ICM ARCHIEF - Mevrouw Jannsssen claimt Minister Bert Koenders in zake het Traktaat van Wassenaar.

 

Mevrouw Jannsssen claimt Minister Bert Koenders in zake het Traktaat van Wassenaar.

Mevrouw Janssssen met een Indische achtergrond trok de stoute schoenen aan, en schreef aan Bert Koenders het volgende:

Weledelgestrenge heer Koenders,

 

Betreft: Uitbetaling in zake het verdrag Traktaat van Wassenaar 1966.

 

 

op ................................. nam ondergetekende kennis van het bestaan van dit onderhavig verdrag  via de website ICM en  website petitie online.

 

Het verdrag Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatsburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1962.

 

Als rechthebbende doet ondergetekende beroep hierop, op de uitbetaling hiervan. De hoogte van het bedrag is becijferd tussen de € 25.000 - € 30.000. Hiervoor wordt verwezen naar het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" met ISBN - ISBN: 978-94-92575-18-0 opgesteld in opdracht van ACTW66 (Actie comite Traktaat van Wassenaar).

 

Enz. enz. …….

 

 Nog geen 24 uur later ontving mevrouw Jansen volgende mail van de afdeling

 

Met antwoord:

Geachte mevrouwe  Jannsssen,

 Namens de minister beantwoord ik uw mail van 18 augustus jl., waarin u aanspraak maakt op 30.000 euro op grond van het Traktaat van Wassenaar 1966.  

Ik heb geen goed nieuws voor u: de Staat der Nederlanden zal die claim niet honoreren. Ik licht dat als volgt toe.

 

In –ruwweg- de periode 1957-1962 vonden in Indonesie op grote schaal nationalisaties plaats. Dat kwam erop neer dat de eigendommen van Nederlandse bedrijven en burgers door de Indonesische regering werden afgenomen zonder enige vergoeding. Tussen Nederland en Indonesie hebben in de jaren zestig onderhandelingen plaatsgevonden, die er enerzijds toe strekten om de betrekkingen tussen beide landen te normaliseren, anderzijds een schadevergoeding voor de gedupeerde Nederlandde bedrijven en burgers te krijgen. Via onderhandelingen zijn partijen uitgekomen op een betaling van Indonesie aan Nederland van ongeveer 600 miljoen gulden. Dat bedrag is in de periode van 1973 tot 2003 door Indonesie in jaarlijkse termijnen betaald. Nederland heeft dat geld aan de gedupeerden doorbetaald op basis van de Verdelingswet 1969. Om voor doorbetaling in aanmerking te komen, moest men zijn claim tijdig hebben ingediend, uiterlijk in 1970. Er hebben toen advertenties in de krant gestaan met informatie dat en hoe men een claim kon indienen. Er zijn enkele duizenden claims ingediend. Men moest die claim kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Verder betrof het hier niet meer dan een gedeeltelijke vergoeding van ongeveer 15% van de geleden schade en moest de claimant voor de volledige schade finale kwijting verlenen. 

Dan uw claim. Het is of het een, of het ander. Ofwel u heeft uw claim tijdig ingediend, en dan bent u akkoord gegaan met betaling van 15%, derhalve 4500 euro. En dat geld is in de periode 1973-2003 aan u uitbetaald. Ofwel u heeft uw claim niet tijdig ingediend, maar dan kunt u onder de Verdelingswet geen aanspraak meer maken op vergoeding.  

Onder deze omstandigheden is het niet nodig dat ik u vraag om uw claim te bewijzen, want ik kom daar om de in de vorige alinea genoemde reden niet aan toe.   

Vr.gr.

 

Toch een vreemd antwoord dat volledig afwijkt die heer ing.MBA F.Schwab sr. Ontving op 26 maart 2015  van drs. J.H. A Waltmans namens Minister Bert Koenders waarvan de lezing als volgt is: 

In aanvulling hierop merk ik op dat de compensatie uit hoofde van de Overeenkomst niet bedoeld is voor de “ Indische Gemeenschap” als zodanig, maar voor diegenen die aantoonbare schade hebben geleden door de Indonesische nationalisaties van Nederlandse eigendommen in de periode tussen de soevereiniteitsoverdracht (1949) en het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen (1962).

 

Privacy schending van mevrouw Jannsssen.

Naast  het afserveren van mevrouw Jannsssen ( met drie sss),  vond de betrokkene van de betreffende departement ook nodig  te delen buiten het departement, en kennelijk  om zijn ego een podium te geven om zijn reactie openbaar te delen met:

Van:   ........................................................
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 8:54
Aan: 
CC:
Onderwerp: FW: uw mail aan Minister Koenders van 18 augustus 2017

U begrijpt om de privacy te beschermen is mevrouw Jannsssen een fictieve naam. Werk aan de winkel voor Bert Koenders om binnen zijn departement de ambtenaren tot orde te roepen.

Verontschuldiging voor taal – fouten in de eerste brief, deze is zo door de redactie overgenomen.

 

WORDT VERVOLGD

Weergaven: 602

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 17 Mei 2021 op 13.36

543

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 29 Februari 2020 op 16.33

430

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 29 Februari 2020 op 16.24

424

Reactie van Yvonne R. van Veldhoven - Klaij op 20 September 2017 op 0.07

Ik zou de Kamerhandelingen er nog maar eens op nalopen, hoe de behandeling van Het Traktaat van Wassenaar werd benaderd, welke bedragen daar zijn genoemd, en wat zou er worden uitgekeerd, van hetgeen er was overgebleven na de bevoordeling aan de bedrijven, die ook uit Indonesie moesten vertrekken, want er moesten daarna weer goede betrekkingen worden aangeknoopt met Indonesië. De Burgerslachtoffers moesten nog maar even wachten(al 52 jaar) op enige Herstelbetaling.

Minister Zijlstra en Luns speelden hier een "sterke rol in" dit zo lang aan te houden.  

Eerst werd er van de 689 miljoen eerst 223 gereserveerd voor de "slachtoffer-bedrijven", de rest kwam later wel ! Onbegrijpelijk dat dit nog steeds voortduurt, de Echte Burger-slachtoffers met een Eenmalige Herstelbetaling tegemoet te komen. Deze -en voorgaande Regeringen spelen spelletjes met de opgelegde Regels en Intenties uit het Traktaat van Wassenaar, en laten de echte slachtoffers al jaren in de kou staan (barsten), en wachten tot alle slachtoffers -en Nabestaanden zijn Overleden. Maar ik hoop, dat de verantwoordelijken daarvoor, nog heel lang zullen wakker liggen, Geen RESPECT te hebben getoond naar deze Slachtoffers !

Reactie van Yvonne R. van Veldhoven - Klaij op 16 September 2017 op 22.54

Het antwoordt is niet van de Minister van Buitenlandse zaken hr. B.Koenders,

doch van zijn woordvoerder mr. Hans Smit met het "snelle antwoordt"

Die is snel met zijn "Vernietigend" antwoordt, binnen 1 dag, terwijl de gehele NIG al 52 jaar wacht op

uitwerking van het genoemde traktaat  !

Ik heb ook geen goed nieuws voor de hr. H. Smit : Hij moet zich echt eens gaan verdiepen in het leed van deze gemeenschap, want m.i. heeft deze totaal geen Histories besef van wat er zich heeft afgespeeld in Indonesië bij de 341. 000 slachtoffers, van je geboortegrond te worden verjaagd, met achterlating van ALLES, los van de mishandelingen en moorden tussen 1940-1962 , en vervolgens deze slachtoffers slecht werden opgevangen "als ze werden toegelaten in Nederland.

Mr. Smit geeft antwoorden, en vult in of hij de Rechter zelfs is, los van de INTENTIE v.h. Traktaat van Wassenaar :

Geachte mevrouwe  Jannsssen

Zelfs de bedragen die worden genoemd, wijken af : het gaat hier niet om 600 miljoen maar om 689 miljoen gulden , dat nu een bedrag vertegenwoordigt van 2,4 miljard euro, of het niks is. 

De  "3-sss" notitie in de naam van mevr. Janssen bewijst , dat men niet erg accuraat is bij het Ministerie.

Er is niks betaald aan Claimanten vlgs de Verdelingswet  van 1969, want het geld was nog niet binnen

Er wordt hier gesproken over : "men moet om voor doorbetaling in aanmerking te komen, deze claim uiterlijk voor 1970 gedaan hebben" , terwijl Indonesië pas in 1973 met de Gevraagde donaties is begonnen,

en ge-eindigd in 2003 ? Wat wordt hier verstaan onder "DOORBETALING" , men (het Min. was nog nooit begonnen) !

"Er zijn duizenden claims ingediend en afgehandeld "mits , bewijsstukken aangeleverd"

Hoe kan de behandelaar zoiets stellen , als de 'aanvragers" alles is afgenomen, vernietigd en/of in brand is gestoken, en bij Verzekerings Maatschappijen ook de Papieren "weg" waren.

Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe het met deze door hr. H.Smit genoemde Claims is afgelopen, want vervolgens weet deze heer niet te vertellen of mevr. Janssen wel of niet een claim heeft ingediend, en met een "afkoop van 15% (4500 Euro) van de geleden schade. Hoe wil vervolgens een aanvrager dit aantonen als hem alles is afgenomen, waarde/papieren en akten, en 2002 pas € , en dat pas dwingend opgelegd kreeg, als finale kwijting !

Ik durf te stellen, zoals in Andere dan deze gevallen, dat hier niet gesproken c.q. gehandeld kan worden zoals bij "verjaring" want zelfs als men een Spaarbank-boekje zou vergeten zijn, dit nog altijd is terug te vorderen, niks Verjaring (verdelingswet 1969) , en zeker niet daar dit geld betreft van Slachtoffers, dat niet van Nederland is doch Indonesië betaald (gedoneerd) tbv van de Nederlands Indische Gemeenschap (NIG),

hr. Smit "is het niet nodig dat ik u vraag om uw claim te bewijzen" , gaat voorbij a.d. plicht dat wel te bewijzen !

meneer Smit : Dit is geen koehandel !

Men heeft het hier over aantoonbare schade : Is het gegeven van een totale uitzetting, met achterlating van alles, NIET voldoende, ipv dat er toch nog wordt gevraagd om bewijstukken ?

Hier kan alleen de Staat Indonesie een antwoordt op geven, en is het per saldo niet aan de Nederlandse Regering, bewijsstukken op te vragen. 

Ook in het overnemen van de verantwoordelijkheden tav de Uitwerking vh Traktaat van Wassenaar  door Nederland , kan men geen eenzijdige beslissing geven op waarde-toekenningen aan schade , doch alleen i.o.m. Indonesië, want die waren en zijn nog steeds per saldo verantwoordelijk, en aanspreekbaar in deze.

Anders moet Indonesië het gedoneerde geld maar terugvragen, als Nederland hier toch niks aan doet, want ze hebben geen rechten op dit gedoneerde geld, ze zijn alleen maar bewaarder/ "uitvoerder van het Traktaat van Wassenaar 1966 (ja 52 jaar geleden) en nog niks afgewerkt.

Misschien had toch die meneer Smit toe alles na 1966 in behandeling moeten nemen, want die werkt SNEL !  

JCvV

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 11 September 2017 op 10.33

Einde Indonesische herstelbetalingen aan Nederland

woensdag 27 augustus 2003, Historisch nieuwsblad

  •  
  •  
  •  
  •  

'Edelmoedigheid van Nederland,' zo kenschetste de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns het akkoord met de Republiek Indonesië in 1966. Van 5 tot 7 september had Luns in Den Haag onderhandeld met een Indonesische delegatie onder leiding van de minister voor economie en financiën, sultan Hamengku Buwono. Indonesië zou in de loop van dertig jaar 600 miljoen gulden betalen om de nationalisatie van Nederlandse bezittingen in het land te compenseren. 

METROPOLEN AAN DE NOORDZEE

‘Ik ben een ontzettende materialist,’ spot Wim Blockmans met zichzelf. In zijn boek Metropolen aan de Noordzee legt Blockmans sterk de nadruk op de geografie van de Lage Landen. Juist

€ 49,95 | Koop nu


                Eind vorig jaar kwam de laatste betaling binnen op een rekening van Buitenlandse Zaken bij De Nederlandse Bank. Elk jaar heeft Jakarta keurig op tijd aan zijn verplichting voldaan. Zowel in Nederland als Indonesië was slechts een enkeling nog op de hoogte van de jaarlijkse betaling. 
                Maar toen een klein nieuwsbericht midden dit jaar melding maakte van deze laatste overmaking, reageerde de Indonesische publieke opinie verontwaardigd en sprak van neokolonialisme en uitzuigerij. Ook in Nederland was de reactie er veelal een van schaamte dat Den Haag van de voormalige kolonie nog geld had geëist. De Indonesische regering echter heeft de kwestie laten rusten. 
                De regering van Soekarno besloot tot nationalisatie van Nederlandse bedrijven in Indonesië naar aanleiding van de Haagse weigering om de Indonesische soevereiniteit over West-Irian (Papoea) te erkennen. Het conflict escaleerde en tussen eind 1957 en midden 1962 ging Jakarta over tot onteigening van Nederlandse bezittingen. Pas in 1966, na de machtsovername door generaal Soeharto, waren de twee landen in staat om de slepende kwestie uit te praten. 
                De uiteindelijke overeenkomst hield in dat Indonesië 600 miljoen gulden zou betalen; daarvan was in 1965 al een voorschot van 36 miljoen overgemaakt. De rest zou met een jaarlijkse rente van 1 procent vanaf 1973 in dertig jaarlijkse termijnen worden voldaan. Nederlanders konden tot augustus 1969 via het Bureau Schadeclaims Indonesië van het ministerie van Buitenlandse Zaken een claim indienen vanwege de achterlating van eigendommen door gedwongen vertrek uit Indonesië. Jaarlijks zou het geld volgens een sleutel worden verdeeld.                Van Nederlandse edelmoedigheid was volgens Luns sprake omdat de waarde van de activa die de Nederlanders eind jaren zestig hadden verloren, opliep tot 4,5 miljard gulden. Waarom zo vergevingsgezind? 'Het was een politiek akkoord,' erkende Luns destijds in de Tweede Kamer. 'De overeenkomst is niet alleen een afdoening van de commerciële kwestie, maar moet ook dienen om te komen tot een verdieping en vernauwing van de betrekkingen.' Dertig jaar later echter leidt de regeling vooral tot onbegrip.

door Alexander Weissink / Jakarta

 

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 11 September 2017 op 10.31

24.A Disfunctioneren Uitdelingswet

 

Deze gaat er van uit dat de claimanten volgens Verdelingswet 1969 worden gecompenseerd. Om voor doorbetaling in aanmerking te komen, moest men zijn claim tijdig hebben ingediend, uiterlijk in 1970, dus claimanten hadden drie maanden de tijd om zich aan te melden. Voorts werd dit in de Staatscourant gepubliceerd voor een korte periode. Deze Verdelingswet heeft zeker niet de intentie gehad om alle gedupeerden - nu 50 tot 60.000 - zoals het verdrag stelt te compenseren voor het verlies van al hun bezittingen. Dit resulteerde dat niemand binnen de Nederlandse Indische Gemeenschap hiervan op de hoogte kon zijn van het bestaan van dit verdrag. Voorts beide Ministeries Bu.Za en VWS een stuk of 7 momenten hadden om dit kenbaar te maken. Geen onbelangrijke factor dat het bedrag van 689 miljoen dat in termijn werd betaald daadwerkelijk ook door Nederland zou worden ontvangen, pas in 2003 had men de zekerheid, waar de laatste termijn door de republiek Indonesië werd betaald. Concreet, in die periode tussen 1973 – 2003 werd men geconfronteerd met twee onzekerheden; het niet beschikken over de aantallen claimanten, en het niet beschikken over het hele bedrag had.  Anno 2015 werd ludiek bekendheid gegeven aan het bestaan van dit Verdrag waarop ruim 15.000 claimanten zich hebben gemeld van naar schatting 50.000 – 60.000 die recht hebben op deze compensatie, en het volledige bedrag werd in 2003 volledig betaald.  Het kan toch niet zo zijn dat de een wel deze compensatie ontvangt en de andere niet die ook door de situatie al zijn bezittingen heeft verloren. Conclusie dat Nederland o.l.v. luns met voorbedachten rade deze groep Nederlandse Indische Gemeenschap op geen 1 wijze maar ook wilde compenseren

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden