Indisch bekeken.

 

Het ICM, om met de bekende pintu (deur) in huis te vallen strijdt voor het behoud van de Indische en sinds kort ook de Molukse cultuur.

 

Op alle gebied zal ICM haar steun, daar waar het te maken heeft met de gebeurtenissen die direct of indirect met het Indisch zijn te maken heeft, verlenen. Dat gebeurt door advisering in en bij; contacten legging, publicatie, financiële aspecten die een rol spelen bij op te zetten vernieuwende evenementen.

 

Momenteel verlenen het ICM en mijn persoon, Albert van Prehn mede als moderator voor het ICM, de steun aan het nieuw op te zetten project van AMS Paradise, een jong evenementen bureau die een ander soort pasar malam gestalte wil doen geven in Utrecht. Dit doen wij alleen met betrekking  tot advisering, management- begeleiding, structureren,  beschikbaar stellen van ICM resources  o.a.  de benadering van de standhouders.  Voor velen geen ombekend fenomeen B2b model . Dit behelst de begeleiding en ondersteuning van A tot z bij een evenement als een pasar Malam.  Daarom kan ICM nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden. Deze zijn voorbehouden aan de organiserende partij  die ICM heeft gevraagd voor deze dienstverlening.

Dit omdat de jonge fanatieke ondernemer nieuw is in de pasar wereld en de nodige contacten nog moet vergaren en ervaringen opbouwen. Daar komt een stuk vertrouwen bij kijken en de steun van het ICM kan vertrouwend werken.

 

Het is absoluut niet zo, dat nog het ICM, noch ikzelf daadwerkelijk een beslissend en handelende, deel zijn van het bestuur binnen de organisatie. Dat zijn een aantal gerelateerde contacten van de voorzitter de heer Matthias Jansen, een Molukker geboren uit een Nederlandse vader en Molukse moeder. Het project als zodanig bevat de ingrediënten waar aandacht en steun voor gegeven wordt, en MOET worden, zoals:

1.Het verenigen van de Indische en Molukse gemeenschap in zake cultuur uitdraging naar buiten toe.

2.Aandacht voor feitelijk historische gebeurtenissen zoals het repatrianten hoofdstuk, wat nu, 61 jaar na dato nog steeds onbekend is bij vele Nederlanders, de oorzaak van de komst van deze repatrianten en de geschiedenis van hun. Momenteel komt meer los over de ex-kolonie wat zo zorgvuldig was weggestopt in de doofpot methode die gehanteerd wordt door de diverse regeringen, maar ook als ontbrekende factor in de Nederlandse geschiedenis boeken.

3.De uitwisseling van gegevens, berichten en ervaringen, deelnames etc., binnen de twee gemeenschappen.

4.Het bewust maken van de noodzakelijke verbintenis vanwege het gezamenlijk beleefde lotgenootschap als voormalige Nederlands – Indie burgers wat betreft de herkomst en geschiedenis die beide gemeenschappen thans afzonderlijk beleven.

AMS Paradise onderneemt pogingen om middels deze pasar bij beide gemeenschappen de goodwill te creëren voor het ideële doel. De pasar zal worden gefinancierd en bestuurd door het team van Ams paradise, met als steunverlenende onbezoldigde factoren het ICM met een enorm bereik voor berichtgeving en publicatie, en ikzelf met de ervaring op gebied van de Artiesten en de daaraan verbonden problematiek en benadering.

Wat de artiesten betreft zal het bestuur van AMS Paradise de beslissende stem hebben en bepalen met welke van de aangeboden en aangemelde artiesten daadwerkelijk in zee wordt gegaan. Zo is spijtig genoeg geen optreden van de bekende Molukse band MASADA tijdens de pasar door omstandigheden. Het oorspronkelijke programma en de wisselingen ten spijt,  zijn NIET de verantwoordelijkheid van het ICM en mijzelf,  mocht dat misschien zo ervaren worden vanwege de nu reeds uitvoerige publicaties die zijn verstuurd. Deze publicaties bevatten achterhaalde artiesten programma’s  Van het bestuur van AMS Paradise wordt verwacht dat op korte termijn de rondzending van flyers zal plaatsvinden met vermelding van het definitieve artiestenprogramma.

Waarom het ICM zich zo nadrukkelijk bemoeit heeft en nog bemoeit bij deze pasar is, dat het een weer een betekenisvolle factor is voor de Indische Cultuur en het behoud ervan. Dit staat hier even los van de Molukse gemeenschap

Wij zullen altijd in de weer komen als zaken zich voordoen die de Indische gemeenschap dient, tegen wil en dank.

Maar we zullen ook kritisch opbouwend zijn en ook” met de neus op de feiten” methode hanteren als er zich misstanden binnen onze gemeenschap voordoen die een asociaal of ontbrekend moraalbesef karakter bevatten.

Dat dit niet altijd door de veroorzakers in dank wordt afgenomen mag duidelijk zijn. Wij zijn geen politie binnen de gemeenschap, maar leggen wel de finger op onregelmatigheden en zaken die de gemeenschap beschadigen. Vooral mijn kritische berichten als moderator worden wel eens fel beantwoord als men zich aangesproken voelt of de lange tenen de druk van “mijn staan erop”, niet kunnen velen.

De Indische gemeenschap zit als los zand in elkaar(anders dan de Molukse gemeenschap) en helaas bestaat te weinig interesse voor het Indisch zijn. Men geniet wel van de vele leuke zaken zoals de muziek, de pasars, en cultuur inhoudende evenementen die overal in den lande plaatsvinden, maar wil niet beseffen en onderkennen dat juist deze elementen in zijn Indische hoedanigheid voor het nageslacht weg ebben in de vergetelheid.

Men laat het lankmoedig en ongeïnteresseerd wegvloeien in een  huidige samenleving waar je JUIST de eigen hoedanigheid van herkomst, wat ook deels geschiedenis van dit land is, moet trachten over te dragen en te bewaren.

Van iedere cultuur uit het verleden zijn sporen van de aanwezigheid heden ten dage nog zichtbaar, gezien de geschiedenis en de gebeurtenissen van ‘het In Nederland Door Omstandigheden’,  zou het dood zonde zijn als diegenen die hebben geofferd voor hun nakomelingen hier in dit Europese land, voor niets de vele beproevingen hebben moeten ondergaan.

Terugkomende op de aankomende pasar, of het zal slagen of niet, het ICM kan met trots terugkijken op de inzet en de steun om het gestalte te doen geven. Het zal los van de resultaten ALTIJD actief aanwezig zijn.

Los van onze Molukse broeders die ook in dit verhaal zijn betrokken en waar de pasar  “het in eenheid beleven van 61 jaar repatrianten in Nederland beoogd”,heb ik het geheel:

 

 

Indisch Bekeken.

Albert van Prehn (ICM Moderator) 20 augustus 2012.

Weergaven: 239

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden