Alle berichten (52)

Sorteer op

Ver van Familie

film van Marion Bloem

In augustus zendt Omroep MAX de prachtige film Ver van Familie in drie delen uit. Schrijfster Marion Bloem verfilmde in 2008 haar eigen succesvolle boek Ver van Familie.

De in Amerika wonende Barbie (Terence Schreurs) is zoekend naar zichzelf na de dood van haar stiefmoeder. Dan krijgt ze te horen dat haar oma (Anneke Grönloh) in Nederland ernstig ziek is. Barbie wil haar graag weerzien en ze probeert naar Nederland te komen. Echter zit de familie aldaar niet op haar komst te wachten, ze vrezen dat door een voorval vanuit het verleden de hereniging tussen Oma en Barbie extra druk op Oma Em zal geven.

Ver van familie is een film over Indo's (Indische Nederlanders), die in Nederland een nieuw bestaan hebben moeten opbouwen, maar zich nooit helemaal los hebben kunnen maken van hun verleden. De film geeft met humor en ontroering zicht op de hechtheid van een migrantenfamilie, maar ook op de benauwende kant van de hechte familieband. De film is een historisch monument omdat de Indische familie er waarheidsgetrouw en gedetailleerd in wordt gereconstrueerd. De film speelt zich in 1986, de tijd dat de eerste generatie Indo’s nog relatief jong was, actief deel uitmaakte van de Indische familie, en de tweede generatie zijn plek in de nieuwe samenleving begon te vinden. Het is een kijkje in de keuken, in avondjes waarop muziek gemaakt wordt, in de huiskamers met de vele familiefoto’s en de gekoesterde voorwerpen die de herinnering aan het land van herkomst levend houden.

Anneke Grönloh, Terence Schreurs, Riem de Wolf (ex-Blue Diamond), Katja Schuurman, Elle van Rijn en nog veel meer acteurs hebben een rol in deze film.

Omroep MAX

Ver van Familie

Driedelig: 1, 8 en 15 augustus

NL 2, 17.05 uur

(3 x 50 min.)

www.omroepmax.nl

Lees verder…

HET KIND VAN DE REKENING.

10897233865?profile=originalIndonesia tanah airku. Tanah tumpa daraku. Het volkslied klinkt na 1949.

De lange oorlog is voorbij, de soldaten keren weer terug naar huis, naar moeder en vrouwen voorzover die nog in leven zijn.

Vele echtparen, verliefde stelletjes en verloofde stellen waren hun wederhelft verloren of hebben hun belofte teniet gedaan in de wanhoop en wanorde die oorzaak was en is tijdens de rumoerige onzekere oorlogsjaren.

Na de oorlog werd het weer tijd voor de hereniging en het was ook tijd om de wonden te likken.

Ging het altijd op voor iedereen? Neen, de oorlog had mensen dingen laten doe die anders nooit zouden zijn gebeurd, het was overleven.

Er is een categorie vrouwen die kleine kinderen hadden en alles deden om ervoor te zorgen dat zij hun kroost in de moeilijke oorlogstijd kon laten overleven, wat velen niet gelukt is.

Andere vrouwen werden slachtoffer van de bezetter en werden als seks slavinnen gebruikt met alle gevolgen voor de latere gevolgen voor deze vrouwen.

Er is ook een categorie die een verbintenis aangaan met een hoge Japanse militair om zo enige zekerheid te verkrijgen om te overleven, want als Nederlandse of Indisch Nederlandse had je in de oorlog niet alleen te maken met de Japanners als bezetters maar ook met de naar vrijheid hunkerende Indonesiërs. Deze waren zeker zo levensbedreigend.

Al met al in het kader van de overlevingsdrang en vaak omwille van de overleving van kroost en familie.

Na de oorlog werden de kinderen uit deze verbintenissen en dwangmatige veroordeling tot troostmeisjes geboren, een probleem.

De diverse huwelijken die na de oorlog werden gesloten en de terugkomst van de echtgenoten die jarenlang elders hadden vastgezeten als krijgsgevangene, werden opgescheept met een erfenis van de Japanse bezetting, een erfenis in levenden lijve.

Deze kinderen kregen een toekomst in de schoot geworpen waarin de gevolgen van de oorlog lijfelijk werd ondervonden.

Een kenmerkend feit is dat vrijwel alle van Japanse afkomst zijnde Indische of Nederlandse kinderen, geboren als gevolg van de bezetting in Indonesië door Japan is, dat zij een toekoms hadden met allerlei hindernissen.

Ik zal er kort een paar omschrijven, deze informatie heb ik gekregen van diverse interviews met dergelijke kinderen die nu volwassen zijn en een heel leven achter de rug hebben

Er was een gemeenschappelijke ervaring. Je bent als kind van een japanner niet gewenst.

Moeders die later hertrouwden met een Indische man die de verschrikkingen van de Japanse bezetting hebben overleefd ervaren dat die het kind niet konden accepteren.

Op de weg naar de toekomst hebben deze kinderen een gemeenschappelijke verhaal, ze werden mishandel door de stiefvader die onbewust zijn trauma’s op het kind botvierde, genegeerd, verzwegen, en zeker niet geaccepteerd door de familie van de stiefvaders kant.

Ze beleefden geen normale jeugd, het werd hun niet verteld en de reden van de vernederingen, mishandeling, niet acceptatie betrekt en ervaart het kind als zijnde dat het aan zichzelf lag.

Waar de stiefbroers en zuster de normale jeugd konden beleven zaten deze kinderen met een geestelijke afstraffing van hetgeen de biologische vaders hebben vertegenwoordigd.

Het tragische kenmerk in deze is dat er niets werd verteld, uit schaamte van de moeder of om het kind te beschermen.

Gevolg een volwassen geworden kind met jeugdtrauma’s,de knagende vraag die het zich een levenlang stelt, waarom? Wat was er mis met mij?

Vragen die tot gevolg hebben dat de meeste kinderen zelf bij de opvoeding van hun eigen kinderen met een handicap zitten, ze hebben genegenheid gemist, liefde en vertrouwen die een normaal kind van het gezin mag verwachten .Ze waren mishandeld zonder reden, niet geaccepteerd door familie en de aldoor pijnlijke vraag waarmee ze worstelen waaraan het heeft gelegen.

Deze kinderen hadden geen toekomst, die is hun afgenomen, door stilzwijgen uit schaamte en door het feit dat zij zich nimmer hadden kunnen ontwikkelen in een normaal gezin waar bescherming, liefde en geborgenheid normaal zou moeten zijn. Het ontbreken ervan is eist een zeer zware tol op weg naar de volwassenheid.

Bij enkele werd het hun verteld op latere leeftijd door familie of de moeder vlak voor het heengaan.

De klap die daarna volgt geeft nog een extra dimensie aan de tragiek, namelijk het bewust worden van waarom en daarmee het verwijt en het verdriet wat hun is aangedaan, vooral de machteloosheid om verantwoording te eisen en in vele gevallen alsnog de behoefte om schoon schip te maken met de stiefouder, want het kind had niet geweten dat de stiefouder in vele gevallen niet de echte ouder was en had daarom niet kunnen begrijpen wat de oorzaak was en is, vooral aan wie het gelegen heeft.

Vele kinderen van de Japanse bezetter hebben zich verenigd, er is een stichting in het leven geroepen met de naam Sakura.

Deze stichting helpt kinderen zoals in dit verslag is omschreven met het terugwinnen van de verloren identiteit.

Het organiseert bijeenkomsten, het organiseert zoektochten naar de biologische ouder en het maakt reizen naar Japan in samenwerking met de Japanse ambassade

Want men moet zich kunnen identificeren met de afkomst en in vele gevallen was binnen het gezin de anti Japanse houding ook overgedragen aan het kind.

Als je dan ervaart dat je juist nakomeling bent van het volk waar je niets anders dan de vreselijkste verhalen hebt gehoord en waar jouw familie zwaar onder heeft geleden, dan kan een ieder begrijpen wat voor gevolg het heeft voor jouw eigen identiteit die dan op tilt slaat.

De gevolgen van de tweede wereld oorlog met Japan in het voormalige pararadijs Nederlands Indie heeft bij velen die daar hebben gewoond en geleefd diepe littekens achter gelaten.

Het heeft bij menigeen gevolgen gehad waar men met moeite over kon praten.

Velen dragen de sporen onzichtbaar met zich mee, anderen zijn met hun eigen wederopbouw bezig geweest en hebben de draad weer kunnen oppakken.

Er is echter een categorie slachtoffers die juist op oudere leeftijd het antwoord krijgen waarom hun jeugd zo anders was dan van broer of zus, waarom men hun nimmer heeft kunnen accepteren binnen de familie, waarom juist zij object van mishandeling en frustraties waren van de stiefvaders die de wreedheden van de bezetters lijfelijk hebben moeten ondervinden en daarom een vreselijke haat hadden tegen alles wat Japans was, dus……óók het kind van de Jap waar zij mee opgescheept zaten tegen wil en dank.

De Japanse nakomelingen al dan niet met liefde verwekt,

Zij voelen zich het kind waarmee afgerekend werd puur vanwege hun afkomst .Het kind van de (AF) rekening.

Albert van Prehn (ICM- MODERATOR) 28 juli 2010

Lees verder…

Jutters Markt te Den Helder.


Foto van dinsdag 27 juli 2010.
Elke dinsdag tijdens de zomer school vakantie is er een "Jutters Markt" te Den Helder met allerlei soorten kraampjes en ook live muziek band en spelen.
Het is druk en gezellig,....echt een aanrader voor iedereen om de "Jutters Markt" te bezoeken....
"Een dagje uit naar Den Helder"

Lees verder…
nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum - Jaargang 2, nr. 7 (Juli 2010


Connect with me on LinkedIn # Abonnees: 784 # Follow me on Twitter

Maandelijkse uitgave | Jaargang 2, nr. 7 (Juli 2010) | Redactie: Hans Vogelsang
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden krijgt. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende ons toekomstige Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap.

Vakantie-editie Nieuwsbrief
Ondanks de zomervakantie is dit toch nog een behoorlijke editie van onze maandelijkse Nieuwsbrief. Door drukke voorbereidingen voor de Meet & Greet een paar dagen vertraagd en wij vragen om uw begrip hiervoor. Er is momenteel niet veel nieuws te melden. Wel zijn er voor de Agenda een flink aantal nieuwe items. Hierbij willen wij tevens van de gelegenheid gebruik maken om, als u nog op vakantie gaat, u een hele fijne tijd toe te wensen met veel plezier, ontspanning en mooi weer. En uiteraard na afloop weer een behouden thuiskomst. Mocht u in de gelegenheid zijn om ons een kaartje of E-card vanaf uw vakantie adres te sturen, dan zouden wij dat heel erg leuk vinden.

Welkom nieuwe lezers
En het aantal abonnees op onze Nieuwsbrief blijft maar groeien. Een warm welkom aan al die nieuwe lezers. Het aantal abonnees staat nu op 784 en hieruit moge mede blijken, dat een groot Indisch Centrum in Den Haag voldoende draagvlak heeft. Wij kunnen uw steun inzake realisatie van een Indisch Centrum heel hard gebruiken. Tekent u hiervoor het handtekeningformulier op de pagina EXTRA, of teken ons Gastenboek op www.indisch-centrum-denhaag.nl. U helpt ons er enorm mee.

Meet & Greet op zondag 1 augustus 2010
Op zondag 1 augustus aanstaande zal de eerste MEET & GREET van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum worden gehouden in Grand Café Restaurant EMMA aan het Regentesseplein 222 in Den Haag. Per Openbaar Vervoer bereikbaar met: Randstadrail 3 (halte Conradkade), Tram lijn 11 en 12 (halte Weimarstraat). Vanaf deze haltes: ±5 minuten loopafstand. Oriëntatiepunt: Gedenknaald op het plein. Betaald parkeren in de omgeving. Kaartje vindt u op: www.indisch-centrum-denhaag.nl >> EXTRA >> Meet & Greet. Hier vindt u ook een ENTREEBEWIJS. U dient dit te printen, uit te knippen en op 1 augustus aan de ingang te tonen. Bovendien krijgt u tegen inlevering van uw entreebewijs een GRATIS kopje koffie of thee aan de bar.

Meet & Greet Informatiemap
Wij hebben een uitgebreide informatiemap samengesteld. Deze is echter uitsluitend bestemd voor vertegenwoordigers van de Pers, bevriende organisaties en collega-instellingen, subsidieverleners, vertegenwoordigers van fondsen en andere personen, instellingen en bedrijven die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het Indisch Centrum. Verder hebben wij u reeds vaker verteld, dat het ontvangen van vrijwillige bijdragen voor ons van het grootste belang is, juist in deze opbouwfase. Tijdens deze Meet & Greet zult u daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Achter de bar zullen wij een DONATIEPOT plaatsen. Vraagt u hiernaar aan de barmedewerkers. Tevens zullen wij om de kosten van deze Meet & Greet een beetje te drukken, een kleine loterij houden met een aantal leuke prijzen. Alle lezers van onze Nieuwsbrief en bezoekers van de website zijn van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur. Wij rekenen op uw komst.

Grand Café Restaurant Emma
privéfeestje of bedrijfsuitje en ook voor uw netwerkborrel kunt bij ons terecht
in een sfeervolle ambiance
voor een drankje en een hapje, voor lunch of diner
Regentesseplein 222, 2562 EZ Den Haag, Tel: 070-3655065

(advertentie)
Het Indisch Centrum Den Haag zoekt een vrijwillige
PR medewerker / advertentie acquisiteur
Die tevens bij drukke werkzaamheden af en toe onze webmaster kan assisteren
Ervaring met PR en bekendheid met Joomla is een pré
Aanmelden a.u.b. bij de redactie van deze Nieuwsbrief

(advertentie)
Adverteren in deze Nieuwsbrief of op de website
In nog geen negen maanden tijd is het aantal abonnees op de Nieuwsbrief van 76 bij de start begin oktober vorig jaar gegroeid tot bijna 800 nu. Dit bewijst, dat er voldoende draagvlak is voor een Indisch Centrum. Maar dit betekent tevens dat adverteren in onze Nieuwsbrief geen slecht idee is. In feite kunt u adverteren in de Nieuwsbrief eigenlijk zien als DIRECT ADVERTISING, want uw boodschap wordt gericht verspreid aan een doelgroep die ook de uwe is. Dus potentiële clientèle en daarom een procentueel grotere trefkans dan bij adverteren op een andere manier of via een ander medium. Vraagt u eens naar onze tarieven; die zullen u alleszins meevallen. Bovendien krijgt u bij een contract van zes opeenvolgende plaatsingen er altijd één gratis. Momenteel is het bestuur van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum aan het bekijken en rekenen betreffende de mogelijkheid om ook op onze website te laten adverteren. Dit zullen dan aangepaste advertenties zijn, die passen in de rechter zijkolom van de website. Hierbij is de keuze van de pagina waar uw advertentie geplaatst moet worden aan u. Past de inhoud van uw advertentie het best bij onze rubriek “Activiteiten”, ja misschien zelfs naast een bepaalde activiteit, dan kunt u daarvoor kiezen; past het beter bij het “Recept van de Maand”, of bij bijvoorbeeld de “Indische Agenda”, dan kan dat ook. Wij hebben op dit moment echter nog geen idee wat dergelijke advertenties zullen moeten kosten. Samen met onze accountant en onze adviseurs zijn wij hierover aan het brainstormen. Ook de criteria waaraan een webadvertentie moet voldoen is een van de punten die nader onderzocht moeten worden. Zo mag een advertentie in ieder geval niet strijdig zijn met de doelstellingen van de Stichting en/of met de inhoud van de website. Sterker nog, wij zijn van mening dat een advertentie in ieder geval inhoud gerelateerd zal moeten zijn. Adverteren in onze Nieuwsbrief en op onze website zal ons helpen om onze financiële positie wat meer stabiliteit te geven. Zodoende kunnen wij een basis opbouwen van waaruit we verder kunnen werken. Eigenlijk zijn wij ook een beetje op zoek naar een medewerker, die op dit gebied ervaring en expertise heeft vergaard en bereid is om ons hierbij als Public Relations medewerker annex Advertentie Acquisiteur te komen assisteren. Dit zou ons een enorme portie werk uit handen nemen. Hierdoor kunnen wij al onze energie in de toekomst van het Indisch Centrum steken en in vol vertrouwen bijkomende werkzaamheden aan anderen overlaten. Voelt u zich aangesproken? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Boekbespreking (bron: Van Stockum Boekverkopers, Den Haag)
Het leven van de soldaat van Oranje – Erik Hazelhoff Roelfzema. In deze autobiografie vertelt Erik Hazelhoff Roelfzema zijn hele verhaal. Zijn jeugdjaren in Nederlands Indië, zijn oorlogservaringen, zijn betrokkenheid bij het verzet op de Molukken in de jaren ’50 en natuurlijk zijn banden met het Koninklijk Huis. Een bewogen historisch document van een enerverende tijd in onze geschiedenis. Verschijnt in September 2010, adviesprijs: € 16,99.

Oorlogserfgoed overzee – Jones & Captain. De 2e Wereldoorlog raakte het gehele Koninkrijk der Nederlanden, ook de overzeese gebiedsdelen. De relatie tussen het moederland en de koloniën veranderde definitief dor de oorlog. In dit boek beschrijven Jones en Captain welke sporen van de oorlog nu nog zichtbaar zijn in het huidige Indonesië en Suriname en welke vorm de herinnering aan de oorlog heeft gekregen in deze voormalige kolonies. Verschijnt in September 2010, prijs: € 24,95.

Oorlog in Atjeh – Herman Stapelkamp. Een belangrijk deel van zijn 34 jarige loopbaan bij de zeemacht verbleef luitenant-ter-zee Henricus Nijgh (1845-1917) in het roerige Atjeh, een onafhankelijk sultanaat waaraan Nederland in 1873 de oorlog verklaarde. Nijgh beschreef met veel treffende details de periode 10 augustus 1873 tot 10 januari 1874. Dit bek bevat Nijgh’s journaal met een inleiding over met name de tweede Atjeh-expeditie en over het leven van Henricus Nijgh. Verschijnt in September 2010, adviesprijs: € 27,50.

Boekoe Kita – Niezen, Pereira en van der Rijst. Boekoe Kita (Indonesisch voor: Ons Boek) is een schitterend uitgevoerd boek waarin familie en culinaire tradities centraal staan. 15 Indonesische families over hun roots, eigen familierecepten en verhalen vormen de rode draad. Onder hen o.a. voormalig topmodel Linda Spierings en fotografe Patricia Steur. Veel van de authentieke recepten zijn ook voor de minder ervaren kok goed te maken en vergen niet zoveel tijd als over het algemeen wel eens gedacht wordt. Verschijnt in September 2010, adviesprijs: € 34,95.
De boeken die hierboven besproken werden, zijn verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag. info@vanstockum.nl.

(advertentie)

(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)
Sinds 1989 verzorgen wij vertalingen in en uit alle talen o.a. technisch, medisch, juridisch en commercieel gebied. Wij werken met gekwalificeerde en beëdigde vertalers (ook voor Bahasa), vertaling naar de moedertaal, controle door een tweede vertaler, kortom: bij ons vindt u de kwaliteit die u eist. Efficiënte werkwijze en organisatie garanderen snelheid en een redelijke prijs.
Creapro, hèt vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt!
Galileïstraat 18 - 2561 TE Den Haag - tel.: 070-362 05 89 (meerdere lijnen) - fax: 070-362 56 64
E-mail: creapro@worldonline.nl Website : www.creapro.myplaces.nl
Dàt is andere taal!

Lees verder…

Femke Halsma lid van ICM Krant op Hyves.

Femke Halsma lid van ICM Krant op Hyves.

Dit is nu de reden geweest dat ICM als toepassing van een krant ook zich ging vestigen op Facebook en Hyves. Vele prominente figuren staan op beide forums. Ook een RTL nieuws bijvoorbeeld staat op een Facebook en Hyves.

Naast deze hoofredenen om Indo's op Hyves en Facebook te mogen begroeten met een Indische Krant. Soms vergeten de webmasters ook wel eens dat mensen hun krant thuis bezogrd willen hebben. ICM hoopt hiermee zijn doelgroep en het bereik fors uit tekunnen breiden.

Bent al abonnee van ICM krant;dan heeft toegang tot:

U wordt geadviseerd om hezelfde

  1. Accountnaam (gebruikersnaam)
  2. wachtwoord (pasword)

Te hanteren.

Bent U nog geen abonnee mail naar schwab@icm-online.nl ;

U ontvangt dan bericht met bevestiging om toegang tot de krant op die forums te verkrijgen.

Met vriendelijke groet,

Ferry Schwab Sr.

Lees verder…

ratje toe en tjos plong

Ratje toe en tjos plongHierop zou mijn moeder hebben gezegd: “ratatouille , meis..!”Zondag nadat ik het stukje had geschreven voor IndoForum trok ik me terug achter de nog steeds gesloten gordijnen, met een mok koffie , de rug gedrukt tegen de warme elektrische kussen in de Indiaan houding op mijn lievelings fauteuil.Zware oogleden , de slaap achter half open ogen maar de geest oh zo wakker.Een bezige zoemende bij in dat hoofd van mij bleek een sms te zijn in de gsm.Ongeneerd blijf ik zitten en snuif de geur op van de dampende koffie.Ik wikkel me nog eens dieper in de plaid , lees de mails en luister naar de voice mails.Het nachtelijk alert waken heeft me danig uit slaap balans getrokken.Wanneer de telefoon gaat, ik opneem, overvallen me van de andere kant duizend en een vragen over de Indische fuif, gevolgd door vragen over gezondheid, dan weer bankzaken en opmerkelijke vragen .Intuïtief reageer ik met –“herstel, tot hier en niet verder “- en aldus was de denkbeeldige grenslijn daar waar ik ‘m hebben wil duidelijk gelegd.De een na de andere telefoon hield me op de been .Het ontbijt uit de vuist gegeten met de mok verse koffie bij gevuld plaats ik me weer pontificaal op de bank.De jongste dochter aan de telefoon: “blijft u thuis , ik ben van plan te komen?”Ok gezellie…”terwijl ik de sms van vriendin las met de tekst “yammie kom bij je eten”Even later komt de dochter met de eigen sleutel binnen“Kom Indonesische les doen en archiveren”Quality time dus…en ik verzamel het materiaal dat ze er voor nodig heeft .Ze zet zich op de drie zits en omringt zich met alle paperassen uit vergeelde tijden.Chronologisch en alfabetisch zeker he? Ja zeker…Geen brief blijft ongelezen . Ze zit er zo diep in dat ze de omgeving amper hoort.De hoogblonde Amerikaans Nederlandse meldt zich aan de voordeur.“Long time no see “en ze moet zich voor de warme en wel gemeende omhelzing aardig diep bukken.Zij is net als ik , een ratjetoe..; over de wereld gestruind en gewoond , gewerkt en we communiceren zo het ons a la minute uitvalt of invalt.Soms hebben we een half woord nodig om te begrijpen of aan te vullen.Nu en dan hebben we klinkende ruzie om de lucht te klaren, dat dan meestal eindigt in“sorry je hebt vreselijk gelijk” waarbij ze me “come here big hug”geeft.In mijn huis is de sfeer van “my house is your house” en iedereen behelpt zich zelf bij honger of dorst of lekkere snoep zin.Terwijl de telefoon weer gaat, ik die opneem, beginnen de beide dames een gesprek .Weer een vriendin aan de lijn , die haar verhaal urgent kwijt moest.Agitatie binnenlijns ..buiten gehoor uiteraard.En dan als om de druk in de ketel te lozen verzucht ik luid:“was het zo nodig dat god gemene mensen schiep. Wat is de zin van het bestaan van gemene mensen op deze wereld.?”Twee hoofden kijken me schuins aan. “oeps”Dan zitten we gedrieën gezellig effekes maar , want er moest gegeten worden.Dochter moest haar gezin verzorgen en vertrok .De grote schaal met mosselen verdween in plastic in de containerUit de diepvries werd versnaperingen gepakt voor consumptie en de magnetron deed de rest.Met ronde buikjes lagen we lang en breed uit ieder op een eigen bank en we keuvelden over levens zaken en interesses.Heel veel later die avond neemt ze afscheid“je bent in mijn leven echt mijn grootst voorbeeld , dank je voor alles.Jij bent jij typisch jij en ik dank je dat je mijn pad hebt gekruist”Men zou er bijna verlegen van worden.Niet ik….door de wol geverfde..In het schemer donker achter nog steeds gesloten gordijnen zet ik me in de lotus houding als Indiaan op de bank, de plaid om me heen gewikkeld.Yoga muziek galmt net zo schemerig door de ruimte als het buitenlicht binnen valt.Ik verzink in stilteHelder van geest, dankbaar voor vriendschappen, die echt zijn zonder franjes.En de liefde die het al in zich verweeft.Ragfijn en zuiver , zijdezacht maar oersterk.
Lees verder…

Naar aanleiding van vragen van de leden.

Een aantal leden van ICMonline en IndoForum hebben diverse vragen gesteld over deze twee sites, welnu, hieronder ga ik de vragen beantwoorden:
1.--
Wie zijn de creator, redactie, webmasters en moderator, etcetera van deze sites.?

Antwoord:

https://ICMonline.ning.com/

Creator:...............Ferry Schwab

Redactie:.............Ferry Schwab.

Hoofdwebmaster: Ben Vink.

Webmaster:........Cornelia Stuyver en Wil Kramer.

Moderator:..........Albert van Preh,

Camera mannen/vrouwen:
Ben, Cornelia, Herman en Ineke.

Columnisten:
Albert van Prehn, Ellen Hauwert, etcetera.

Ere Leden:

Zie de namen onder de foto's van de ere leden op de hoofdpagina aan de rechterzijde bij de kantlijn.
Huisband:
Tempo Doeloe Band.

http://IndoForum.ning.com
Creator:...............Ben Vink.

Hoofdwebmaster: Ben Vink.

Webmaster:........Cornelia Stuyver en Wil Kramer.

Moderator:..........Albert van Preh,

Camera mannen/vrouwen:
Ben, Cornelia, Herman en Ineke.

Columnisten:
Albert van Prehn, Ellen Hauwert, etcetera.

Ere Leden:

Zie de namen onder de foto's van de ere leden op de hoofdpagina aan de rechterzijde bij de kantlijn


2.--
Hoe zit dat met de contributie of vrijwillige bijdrage.??
Leden van de ICMonline moeten contributie betalen van 12,-- euro's per jaar per lid.
Voor meer informatie hierover gelieve te emailen naar schwab.hardy@kabelfoon.nl
;
Bestaande-Leden van het IndoForum kunnen vrijwillige bijdrage geven van 12,-- euro's of meer per jaar.
Nieuwe leden moeten binnen één week de jaarlijkse bijdrage van 12,-- euro's per lid betalen.
Voor meer informatie hierover gelieve te emailen naar bintang31@live.nl


3.--
Hoe zit het met de leden die lid zijn van het IndoForum en ICMonline,
moeten deze leden

12,-- euro's aan het IndoForum betalen en nog eens 12,-- euro's aan ICMonline.???
Voor zover mij bekend, is het inderdaad zo.

4.--

Hoe kunnen de leden de gemaakte foto's en video's opnamen door ICM & IF cameralieden bestellen.????

In het algemeen worden praktisch alle foto's in de foto album van het http://IndoForum.ning.com geplaatst.
De leden kunnen en mogen deze foto's uploaden naar hun eigen DeskTop(computer) of LapTop voor eigen gebruik dus niet voor publicatie of fleyer of reclame doel einden.

De opgenomen video's worden enkele opnamen als video clips in de rubriek Video van het http://IndoForum.ning.com geplaatst.

De volledige opnamen zijn meestal op DVD's gebrand.

Momenteel zijn er de volgende 4 DVD's:
ICM en de Tempo Doeloe Band op de Taman Indonesia te Kallenkote in Overijssel.

ICM en de Tempo Doeloe Band op de Pasar Malam Flevoparq Dronten.
ICM en IF cameralieden op het afscheidsfeest van de zanger en muzikant Rino von Bannisseht
in de Mega Plaza Starlight te Den Haag.
ICM en IF cameralieden op de Pasar Jembatan in Amsterdam-West..
Voor informatie over deze DVD's gelieve te emailen naar bintang31@live.nl

Ik hoop dat het nu allemaal duidelijk is.

Voor meer informatie gelieve te emailen
naar de webmasters Cornelia of Wil,
op de email adressen:
bintang31@live.nl

w.kramer8@hotmail.com

ICM & IF cameraman in actie op de Pasar Jembatan( De Brug Pasar) in Amsterdam-West.

Alle boven genoemde personen doen hun werk met hun grote inzet en met hun groot plezier

en allemaal op 100 % vrijwillige basis.
De ontvangsten van de contributie op ICMonline
en de vrijwillige bijdrage op het IndoForum
zijn uitsluitend om de NING-PRO jaar abonnement te betalen.(499,95 dollars per jaar)Lees verder…


"Ik ben van mening dat iedereen kan schrijven, mooi kan schrijven, direct van uit het hart zo op papier gevloeid als het ware", schreef Ellen Hauwert.
Ik ben helemaal met haar eens.
Maar toch vind ik vreemd dat er niet alle leden(289 personen) van deze site regelmatig iets gaan schrijven.

Gewoon even elkaar goede dag wensen of iets schrijven over wat je meegemaakt hebt of over wat je denkt over de huidige samen leving in Nederland of buiten Nederland, over het tropisch-warm-weer 29 - 34 graden Celsius, over het te vormen Nederlands Kabinet(regering) etcetera, etcetera.

Ik hoop dat de schrijfster Ellen Hauwert alle leden van deze site aanspoort om te schrijven.

Veel kijk, lees, luister en schrijf plezier toegewenst.
Ben Vink.

Lees verder…

bravo en Concept

Concept.Ik ben van mening dat iedereen kan schrijven, mooi kan schrijven, direct van uit het hart zo op papier gevloeid als het ware.Als kind schreef ik alles van me af, dagboeken , jaar in jaar uit.Moest gedichten voor iedereen voor elke gebeurtenis, gedachtenis, feest schrijven.Dat is zo gebleven tot ik in Geleen na vele omzwervingen op een van de culturele dagen die elk jaar gehouden wordt een dichters café bezocht , me inschreef en sindsdien ben gebleven.Concept, een multicultureel geworden literair blad die aan beginnende schrijvers toen de kans bood het werk te publiceren en eventueel bij jaarlijkse bijeenkomsten uit eigen werk voor te dragen. Andere grootheden ontmoeten en werk besprekenNatuurlijk is het minder makkelijk dan het lijkt , maar het is oh zo toegankelijk voor iedereen met gevoel voor schoonheid van binnen voor al dat is.Je schrijft je gevoel namelijk op in zwart wit via een schilderij van woorden.Soms sketch je , soms pen je rooskleurig , soms bont.Je speelt met woorden die op dat moment in je opleven.Concept reikt elk jaar de schrijvers een thema aan.Zo was drie jaar terug het thema LICHT, voor 2010 was dat TOEKOMST en voor komend jaar 2011 is dat FINALE.Het jaar boek wordt uitgegeven en aangereikt met vermelding en aanprijzing etc in de maand mei. Tegenwoordig altijd te Ichtegem gehouden, een allerliefst plaatsje in België vlak aan de kust. Voorheen ook in Amsterdam . Deelnemende landen zijn Zuid Afrika, Luxemburg, België en Nederland .Het werk dat je voor het boek aanreikt moet het sluitend jaar tevoren binnen zijn , voor december jaar tevoren dus.Als lid/schrijver verplicht je jezelf jaarlijks tot koop van twee of meer van je uitgaven om de druk kosten te dekken voor de club.Zes jury leden bepalen of je werk goed is en in welke vorm en anders wordt er in verbeterd.Het verbeterd werk krijg je terug toegezonden met verzoek of je akkoord gaat of om het zelf te verbeteren.Omdat het boek in A5 formaat verschijnt zijn er regels waar aan gehouden moet worden.Proza slechts een of anderhalf blad vullend met bv maar 3500 woorden inclusief de spaties en regels.Verder 35 letters inclusief spaties per regel voor gedichten.Natuurlijk heb je inspiratie nodig.De samenwerking tussen je gemoed, je belevenissen recentelijk of in het verleden dragen meestal een stempel op je werk.Hoeft niet kan, en dat kan ook nog eens per tijd en wijle verschillen.Ik deel mijn boeken altijd aan iemand die mijn werk zeer waardeert en die het jaar waarin geschreven werd, iets van betekenis is geweest voor mij persoonlijk maar ook voor de mensheid.Dit jaar heb ik het boek aangereikt aan Ben Vink, die mij een ereplaats aanreikte in het Indisch Forum waar hij me nota bene amper kent.Natuurlijk heb ik die plaats mede te danken aan Ferry Schwab die me ertoe aanmoedigde en die beslist ook een boek zal aangereikt of verstuurd krijgen.Als dank een eerbetuiging van mijn kant naar hen beiden voor het werk en de energie die ze steken in de sites met zoveel enthousiasme . Uiteraard geldt het eerbetoon eveneens aan de partners van de beide heren die volledig achter hun heren staan.Bravo en mijn wel gemeende dank.De hartelijke groetenLaten we vooral de andere webmasters niet vergeten die achter de schermen werken aan het welslagen va deze sites..En als ik zie via de sites met welk een schwung Rino afscheid neemt van zijn dierbare omgeving en plein public en het leven , dan kan ik alleen maar uit diep respect en medeleven nawuiven“chapeau mon frère. Ën lichtelijk neigen.Universele liefde in de meest reine zin van het woord.Bravo allemaal..GroetjesEllen hauwert
Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives