dan werd hun familienaam wel geroemd toch?  Dan had hijzelf al vanaf het aanstellen van hem als voorzitter dit naar voren kunnen brengen, of zie ik dat verkeerd? Ik heb geleerd dat wanneer men last heeft van ratten en of ongedierte dat men ze niet weg kan praten. Men moet met zware bestrijdingsmiddelen komen, want een hongerige rat gaat door.

VD22.jpghttps://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/07/vd22.jpg?w=1198 1198w, https://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/07/vd22.jpg?w=150 150w, https://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/07/vd22.jpg?w=300 300w, https://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/07/vd22.jpg?w=768 768w, https://reawaruw7.files.wordpress.com/2017/07/vd22.jpg?w=1024 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

Indische mensen leggen samen met “die Molukkers”(links Salakory en rechts Sopacua) bloemen bij het Indisch Monument Den Haag

Want anders is de Japanse rat niet te stoppen. Silfraire Delhaye en zijn vrienden zullen gaan voor een kantoorpand, en een pot subsidie.  Daarmee zijn alle ereschulden verrekend? Delhaye, en zijn vriendjes gaan alles beheren. Een groot politiek steekspel die over onze ruggen gespeeld word.  Een andere dagelijks bestuurslid van het IP heeft rechtszaken gehad wegens fraude, en Delhaye moet nog een groot som geld betalen voor bewezen diensten aan een persoon die deuren heeft opengemaakt voor het IP in politiek Den Haag. De factuur die voor Delhaye bestemd is die bestaat uit tiental duizenden euro’s ligt nu bij een incassobureau. Kan staatssecretaris M. van Rijn, of een lid van welke ministerie ons allen garanderen, of de afkoopsom(geld voor verraad) wel beland in zijn geheel bij de Indische gemeenschap? Alle voorteken liggen nu op tafel dat men te maken heeft met onbetrouwbare personen, die nu zogenaamd het Indisch Platform leiden. Ik denk dat staatssecretaris M. van Rijn het wel goed vind. Want dan kan hij later vertellen dat hij de Indisch en Molukse verdriet netjes heeft afgehandeld als lid van een regering. En wanneer hij de deal afrond namens de Nederlandse Staat zich kan gaan beroepen op een gesloten deal. Een deal die naar alle tevredenheid van alle bevolkingsgroepen is afgesloten, want het huidige IP wordt in het politieke steekspel gezien als enige vertegenwoordiger. Lachwekkend, want  de KNIL “Ambonezen” ( het grootste bevolkingsgroep in Nederland) staan buiten dit verhaal. Daarom moeten wij met ons allen politiek Den Haag een sterk signaal afgeven. Met ons allen bedoel ik mee, een ieder die niet wilt dat ons onrecht aangedaan word. Maar ook iedere weldenkende Nederlander die niet wilt dat subsidies(gemeenschapsgelden) beland bij zeer onbetrouwbare personen. Want men moet vrezen dat gemeenschapsgelden gaan verdwijnen!  De oplossing? Een petitie, die wij als Maluku4Maluku willen gaan aanbieden in politiek Den Haag na de zomervakantie. Doe mee! Sta op voor de Molukse en Indische ereschulden. Onderteken en deel dit bericht:

http://www.petitie24.nl/petitie/1135/teken-tegen-het-indisch-platform-van-delhaye

 

Maluku4Maluku (Veterans4Veterans)

Leo Reawaruw

Maluku4Maluku bestaat uit de volgende personen(ook te vinden op Facebook):

Mariette Kawarnidi-Notenboom(Oss) / Nona Salakory(Baarn)/ Tim Notenboom(Oss)

Roy Loupatty(Almelo) / Tjallie de Fretes(Tilburg)

Jan Falaksoru(Vaassen) / Annies(Hans) Tahitu(Elst)

Lees verder…

10897272680?profile=originalMijn levensverhaal - 6     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens 

foto - Mijn vader (midden) met zijn ouders, mijn grootouders

J. den Besten kwam niet meer thuis en heb ik hem ook nooit meer gezien, ja toch nog eenmaal bij zijn allerlaatste poging om mij te dwarsbomen, toen ik werkte bij mijn laatste baan bij Vroom&Dreesmann en mijn daarop volgende emigratie, maar daarover vertel ik later.

Er waren nu alleen nog de kinderen van het tweede huwelijk van mijn moeder, een jongen en een meisje, Jannes en Edith den Besten, die op de kleuterschool zaten, aan de overkant van het plein voor ons huis. Mijn Moeder kreeg geen geld meer. Ik  vond werk als een leerling verkoper bij Pander&Zonen en moest wederom    al mijn geld afdragen om de overgebleven familie, mijn moeder en mij in stand te houden en tevens voor mijn eigen kosten en inwoning. Er bleef niets over om naar een mogelijke avondschool te kunnen gaan.

Zonder enig inkomen en niet wetende wat te doen, verviel mijn moeder, de eens zo rijke en trotse vrouw, in ons vroegere Nederlands-Indie, met mijn vader in zijn hoge positie bij de Shell, nu zelfs tot grote armoede en verdiende nu in uiterste nood, als een schoonmaakster in een andermans huishouden.

Het werd nog erger; ik verloor plotseling zonder een waarschuwing, mijn eerste baan bij Pander& Zonen. Het verlies van die baan daar, voor de eerste keer in mijn leven, was toch wel een ervaring voor mij. Plotseling stond ik op straat, het was 1957 en ik was 21 jaar oud. Met het idee, dat mogelijk de elektronica mij iets beter lag, wist ik in die moeilijke tijd toch een baan te krijgen bij een Firma die voor Siemens Shuckerd en Siemens Halske werkte op het gebied van o.a. elektrische schakelborden. Ondanks dat men verwachtte, dat ik het niet zou redden, maakte ik bij die gecompliceerde werkzaamheden, na twee weken praktisch geen fouten meer.  

.

Op de fiets, naar het werk, kwam plotseling een auto uit een zijstraat, die op mij zou moeten  wachten, maar reed mij aan en reed door. Ik viel met mijn kaak op de straat en spuugde enige tanden uit en lag voor drie weken, met een op twee plaatsen gebroken kaak en een zware hersenschudding in het ziekenhuis. Mij bekroop het idee dat die man in die auto mogelijk J. den Besten zou zijn geweest, maar was daar niet zeker van. Een maand later, weer op het werk, reed ik op de fiets in een nauwe straat, waar aan de rechterkant de huizen portieken hadden en werd ik op een voor mij nog steeds onbegrijpelijke wijze opgelicht en tegen een van die portiek voordeuren aan gezet, waar direct daar opvolgend een grote vrachtwagen tegen die huizen aanreed.  Ik was ongedeerd en tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet waarom ik plotseling als door een windvlaag uit het pad van die vrachtwagen gebracht werd. Ondertussen was ik ook bezig met het verkrijgen van mijn erfdeel, terwijl mijn Moeder een baan had weten te krijgen, met behulp van vrienden, bij de “Bonnetterie”, een hele deftige zaak in den Haag, niet ver van het Binnenhof, de zetel van het Parlement.

Tot mijn moeders verbazing, kwamen daar ontzettend veel mensen van  vroeger, uit het eens Nederlands-Indie. Deftige mensen ook van de Shell, die geld konden besteden. Mensen, die tot hun stomme verbazing mijn moeder daar als  verkoopster tegenkwamen, de eens zo hoogstaande mevrouw A.C. Lemmens, toenmaals echtgenote van de derde man aan de top van de B.P.M.-Shell. Maar mijn moeder was verlegen en beschaamd, echter ze had het inkomen van die baan dringend nodig. Op een moment kwam daar ook een zekere heer Stirum met zijn vrouw en had diep medelijden met mijn moeders positie. De Heer Stirum vroeg hoe dit zo gekomen was en of hij mogelijk kon helpen. Uiteindelijk begon mijn moeder zich te verklaren en kwam de heer Stirum er ook achter dat ik voor mijn erfdeel moest vechten om het te krijgen. Mijn moeder had nog enige papieren die zij aan den Besten had weten te onthouden, maar vele waren vernietigd, om mogelijke sporen uit te wissen. Mij werd aangeraden om een advocaat Pro-Deo te nemen, dit werd een zekere mr. H.O. Thunnissen, die met behulp van de Heer Stirum begon te onderzoeken en erg hulpvaardig bleek in deze situatie. Maar daar was echter een probleem, zoals wij reeds eerder hadden ontdekt.

De B.P.M.-Shell had een pool van kundige advocaten en hoe die J. den Besten het voor elkaar heeft gekregen, 

hij heeft daaruit een advocaat weten te krijgen, een zekere Jonkheer mr. Stoop. Een Jonkheer nog wel, maar dat was niet alles; die man was ook verbeten anti Duits en mocht zich als zodanig in het openbaar ook in het gerechtshof zo uitlaten. Mijn moeder werd openlijk als een moffin  betiteld, zonder enige correctie van de rechter. Deze  mr. Stoop werd nu ook naar mijn advocaat Thunnissen gestuurd, wiens houding tegenover mij, daarna ook  compleet was veranderd. Hij raadde mij zelfs aan om een aanbod tot een afkoop van mijn erfdeel dat in 1946  98.000 gulden bedroeg. Hij adviseerde mij nu “take it or leave it”, mij tevreden te stellen met – schrik niet - 15.000 gulden. Ik weigerde dat te accepteren, de mr. Thunnissen wilde duidelijk van mijn zaak af, met de woorden, dat ik helemaal niets zou krijgen, als ik dit aanbod afsloeg. In dezelfde tijd vertelde de Heer Stirum, dat hij door den Besten was opgespoord en was bedreigd en dat hij onder die condities niet verder kon helpen, twee weken later was de Heer Stirum overleden, ik weet de reden daarvan niet.       

Ik voelde onder de omstandigheden dat het beter voor mij was, om te accepteren en dus klaarblijkelijk zeer opgelucht  werd  mij de kwitantie door mijn Pro-Deo advocaat, mr. H.O. Thunnissen overhandigd; hij was overduidelijk blij het laatste van mij   te hebben gezien. Wat had Mr. Jonkheer Stoop, de advocaat van die J. den Besten, met mijn advocaat gedaan? Wat had die J. den Besten met de heer Stirum gedaan? Waar  was in Nederland het zogenaamde Recht toe in staat? Kan men het recht alleen maar met geld verkrijgen?

Welke betekenis heeft, of hebben, de rechten van de mens en het rechtswezen in Nederland eigenlijk nog, in een zogenaamde beschaafde samenleving, waar alleen maar het geld beslist vat recht of onrecht         is? Wat is hier eigenlijk het verschil met onze “Indische Kwestie”; waar    de rechten van de Indische Nederlander, al voor 68 jaren en  meer, door onze opeenvolgende Nederlandse Regeringen worden ontzegd. Ook Nederland is in essentie corrupt! Het systeem is ziek! 

Ik had nu voor het eerst in mijn leven wat geld in mijn hand. Doordat ik vrijwel nooit veel geld had uitgegeven, schijnbaar een aangeboren zuinigheid had ik ook nog nooit iets leuks voor mijzelf gekocht.  Mijn moeder had nu een goede baan en had mijn hulp, anders dan een kleine bijdrage voor de huishouding ook niet meer nodig.

Foto - I10897272878?profile=originalkzelf als enthousiast hobby-fotograaf.

Met de afstanden en de exploraties, die ik nu, zo graag, ook eens zou willen doen, besloot ik een scooter te kopen. Het werd mijn trotse en eerste bezit, een zwart grijze “Heinkel”. Het was een prachtige machine, snel en veilig en kon ik er zelfs bij ons de tuin mee in rijden, dus niet aan de straat geparkeerd. Echter, mijn machine was mooier dan de “JAWA” scooter die mijn werkplaats baas bij Siemens had en ontstond er een gevoel van jaloezie. Wat het ook geweest was, ik  stond kort daarop plotseling weer op straat. Nu al weer de tweede keer, zonder dat ik daar een geldige reden voor vermoedde of dat mij zelfs een reden voor dit plotselinge ontslag werd gegeven. Dit vond ik wel heel  erg vreemd.

Echter via een vriend, die ik had ontmoet, werd ik bij Van Der HEEM TV. NV. geïntroduceerd, waar ik gelijk aan de lopende band werd gezet, voor het maken van TV kanaalzoekers. Vreemd om aan een lopende band te zitten, met allerlei soorten van mensen, maar mijn nieuwe vriend, een zekere Peter Boon, zat aan de andere kant. Zo konden wij af en toe met elkaar praten. Zodoende hoorde ik van hem ook voor de eerste keer over Nieuw Zeeland, omdat zijn zuster daar met een schapenboer was getrouwd en hij er ook aan dacht, om daar naar toe te gaan.

Plotseling, na vier maanden, werd ik echter ook daar bij Van Der HEEM TV weer plotseling op de straat gezet, ondanks dat mij daar kort ervoor een koers naar promotie was voorgesteld. Wat is er aan de hand? Daar wederom aan mij geen verklaring werd  gegeven voor dit plotselinge ontslag, begonnen bij mij toch wel wat vraagtekens te rijzen. Op dat moment  had ik geen flauw vermoeden wat daar de oorzaak van kon zijn.

Op mijn tweede dag thuis, kreeg ik een telefoontje, het was Van Der Heem TV. Of ik mij a.u.b. op het hoofdkantoor wilde vervoegen.  Stomverbaasd voldeed ik aan dat verzoek en werd bij de directie toegelaten. Men wenste mij wederom in dienst te nemen en er waren verdere mogelijkheden voor mij in de nabije toekomst.  Echter op mijn vraag omtrent de reden van mijn laatste en plotselinge ontslag, wilden zij absoluut niet ingaan, anders dan 

dat zij op dat moment gegronde redenen hadden. Bij nader inzien concludeerden zij dat de reden van mijn laatste ontslag ongegrond was, en werd mij een speciale afdeling      als een mogelijkheid toegewezen. Ik was met die uitspraak niet tevreden en voelde mij zelfs beledigd en gemanipuleerd. De afspraak was, dat ik hen voor het weekend zou laten weten of ik terug kwam en ik dankte hen voor de genomen moeite om mij een nieuwe kans te geven.

Wat was er veranderd? Ik was tot de conclusie gekomen, dat ik uit dit land wilde vertrekken. Het land dat zo weinig voor mij had gedaan, ja zelfs geweldige schade aan mij persoonlijk had berokkend en mij daarbij ook nog had bestolen. Ik dacht aan Nieuw Zeeland, maar nu moest ik nog  werken en geld verdienen en ik besloot mij ook volledig op mijn fotografie-hobby te werpen. Ik dacht dat Vroom&Dreesmann een prima zaak voor mij zou zijn, om mij op een komende emigratie in te stellen. Het was immers een zaak waar van alles werd verkocht en waar ik als een personeel kortingen kon krijgen op alles, dat ik mogelijkerwijze nodig had, waaronder ook fotografische artikelen.

Mijn moeders succes bij de Bonneterie, was nu zo groot dat zij promotie kreeg. Voor haar speciale B.P.M.-Shell klandizie, bleef het vreemd “mijn Moeder” daar te zien werken, zelfs nu als een hoofd verkoopster. Het was voor veel van de oud B.P.M.-ers ongelooflijk, om mevrouw A.C. Lemmens, de eens zo trotse vrouw van een van de invloedrijkste mannen van die tijd als winkelpersoneel te zien werken.  Dit nieuws ging als een wild vuur door geheel den Haag, Wassenaar en omstreken. Dit was echter wel het laatste, dat de familie van dr. ir. H.H. Brons kon verdragen. Zij waren nu immers de hoofdfiguren van die B.P.M.-Shell organisatie. En daar was nog altijd “mijn moeder” die teveel over hen wist en zelfs ook nog steeds mijn persoon, die voor hen kennelijk ongrijpbaar was, die konden spreken, over de verraderlijke Japanse situatie van hen gedurende de laatste oorlog.

Nu was het mijn moeders beurt, om op staande voet plotseling te worden ontslagen. Mijn moeder begon haar baan succesvol en had de goodwill van de directie, kreeg goed betaald en bracht een geweldige en waardevolle klandizie in. Dus hoe was dit mogelijk, een “plotseling ontslag” zonder een verklaring; allemaal precies zoals het ook steeds met mij was verlopen.

10897273299?profile=originalFoto - Hoofdkantoor van de BPM Shell in Batavia

Mijn moeder eiste een verklaring van de directie, die gaf haar toen te verstaan: “Mevrouw Lemmens, (voorheen was het al Thea), u hebt over ons gesproken. U als een Duitse, zou hebben verteld, dat wij als Joden ook vergast hadden moeten zijn, door Nazi-Duitsland. Als U zulke dingen over ons verteld, hoe kunnen wij U dan nog de hand boven het hoofd houden, en U voor ons laten werken?” Navraag van mijn moeder, naar de oorsprong van dat gerucht, werd door hun geweigerd te beantwoorden.

Het duurde echter niet lang, voordat mijn Moeder, door dr. ir. H.H. Brons, directeur van de R.R.P.-Shell, voor haar was dat gewoon Ab Brons, een aanbod kreeg, om zijn privé- secretaresse-telefoniste te worden, met niet alleen een waardig salaris en beter dan dat bij de “Bonnetterie”. Zij kreek daarbij ook haar eigen toekomstige pensioen en ook nog eens, daar bovenop, het originele pensioen van mijn vader, dat zij verloor, door haar tweede huwelijk met J. den Besten. Dat was een geweldige hoeveelheid geld, dus wat anders kon mijn moeder doen, dan het te accepteren. En zo verkocht mijn moeder haar ziel aan de duivel. Ab Brons was kennelijk in een positie, waar hij letterlijk met geld kon smijten.

Als mijn Moeder werkelijk aan de belangen van mij, haar enigs kind had gedacht, had zij ook zonder die Brons een zeer goed leven kunnen hebben en ook met mij was alles veel beter afgelopen geweest. Maar zoals het verleden al had bewezen, mijn  moeder toonde niet de minste verantwoordelijkheid, of zelfs de liefde van een moeder. Waar was die verantwoordelijkheid gebleven, wat was er gebeurd en waarom; waar tenslotte zelfs ook mijn grootvader aan ten onder ging. Mijn eigen vader, had zelfs de geweldigste voorzorgs-maatregelen getroffen, voor het toekomstige welzijn van zijn enigs kind. Wat meer had mijn vader kunnen doen.

Een speciale observatie 

De antwoorden zijn hier allemaal in dit schrijven te vinden, maar een opmerking moet toch worden gemaakt.  Als de broer van deze Jannes den Besten, Nicolaas den Besten, met de Socrates affaire, van de zestiger jaren, de Amsterdamse had weten op te lichten voor maar liefst 60 miljoen gulden, dan praten wij hier toch zeker niet over normale mensen. Het enige, waar mijn vader niets aan 

heeft kunnen veranderen, waren de na-oorlogse omstandigheden, van ons, door de Nederlandse onwelwillende, onjuiste en de onrechtvaardigste behandelingen ten opzichte van mij en met al de mensen die van Nederlands-Indië kwamen. En in ons specifieke geval ook nog eens met de Duitse nationaliteit van mijn moeder, ondanks het Nederlands paspoort.  Men kan zich afvragen Hoe het mogelijk is geweest, dat zoveel ongelukkige omstandigheden voor ons een rol speelden in een zogenaamd beschaafd en ontwikkeld Europees land, dat juist de rechten van de mens voorstaat.

Korte tijd later vertelde Greetje Brons mijn Moeder openlijk, en ronduit, dat zij “een briefje” aan de directie van de Bonnetterie had geschreven en de Duitse leugen over het vergassen van hen had gestuurd. Mijn Moeder was met stomheid geslagen, maar nu ook geketend aan  de Brons familie, die nu, met die regelingen was veilig gesteld. Wat kon zij nu nog doen, totaal afhankelijk gesteld en onder de nu directe controle van deze Brons familie. Rond die tijd was ik reeds met mijn eigen emigratie naar Nieuw Zeeland bezig. 

Later in Nieuw Zeeland, hoorde ik dat J. den Besten, op zijn kantoor van de B.P.M.-Shell, werd verdacht van het stelen van de Internationale postzegels, die met de jaarlijkse presentaties automatisch door de B.P.M. werden ontvangen. J. den Besten werd slechts met de grootste moeite getolereerd op zijn kantoor en er werd een val voor hem gezet, toen hij van die diefstal verdacht werd. En inderdaad werd hij op heterdaad betrapt op het stelen van waardevolle postzegels en op staande voet en met het verlies van zijn pensioen ontslagen.  Echter J. den Besten had door zijn kennis over Brons met zijn chantage in het vroegere Nederlands-Indië, met de Japanse kwestie en nu ook mede, door zijn complot met Brons aangaande de jacht op mijn persoon. Dus J. den Besten wist te veel over Brons en vormde daarmede nu ook een gevaar voor de Brons zelf.  

Het was natuurlijk om die redenen, dat dr. ir. H.H. Brons deze J. den Besten wederom zijn originele pensioenregeling teruggaf. Immers, H.H. Brons was nu zo machtig als hoofd van de R.R.P.-Shell, dat hij zich die maatregel op kosten van de Shell kon permitteren. Als zodanig onder voorbehoud dat hij J. den Besten totaal zou verdwijnen. Deze trok zich daarna terug, in een boerderij in Drenthe.  

10897273872?profile=originalfoto - Bonneterie in Den Haag

Jaren later, zou ook zijn zoon dr. Jannes den Besten jr., nu beschamend genoeg voor mij ook nog steeds mijn halfbroer, met zijn manipulaties, zich alle van mij en zijn moeders rechten, door zijn vader reeds eerder gestolen, toe-eigenen en zelfs zijn eigen zuster Edith den Besten bestelen. Ik heb nooit meer iets gezien van wat ooit aan mij toebehoorde.

Deze dr. Jannes den Besten jr. was op het einde ook nog de oorzaak van de dood van zijn moeder. Een moeder die zich uitsloofde, om hem bij zijn studies te ondersteunen, haar bedankte, door haar op het einde van haar leven met diefstal en bedrog, van alles te beroven, ter voorkoming dat er ooit nog eens iets naar mij toe zou kunnen komen. De broer van zijn vader (nu de senior J. den Besten), was de nu overal en wereldwijd bekend geworden “Nicolaas den Besten”, aan wie het (ongelooflijkerwijze) was gelukt, om de Amsterdamse bank voor 60 miljoen gulden op te lichten en met dat geld naar Zwitserland was verdwenen.

Deze zaak werd in Nederland en zelfs wereldwijd bekend, als de z.g. “Socrates Affaire”, die zich afspeelde in de laat vijftiger en vroeg zestiger jaren. Na een lange strijd en een uitzetting uit Zwitserland, stierf Nicolaas den Besten tenslotte in de gevangenis. Als persoon, was hij lang niet zo slecht als zijn broer Jannes den Besten, maar het waren moreel gesproken slechte mensen en kwamen van een “zeer” devote Hervormde familie. Andere, jongere broers Henk en de jongste Dolf hebben een betere weg ingeslagen, voor zover aan mij bekend.  

Mijn moeder, met haar nieuwe, maar nu afhankelijke verhouding, met de Brons familie, wist weer een goed kapitaal op te bouwen en kocht ook haar eigen huis, met geld op de bank en nu ook eindelijk eens een goed leven. Zij kreeg weer veel oude vrienden terug en was een graag geziene gast op veel Indische Kumpulans, waar ik nu een meer dan een meter hoge stapel foto’s van heb.        

Maar op haar levens einde, werd mijn Moeder nogmaals verraden, bedrogen en bestolen, ditmaal door haar eigen tweede zoon, dr. Jannes den Besten jr. Inderdaad weer dezelfde naam,  die zijn eigen moeder van alles had bestolen, een moeder, die totaal 

onverwachts  eerst in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, weer herstelde, en thuisgekomen, haar bankpapieren, van de post gehaald en gecontroleerd,  tot de verschrikkelijke ontdekking kwam, dat zij niets meer bezat en  totaal berooid was, alles, haar bank-conto en haar nieuwe huis stonden totaal in het rood. Onderwijl was haar geliefde tweede zoon, dr. Jannes den Besten jr,  “met haar geld”, zijn vijftigste verjaardag aan het vieren was in Las Vegas in de U.S.A., met veel van zijn vrienden. Alles was verdwenen en hij kon niet eens meer naar Nederland terugkeren. Na alles gespendeerd te hebben, moest hij notabene ook nog geld lenen, om naar Nederland terug te kunnen reizen. Zelfs een telefoongesprek kon hij niet betalen, dat moest zijn eigen zuster Edith voor hem doen.

Ook ik had nog steeds mijn rechten, maar die zijn door dr. Jannes den Besten jr., geheel geabsorbeerd en verdwenen, terwijl hij voorheen ook zijn eigen vader had geplunderd en alles in zijn eigen zak had gestopt. Het zijn allen door en door slechte mensen, die den Besten’s. Hoe is het mogelijk, dat wij ooit in hun handen zijn gevallen.

Tot zover het zesde deel van het levensverhaal van Adrian Lemmens, dat   hij voor deze NICC Nieuwsbrief schreef.   

 

10897264495?profile=original

    OPSTUREN NAAR F.SCHWAB / ICM Wouterskampen 68  - 3849BC Hierden (gem. Harderwijk).

Lees verder…

 

 

10897247459?profile=original”HET MARLIES VELDHUIJZEN-VAN ZANTEN HILLNER - DOCUMENT”   deel  7    -  door Ad  C. Lemmens   New Zeeland.

 

In antwoord, en een reflectie, op de gebeurtenissen van  onze Indische groepering op 28  Juni 2011 van, en met, de Tweede Kamer beslissingen -  door Ad  C. Lemmens   New Zeeland.

Red. Adrian woont in het buitenland (Document bevat 20 pagina's)

 na haar eigen oorlogs ervaringen, belevenissen en verliezen. Het is nu, en belated, de allerhoogste tijd, dat ook zij haar rol speeld, om deze uitermaten beschamende situatie ten einde te brengen, met actie en met enige daarmede herstelde gevoelens van EER.! 

 

“RAWAGEDEH” Was een, naar de omstandigheden begrijpelijke NEDERLANDSE re’actie, maar met de Indonesische waarschuwing en het vo’o’r-komen van enige ruchtbaarheid, vanwege, en met de “INDIESCHE KWESTIE “, was vliegensvlug en ongelooflijk onderdanig en attend afgehandeld, zelfs als men het kan disputeren, voor de vele en ontzettend moorden op onze eigen, meestal hulpeloze mensen, dat zo veel meer slachtoffers en op de vreselijkste wijze verloor, maar wij waren immers alleen maar Indiesche mensen, colonialen, die met het GEBAAR tevreden behoorden te zijn.!.

      

10897247481?profile=original

 

 

 

Kan men zich enigszins voorstellen, wat een verschil in waarden hierbij werden gepresenteerd, waar men in een land op minder dan een Euro per dag leeft, dat zij onze eigen origineel te verwachtten 20.000,--. Euros kregen, en wij ( onze mensen ) in een 20.000,-- land leven en dankbaar moesten zijn, met het zielige gebaar.!???  Waar is de evenredigheid hiermede.!???

 

Het is nu mijn vraag, aan U ; om dit document door te lichten, en er een zeer terecht en “afdoend antwoord” op te maken, dat inderdaad onze gemoederen tot rust kan brengen, met en over deze, “nu” zo dringende, “INDIESCHE  KWESTIE.! Velen die het verdienden, zijn ons reeds voor gegaan.!

 

Wij, mijn familie, maar ook in het speciaal mijn persoon, hebben de “INDIESCHE KWESTIE” –         ”OVERLEEFD” , dat is alles dat ik daarvan kan zeggen, als inderdaad ook, door mijn leven en werk tot die overleving is bewezen.! Mijn Moeder, als mijn voogdes, die een geweldig patriotisme, moed en volharding, gedurende die oorlog, voor, en in, de kampen heeft getoond, en die zelfs zeer veel mensen-levens heeft gered, door haar acties en activiteiten, was met de “INDIESCHE KWESTIE” en haar gevolgen, totaal ontwricht, waardoor mijn persoonlijke levens-kansen en mijn origineel zo geweldige mogelijkheden, dat zonder een evenwichtige Moeder, voor mij totaal vernietigd, en gedegradeerd werd, tot een harde overlevings strijd, levend van de hak op de tak, met groote tekortkomingen, enorme frugaliteit en met ten zeerste gekortwiekte mogelijkheden, voor mijn eigen toekomst, als is gebleken.!

 

NEDERLAND, met haar elkaar opvolgende Representatieve Regeringen, behoord zich zwaar te schamen, met haar mishandeling van, en met deze “INDIESCHE KWESTIE”.! !! Het is nu reeds veel te laat, voor een kwestie van “EER”, maar deze kwestie zal blijven.! Het is “NU DE HOOGSTE TIJD”, dat Nederland daar wakker mede wordt.!!!

NEDERLAND ; is ook mij persoonlijk en direct, verschuldigd als een legaat van mijn eigen Vaders leven en dood, met en op haar orders.!  

 

Als deze Eere zaak, mede dankzij U, niet in de zeer nabije toekomst wordt opgelost, is dat ook op Uw hoofd, waar Uw naam en Uw handelingen daarmede, is verbonden. Uw negatieve  Stand, kwam daar allerduidelijkst mede door, en U te verschuilen achter een algemene cabinets beslissing, die helemaal niet algemeen was, zal Uw standhouding ook niet ten goede komen.!

Moge de toekomst, en Uw persoonlijke houding, “voor het groote leed van velen”, zich verrekenen. Dit onrecht, met daarmede ook een persoonlijke verantwoording, voor U, als een kwestie van Ere en genoegdoening, is te groot, om in het verschiet te laten wegzinken.!

 

Nederland kan aan een afrekening met de “INDIESCHE KWESTIE” niet ontkomen.!!!

 

Uw persoonlijke “Afdoende” Antwoord, wordt hiermede zeer geapprecieerd en verwacht.!

A.U.B., ook onder Uw persoonlijke handtekening.

 

 

Bij voorbaat mijn dank, voor Uw te nemen observaties hiermede.

 

U groetend, Adrian C. Lemmens.    Committee lid -  EJOS Inc.    Auckland - New Zealand.

 

 

10897263873?profile=original

10897264495?profile=original

 

Lees verder…

Geschiedenis : Trakaat van Wassenaar - Deel XIII

 

10897234678?profile=originalGeschiedenis : Trakaat van Wassenaar  - Deel XIII

 (komt ook in 10 delen uit in ons ICM Bulletin) 

 Inrichten van de organisaties

 / Forum ‘Deelnemersraad’

Om deze zaak te concretiseren dient het forum ‘Deelnemersraad’ te worden opgericht. De Deelnemersraad staat onder het ‘Team Actiecomité VW -66’. Alle Indische organisaties van het Indisch Platform (28) en alle andere Indische stichtingen van verschillende pluimages nemen zitting, teneinde de Nederlandse - Indische Gemeenschap van een dergelijk 70.000 personen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Aan de hand van belegde zittingen wordt het ‘Conceptrapport Verdrag Traktaat van Wassenaar -66’ aangeboden en in behandeling genomen.

Dit proces loopt gelijktijdig met de gevoerde onderhandelingen, zodat direct feedback plaatsvindt. In het onderhavige rapport komen alle voorgestelde zaken aan de orde.

 

Inrichten: ‘Stichting Uitbetalen Traktaat van Wassenaar 1966’

Deze stichting heeft als primaire doelstelling: betaling aan alle 70.000 gerechtigden. Dit impliceert dat zij bij aanvang op de hoogte worden gesteld van het bestaan van deze voorziening. Als beleid wordt gevoerd, dat een uitvoeringsorganisatie wordt aangewezen onder regie van de ‘Stichting Uitbetalen Traktaat van Wassenaar 1966’. Hierbij wordt gedacht aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Indische Media en Indische organisaties. Voor de financiële uitvoering wordt gedacht aan de SVB onder toezicht van een nog nader aan te wijzen accountantskantoor. De SVB stuurt periodiek de lijst met namen en adresgegevens van betalingen die zijn verricht.

De ‘Stichting Uitbetalen Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’ stuurt, als extra controle ter verificatie. Deze Stichting wordt beëindigd 2 jaar nadat de eerste betalingen hebben plaatsgevonden en wordt bezoldigd onder ‘uitvoeringskosten’.

 

‘Stichting Indische Projecten Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’

 

Om in termen van Martin van Rijn te blijven, zal het ‘Indisch zijn, de verankering’ onder de Nederlandse bevolking bekendheid worden gegeven –dat tevens de wens is van Marion Dijke, Angelien Eijsink (PvdA) en Pia Dijkstra (D66)– met Nederland als eerste doelstelling, zoals ook het programma dusdanig is ingericht. De ‘Stichting Indische Projecten Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’ zal zich bezighouden met het vaststellen van normen en richtlijnen, waaraan een dergelijk project minimaal moet voldoen, om in aanmerking te komen.

 

De basisrichtlijn is ‘duurzaam ondernemen’. Onder ‘duurzaam’ wordt verstaan, dat het project het fundament vormt van de basisbehoeften van de Nederlandse - Indische Gemeenschap en het ‘Indisch zijn’ functioneel blijvende bekendheid geeft aan de huidige Nederlandse samenleving. Het project moet een businessmodel in zich bevatten, zodat stap voor stap naar selfsupporting wordt toegegroeid en na een positief behaald resultaat een gedeelte hiervan terugvloeit naar de kas van de ‘Stichting Indische Projecten Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’.

Vooraf dient het ingediende projectplan (business plan) door een accountant en een bank te worden getoetst op haalbaarheid en bestaansrecht.

 

De Indische Culturele Projecten die de basis van levensbehoefte vormen

 

-          Indische Omroep Jakarta / Den Haag: ID-gen met een omroepblad plus redactievoering door ICM.

Verdere uitbouw van een Indische Internetkrant, later te implementeren bij ID-gen (Indonesian-Dutch Generation).

-          Opzetten van het N.I.C.C. Centrum in Den Haag, alwaar de Indische Omroep naast de andere activiteiten wordt gehuisvest.

-          Het ontwikkelen van de canon voor het Indisch volk met als doelstelling verankering in de wereldgeschiedenis in het Indonesisch, Nederlands en Engels.

-          Organisatie van periodieke Indische evenementen in Jakarta, Den Haag, Rotterdam….

-          Bijdrage/subsidies Pasar Malams en Kumpulan in Nederland.

 

 

 

Voor verdeling van overige collectieve doelen wordt als volgt onderstaande tabel gehanteerd:

 

-          689 miljoen gaat 100 miljoen naar de collectieve doelen

-          800 miljoen - 125 miljoen

-          1,4 miljard - 275 miljoen

-          1,8 miljard - 400 miljoen

 

Afhankelijk van het budget wordt het onderstaande gerealiseerd; de eerstgenoemde punten zijn een must!

 

-          7 Retraite- en Herstellingsoorden voor Ouderen en Gehandicapten in de regio’s in Indonesië. Per oord een capaciteit voor 10.000 personen gedurende het gehele jaar compleet ingericht met klinieken en dagelijkse ondersteunende huishoudelijke faciliteiten.

 

Het spreekt voor zich, dat de ‘Stichting Indische Projecten Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’ stemt en beslist; de leden van het bestuur worden bezoldigd conform de gebruikelijk geldende normen en richtlijnen.

 

 

 

.

Lees verder…

De andere vrijheidsstrijders - In naam van merdeka

De andere vrijheidsstrijders,  In naam van merdeka

Medium hh 46926503

Soetan Sjahrir, Rachmad Koesoemobroto – in Nederland kennen we de voormannen van de Indonesische revolutie nauwelijks. Maar ook hun strijd, hun verlangen naar vrijheid, tekent de Nederlandse geschiedenis.

Soetan Sjahrir pleegt overleg in het voorlopige Indonesische parlement, de K.N.I. Poesat, 1947© Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum / HH

In zijn autobiografie Op jacht naar het leven beschreef Nederlands beroemdste verzetsman, de Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema, hoe zijn vrijheidsdrang, net als voor veel jonge jongens in 1940, vooral was vermengd met het destijds in Europa heersende patriottisme, ‘een overdreven vaderlandsliefde’. Roelfzema’s interpretatie van vrijheid vergroeide tot een nationale jongensdroom, waaraan films, boeken en theaterstukken zijn gewijd. Vrijheid bleef voor hem ook na de oorlog verbonden aan nationale gevoelens, zoals blijkt uit zijn weerstand tegen een onafhankelijk Indonesië, het land waar hij was opgegroeid.

Maar in de zomer van 1947, toen de ‘Eerste Politionele Actie’ door Nederland tegen de nieuwe republiek Indonesië werd ingezet, hield de gedachte aan ‘een jonge Indonesiër, sneuvelend in een sawa door een Nederlandse kogel’ hem toch kortstondig bezig, zo schrijft hij in zijn autobiografie. Waar stierf hij voor, vroeg de oud-verzetsman zich vertwijfeld af. ‘Voor zijn land? Voor Merdeka? (…) Waarin was hij anders dan ik, behalve dat ik levend en hij dood was?’ Maar zo kort na de Tweede Wereldoorlog wilde Roelfzema de gedachte dat de sneuvelende Indonesiër wellicht voor hetzelfde doel vocht als hij ver wegstoppen. Hij eiste destijds, net als veel andere Nederlanders, ‘het recht om voorwaarts te leven, weg van dood en verderf’.

Deze zomer is het zeventig jaar geleden dat de Nederlandse regering de Eerste Politionele Actie afkondigde tegen de Republiek Indonesië. Dat gebeurde nadat Nederland de in november 1946 afgesloten Overeenkomst van Linggadjati met de Indonesische regering had verworpen. De interpretatie van het akkoord verdiepte de splijtzwam van de latere herinneringscultuur, waarin Nederland de overeenkomst als een mislukking zag, terwijl het voor Indonesië juist een belangrijk historisch moment was: voor de eerste keer werd hun jonge natie de facto door Nederland erkend.

Terwijl er in de rechtszaal om de nalatenschap van het koloniale verleden wordt gevochten en de regering een onderzoek financiert naar de precieze toedracht van de gebeurtenissen in 1945-1949 is de vraag die Roelfzema destijds opwierp nog altijd onbeantwoord. Wie was die andere vrijheidsstrijder? En wat betekende merdeka (vrijheid) voor hem of haar? De voormannen van de Indonesische revolutie zijn in Nederland nagenoeg onbekend. Soekarno is in brede kringen controversieel gebleven en maar weinig jongeren weten wie Mohammed Hatta was. Ook Soetan Sjahrir, de man van verbinding, is hier een onbekende. Toch is zijn strijd net zo belangrijk voor de Nederlandse geschiedschrijving als die van de Soldaat van Oranje.

In 1935 voer de 26-jarige revolutionair Soetan Sjahrir met enkele andere gevangenen en een paar bewakers een bruingele rivier op in de jungle van Nieuw-Guinea. Zij waren op weg naar het Nederlandse concentratiekamp Boven-Digoel. Sjahrir zat eerst een jaar zonder vorm van proces vast op verdenking van ‘haat zaaien’ en ‘verstoring van de openbare orde’. Hij wilde slechts zijn volk dienen, verdedigde Sjahrir zich in een van zijn brieven naar zijn toenmalige vrouw in Nederland, die later werden gepubliceerd inIndonesische overpeinzingen.

Sjahrir studeerde in 1929 economie in Amsterdam, begaf zich onder Nederlandse en Indonesische intellectuelen en sloot zich aan bij de politieke beweging Perhimpoenan Indonesia (PI). In 1931 keerde hij terug naar Indonesië. Sjahrir zocht niet alleen fysieke vrijheid, zo blijkt uit zijn brieven, maar hij benoemde onvrijheid ook in de afwezigheid van individuele rechten, ‘die zich toont in de almacht van de politie, in Schutzhaft en in concentratiekampen’.

Niet lang voor de terugkeer van Sjahrir waren er in Nederlands-Indië razzia’s gehouden op vermeende communisten en waren de kopstukken van het verzet, waaronder Soekarno, gevangen gezet. Ook Sjahrir staat bij terugkeer al snel onder verdenking. Zijn kennissen werden bespioneerd en iedereen die contact had met hem en zijn familie stond onder verdenking van de Nederlands-Indische inlichtingendienst. In 1934 werd hij opgepakt.

Sjahrir was niet de enige die om zijn politieke stellingname werd opgesloten. Honderden lotgenoten belandden in Boven-Digoel. Sjahrir beschreef een onaangenaam, snikheet oord, waar mensen als een ‘geestelijke ruïne’ wegkwijnden door de malaria en mentale ziektes. Hij moest zijn eigen hut bouwen, en zijn eigen kleding en eten verzorgen. Je kon met arbeid wat verdienen in het kamp, maar zolang hij geen inkomsten had was hij overgeleverd aan vissen in de door de gevangenen vrijwel leeggeviste rivier.

In zijn brieven legde Sjahrir de dubbele moraal van de Nederlanders ten aanzien van hun kolonie feilloos bloot. Zo las hij In de schaduwen van morgen van de beroemde historicus Johan Huizinga, die een inktzwart Europa schetste waar Hitler en Mussolini aan de macht waren en het morele verval van de westerse beschaving het totalitarisme in de hand werkte. Voor Sjahrir was het boek een teleurstelling, schreef hij. Huizinga veroordeelde het doden van mensen door Duitsland begin jaren dertig, maar vond dat geweld wel geoorloofd was ter verdediging van de eigen rechtsorde.

‘Wat doet men in Duitsland anders dan het verdedigen van de rechtsorde – hun rechtsorde – met alle middelen, die de machthebbers daar ter beschikking staan?’, vroeg hij zich af. Huizinga was eenzijdig in het neerzetten van zijn tijdsbeeld, aldus Sjahrir: hij had kritiek op Duitsland maar accepteerde ‘de gummiknuppel, de rotanstok, de zweep, concentratiekamp, interneringen’ ter verdediging van zijn eigen rechtsorde, en zag daarmee de rechtspositie van miljoenen Indonesiërs over het hoofd.

De Soldaat van Oranje eiste, net als veel andere Nederlanders, ‘het recht om voorwaarts te leven, weg van dood en verderf’

Ondanks zijn scherpe observaties en de rechteloze behandeling die hem ten deel viel, weigerde Sjahrir om anti-Hollands te zijn. Sterker nog, hij veroordeelde zijn mede-intellectuelen die dat wel waren: ‘Hoewel ik het begrijp, sta ik er allesbehalve sympathiek tegenover en concessies op dit gebied heb ik ook nooit willen doen.’

Murjani Kusumobroto (Surabaya 1954) herkent veel van Sjahrirs gedachtegoed in haar eigen vader, de Indonesische nationalist Rachmad Koesoemobroto (1911-1985), vertelt ze in Café Kobalt in Amsterdam. Ook zijn principes leverden hem een leven als politiek gevangene op. Als zoon van een regent op Java studeerde hij in de jaren dertig rechten in Leiden en hij werd net als Sjahrir lid van de PI. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zette Koesoemobroto, net als verschillende andere Indonesische leden van de PI in Nederland, de Indonesische strijd ‘in de ijskast’ en bracht samen met zijn vrouw joodse kinderen onder bij het verzet. ‘Mijn vader was net als Sjahrir een antifascist. Het maakte hem niet uit of dat nu een vorm van fascisme van Nederlandse, Duitse, Japanse, of Indonesische makelij was’, zegt Murjani.

In zijn politieke pamflet Onze strijd uit 1945 noemde ook Sjahrir de Nederlandse overheersing van Indonesië in samenwerking met de Indonesische adel een ‘speciaal voorbeeld van fascisme’. Een stelling die bijzonder weinig navolging heeft gekregen in postkoloniaal Nederland. Merdeka betekende voor de Indonesiërs niet alleen een soevereine staat, aldus Sjahrir, maar men zocht na de Nederlandse en Japanse overheersing ‘de bevrijding van zichzelf van de willekeur, van honger en nood’.

In 1942 was de Tweede Wereldoorlog ook in Nederlands-Indië uitgebroken en werd de archipel bezet door Japan. Sjahrir, die werd bevrijd, wilde anders dan veel andere Indonesische revolutionairen niet samenwerken met de Japanners; het antifascisme bleef voor hem leidend in zijn handelen. Ook toen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in 1945 losbrak met een golf van geweld van jonge vrijheidsstrijders tegen eenieder die met kolonialisme werd geassocieerd, zoals (Indische) Nederlanders, Chinezen en Molukkers, noemde Sjahrir dat geweld in zijn pamflet ‘fascistische wreedheden’. ‘Moord en rampokpartijen’ in de periode die in Nederland met Bersiap wordt aangeduid konden moeilijk worden opgevat als ‘uitingen van een vrijheidsstrijd’, aldus Sjahrir, die in 1946 de eerste premier werd van de Republiek Indonesië.

Koesoemobroto keerde in 1946 terug naar Indonesië om daar de strijd voort te zetten. Ironisch genoeg werd hij als oud-verzetsman door de Nederlanders gevangen gezet. Tijdens zijn ondervraging ontkende hij de bekende revolutionair Rachmad Koesoemobroto te zijn. ‘Net toen die ondervrager begon te twijfelen liep er een Nederlandse soldaat langs, een kennis met wie hij in het verzet had gezeten in Nederland: “Hé Rachmad, wat doe jij hier!”’, vertelt zijn dochter. ‘Hij zat anderhalf jaar vast en mijn moeder moest het maar zien te rooien. Er was geen geld en ze verloor een kind van acht maanden. Ook werden zijn beide broers doodgeschoten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd, één door de Britten en één door de Nederlanders.’

Sjahrir speelde ondertussen een prominente rol in de onderhandelingen met Nederland voor een vrij Indonesië. Zijn anti-Japanse houding leverde hem een voorkeurspositie op ten opzichte van Soekarno, die werd gezien als een collaborateur. Oud-premier Wim Schermerhorn zou in zijn dagboek over het diplomatieke talent van Sjahrir schrijven: ‘Deze man verdient dubbel en dwars krediet van ons en van zijn eigen volk.’

Sjahrir botste in het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesië al snel met Soekarno, die hem opnieuw gevangen zette. In 1965 greep generaal Soeharto de macht. De spoken van de communistische staatsvijanden doken onder invloed van de Amerikanen opnieuw op en honderdduizenden Indonesiërs werden vermoord. Sjahrir was ondertussen door Soekarno naar Zwitserland gestuurd vanwege gezondheidsproblemen. Hij werd daar herenigd met zijn gezin. Lang heeft het gezinsgeluk niet geduurd, een jaar later stierf hij.

Ook Koesoemobroto wachtte een hard lot na de Indonesische onafhankelijkheid. Aanvankelijk werd hij door Soekarno naar Nederland gestuurd om in Wassenaar op de Indonesische ambassade te gaan werken. In 1964 kwam hij met zijn gezin naar Nederland. Toen hij vlak daarop Indonesië bezocht vond net de machtswisseling plaats en dook hij drie jaar lang onder. Hij werd verraden, opgepakt, vastgezet en pas in 1981 weer vrijgelaten. Tijdens zijn gevangenschap werd hij vier keer voor een vuurpeloton gezet, bij wijze van schijnexecutie.

‘Mijn vader had eerder vrij kunnen komen via een amnestieregeling als verzetsheld, maar hij wilde alleen uit de gevangenis als dat voor iedereen gold. Dat was zijn politieke overtuiging, hij wilde niet bevoorrecht zijn. Een Nederlands verzetskruis heeft hij ook niet aan willen vragen’, vertelt zijn dochter. Koesoemobroto probeerde zijn jonge bewakers van inzicht te voorzien. Zo was er een keer een ‘heropvoedingsuitje’ naar het standbeeld van een van de helden van de strijd, het was zijn broer die destijds was gedood. ‘“Koesoemobroto”, zei een van de bewakers, “is dat familie van jou?” “Ja”, zei mijn vader, “dat is mijn broer. Wij hebben allemaal voor de vrijheid van Indonesië gevochten, en kijk wat jullie nu met mij doen.”’

Net als Sjahrir kon Koesoemobroto zijn kinderen niet zien opgroeien. ‘Wij wisten niet eens of mijn vader dood of levend was’, zegt Murjani. Toen haar zusje begin jaren zeventig een dodelijk ongeluk kreeg lokaliseerde de burgemeester van hun woonplaats Koesoemobroto via het Rode Kruis en Amnesty International op het gevangeneneiland Buru, dat onder de Nederlanders dezelfde functie had. ‘Mijn overtuiging dat waar ik voor sta, dat dat goed is, dat houdt mij overeind. Zo kwam mijn vader erdoorheen schreef hij mij in brieven’, aldus Murjani.

Terwijl Sjahrir in Indonesië de status kreeg van nationale held ontvingen de voormannen van de Indonesische revolutie in Nederland geen blijvende plek in de nationale herinnering. Maar de strijd van mensen als Sjahrir en Koesoemobroto kleurt de complexiteit van oorlog in. De vraag die Roelfzema destijds opwierp, blijft helaas onverminderd 

Lees verder…

De Bersiap periode door : Han Dehne

10897360694?profile=originalDe komende periode wordt door veel mensen die uit Nederlands Indië komen regelmatig gedacht aan hun leventje tijdens de zogenaamde Bersiap periode. 


Precies vandaag op 17 augustus viert men in Indonesië hun onafhankelijkheid die zij 72 jaar geleden proclameerden. 
Veel Indische mensen, de Indo's en Nederlanders werden door die Indonesische vrijheidsstrijders wederom ingesloten in Nationalistische kampen. Vaak waren dat voor die tijd Jappenkampen. De reden voor deze insluitingen was dat deze mensen moesten worden beschermd tegen extreem geweld van allerlei muitende bendes die moordend en plunderend door - vooral - Java gingen. 
Maar diezelfde mannen werden ook belast met de bewaking e.d. soms - in het begin - aangevuld met de voormalige Japanse bewakers. Kortom er ontstond een oorlog na een oorlog. 
De belevenissen van mijn vrouw, haar moeder en zus geven een beetje een beeld van hoe het er aan toe ging in die periode.
Velen zullen van dit soort belevenissen hebben gehad en daarom is het soms nog een beroerde herinnering die je nooit meer kwijt raakt.

In Sinkokan, een voormalige touwfabriek, waarin Mary met haar moeder en zus was opgesloten, zogenaamd ter bescherming, heerste een uiterst slechte situatie. Eten was er nauwelijks, toiletten waren er eigenlijk niet en bedden of matrassen waren niet beschikbaar. Er werd op de kale grond geslapen en altijd met een vreselijk gevoel van honger. Medische zorg was niet beschikbaar en voor ernstige gevallen werd soms het ziekenhuis ingeschakeld, alhoewel zij daar nauwelijks over medicijnen konden beschikken.

Ziektes in het kamp konden dan ook niet uitblijven. Mary werd één van die zieke slachtoffers. Zij werd erg ziek en had hoge koortsen, zodanig dat er werd besloten om haar naar dat ziekenhuis te transporteren. Al snel werd cholera bij haar vastgesteld. Haar situatie verslechterde in een snel tempo en haar moeder en zus mochten ook naar het ziekenhuis omdat men ervan overtuigd was dat zij spoedig zou sterven. De medici stelden alles in het werk om haar te genezen. Het wonder geschiedde, zij overwon de cholera maar moest vooralsnog in het ziekenhuis blijven voor haar herstel. Haar moeder en zus mochten ook nog blijven.

Terugplaatsen in het kamp werd voorlopig uitgesteld. 
In die periode ontstond het idee om te vluchten uit Soerakarta en te proberen om een inmiddels bevrijd gebied te bereiken. Mary's moeder was een uiterst naïeve vrouw die werkelijk dacht dat je zomaar op een trein zou kunnen stappen en – in hun geval – naar Malang te rijden. Natuurlijk, niets was minder waar en de enige mogelijkheid om te ontkomen aan de rondlopende pemuda's met hun bambu roetjing (bamboe speren) was lopend te vertrekken. Aldus geschiedde.

Zo snel als het maar kon zijn zij stiekem uit het ziekenhuis weggelopen en hebben een tocht aangevangen waarvan ze geen idee hadden wat dat betekende en hoe lang dat zou duren.
In de nacht werd gelopen en overdag zoveel mogelijk geschuild in de bossen waar zij doorheen moesten trekken. Met veel gevaar voor hun leven moesten zij riviertjes oversteken. Mary was nog erg jong en werd grotendeels begeleid en geholpen door haar 3 jaar oudere zus. Moeder was meer met zichzelf bezig dan met haar kinderen en haar zus die toen bijna 6 jaar oud was droeg eigenlijk de verantwoordelijkheid voor Mary.
Eten was niet of nauwelijks beschikbaar en af en toe werd geprobeerd om bij een kampong wat te bedelen. Maar dat was wel een risico want je wist niet of deze bewoners samenwerkten met de nationalisten. Op andere dagen werd er nog wel eens bekend fruit aangetroffen in bomen.

De tocht vorderde door alle obstakels, een gebrek aan voeding, nauwelijks meer kleding aan het lijf heel erg langzaam, dit werd nog erger toen er de nodige bergen waren die zij moesten beklimmen en afdalen om hun doel te bereiken.
Maar toen kwam het moment dat Mary opnieuw ziek werd met voelbaar hoge koortsen en het niet meer mogelijk was om verder te gaan met deze onmenselijke voettocht. Er werd door Mary's zus gekeken of zij een kampong kon vinden om daar hulp te vragen. Na twee dagen kwam zij inderdaad terug met een aantal mannen, die goed gezind waren, en hun meenamen naar hun eigen woonverblijf. Ook nu weer werd er aan getwijfeld of Mary ooit nog beter zou worden of dat zij zou sterven. Eén van de vrouwen in deze kampong ging snel aan de slag en maakte van allerlei kruiden en bladeren en andere onbekende dingen een bak met een erg vies stinkende pasta. Mary werd daar helemaal mee ingesmeerd en met bladeren bedekt. Daarna werd erf een soort linnenband om dat kleine tere lichaampje gewonden. Toen moest er vooral gebeden worden en afgewacht of er iets zou veranderen in haar toestand.

Aan het begin van de tweede dag – opnieuw als een wonder – trad er verbetering in bij Mary. De koorts zakte voelbaar, ze vroeg weer om drinken en begon weer te praten. Wat deze inlandse vrouw met haar vieze papje ook had gedaan, het heeft geholpen. De linnenband die om haar lijfje was gebonden is nog steeds in het bezit van Mary en wordt als een kostbaar relikwie bewaard. Nadat de krachten weer enigszins waren teruggekeerd werd deze wonderlijke tocht voortgezet totdat zij Malang bereikten en onder de hoede van militairen werden ondergebracht, gekleed en vooral te eten kregen.

Lees verder…
10897363259?profile=originalRTV - Rijnmond interview met Ferry Schwab van ICM over het Tracktaat.

Pasar Malam Dordrecht 2017

Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor)

Constatering is wel dat op PM Dordrecht (50.000 - 60.000 Indo's)  het Trackaat nu steeds meer bekendheid gaat genieten onder de Indische Gemeenschap waar zeker de uitzending via RTV - Rijnmond een flinke bijdrage heeft aangeleverd, deze vertaalde zich dat de maandag, de dinsdag en de woensdag mensen bij ICM stand kwam om ACTW66 - flyers te bemachtigen, ruim 6.000 zijn over de toonbank gegaan.  Het geboekte resultaat staat gelijk aan 3 pasars. De hoop uitspreken dat is stappen de groep van 50.000 worden bereikt, wat eigenlijk een taak van de Overheid is.
 
In de 10 minuut, en ongeveer 15 seconden het onverwachtse interview via RTV Rijnmond op onderstaande link:

5/5 sterren
Lees verder…

'Geld telt, niet die mooie woorden'

'Geld telt, niet die mooie woorden'


KNIL-demonstratie bij de Tweede Kamer, 1977, toen al over achterstallige betalingen © ANP

Vlak voor de Indiëherdenking van 15 augustus kondigde staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vol trots de komst aan van een gloednieuwe ' Indische pleisterplaats'  in Den Haag, de weduwe van Indië, het hart van het Nederlands koloniale verleden.

Het kabinet trekt er jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro voor uit tot 2022 en daarna jaarlijks structureel 1 miljoen. "Het is de ambitie om zo te blijven werken aan een nieuwe fase in de relatie tussen overheid, de Nederlandse samenleving en de omvangrijke Indische gemeenschap in ons land," aldus Van Rijn.

Voor de buitenwacht lijkt het een prachtig gebaar van de Nederlandse regering, maar het is een schamele fooi, weggegooid geld, overbodige flauwekul en wegkijken van waar het echt om gaat. Geef het geld aan degenen die daar recht op hebben. Gebruik het om de 'backpay­kwestie' en andere openstaande rekeningen volledig te vereffenen.

Ondemocratisch platform
Natuurlijk is Van Rijn niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Nederlands-
Indische gemeenschap, zoals met het Indisch Platform, het Indisch Herinneringscentrum en Stichting Pelita. Maar in het recente verleden zijn al twee pogingen ondernomen voor een Indisch Huis in Den Haag. Met als wrang resultaat: faillissement door fraude en wanbeheer. En nu een derde poging.

10897362278?profile=original

Hoe kan dat? Komt het misschien omdat het ondemocratisch geïnstalleerde Indisch Platform al decennia structurele en incidentele subsidies krijgt van de Nederlandse overheid? Moeten we daarom blij zijn met die ene vogel in de hand?

Wij stellen vast dat het Indisch Platform na 25 jaar nog steeds niet in staat is om iets te betekenen in het belang van het collectief Indisch rechtsherstel. Met het terugbetalen van zo'n 90.000 KNIL-militairen en andere overheidsambtenaren is een slordige 2,25 miljard euro gemoeid.

Op 15 augustus 2015 (70 jaar na de Japanse capitulatie) kwam de Nederlandse regering met de 'heuglijke' mededeling dat aan alle rechthebbenden die op die datum nog in leven waren, een bedrag van 25.000 euro uitbetaald zou worden. Er waren nog 577 mensen in leven. Aan hen is in totaal 14,5 miljoen euro aan uitgekeerd.

10897362291?profile=original

Het nieuwe herinneringscentrum kreeg als ambtelijk motto 'gestalte geven aan brede collectieve erkenning van de Nederlands-Indische gemeenschap'. Voor de Indische gemeenschap houdt 'brede collectieve erkenning' niet in dat er nieuwe initiatieven worden gerealiseerd, maar dat oude beloften volledig worden gelost. De backpaykwestie rond het krijgsgevangen overheidspersoneel is slechts een van de vele onafgemaakte zaken na de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Ontredderd en berooid
Daarnaast is er de ronduit schandalige opvang van de mensen die tussen 1945 en 1962 noodgedwongen naar Nederland kwamen. Oorlogsslachtoffers dus. Excuses voor het schaamteloos handelen zouden niet misstaan.

Want, alhoewel berooid en ontredderd, hielpen ook deze mensen mee aan de wederopbouw van dit land. Over de jaren van gedwongen aanpassing, discriminatie, structurele achterstelling in combinatie met een opgelegde schuld voor de kosten van overtocht, verblijf in contractpensions en tweedehands kleren van het rampenfonds werd met geen woord gerept. Evenmin werd gesproken over het jappenkamp en de gewelddadige pogingen om de kolonie te houden.

10897362654?profile=original

Waarom wordt er geen geld uitgekeerd aan hen die er simpelweg recht op hebben? Dringende verzoeken om achterstallige lonen te betalen werden doorverwezen naar de Indonesische regering. Hoe vaak en op welke toon heeft Den Haag de Indonesische regering op deze verplichting gewezen?

Waarschijnlijk nul keer, om de handelsbelangen met de jonge natie niet te schaden. Het uitbetalen van achterstallige soldij, lonen en pensioenen, maar ook van de spaargelden bij banken en verzekeringsmaatschappijen is meer dan genoegdoening aan de rechthebbenden: het is hun recht! En dat recht wordt hen al decennia ontzegd.

Beerput
Met deze complexe achtergrond moet 'de' Indische gemeenschap zich dus verheugen op de komst van een nieuwe pleisterplaats. Er wordt hoog opgegeven over een 'kenniscentrum repatriëring', waar mensen met een Indisch verleden kunnen uitzoeken met welke boot hun ouders of grootouders naar Nederland zijn gekomen. Dat kan iedereen die in het bezit is van een computer nu al vanuit zijn huiskamer: je typt gewoon in: www.passagierslijsten1945-1964.nl.

Het echte, schrijnende verhaal bevindt zich in de beerput onder de Haagse villa waar het Indisch herinneringscentrum gevestigd wordt.

Lees verder…

10897367670?profile=originalHet Taipan/ Chinese regime  gebruikt de Nederlandse trucjes in het beheren (koloniseren) cq onderdrukken van Indonesië, deze zijn o.a. verdeel en heers, smeergeld enz. En als er gesommeerd wordt over deze kwestie, dan zeggen de Chinezen in Indonesië dat het "rasisme en discriminatie" is. Slachtoffers door deze kwestie zijn 99,99 tot 100% de autochtone Indonesiërs. Ook bij de bestrijding van corruptie zijn de Chinezen buitenspel en hiervan zijn de autochtone Indonesiërs wederom de slachtoffers.

Indonesië wilt niet meer gekoloniseerd cq onderdrukt worden door buitenlanders maw eigen beheer/ regie in alles.......

President Jokowi is bezig met het uitvoeren van dekolonisatie plan door buitenlandse bedrijven te nationaliseren, te beginnen met westerse bedrijven (Amerikaanse mijnbouw bedrijven Freeport enz.). Chinese bedrijven vallen hier buiten. Het doet ons denken tijdens de Soekarno tijd in de begin van zestiger jaren, het conflict met de communistische partij Indonesië (PKI) en de Chinezen. Nu zijn de Chinezen buitenspel. Deze communistische partij is verboden in Indonesië.  Er zijn geruchten over de wederopstanding van de PKI, mede door de Chinese invloed uit haar contractinvesteringen met Indonesië en door de decennia lange Chinese macht in de Indonesische economie. President Jokowi ontkent dit in alle staten. Er zijn geen bewijzen voor volgens hem.

Wel zijn alle investeringen uit buitenland zeer welkom met de voorwaarde dat de uitvoering ten alle tijde onder regie/ beheer van Indonesië blijft, dus geen buitenlandse bemoeienis/ wijzende vinger enz. Deze wordt dan gezien als herkolonisatie. Zoals Hatta (rechterhand van Soekarno) ooit had gezegd: "beter in armoe leven dan weer te worden gekoloniseerd en onderdrukt door buitenland".

Notitie voor het kabinet Rutte!

Mocht het kabinet Rutte in de toekomst weer geld gaat vrijmaken voor de Indonesische regering onder de noemer ontwikkeling samenwerking zoals vorig jaar april tijdens een bezoek van president Jokowi in Nederland plaats had gevonden  (€600 miljoen), geef dan tegelijkertijd het geld van de schadeloosstelling van de Indische Nederlanders (wegens het nationaliseren van hun eigendommen door Indonesië) wat door president Soekarno was voldaan terug aan de rechtmatige Indische Nederlanders conform het verdrag Traktaat van Wassenaar 1966. Doch eerder of direct verdient de voorkeur, alhoewel het al meer dan een halve eeuw te laat is. 

Zie ACTW66. 

Wij Indische Nederlanders zullen nooit opgeven met onze claim tot ons geld terecht is bij de gerechtigden conform het Traktaat van Wassenaar 1966. Steun ACTW66 door de berichten over ACTW66 te delen.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van ACTW66 verwijzen we allen naar de internet media ICM onder beheer van dhr. Ferry Schwab.

Referentie bron....sumber referensi: 

http://dedenheryana.blogspot.nl/2017/08/politik-gaduh-pengalihan-fokus-terhadap.html?m=1

Lees verder…


10897370661?profile=original

Centraal moet staan bij ALLE BELANGHEBBENDE PARTIJEN HET Traktaat van Wassenaar!

 

Ondergetekende volgt al een tijdje de lopende ongewapende strijd tussen de betrokken partijen binnen het Indisch Platform dat tweedracht zaait binnen de Ned. Indische Gemeenschap  met als gevolg, waarbinnen voor Allen juist de opdracht ligt:

 

 “Het onder de aandacht brengen van de nooit afgewikkelde affaire van

Het Traktaat van Wassenaar, dat Centraal moet staan bij ALLE BELANGHEBBENDE PARTIJEN, anders moet men iets anders gaan doen!”

 

Dat hier over en weer met modder word gegooid, over waar mensen zijn geboren of toevallig een andere afkomst hebben dan (Indische of Nederlands), is kinderlijk en onbegrijpelijk en NIET ter zake in deze! 

Dan daarnaast, dat dit ook nog via Facebook wordt uitgebraakt voor de hele gemeenschap, dient niemand en maakt het nog onsmakelijker. 

 

Ik ben een Hollander, getrouwd met een Indo waarvan haar grootvader een echte Hollander was. Die was eerlijk en duidelijk, en daar had iedereen daar respect voor. Dat is wat ik ook geleerd heb van huis uit , en laat het daarbij, wat dit aspect betreft :  Respect! 

 

Dan wat ik nu en vooral de laatste tijd hoofdzakelijk lees is, dat vele groeperingen steeds de strijd met elkaar aangaan over, die doet en dat en dat fout, slaan elkaar nog net niet de hersens in, en gaan kompleet voorbij aan de taak, waarvoor ze eigenlijk zouden moeten staan: De Afhandeling van Het Traktaat van Wassenaar t.a.v. genoemde Gemeenschap, in de breedste zin v.h. woord. 

Deze gemeenschap verwacht dat er IEMAND opstaat, die daar echt iets aan doet. Daar ken ik er maar zeer weinig van!

 

Ik ben onafhankelijk, als Hollander naar de Indische Kwestie, met hoofdletters geschreven, waarover op school ons nooit iets over is verteld dan wat de namen waren v.d. verschillende eilanden in Indonesië, doch door ook de geboortegrond van echtgenote Indonesië (prachtige land) bezocht te hebben ken ik nu ook de zijdelings de gemiddelde Indo, maar één persoon/ organisatie springt er voor mij wel uit, dat is de ICM (Ferry Schwab), belangeloos Bevlogen, met Betrokkenheid en Passie v.d. Ned. Indische Gemeenschap, en daardoor ook zeer grote aanhang heeft, door duidelijkheid en Transparantie met zijn "Team" waarvan iedereéén weet waar ICM men mee bezig is.

 

Daar ligt ook de intentie en kracht voor deze grote aanhang, dienend te zijn, die soms wat te passief is, maar komt dan ook door het vertrouwen van hen in deze Organisatie, waar Openheid en Resultaten het belangrijkste is voor de Ned. Ind. Gemeenschap.

 

Ik ben er zeker van dat er binnenkort resultaten  van initiatieven bekend worden gemaakt door ICM/ Ferry Schwab op de ICM-internet krant(icm- online.nl)

 

Aan alle andere Organisaties  t.b.v. deze NIG:  Met verwacht, met hierin vooruitlopend het IP: Was is jullie Doel, Planning en Resultaten, en wordt achterban daarover geïnformeerd?

Daarom, wees eerlijk en vooral Transparant over wat je doet naar je achterban, maar vooral ook Belangeloos en met Betrokkenheid!

 

ALGEMEEN: 

Kijk naar wat is bereikt na 52 jaar, ALS je echt wat "gedaan" hebt voor deze ZAAK.

 

Voor mij is dit dan ook de drive om daar echt iets aan te doen,  Met de andere Organisaties samen te werken !!! , want hierop wordt weinig of geen Initiatieven genomen, en daarom zijn de Resultaten er ook niet naar, en stemt mij echt triest! 

 

Dit ondanks alle "inzet" na 52 jaar , nog steeds GEEN RESULTATEN t.a.v .Het Traktaat van Wassenaar, waar juist ook "inzet v.h.  z.g. Indische Platform met al zijn aangesloten gelieerde Indisch Organisaties van werd verwacht, wordt het initiatief van ICM de grond ingeboord, en voorop zou voor moeten gaan in Duidelijkheid en Inzet, doch de resultaten "lijken ondergesneeuwd te zijn" De laatste tijd teveel met andere zaken bezig ??? , terwijl men pretendeert dicht bij de politiek te staan (van Rijn) maar juist DAAR liggen de problemen maar ook Openingen. 

 

 

Nu: te Dicht bij de Politiek, door en samenstelling v.h. huidige "bestuur" en de financiële onderlinge betrokkenheid naar de politiek, want juist de Politiek moet aangesproken worden op zijn Verantwoordelijkheid en de, toen en nog steeds zijnde ZORGPLICHT t.a.v. haar onderdanen!

 

Dit bestuur zou m.i. opnieuw worden samengesteld, uit een raad van onafhankelijke betrokken mensen en externe organisatie/ specialisme, met gedelegeerde deeltaken, door de gemeenschap waarvoor ze "inzet" noodzakelijk is. Dan kan men de Doelen, met duidelijkheid, vernieuwd opstellen, en actie nemen, gericht op Inzet, 

Kwaliteit en Verantwoordelijkheden, en de onbroodnodige Samenwerking zoeken en stimuleren, als katalysator tussen de "aangesloten partijen" en ook daar bij voorkeur een Nieuwe structuur/organisatie met gedelegeerden, opzetten/vastleggen, financiële middelen duidelijk krijgen, maken en stroomlijnen, en de Resultaten en vooral Doel -en Resultaat periodiek bekend maken, niet alleen in kleine kring, maar ook naar buiten toe, dan krijgt men Respect, en de noodzakelijke controle, t.a.v. de Aanhang, en de zo broodnodige Vrijwilligers daarvoor. 

 

 

Juist door deze ontbrekende samenhang, is in deze langslepende Affaire nog steeds geen Resultaat, zelfs na 52 jaar. Onbegrijpelijk waar men dan wel mee bezig is geweest ( in ieder geval niet op Resultaat gericht) !!!

Dat is waar IK Altijd voor gestaan heb, in mij werkzame leven, Duidelijkheid, Eerlijkheid, Inzet en Kwaliteit! 

 

JC van Veldhoven

Lees verder…10897362872?profile=original10897363268?profile=original Het Traktaat van Wassenaar , aangaande "De Indische Kwestie" tav WUZ-Redactie van "De Telegraaf"

Aan:
De Telegraaf
Geachte WUZ-redactie,

Schaijk, 31 Augustus 2017

Oproep van de Gehele Ned. Indische Gemeenschap (NIG), waar ook ter wereld verblijvende, zich te Melden bij www.icmonline.nl , tbv de Petitie en Registratie tav De Claimstichting ACTW66,
tav de Aanklacht aan de Huidige Nederlandse Regering , "Het Traktaat van Wassenaar” op te pakken en Uit te voeren, daar de Nederlands Indische Gemeenschap (NIG) het nu beu is na 52 jaar wachten op Uitvoering -en Afhandeling van genoemd Traktaat, wat onderling is afgesproken en vastgelegd in een Overéénkomst op 17 september 1966, tussen Indonesië en Nederland, genaamd :Het TRAKTAAT VAN WASSENAAR, handelend over de TERUG KEER VAN HAAR EIGEN NEDERLANDSE ONDERDANEN"  te Indonesië in de periode 1947-1962, en eist dat de hiervoor vastgelegde bij vastgelegde - en overgedragen Verantwoordelijkheid , NU wordt Uitgevoerd, rechtens het gestelde uit deze Overéénkomst. 

Het verdrag ademt uit dat Nederland o.l.v. Luns Indonesie een poot wilde uitdraaien, en niet van plan is om haar onderdanen - ruim 500.000 -  met Nederlandse paspoort toe te laten , hiervan  werden 149.000 niet toegelaten dus stateloos gemaakt, alsmede op enigerlei te compenseren, blijkt al de uitdelingswet dat binnen drie maanden alle claims dienen te worden ingediend, terwijl het hele bedrag pas in 2002/2003 op de plank lag om te worden uitbetaald, daarbij het Min. Buza doorverwijst naar de Staatssecretaris Martin van Rijn. De Nederlandse Staat had wel een stuk of 7 momenten om hiervan de betrokken geroep te informeren dat reeds begon met Het Gebaar, het moment dat mede de laatste termijnbetaling van de republiek Indonesie werd ontvangen door het Min. Bu Za.

Dat vervolgens aan het bovenstaande Recht wordt gedaan, aangaande de :
AFGENOMEN , Geboortegrond, Waardigheid en zelfstandigheid, Huis en Haard, gevoel van Gerechtigheid, het ERFRECHT (tav de overleden Slachtoffers en  Na-bestaanden), het overkomen leed n.a.v De honderdduizenden Mishandelingen -en gepleegde Moorden op complete families in de gehele Indische Archipel, en het Aziatische grondgebied), Erkenning krijgt als “Verborgen leed bij de NIG”, terwijl Nederland toekeek.

HISTORIE, voorafgaande aan deze onteigeningen en overig Leed :
A) De Inval en Overheersing van de Jappanse legers in Indonesië en Japan, 1940-1945, met hen zeer slecht bestaande houding tov de NIG, (Eerste maal) naast de Beslagen, Diefstal en Vernietiging van Goederen, B) De Politionele akties in Indonesië door het Nederlandse leger, de akties van deze Vrijheidsstrijders,
met als gevolg, en de vele Mishandelingen / Moorden gepleegd door deze “Vrijheidsstrijders" in Beschermings-kampen van Sukarno, met achteraf naar schatting tussen de 250 -en 350.000 slachtoffers, waarvoor ook Sukarno aangeklaagd KON worden : Het aanzetten tot Mishandeling/Moorden -en Oorlogsmisdaden, tegen de NIG .
C) De uitzetting vd NIG uit Indonesië (1957 t/m 1962) , (Tweede maal) naast de Beslagen, Diefstal en Vernietiging van Goederen, en gedwongen achterlating van ALLES, aan de vrijheidsstrijders van Indonesië, onder aanvoering toenmalig eenzijdig uitgeroepen president President Sukarno van Indonesië.
D) De "Opvang en Plaatsing" van de NIG met een Nederlands paspoort, in slecht geregelde kontrakt-pensions in Nederland, plaatsing van hele families in kleine behuizingen, zo ook de Molukkers in d vooral"kampen" verdeeld over Nederland, die vervolgens allen door de toenmalige Regering, verder aan hun lot werden overgelaten. Ook had de NIG had te maken met het ontberen van Informatie, tav de Toekomst, Begeleiding, Huisvesting, Werk -en Inkomen, maar ook de "gemiste" noodzakelijke ondersteunende Overheids-Instanties en de daartoe behorende publikaties in de Nederlandse kranten tbv deze inmiddels “verlaten” NIG.
E) Het Onrechtmatig laten Verlopen -en Intrekken Paspoorten, tav de achtergebleven, de z.g. Stateloze “NIG" door NL, en het vervolgens niet willen meewerken aan de terugkomst van deze “Vergeten groep Nederlanders" naar Nederland.
F) De vele nodeloos gevallen Slachtoffers, tijdens deze gevoerde Oorlogen en de daarop volgende Bersiap periode.
G) Terugdraaien van de voor de groep van Na-bestaanden: Het Erfrecht, zoals het gewone Erfrecht van Toepassing is !

Antwoorden op de Aanvragen van de Slachtoffers, en Nabestaanden betreffende Herstelbetalingen door de Staat Indonesië, aan de Nederlandse Staat (SVB) door Aanvragers, Verzoeken om Hulp/Herstel-betaling(en) waarvoor de Verantwoordelijkheid was/is overgedragen aan de Nederlandse Staat / wbt Uitvoering en Afhandeling, deze ZELDEN of NOOIT werden/worden gehonoreerd , door de al vele jaren gehanteerde Vertragings-taktiek van deze Regering(en) , die keihard worden Afgewezen, en deze vervolgens te dwingen, tot uitvoering aan hetgene is vastgelegd in gemelde overéénkomst, tav de Slachtoffers -en Nabestaande(n).

Werkwijze/antwoorden vd SVB tav de tot nu ingediende Aanvragen om Bijstand/Herstelbetalingen, door Slachtoffers/Aanvragers -en Nabestaanden :

Kunt u aantonen dat u dit allemaal hebt meegemaakt ?
(ofdat hierboven genoemde feiten nooit hebben plaatsgevonden, en papieren/ eigendoms-akten, en overige documenten waren vernietigd of verbrand, en ook de ‘nieuwe Indonesiche Staat/ c.q. Vrijheidsstrijders hier niks over vastlegden en Archieven werden leeggehaald /verbrand ) dus geen bewijzen!
U wordt wel Erkend maar dit heeft geen verdere gevolgen voor u , (Onbegrijpelijk antwoord vd SVB, terwijl de reeds lang daarvoor gedoneerde gelden door Indonesië zijn overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse zaken (bij BuZa op de plank), doch welke plank weet “waarschijnlijk"  de SVB ook niet ?? de NIG WEL, die van BuZa !!! , of U kunt het niet aannemelijk maken dat u dit alles hebt meegemaakt Opsluitingen (thuis/kampen) ,
(terwijl ouders vaak/nog een WUV-Wubo compensatie kregen, op basis van informatie !), of U bent geen Nederlander meer , of U woont niet in Nederland , of U voldoet niet aan artikel 3 , en 19 om in aanmerking te komen voor een uitkering, (WUV/Wubo) .


(Artikel 3 is daar duidelijk over, in tegenstelling wat de SVB verkondigd, en als men daarop regeert, krijgt men GEEN antwoordt, zo ook niet op de Beschuldiging van Discriminatie en/of Onjuiste benadering van Artikel 3, Voorwaarde Art. 3 : Men moet bij het (gedwongen vertrek uit Indonesië, Nederlander(se) zijn,
laat staan dat men moet verklaren aan de SVB, hoe Aanvrager zijn vakantie besteed, of
U hebt geen zichtbaar Letsel, dus wijzen wij uw verzoek AF , (onbegrijpelijk zo,n opmerking/antwoordt terwijl er in vele gevallen NOOIT enig medisch onderzoek door een Arts is gepleegd, niet Vooraf of Achteraf , of U bent te laat met uw Reactie op uw Beroep, of SVB vindt de antwoorden van aanvrager Onvoldoende, Ongemotiveerd en Reactie NIET tijd aangeleverd, , met als resultaat : Aanvraag Afgewezen, TERWIJL juist de Nederlandse Staat al 51/72 jaar te laat is met de Afhandeling van het Traktaat van Wassenaar, en vervolgens de SVB, Aanvrager zelf daaraan SCHULD heeft, is helemaal omgekeerde Wereld :
Niet DE AANVRAGERS HEBBEN EEN OORLOG UITGELOKT ,  of zijn daarmee GESTART!!!

Deze “on-Nederlandse be-handel-wijze” moet worden gestopt, Hoe dan ook :
Al sinds 1966, (52/72 jaar) GEDRAAI VAN DE NEDERLANDSE REGERING, (zie brief onderaan) tav de Uitvoering van genoemde overéénkomst, EN 52/72 verloren Jaren, tav Zorgplicht door de Nederlandse Staat, RECHTSHERSTEl tav Verlies van Geboortegrond, Waardigheid en Goederen , door de Nederlandse Regering,
naar de Echte Slachoffers van de verliezen, de Rechthebbende SLACHTOFFERS -AANVRAGERS -en Nabestaande, OM COMPENSATIE !

Doch deze oproep is ook bedoeld als ekstra stimulans aan de nog overgebleven Slachtoffers -en Nabestaanden, voor zover zij zich nog niet gemeld hebben, zich bij ICM-online.nl (De Indische Nederlandse Internet krant) te Melden, of dit alsnog te doen om in aanmerking te komen voor Uitbetaling via de Claimstichting ACTW66, zodat dit kan wordt meegenomen in de gemeenschappelijk Claim-stichting ACTW66 , Rechtens de Overeenkomst tussen Indonesië aan Nederland,  om Erkenning en Herstel-betalingen af te gaan dwingen !
Indonesië heeft WEL aan zijn betaalverplichtingen voldaan rechtens gemelde overéénkomst, doch Nederland blijft uitvoering vlgs overéénkomst AANHOUDEN.
Nu Nederland nog, (het Ministerie van Buitenlandse Zaken) !

Als laatste opmerking :
De Verkrachting vh Erfrecht aan de orde moet worden gesteld en/of een Juridische Toets zou moeten ondergaan, of dit vlgs het Internationale -en Nederlands Recht , alsnog kan worden teruggedraaid , zodanig dat Nabestaanden van gemelde Slachtoffers, alsnog hun Rechten kunnen opeisen als Navordering en/of Herstelbetaling. Ook hier kan natuurlijk niet van Verjaring worden gesproken,
zou een emotionele misdaad zijn t.o. de Slachtoffers -en Na-bestaanden.
De gedoneerde gelden van Indonesië (689 miljoen gulden) vervolgens terug eisen van de Nederlandse Staat, bij uitblijven van de gewenste uitvoering.
NU waard 2,4 miljard Euro) aan Nederland , en dit nimmer is uitgekeerd aan de Slachtoffers en/of Nabestaanden, dus moeten nog beschikbaar zijn, ANDERS moet Indonesië om teruggave vragen, daar de Nederlandse Staat dit onder "radar wil houden”, en wel na uitkering over Kapitaal-vermogen, Renten, uitgezette Aandelen en Belasting-inkomsten terugvloeien naar de Ned. Staat :

Daarvoor is het Traktaat van Wassenaar 1966 NIET bedoeld, doch t.b.v. komt van deze NIG,
Slachtoffers van de INDISCHE KWESTIE , met achterlatingen van hun Geboortegrond,
huis en haard, werd compensatie gevraagd, daar ook deze Slachtoffers (toemalige verzetsstrijders, oud ambtenaren -en militairen) zowel mannen,
JCvVeldhoven, te schaijk

zie Verklaring hieronder van BuZa aan de hr. Schwab sr. ICM-Insdisch Internet krant, over het op de plank hebben liggen van 689 miljoen gulden (nu 2,4 miljard €) (www.icmonline.nl)

10897363676?profile=original

Lees verder…

Gisteren is Marshal Manengkei (Nono) overleden)

10897363092?profile=original----- Original Message -----
Sent: Saturday, August 26, 2017 7:17 AM
Subject: Oveleidensbericht

Beste Ferry ,
Een treurige mededeling:

Marshal ( Nono) is gisteren 25 Aug om 16.00 uur overleden in het RSPAD ziekenhuis Gatot Subroto Jakarta.
Jii als goede vriend van Nono mijn Condoleances..
Rick Eisenring

Momenten met Nono,

No die twee profielen  heeft ; een briljant muzikant  en als civiele ingenieur baan brekende prestaties verrichtte. Hij heeft een enorme muzikale erfenis nagelaten, dat reikt van songs voor o.a. artiesten als Sandra en Andres, Rosie, Andy Tielman, The Blue Diamonds, Debbie, The Tumbleweeds, Eddy Calfert en vele vele anderen tot en met een wereldster als Nana Mouskouri
 
 
Sylvia Elders, en Ellen kunnen wellicht meer vertellen dan ik.
10897363489?profile=original
De Indische perkara's zat No, Marshal, heel hoog nl. het grote onrecht, zijn vader ging na 9 maanden letterlijk aan deze situatie er onder door, en hij nam in het gezin de rol van zijn vader over.
 
In oktober 2009 vroeg het IP aan ICM of er geen manifestatie op het Plein voor het Gebouw in Tweede kamer kon worden georganiseerd en dat, binnen 8 dagen, wist No een arrangement in  elkaar te draaien geheel afgestemd op deze Manifestatie met Manna,
Morena en Albert van Prehn.
 
Later kwamen op dit podium Halbe Zijlstra van de VVD aanschuiven, en Marion van Dijke van de PvdA.
Halbe "waar is die 600 miljoen van het Traktaat gebleven "
10897363101?profile=original
 
Over zijn andere profiel het Civiele Ingenieursschap als collega kan ik weinig vertellen.  Wel dat hij de hoogste onderscheiding  in Amerika ontving voor  één van zijn groene projecten o.a. in Apeldoorn.
No, is deze ontwikkeling van hem verder gaan ontwikkelen in Indonesie en vestigde zich in Jakarta hierover kan Frits van Arke en
Rick Eisenring (oud GEO van Garuda TV)  meer over vertellen.
10897363894?profile=original
 
Met zijn sobats Rob en Ferry bedacht hij de strategieen uit, dat hier vaak al tot botsingen leiden met lange discussies.
Wij waren eindelijk er uit !
Politieke - en juridische benadering met een delegatie in Jakarta en Amsterdam.
Bro, jij gaat nu al de geschiedenis in,
en boven geeft jij ons die inzichten en sturing,
Rob Andreas  (vz NINES 10897354497?profile=original- Zuid) kan hier meer over vertellen ....
10897234678?profile=original
Bro bedankt dat jij mijn Pasar Malam Sfeer Online DVD helemaal heb bewerkt tot een volwaardig product. 
Het is bijzonder jammer dat Rob en mijn persoon het Traktaat met jou niet kunnen afmaken, that 'life
    10897364692?profile=original 
10897365465?profile=original

De man die was en niet was.

Het was het jaar 2000 en nog wat, 2006 of 2007 toen ik voor Wout Nijland zijn pasar moest spelen met mijn toenmalige band Adventure in Zeewolde.

Het was een succesvol optreden en na afloop maakte ik kennis met een vreemde man, hij kwam me nogal wat observerend over en al gauw raakte ik gesprek met hem over, hoe kan het anders, de muziek. Hij vertelde mij dat hij componist en schrijver was, tuurlijk interessant voor me, want wat schrijven betreft hebben wij dat gemeen en dingen die je gemeen hebt, verbinden.

Het was wel zo dat hij op een andere manier schreef meer uit zijn hart terwijl ik het vaak doe in combinatie met de ratio. Menigeen heeft mijn goede en slechte momenten mogen meemaken want ik ben van nature een zacht persoon maar kan explosief zijn in woorden maar vooral in geschrifte.

Terwijl de tijd vorderde waren we vaker met elkaar in contact en daar groeide een leuke muzikale vriendschap uit. Niet alleen trad hij op met zijn manna tijdens de feestjes die ik had met Adventure, maar ik trof hem ook op de toenmalige pasars van Wout Nijland met wie hij een goede relatie had, ik zeg nadrukkelijk HAD want op een of andere manier is daar een einde aan gekomen, volgens hem door toedoen van een persoon die nogal geraffineerd is en zichzelf ten voordele van zichzelf en zijn muzikaal duo bij de organisator heeft weten te wringen. Ik weet eigenlijk het fijne er niet van en laat het hierbij.

Mijn relatie met de man en zijn twee vrouwen ging voort en behalve de muzikale aspecten bespraken wij ook vele plannen die hij had om iets groots op te zetten, daarbij verzocht hij mijn medewerking en die kreeg hij ook. Helaas waren het projecten die geen realistisch vermogen inhielden gewoonweg omdat de planning en de voorbereiding manco waren en het grootste gedeelte wat het tegenhield was, het kapitaal.

Ik heb met hem in den Haag gedemonstreerd voor onze Indische perkara’s en alhoewel we grote verwachtingen hadden wat betreft de opkomst, was die zeer teleurstellend, er waren niet meer dan een handjevol Nederlanders en een paar indos. Terwijl Halbe Zijlstra ons vanaf het podium beloftes toesprak leden wij allenmaal vreselijke kou en tot mijn verdriet waren er meer indo’s in de cafeetjes rondom het plein dan op het plein. Ik gaf het op terwijl hij wel verder ging.

Later was een van zijn projecten, het opnemen van een Cd met diverse Indische artiesten, Riem de Wollff, tante Lien, ik met mijn groep, manna en zo nog een paar ter ondersteuning van het Indische gebeuren rond de tegoeden waar de Indische gemeenschap al jaren voor streed, wat overigens tot nu toe niet is gehonoreerd, het smerige spelletje van de politiek blijft aanhouden.

Die CD is nooit gepromoot en ondanks de muzikale waarde was er geen animo voor en ook de man zelf was te warrig en nalatig om het tot een goed resultaat te brengen, jammer.

Zo verwaterde onze vriendschap en al gauw begon ik hem te zien als een man van veel plannen en weinig daadkracht, wat misschien ten onrechte is, want gezien zijn prestaties in zijn beroepensfeer zou je het niet van hem zeggen.

Muzikaal heeft hij in zijn jongere jaren toch meer gepresteerd en misschien is een of ander voorval wel de oorzaak geweest dat hij de draad kwijtraakte, ik kan erover mee praten want ook ik heb een verleden die mij heden ten dage nog parten speelt en waar professionele hulp van tijd tot tijd nodig is. Ik ga er niet verder op in want we hebben het hier over de persoon Marshal Manengkei. En niet over mijzelf.

Dat hij zichzelf niet meer kon hervinden was het resultaat van een scheiding die hij maar moeilijk kon verwerken en daarom het besluit nam om terug te gaan naar het land van herkomst Indonesia en daar zijn geluk verder te beproeven, wat ook deels gelukt is, vooral in den beginne.

Hij werd een bekend persoon en kreeg vrienden zoals Tantowi YaYa en ging zich toeleggen op de aanplant projecten van de oliepalm plantages.

Dit was nog een reden waarom de man en ik nog meer tegenover elkaar gingen staan want als natuurliefhebber verweet ik hem medewerking te verlenen aan de destructie van oerbossen in Indonesië. Dat was eigenlijk het definitieve einde van de vriendschap, we hadden contra interesses en ideeën omtrent diverse politieke en natuurbehoud zaken, erger nog het werd een regelrechte vijandschap.

Op 8 augustus is Mar hal manenkei heengegaan in stilte in Jakarta in een ziekenhuis, ver van Nederland en ver van zijn vrienden hier,

De beelden van de begrafenis waren niet echt om vrolijk van te worden, slechts een paar mensen die aanwezig waren bij de begrafenis, een witte kist met een kruis erop, want gelovig was hij wel.

Ondanks alles deed het mij toch iets om dit te horen en te zien, een persoon die in de laatste fase van zijn leven toch nog iets wou betekenen en dan zo afscheid te nemen, en heel eerlijk, diep vanbinnen rouw ik toch wel en voelt het aan alsof een goede vriend van mij is heengegaan.

Op een ding ben ik stinkend jaloers en dat is, dat hij terug is waar hij ooit is ontstaan. Na vele omzwervingen terug in de omgeving en materie wat eerst ooit zijn ontstaan tot stand heeft gebracht.

Een mooier verhaal is er niet, het is geen wereldroman, maar toch………………………..

Rust in vrede mijn vriend en moge jouw bijdrage op deze planeet van nut geweest zijn voor hen die er oog voor hebben gehad.

Albert van Prehn 28 8 2017.

10897365864?profile=original

Lees verder…

Stem op de ELVIS TOP 3 EN WIN!

Elvis and More

Stem op de ELVIS TOP 3
EN WIN!

Elvis top 3

Heeft u uw stem nog niet uitgebracht?
Doe dat alsnog, vóór donderdag 24 augustus 08:00 uur!

Elke stem maakt kans op tickets en een Meet & Greet met René & Angel-Eye! De NATIONALE ELVIS TOP 3 krijgt speciale aandacht tijdens ELVIS & MORE... op 26 augustus in het Nieuwe Luxor.

Geef snel uw persoonlijke ELVIS TOP 3 door via www.elvistop3.nl !

Elvis top 3

Extra show in de middag!
Avond uitverkocht!

Wilt u er zeker bij zijn? Ga dan snel naar de ticketsite!

Bestel nu!
Het grote Elvis memorial concert op 26 augustus in het Nieuwe Luxor Theater te Rotterdam. Het is in augustus precies 40 jaar geleden dat Elvis Presley overleed en Shuman & Angel-Eye gaan samen met u zijn muziek groots vieren!

Nieuws: TV-OPNAMES
Yes!! Er gaat weer een nieuwe TV-special komen en de opnames vinden plaats op 26 augustus in het Nieuwe Luxor Theater! Dus als u in het publiek zit, dan bent u samen met René en Angel op TV bij deze onvergetelijke show! Opnames vinden zowel 's middags als 's avonds plaats!
Het zomercadeau van het jaar voor uzelf en uw vrienden.

Mis het niet, wees erbij!

Voor meer info en tickets: www.elvisandmore.com!

Flyer

Bestel nu!


Volg S&A op Facebook!

Facebook
Meld je ook aan als volger van de Facebook van Shuman & Angel-Eye en je bent iedere dag op de hoogte van de nieuwtjes.

Vragen?


Always-Online Tickets
Postbus 50
6130 AB Sittard (NL)

info@elvisandmore.com
www.elvisandmore.com

© 2017, Always-Online BV

Wens je de mailing niet meer te ontvangen

Lees verder…

10897314458?profile=original10897234678?profile=original

Toch leuk de volgende dagen op de pasar Malam Dordrecht dat door ruim 40.000 Indo's werd bezocht

, dat alle Indo's mij kennen door RTV Rjnmond, ook weten dat ik eigenaar ben van de ICM Internetkrant sinds 1999 met als doel de Indische Nederlanders in Nederland in beeld te brengen, en met duidelijke signaal richting  politiek - Den Haag, dat tot op heden aardig lukt.

 

Zo heeft ICM het Project Indische kwestie samen met NICC geduwd met die 10.000 handtekeningen, dat leidde tot een matig resultaat KNIL - uitbetalingen voor het eerst in de geschiedenis (70 Jaar), en nu met ACTW66 ! ICM is veel achter de schermen met Den Haag beezig.  ICM als 1 van de weinigen die zich sterk  blijft maken voor de Indische zaken, en dat sinds 1999, en geheel belangeloos.  Ben ook zeer content / en tevreden dat 15.000 man/vrouw achter mij staan nu, beter kan je het niet wensen!

 

Op persoonlijk titel is het project ACTW66 gestart door ICM en NINES zuid,

 dit project heeft in zijn geheel totaal geen binding met het Indisch Platform met haar gelieerde aangesloten Indische stichtingen, die nu al een heel wat jaren bezig zijn. Veel geld en energie hebben wij in dit project gestopt. Mijn plan is om de petitie en het opgestelde rapport dat veel geld heeft gekost aan te bieden aan het nieuwe Kabinet, en uiteraard te procederen, hiervoor heb ik veel geld voor nodig.

 

Terug naar Verdrag Tracktaat van Wassenaar;

700 miljoen heeft de republiek Indonesie aan Nederland betaald - aan het ministerie Bu Za, dat dit bedrag nu is gegroeid naar de 3 miljard toe, dat uitbetaald moet worden aan de Nederlandse Indische Gemeenschap die uit het voormalige Indie moest vluchten met achterlatend van al hun bezittingen,  ruim 341.000 waren, en nu geraamd tussen de 50.000 - 60.000. In Nederland aankomend alles hebben moeten terugbetalen; de reis, tijdelijk verblijf, een inrichten van huis tot de laatste cent!

 

Wij waren dus Nederlandse Indische vluchtelingen voor alle duidelijkheid, door de onhandigheid van politiek - Den Haag,

en de rest de 159.000 onderdanen  heeft de Nederlandse Staat geweigerd desondanks  de grote druk van Amerika, dus heeft de Nederlandse Staat haar eigen burgers stateloos gemaakt, hierdoor geen bestaan kon opbouwen in de republiek Indonesia, en vast wel dat hier familie en kennissen van U bij zitten. Dit is een strafbaar feit die Nederlandse Staat heeft gepleegd mensen stateloos gemaakt.

 

Dus deze groep Nederlandse burgers die toegang naar hun eigen land geweigerd,

dus niet alleen die 80 man/vrouw  uit TV - programma "vergeten groep "zoals Omroep Max pleegt te doen voorkomen,  en alleen hiermee hoge cijfers te scoren bij de kijkers met de zogenaamde hulp van de drup in de regen. De redactie Omroep MAx moet zich beter verdiepen in de geschiedenis van het verdrag van Tracktaat van Wassenaar of ICM redactie uitnodigen, maar dit gaat de omroep niet doen ! Het ligt politiek gevoelig die van invloed kan zijn op de subsidie die de omroep ontvangt, en in Den Haag men gelijk die subsidie- kraan sluit.

 

Kortom ook dit krijgt nog een staartje,

Ik vind dat  deze groep mensen nu moet terugkeren  uit deze bizarre situatie terug naar Nederland  voor nog een laatste goede oude dag of een Indisch Tracktaat pensioen ontvangen conform de Nederlandse norm met terugwerkende  kracht of eenmalig vergoeding van minimaal € 70.000 voor nog een goede oude dag zoals de oudjes hier.

 

Mark Rutte betaal eerst de oude Indische schulden, en het geld dat van Soekarno is, heb je dit ook bij de formatie gelegd !!

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives