ICM Privacyverklaring


Privacyverklaring

ICM Versie 2  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

 

ICM is een  Internetkrant waarop lezers zich hebben geabonneerd.  De gegevens van de abonnees zijn nodig o.a. voor het vervaardigen van nota's, en het beheren van de abonnementen. Voorts heeft de website de structuur van sociaal media. Abonnees kunnen reacties plaatsen op publicaties, of communiceren met andere abonnees  ook wel  leden genoemd. Daartoe is nodig dat de leden / abonnees zich conformeren aan onze Algemene voorwaarden.

ICM Privacyverklaring is mede van toepassing op ACTW66 (Traktaat van Wassenaar), is van tijdelijk aard tot dat de daartoe geeigende systeem beschikbaar komt, hiervoor is toestemming voor verleend. Later zullen deze gegevens worden getransporteerd. 

Redactie - team en beheerders zullen nimmer abonnee gegevens beschikbaar stellen aan derden, tenzij de abonnee daartoe een machtiging voor geeft per email.  

ICM wordt als Internetkrant bezocht door lezers afkomstig van ICM breaking News, of van andere websites of sociaal media (Facebook) ook wel bezoekers . Wij vragen jullie daarom via deze mail toestemming om uw gegevens te mogen blijven opslaan zoals voorheen en te blijven gebruiken, zodat  op de hoogte blijft van nieuwtjes via ICM Breaking News.  Uw gegevens beperken zich uitsluitend tot het emailadres;  Wilt U dat uw email wordt verwijderd mail naar info@icm-online.nl  

  

De redactie zal nimmer haar bronnen melden die niet met de naam in de krant willen staan

Redactie - team en beheerders zullen nimmer abonnee gegevens beschikbaar stellen aan derden. 

ICM wordt als Internetkrant bezocht door lezers afkomstig van ICM breaking News, of van andere websites of sociaal media (Facebook) ook wel bezoekers .

De redactie zal nimmer haar bronnen melden die niet met de naam in de krant willen staan. 

Privacybeleid accepteren

Dit privacybeleid is van toepassing op ICM als krant met betaalde abonnees en alle andere projecten ICM. U dient zich ervan bewust te zijn dat ICM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van externe sites en bronnen. Door gebruik te maken van ICM als Abonnee  geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen op de manieren die in dit beleid beschreven worden, gelieve dan geen gebruik te maken van ICM  of zijn diensten als krant.

ICM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Personen jonger dan 18 maar ouder dan 13 jaar oud ICM  diensten enkel gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik maken van ICM. De voogd is verantwoordelijk voor alle activiteiten met zijn account door een minderjarige.

Persoonsgegevens en doeleinden

Voor het abonnement  zal u worden gevraagd om een account aan te maken. Hierbij kunnen volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd te verstrekken: naam, e-mailadres, voornaam, naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. De gegevens worden steeds opgeslagen op beveiligde servers van ICM..

Als u zich aanmeldt aan de hand van een sociaal netwerk (Google of Facebook), dan kunnen we van dit sociaal profiel informatie ophalen om uw account aan te maken. De gegevens die we hiervoor opvragen, worden steeds duidelijk opgelijst en we hebben uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het gebruik ervan.

Enkele gegevens worden automatisch verkregen via uw browser, zoals de taal, regio, het IP-adres of eerdere door u opgegeven gegevens via ‘cookies’.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het beheer en gebruik van onze diensten
  • Om de werking van onze diensten en website te verbeteren
  • Ter promotie van onze diensten
  • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties
  • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
  • Ter naleving van de wetgeving

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ICM en mogelijk op de computer van een medewerker zolang dat nodig is om een verzoek uit te voeren.

Cookies

Wij verzamelen automatische gegevens via Google Analytics voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google hier.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.ICM  heeft hier geen invloed op.

Verder wordt er door ICM gebruik gemaakt van cookies om bepaalde diensten en functies aan te bieden. Deze worden enkel bij gebruikers opgeslagen en worden nooit op onze servers of servers van derden opgeslagen. U kan het opslaan van cookies met de meeste browsers zelf beheren, hou er echter rekening mee dat veel diensten hiervan afhankelijk zijn en dus niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij uitdrukkelijk vermeld en met een opt-in toestemming van de gebruiker of indien we hiertoe wettelijk verplicht worden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld of ingekeken worden. Onze werknemers en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaande contactgegevens. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Datalek

In het geval van een datalek zullen wij dat binnen de 72 uur melden, tenzij het lek geen gevaar vormt voor de persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Inschrijven op de nieuwsbrieven kan enkel via de website en op uw eigen initiatief door het verstrekken van uw mailadres in een apart invulveld.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

ICM  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ICM  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ICM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Contact

ICM Beheerders via info@icm-online.nl 

Of Intern  Een bericht sturen

U moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 65 euro eenmalig

E-mail me wanneer mensen antwoorden –