NICC- Boekbespreking, e-Books, CD en DVD maand oktober overzicht per  03/04-2013  

 

 

Het zevende Kamp – René Ofsen. De opa van de Reno ging op 16-jarige leeftijd met een zeilschip als KNIL soldaat naar Nederlands-Indië. In de loop van zijn diensttijd klom hij op tot vakofficier.. Voor zijn moed en trouw ontving hij de Militaire Willemsorde. Eén van zijn zonen werd kapitein bij de Artillerie. Ze woonden in een klein dorp in Noord-Sumatra, vlakbij de Oceaan. In 1942 vielen de Jappen hun dorp   binnen    en    werd    iedereen gevangen genomen. Zijn moeder, hij van 2,5 jaar oud en zijn 4 maanden oude zusje Anne maakten 6 uiterst wrede Japanse concentratiekampen mee. Uitgehongerd, getraumatiseerd en met oplopende ziekten zoals malaria, bronchitis, oedeem, droge pleuris, eczeem en zweren, werden zij als een van de laatsten in september 1945 uit Kamp Aek Pamingke bevrijdt. Zijn moeder was totaal getraumatiseerd en zijn vader, veel-vuldig   gemarteld   door   de  Jappen, kwam eveneens kapot uit de oorlog. Eenmaal in Nederland zwierven ze van de ene plaats naar de andere en kwamen de kinderen in een kindertehuis terecht. Het huwelijk van de ouders strandde. Hun moeder deed afstand van de kinderen en vanaf dat moment kwamen die in het “7e kamp” terecht. Het kamp van hun vader. Zijn zusje stierf veel te jong aan de gevolgen van de kampervaringen en Reno moest de rest van zijn leven vechten om te overleven.  Adviesprijs: € 24,95.

 

Het Oostindisch Kampsyndroom – Rudy Kousbroek. Dit boek is het magnum opus van Rudy Kousbroek. Aan de hand van eigen herinneringen en bestaande literatuur beschrijft Kousbroek over Nederlanders in Indië vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Trots en schaamte, verdriet en verlangen spreken uit de bladzijden. Hierin worden niet alleen veel vergeten zaken, maar ook dingen die nog steeds worden verzwegen met dezelfde openhartigheid onderzocht. Adviesprijs: € 17,50.  

 

 

 

 

 

Branie, het kleven van Mina Kruseman (1839-1922) – Annet Mooij Als strijdster voor internationale vrouwenrechten was Mina Kruseman in de jaren zeventig van de negentiende eeuw een meer dan opvallende verschijning. Ze keerde zich

tegen oorlogen en militarisme; ze schreef romans en toneelstukken, declameerde en acteerde en beproefde haar geluk als concertzangeres in Amerika. Het is aan Mina te danken dat het stuk “Vorstenschool” van Multatuli voor het eerst (met haarzelf in de hoofdrol) op de planken werd gebracht, alhoewel de vriendschap tussen beide egomane en zeer lichtgeraakte persoonlijkheden deze clash niet zou overleven. Na de breuk met Multatuli keerde ze terug naar Nederlands-Indië, waar ze met haar uitspraken en optredens voor de nodige tumult zou zorgen. Later keerde ze door omstandigheden terug naar Europa, waar ze in armoede stierf. Ze raakte ten onrechte in de vergetelheid, maar komt door deze onderhoudende        en heldere biografie in al haar kracht en talenten opnieuw tot leven.  Adviesprijs: € 27,50.

 

Terug naar Bandung – Femmy Fijten. Een boek over oorlog, bloedige strijd, over verlies en vriendschap, maar bovenal over een liefdesverhaal, gebaseerd op een ware geschiedenis van een zeventien-jarige jongen die naar Indië ging en daar tegen beter weten in een Indisch meisje koos. Toch is Terug naar Bandung geen somber boek geworden, maar veeleer een “meeslepende roadmovie”, met in de hoofdrollen een oudere man, die met zijn kleindochter Jill onder leiding van een weerbarstige gids en een pientere chauffeur op zoek gaat naar zijn verleden. Een boek waar je dicht met de neus op de verschrikkingen van de politionele acties wordt gedrukt.

Niettemin ben je – in tegenstelling tot veel andere boeken over deze beschamende periode in onze vaderlandse geschiedenis – niet geneigd om af te haken vanwege de beschreven verschrikkingen. Het komt door de ontwapende argeloosheid waarmee Femmy dit boek geschreven heeft, die ervoor zorgt dat je “Terug naar Bandung” bijna in één adem uitleest.  Adviesprijs: € 19,95.

 

 

Asta’s ogen – Eveline Stoel.

Opnieuw staat dit beroemde boek vol in de aandacht. Alweer de 15e druk is verschenen, met lovende recensies, 50.000 exemplaren verkocht, plus een filmcontract met Fu Works laten het boek de status van bestseller bereiken

Deze druk is op veler verzoek uitgebreid met een stamboom en een register. Hierdoor kunnen de veruit belangrijkste ontwikkelingen in ruim negentig jaar Nederlands-Indische geschiedenis gemakkelijk worden opgezocht. In Asta’s ogen herkennen veel Indische Nederlanders hun eigen verhaal. Met dit boek bewijst Eveline Stoel eens te meer dat de geschiedenis van Nederlands-Indië Nederlandse geschiedenis is.  Adviesprijs: € 19,95.

 

 

Het lied en de waarheid – Helga Ruebsamen.

 

Louise Benda woont tot haar vijfde jaar op Java. Overdag speelt ze buiten en ’s nachts leeft ze in een eigen geheimzinnige wereld.

Hierin zijn fantasie en werkelijkheid maar moeilijk van elkaar te onderscheiden. In 1939 vertrekt het gezin naar Europa. Maar Louise wil terug naar Java. Vanwege de oorlog

echter, moet ze samen met haar vader onderduiken. Later waagt ze zich aan een reconstructie van het verleden. Voor dit boek ontving Helga de Anna Bijns Prijs.  Adviesprijs: € 15,00.

 

 

 

Zeevonk – Josha Zwaan.

Een zeer intrigerende roman, waarin de geschiedenis van het beroemde passagiersschip “Willem Ruys” verweven raakt met het levensverhaal van een jonge vrouw, die samen met haar moeder geïnterneerd werd in een Jappenkamp.

 

De historische feiten maken dit boek voor veel mensen herkenbaar. Een aantal verhaallijnen lopen in en door elkaar, waarbij de hoofdrolspelers   een speciale band krijgen met de “Willem Ruys”, dat de enige plek blijkt te zijn waar ze zich senang voelen. Adviesprijs: € 19,95.

 

 

 

Afscheid van de koloniën – John Jansen van Galen.

Waarom moest Indonesië geleidelijk en Suriname halsoverkop onafhankelijk worden? Waarom waagde Nederland zich op de rand van een oorlog voor het zelf-beschikkingsrecht van de Papua’s, dat het niet gunde aan Aruba? Waarom eiste Den Haag een volksstemming over de staatkundige toekomst van Nieuw-Guinea en weigerde dit aan Suriname?

Nederland neemt al zestig jaar afscheid van haar koloniën. Met de opheffing van de Nederlandse Antillen Nederland neemt al zestig jaar afscheid  van haar  koloniën.  Met deopheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 kwam er nog geen einde aan. John Jansen van Galen beschrijft de dekolonisaties in de Oost en in de West, met al hun tegenstrijdigheden, de vele goede voornemens en de faliekante gevolgen. Zijn dit “zwarte bladzijden” of deed Nederland het zo gek nog niet? Een “must have” standaardwerk voor ieder die geïnteresseerd is in de decennia lange worsteling van Nederland met haar verleden.  Adviesprijs: € 44,95.    

 

 

Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter – Kees Briët. Dit boek handelt over een bijzondere rechtszaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1920.  Rijck van Prehn was een Nederlandse resident aan het hof van de soesoehoenan in Soerakarta op Java. Hij werd beschuldigd van omkoping en machtsmisbruik, die hij zou hebben uitgevoerd met hulp van tolk-vertaler Johannes Winter. Het tweetal stond terecht voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820 en werd schuldig bevonden. In deze extra uitgave van het Rechtshistorisch Tijdschrift “Pro Memorie” reconstrueert Mr. Kees Briët deze geruchtmakende zaak nauwkeurig, aangevuld met de biografieën van de twee hoofd-personen en vele andere relevante zaken, zoals de pogingen van Van Prehn om in Nederland eerherstel te krijgen. Het verhaal sluit aan bij de problematiek van koloniaal recht en bestuur, een thema dat onder rechtshistorici in Europa de laatste jaren aan een opmars bezig is.  Adviesprijs: € 15,00.

 

 

Islam in Indonesia Jajat Burhanudin en Kees van Dijk. Hoe tolerant is de Islam in Indonesië? De Islam in Indonesië wordt vaak afgeschilderd als gematigd en tolerant en ten voorbeeld gesteld aan andere Islamitische landen. Maar is dit beeld juist? Ook in Indonesië doen  fundamentalistische groepen van zich spreken. In dit boek wordt ingegaan op de specifieke manifestaties van de Islam in Indonesië en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de politiek. Ter sprake komen onder andere salafistische organisaties, de voortrekkersrol van Islamitische feministen en de discussies over erfrecht en echtscheiding. De adviesprijs is: € 53,72.  

 

 

Met dank aan Media Partner NICC

 

 

 

 

Weergaven: 2066

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Vervlogen verwachtingen – Frans H. Peters.  De teloorgang van Nederlands Nieuw Guinea. Dit boek is het relaas van een hooggeplaatste ambtenaar, die de overdracht van Nederlands laatste kolonie in de Oost aan de Republiek Indonesië van zeer nabij meemaakte. Als ooggetuige doet Frans Peters verslag van de uitvoering van het “plan Bunker”, dat op 15 augustus 1962 door Nederland, Indonesië en de Verenigde Naties werd ondertekend. Nederland zou Nieuws Guinea na een tussenbestuur van de VN aan Indonesië overdragen. De Papoeas waren in dit plan niet gekend en hun verontwaardiging was dan ook zeer groot. Zij staakten en demonstreerden, maar op 1 oktober 1962 begon onverbiddelijk het VN tussenbestuur. Peters beschrijft op indringende wijze hoe Papoeas en Nederlanders in Nieuw Guinea op de overdracht reageerden. De Nederlandse bestuursambtenaar werkt nauw samen met de Papoeas in ontwikkelingsprojecten en strijdt samen met hen voor democratisering, maar moet uiteindelijk op pijnlijke en emotionele wijze afscheid nemen van “zijn” Papoeas en Nieuw Guinea. Frans Peters (1924-2008) werkte van 1952 tot 1962 als bestuursambtenaar in Nieuw Guinea en van 1964 tot 1984 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna was hij ambassadeur in Kuala Lumpur, Maleisië. Adviesprijs: € 29,90.

De Zomer van 1962 – Andreas Schelfhout. In dit boek worden de laatste gevechten om Nederlands Nieuw Guinea beschreven. In romanvorm wordt verteld over het laatste jaar van de aanwezigheid van Nederlanders in de Gordel van Smaragd en de zeer ondoordachte wijze waarop jonge soldaten naar het militaire conflict in Nieuw Guinea gestuurd werden. Totaal onvoorbereid, oppervlakkig gekeurd en met kleding en uitrusting die geschikt waren om een winters landschap te doorstaan. Andreas Schelfhout was zelf zo’n militair in Nieuw Guinea en hield dag- en plakboeken bij, die hij verwerkte in dit boek. Adviesprijs: € 16,50.

Indonesia Periplus Travel Map – Periplus Staff. Uitgebreide en gedetailleerde reisplattegrond van de Indonesische Archipel in de Engelse taal. Extra bijlagen van het westen en het oosten van Indonesië, Java, Jakarta, Bali en het centrum van Jakarta. Adviesprijs: € 12,95.

Nederlands-Indië, Brieven van een Nederlandse soldaat – Astrid Manders-van der Burg. In 1946 vertrok Ad van der Burg als “broekie” van 18 jaar naar het toenmalige Nederlands Indië. Daar was hij tot 1949 in actieve dienst op zowel Java als Sumatra als oorlogsvrijwilliger. Alle brieven die hij in die tijd aan zijn oudere broer Leen schreef, zijn bewaard gebleven. Ze geven een indringend beeld van die periode en beschrijven hoe Ad die tijd beleefde. Zij dochter Astrid erfde de brieven samen met diverse foto’s na het overlijden van haar vader. Zij stelde dit overweldigende tijdsdocument samen. De schrijfster krijgt veel reacties van mensen die erg blij zijn met het boek, omdat hun vader, grootvader, oom of ander familielid later nooit meer over deze periode gesproken heeft. Via dit boek krijgen ze toch een goed inzicht in hoe het geweest moet zijn om als jonge – vaak dienstplichtige – soldaat uitgezonden te worden naar een ver en vreemd land. Astrid Manders: “Hoewel er best wel aandacht is voor het boek, heb ik nog steeds het gevoel dat er een hele groep mensen is, die ik er niet mee bereikt heb”. Info: http://www.veluwebataljon.nl, info@boekscout.nl. Adviesprijs: € 14,95.

Oorlog in Atjeh – Herman Stapelkamp. Het Journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh 1873-1874. Verreweg het grootste deel van zijn 34 jarige loopbaan bij de zeemacht verbleef Henricus Nijgh (1845-1917) in het roerige Atjeh, het onafhankelijk sultanaat, waaraan Nederland in 1873 de oorlog verklaarde. Het was de hevigste en wreedste oorlog die Nederland in 350 jaar koloniaal bewind voerde. Vele tienduizenden Europese, inheemse soldaten en dwangarbeiders sneuvelden. Even zovele raakten gewond of bezweken aan tropische ziekten. De Nederlandse regering schatte destijds het – ongetwijfeld geflatteerde aantal doden in Atjeh op 60 à 70.000. De materiële schade was enorm. Atjeh lag in puin. Vanuit zijn eigen waarneming hield Nijgh een journaal bij over deze nietsontziende oorlog, waarbij hij plichtsgetrouw, maar toch ook kritisch was. “Waarachtig, Holland is te klein om zo’n oorlog te voeren”, noteerde hij. Zijn Journaal is uniek te noemen, omdat het te velde is opgetekend en vooral ook omdat gepubliceerde verslaggeving en aantekeningen van marine officieren uiterst zeldzaam zijn. Toen hij op 10 januari 1874 na drie jaar onafgebroken dienst in Nederlands Indië mocht repatriëren, miste hij net de verovering van het kraton van Atjeh, veertien dagen later. Dit Journaal bevat naast een inleiding over met name de tweede Atjeh-expeditie en over het leven van Henricus Nijgh, ook enkele topografische kaartjes, een glossarium en diverse nog nooit eerder gepubliceerde foto’s. Adviesprijs: € 27,50.

Pasar Malam Den Haag 1958 – Mary Brückel-Beiten. 2e druk van deze uitgave over het leven van May Brückel-Beiten en haar werk voor de Indische gemeenschap in de ‘50er jaren, die resulteerden in de oprichting van de Pasar Malam in Den Haag, die in 1958 voor de eerste keer gehouden werd in het gebouw van de Haagse Dierentuin. Tevens stond zij samen met Tjalie Robinson aan de wieg van het Indische tijdschrift “Onze Brug” in 1956, welke in 1958 door Tjalie werd omgedoopt in Tong Tong en in 1978 de naam Moesson ging dragen. In die begintijd was Mary bestuurslid van de Indische Kulturele Kring, die tal van initiatieven ontplooide om de Indische landgenoten te helpen. Zij deed onder andere de “Geisha Revue” herleven tijdens een in de Houtrusthallen in Den Haag georganiseerde Indisch-Nederlandse Bonte Avond. Mary’s dochter Geraldine en schoonzoon Wim wonen nu reeds lang in de Verenigde Staten, alwaar zij ook sinds anderhalf jaar onze nieuwsbrieven ontvangen en er ook regelmatig enthousiast op reageren. De 2e druk van dit boekje over Mary Brückel-Beiten is uitsluitend 2e hands verkrijgbaar bij www.vanstockum.nl. Adviesprijs: € 12,00.

Migratie en cultureel erfgoed – L. Djasmadi, H. Mingoen en R. Hoefte.  Dit boek belicht de unieke geschiedenis van de Surinaams Javaanse migranten, die vaak twee of drie keer van continent zijn verhuisd. Een onderbelicht aspect van de Nederlandse koloniale verleden. Koloniale landen hebben migraties met grote sociale, economische en culturele gevolgen. Een duidelijk voorbeeld is de overtocht van tienduizenden Javaanse arbeiders naar Suriname, terwijl na de Tweede Wereldoorlog en vooral in de ‘70er en ‘80er jaren de emigratie van een groot deel van hen naar Indonesië en Nederland. Door middel van twaalf korte levensverhalen van Surinaamse Javanen in Suriname, Indonesië en Nederland worden verbanden gelegd tussen migratieprocessen, herinneringen en de vorming en vervorming van cultuur, identiteit en erfgoed. Dezen twaalf levensverhalen zijn voorzien van een samenvatting in het Indonesisch en het Engels. Adviesprijs: € 19,95.

Spiegelreflex – Susan Legêne.  In dit boek, met als ondertitel: “Culturele sporen van de koloniale ervaring”, kijkt Susan Legêne terug op haar loopbaan als hoofdconservator bij het Tropenmuseum. In zes hoofdstukken komen museale objecten, foto’s, monumenten, maar ook technieken en verhalen langs. Susan neemt haar lezers mee op een zoektocht en dwingt hen steeds vragen te stellen. Waarom ontbreken vaak namen, wat zeggen monumenten, waarom werd de Indische afkomst van schilder Jan Toorop zo vaak verzwegen, terwijl dat voor hem en zijn tijdgenoten zo’n integraal onderdeel was van zijn kunstenaarschap. Door haar eigen familiegeschiedenis (haar vader was zendeling onder de Hindustaanse migranten in Suriname) in het verhaal te betrekken, laat zij ook zien hoe ze zelf met die vragen heeft geprobeerd om te gaan. Adviesprijs: € 29,95.

Schaduw – Jeroen Jager.  Schaduw is een grafische roman, die speelt in Nederlands Indië tijdens de politionele acties. Het gaat over de grootvader van Jeroen Jager, die toen als dienstplichtige soldaat in Soerabaja gelegerd was. Met dagboekfragmenten en veel illustraties  probeert de schrijver een beeld te vormen van hoe zijn grootvader die tijd beleefd moet hebben. De angst, eenzaamheid, en de betovering van het prachtige land, waar zij tegen hun zin en ver van huis zaten. Dit boek is in eigen beheer uitgegeven en uitsluitend te bestellen bij: http://jeroenjager.nl/webwinkel.htm. Adviesprijs: € 10,00, vermeerderd met verzendkosten.

Het wrede paradijs – Peter van Zonneveld en Olf Praamstra.  Indië bestaat niet meer, maar het Indische element is niet meer weg te denken uit onze cultuur. Dit boek behandelt vier eeuwen van een opmerkelijke band tussen Nederland en Indonesië; van 1595 (de eerste “schipvaert”) tot aan het bezoek van Koningin Beatrix aan Indonesië. In deze vierhonderd jaar hebben talloze ooggetuigen opmerkelijke historische gebeurtenissen van het leven van alledag tot in kleine details vastgelegd. Van de gruwelijke moord op de Chinezen tot de internering door de Japanners en van de executie van opstandelingen tot de werking van de stille kracht. In “Het wrede paradijs” zijn een kleine honderd gebeurtenissen uit brieven, dagboeken en memoires bijeengebracht. Samen bieden ze een caleidoscopisch beeld van de complexe banden tussen Nederland en Insulinde. Adviesprijs: € 18,95.

De smaak van de 19e eeuw – Museum Bronbeek.  De architectuur van het 19e eeuwse hoofdgebouw van het tehuis en museum Bronbeek is uitvoerig beschreven in een nieuwe brochure. De toonaangevende architect Nicolaas Willem Rose ontwierp het gebouw in 1860-1862, waarbij hij de nieuwste technieken en materialen gebruikte. Zo werd het gebouw verwarmd met hete lucht en maakte hij ruim gebruik van het toen moderne materiaal: gietijzer. Ook de commandantswoning van Bronbeek is beschreven. Deze villa was oorspronkelijk particulier bewoond en tot 1859 eigendom van Koning Willem III. In zijn huidige vorm dateert het gebouw uit 1854-1856. Deze brochure is gemaakt ter gelegenheid van de laatste Open Monumentendag met het thema: “De smaak van de 19e eeuw”.  Brochure downloaden via:  http://www.defensie.nl/cdc/bronbeek/landgoed/gebouwen/

De Grote Sprong…..van Kampung naar Windmolens – Rudy E. Groenewald.  In dit boek beschrijft de auteur zijn ervaringen met de vernederingen en discriminatie tijdens de moeilijke jaren 1956 tot 1960 als Warga Negara Indonesia. Hij kwam midden 1960 op 20 jarige leeftijd met zijn ouders als “spijtoptant” mee naar Nederland. Eenmaal hier aangekomen wordt hij opgevangen in contractpensions en opnieuw geconfronteerd met vernederingen en discriminatie, zowel in de samenleving als op de werkvloer. De rode draad in dit boek is de vraag: “Ben ik Indonesiër, Hollander of….. Indo?” Dit boek is het vervolg op: “Anak Jepang, Anak Kolong, Anak Pungut”. Het boek is te bestellen bij de schrijver: 06-13565777, ruud.groenewald@planet.nl.

Band loopt! – Ruud van Lieshout.  Op 4 augustus 1949 vertrok Ruud van Lieshout naar Indonesië om er als operator te gaan werken bij de Radio Omroep In Overgangstijd (ROIO). Als geluidstechnicus verzorgde hij de opnames van hoorspelen, cabaret, grote studio-orkesten, maar ook van de soevereiniteitsoverdracht. Eenmaal terug in Nederland werd hij geluidstechnicus en studiomanager van de Hilversumse Wisseloord Studio’s.  Gedurende zijn carrière begeleidde hij bijna alle grote Nederlandse artiesten. Zijn boek “Band Loopt” bevat vele tientallen anekdotes, met foto’s van toen, over zijn samenwerking met bijvoorbeeld de Blue Diamonds, Willem Nijholt, Teddy Scholten, Conny Stuart, Willy en Willeke Alberti, Anneke Grönloh en Wim Kan. Adviesprijs: € 19,95.

 

*)  De boeken die hiervoor besproken werden, zijn (tenzij anders vermeld) verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag.  www.vanstockum.nl.

Boekbespreking

 

Inside New Indonesian Art.  Volgens de Theorie van Entropie mogen we tegenwoordig aannemen dat de disorder die we vandaag de dag in het moderne leven hebben, geen negatief symbool genoemd mag worden”. Dit zijn de woorden van Jim Supangkat, een vooraanstaand Indonesisch kunstcriticus, tijdens de presentatie van dit boek. In dit boek staan de resultaten van de competatieve kunstenaars scene in zijn land, via het werk van tien gerenommeerde kunstenaars: Gede Mahendra Yasa, Handiwirman Saputra, F.X.Harsono, Ichwan Noor, Haris Purnomo, Rudi Mantofani, Wayan Sija, Yuli Prayitno, Agus Suwage en Entang Wiharso. En Jim Supangkat vervolgt: “Als chaos een kritiek punt bereikt en ontaardt in een vorm van decadentie en de condities van disorder worden toegevoegd, wordt er een nieuwe materie geschapen, op een niveau dat totaal verschillend is van wat eerder bestond”. Dit schitterende boek is verschenen in de Engelse Taal. Adviesprijs: € 30,00.

De plant die muziek maakte  -  Theodor Holman. Dit boek gaat over jeugdidealen die ontstaan zijn tijdens de PROVO-tijd en verloren zijn gegaan of zijn ontspoord. De schrijver zelf zegt hierover: “Het verleden is op bezoek geweest en heeft iets weggenomen wat ik niet kwijt wilde”. Het boek is een kroniek van de 60er jaren met vele mooie typeringen en hij heeft hiermee opnieuw Indische literatuur van de 2e generatie geschreven, hoewel hij dat zelf liever ontkent. Zijn hoofdpersoon zet hij neer als een klein “oorlogsslachtoffertje” met raakvlakken aan het kampverleden van zijn ouders, welk nog steeds een grote rol speelt in zijn leven. Adviesprijs: € 19,95.

De taart en de kat  -  Matchboox.  Een fraai miniatuurtje, zegt de één; een verzamelaars item, roept de ander. Feit is in ieder geval dat het een heel bijzonder kunstwerkje is dat is uitgebracht door Matchboox. Een piepklein vouwboekje in een heus lucifersdoosje met het verhaal van de taart en de kat. Een echt hebbedingetje dat wij iedereen kunnen aanraden. De tekst is van Alfred Birney en Joyce Bloem maakte de illustraties. Dit kunstwerkje is verkrijgbaar via: www.matchboox.com. Tel: 06-24515420. Bestel er gelijk één extra: leuk om cadeau te doen. Adviesprijs: € 4,95.

Expats -  Max de Bruijn.  John woont al jaren in Jakarta. Hij en zijn vrienden zijn Expats, in het buitenland gestationeerde werknemers. Ze zijn in dienst van westerse ondernemingen die zich massaal op de Indonesische groeimarkt hebben gestort. Ogenschijnlijk is hun leven één groot feest: ze verdienen een vorstelijk salaris, hebben een wild uitgaansleven en gaan vaak een weekend weg naar de bergen van West Java of nar een tropisch eiland. Maar het broeit in Jakarta. Het regime heeft zijn langste tijd gehad en de bevolking mort en kijkt met steeds groeiende argwaan en afgunst, ja zelfs vijandschap naar de westerse expats.  En bovendien is de regentijd dit jaar volkomen van slag. In deze knap geschreven roman wordt een situatie geschetst van welvarende westerse werknemers in een land waar meer dan de helft van de bevolking geen werk en dus ook geen inkomen heeft en de spanningen hierdoor naar een climax leiden. Adviesprijs: € 15,00.

De reis naar Batik  -  Sabine Bolk.  Dit boek is een beeldverhaal waarin de Batikkunst in al zijn fascinatie wordt getoond. Van jongs af aan was de schrijfster al geboeid door Batik, die zij leerde kenen doordat haar grootouders het als souvenirs meenamen uit Indonesië. Vorig jaar vertrok zij naar Indonesië met een vrij romantisch beeld van de batikcultuur in haar hoofd en schrok toen zij de realiteit van deze industrie zag. Sabine leerde er wel de fijne kneepjes van de batikkunst in het kleine Javaanse dorpje Jeruk. Terug in Nederland legde ze haar reiservaringen vast in een schitterend fotoboek dat zij in eigen beheer heeft uitgegeven. Het boek is te bestelen via: 06-50280922 of E-mail: sabine@sabinebolk.nl. Prijs: € 45,00 (exclusief verzendkosten).

*)  De boeken die hiervoor besproken werden, zijn (tenzij anders vermeld) verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag.  www.vanstockum.nl.

NICC- Boekbespreking

Honderd jaar Tjalie Robinson  -  Wim Willems en Willem Otterspeer.  Een semi-themanummer van De Gids met essays naar aanleiding van het literaire werk en de brievenbundel “Schrijven met je vuisten” van Tjalie Robinson, geschreven door zijn biograaf Wim Willems en De Gids redacteur Willem Otterspeer. Het is uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Tjalie 100 jaar geleden geboren werd. Adviesprijs: € 9,50.

 

Japanese occupation of Borneo 1941-1945 - Gin Ooi Keat. Dit boek handelt over de bezetting door de Japanners van zowel Brits Borneo (Brunei, Sarawak en Noord Borneo) en Nederlands Borneo van 1941 tot 1945. Dit is een heel vaak onderbelicht onderwerp, zeker in het Engelse taalgebied. De schrijver behandelt Borneo onder de koloniale machten, onderzoekt de vooroorlogse interesses van Japan in Borneo en analyseert de Japanse invasie en daaropvolgende bezetting. Dit  boek is Engelstalig. Adviesprijs: € 101,60.

 

Kinderen op kousenvoeten  -  Jan Pellegrino van Stuyvenberg en Hans Liesker.  Dit boek behandelt de ervaringen bij het opsporen van Japanners en Koreanen, die tijdens de periode 1941 tot 1945 op Java waren. In de media wordt steeds meer aandacht besteed aan het belang je biologische ouders te kennen. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is geldt wanneer je vader tot de vijand behoorde. In dit boek willen de schrijvers een handreiking doen aan de nakomelingen van de bezetters van Nederlands-Indië. Zij beschrijven emotionele belevenissen tijdens de speurtocht in oude archieven en documenten. Het is een leidraad voor ieder die tijdens de Tweede Wereldoorlog in die omstandigheden geboren zijn of hun familie zijn zoekgeraakt. Dit boek is in eigen beheer uitgegeven en te bestellen bij Stichting Sakura en Stichting Kota Paku: info@stichting-sakura.nl en pgerressen@chello.nl De prijs is:          € 12,20 (inclusief verzendkosten).

 

Iron Ancestors  -  Theo Alkema, Ben J. Grishaaver en Karel Sirag.   De Engelse titel van dit boek betekent zoveel als: IJzeren Voorouders. Een boek over bijzondere voorouderkrissen. Krissen zijn geen wapens, maar meer een soort amuletten met een gestileerde

 

voorouder-afbeelding als greep. De schrijvers proberen aan te tonen dat de oorsprong van voorouderkrissen teruggaat naar 300 tot 500 voor Christus, toen het Indische eilandenrijk onder de invloed stond van de uit Zuid China afkomstige Dongson ijzer- en bronsperiode. In schitterende foto’s worden de afgebeelde krissen bijna aanraakbaar en dwingen ze honderden jaren na hun vervaardiging nog steeds respect af als ijzeren amulet van de voorouders. Adviesprijs: € 60,00.

 

*)  De boeken die hiervoor besproken werden, zijn (tenzij anders vermeld) verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag.  www.vanstockum.nl.

NICC- Boekbespreking per  10/3-2011

 

 

Roy’s Kookboeken. Authentieke Indo Recepten en Originele Indische Recepten  -  Roy Dreezens.  Zelf aan de slag met originele Indische en exclusieve Javaanse recepten. Eenvoudig uitgelegd en in normale omgangstaal beschreven. Dit maakt deze twee kookboeken tot een waardevolle aanvulling van uw Oosterse kookbibliotheek. Roy zegt er zelf van: “Indisch koken is: niet moeilijk doen; gewoon durven en proberen, en regelmatig proeven. Maar probeer er niet iets mooiers van te maken dan dat het is”. En dit is precies wat ik met deze tweekookboeken wil bereiken. Vaak wordt over koken te moeilijk gedaan, maar iedereen kan het. Beide kookboeken zijn te bestellen via de website van de auteur: www.roysrecepten.nl/boekbestellen.html  Beide boeken zijn uitgevoerd op A4 formaat en met hardcover. Authentieke Indo Recepten (in full color), Prijs: €37,30 en Originele Indische Recepten (zwart/wit),  Prijs:    € 21,10,  exclusief verzendkosten.

 

Oorlog en vrede van een KNIL-kind  -  N.C. Guda-Pinkse.  Op eerlijke en authentieke wijze beschrijft de auteur haar jeugdjaren; de vooroorlogse jaren zowel als de Japanse bezettingsjaren

De wreedheden van de Japanners en Koreanen tijdens de Tweede Wereldoorlog; de praktijken van de Kempetai en de Tokétai.  Maar ook de liefdevolle vriendschap en de belangeloze hulp die ze van Ambonezen ondervond, die daarmee hun eigen veiligheid riskeerden. De schaamte voorbij, heeft ze misbruik en verkrachting vermeld, niets verzwegen en niets verbloemd. Vervolgens beschrijft ze de bevrijdingsroes, de Australiërs en daarmee gepaard gaande leuke en minder leuke ervaringen. Tenslotte de hereniging van gezinnen, de merkada tetap-tijd, de repatriëring en de omstandigheden na aankomst in Holland. Een levensverhaal, eerlijk en onverhuld. Te bestellen bij de uitgever: www.freemusketeers.nlPrijs: € 19,95 exclusief verzendkosten.

 

Terug naar mijn Roti  - Ramon Beuk.  Dit boek is een persoonlijke zoektocht vol impressies, emoties en intieme ontmoetingen. Al reizend, etend en kokend neemt Ramon de lezer mee op een culinaire ontdekkingsreis door zijn geliefde Suriname. Een persoonlijk en open verslag van de mens achter de kok, waarbij doordringt tot in de ziel van Suriname. Beschreven zoals alleen een echte Surinamer dat kan. De vele prachtige foto’s van Remko Kraaijeveld illustreren deze ontdekkingsreis door de voormalige Nederlandse kolonie. Een boek voor Surinamers en Nederlanders, voor kookliefhebbers en reizigers met ruim 50 originele recepten.  Adviesprijs: € 29,95.

 

DVD: Tuan Papa.  Deze DVD vertelt het verhaal van de Nederlandse militairen in Indonesië en de kinderen die zij verwekten bij Indonesische meisjes tijdens de koloniale oorlog 1946 tot 1949. Vaders, moeders en kinderen komen aan het woord en in alle openheid vertellen veteranen van nu boven de 80 jaar over hun liefdes en liefjes in oorlogstijd. Vaak nog maar net de pubertijd ontgroeid en nog maagd trokken zij naar Indië, waar de één enkele genotvolle weken beleefde en de ander na een jaar al met romantische trouwplannen rondliep Echter na de overdracht in 1949 aan Sukarno’s Republik Indonesia Merkada, moesten allen terugkeren naar Nederland. In de nieuwe republiek lieten zij duizenden kinderen achter. Hier in Nederland stichtten zij nieuwe gezinnen en droegen hun geheim een leven lang mee, ondanks knagende schuldgevoelens. Daar in Indonesië moesten de moeders met hun half-blanke kinderen het hoofd boven water zien te houden. Allen blikken in deze DVD terug op een verleden dat hen voor de rest van hun leven heeft getekend. Adviesprijs:        € 14,24

 

Mevrouw mijn moeder  -  Yvonne Keuls.  In dit boek richt Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar moeder. Een bijzonder meeslepend en ontroerend verhaal over de Indische wortels van haar familie, de repatriëring naar Nederland en de vestiging van het gezin Keuls in Den Haag. Herinneringen en verhalen van vroeger maken dit boek tot een ode aan de vertelkunst. Een met veel humor omschreven, persoonlijk en ontwapenend boek, dat in 1999 bekroond werd met de Trouw Publieksprijs, nu opnieuw uitgebracht als zogenaamde “Dwarsligger”. Een dwarsligger is een compleet boek in handzaam formaat wat overal in past: in je handtas, je binnenzak, zelfs in je broekzak, zodat je het altijd en over kunt meenemen en lezen. Het boekje meet 12 bij 8 centimeter en weegt nog geen anderhalf ons.  Adviesprijs:          € 12,50

 

Wajang Foxtrot  -  Indië in beeld en klank  -  Carl Nix en Henk Mak van Dijk. In aansluiting op ons artikel over Krontjong muziek, wordt in dit boek aan de hand van Indische bladmuziek op een heel bijzondere wijze de aanwezigheid van Nederlanders in de Indische Archipel in beeld gebracht. De onderwerpen van  de muziekstukken variëren van de strijd in Atjeh en Lombok en de schoonheid van het Paleis in Buitenzorg tot het dramatische einde in 1949 met het afscheid van een kolonie en van een planter en zijn Njai. De eerste draadloze verbinding tussen Indië en Nederland werd bezongen in het bekende levenslied “Hallo Bandung” van Willy Derby. Ook de klassieke muziek van Constant van de Wall, Paul Seelig en Fred Belloni, die zich lieten inspireren door de Gamelan en Krontjong muziek komen aan de orde  De bladmuziek is thematisch ingedeeld en aangevuld met afbeeldingen van kunstenaars als Menno van Meeteren Brouwer, J.C. Rappard, J. Frank Niemantsverdriet en Eppo Doeve. Dit unieke boek is voorzien van een CD met nummers als: “Herinneringen uit Java” van Constant van de Wall, “Hallo Bandung” van Willy Derby,  “Poezie en Proza in de Thee” van Wim Sonneveld en “Sarina, een Kind uit de Dessa”    van de band “Kilima Hawaiians”. Adviesprijs: € 25,95.

 

Asta’s Ogen  -  Eveline Stoel.  Indische Nederlanders heten de eerste en best geïntegreerde minderheidsgroep te zijn in ons land, maar hun succesverhaal heeft een keerzijde.   

In verreweg de meeste Indische families werden de Indo-geschiedenis en de Indo-cultuur decennia lang doodgezwegen. Asta’s Ogen wekt beide tot leven. Het is het verhaal van een gewone, maar daardoor wel exemplarische familie van Indische Nederlanders, die in 1955 vanuit Soerabaya  naar Nederland vertrekt. Terwijl Asta Hoyer-Fredriks in het voormalige Indië een welvarend leven leidde met een groot huis en bediendes, komt zij hier met haar moeër en zeven kinderen terecht in een contractpension in het Brabantse Oss. Een toen klein industriestadje waar men nog nauwelijks “donkere” mensen heeft gezien. Van een warm welkom in Nederland was geen sprake, maar Asta is vastberaden: ze gaan het redden in dit kille landje; ze moeten wel, want er is geen weg terug. Adviesprijs: € 12,50.

 

De Engel van Kebayoran, een familiegeschiedenis  -  Louis Zweers.  In de zomer van 1951 reist de 18-jarige blonde studente Lily tegen de stroom

repatrianten in naar Indonesië. Ze gaat naar haar man, de adellijke Amir, met wie zij in Nederland “met de handschoen” is getrouwd. Al gauw neemt de anti-westerse retoriek van Sukarno steeds heftiger vormen aan. Lily woont met haar man en drie kinderen in een villawijk in Bandoeng. Ze raakt hier steeds meer geïsoleerd. Amir werkt voor INTEL, de Indonesische Geheime Dienst en is gecharmeerd door de kosmopolitische Sukarno. Van lieverlee zetten de kinderen zich steeds meer af tegen hun “blanke” achtergrond. Een verhaal over familie en liefde, over angst en verlies in het turbulente postkoloniale Indonesië.  Adviesprijs:  € 19,50.

 

-à Dan nu drie boeken die in deze Indische reeks eigenlijk niet echt thuishoren, maar die wij u vanwege de actualiteit niet wilden onthouden:

Julian Assange: de biografie-  Carsten Görig en Kathrin Nord.  De man die de wereld veranderde, heeft sinds zijn publicaties op Wikileaks een kloof doen ontstaan in de samenleving. Voor zijn medestanders is hij de moderne Robin Hood van de Cyberspace, terwijl zijn tegenstanders hem zien als staatsvijand nummer één. Internetproviders weigeren hem serverruimte, banken blokkeren zijn rekeningen en zijn Wikileaks wordt gericht aangevallen. Het is oorlog in de virtuele wereld en in de echte wereld.

Wat is realiteit en wat schijn? Wie is deze charismatische man, die het in z’n eentje voor elkaar kreeg om grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China in verlegenheid te brengen. De schrijvers schetsen een portret van een man die de wereld verandert. Adviesprijs:  € 10,00.

 

Inside Wikileaks: mijn tijd bij de gevaarlijkste website ter wereld  -  Daniel  Domscheit-Berg.  Alle onthullingen van Wikileaks houden de wereld in spanning.  Welke organisatie steekt achter deze website, die invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke Task Force in actie bracht. Hoe ziet het eruit in et zenuwcentrum van Wikileaks en welke explosieve onthullingen liggen er nog in de la? De schrijver heeft sinds 2007 schouder aan schouder de website Wikileaks met Julian Assange opgebouwd. Sinds Daniel Domscheit-Berg zich in de herfst van 2010 terugtrok uit de organisatie is Julian nu alleenheerser. Een boeiend geschreven onderzoekingsverslag vol

onbekende feiten en het vertelt het verhaal van Wikileaks zoals nog niemand het heeft kunnen vertellen: van binnenuit.  Adviesprijs:  € 16,90.

Staatsvijand nummer 1  -  Marcel Rosenbach en Holger Stark.  Hoe een groep internetactivisten de machtigste naties ter wereld uitdaagt, wordt in dit boek beschreven door twee journalisten van het Duitse blad Der Spiegel. In de grote landen van de wereld werkt Wikileaks samen met een aantal gerenommeerde media. Naast de internationale dagbladen The Guardian, The New York Times, Le Monde en El Pais is het Duitse Der Spiegel één van de officiële partners van Wikileaks. In dit boek wordt het

onderzoek van het belangrijkste Duitse opinieblad naar Wikileaks en Julian Assange omschreven door twee specialisten. Niet in de laatste plaats bespreken zij ook het grote gevaar van de onthullingen voor de internationale veiligheid en verdiepen zij zich in de wijze van berichtgeving die de wereld nog lang zal doen naschudden.  Adviesprijs:  € 19,95.

  

Staatsvijand nummer 1  -  Marcel Rosenbach en Holger Stark.  Hoe een groep internetactivisten de machtigste naties ter wereld uitdaagt, wordt in dit boek beschreven door twee journalisten van het Duitse blad Der Spiegel. In de grote landen van de wereld werkt Wikileaks samen met een aantal gerenommeerde media. Naast de internationale dagbladen The Guardian, The New York Times, Le Monde en El Pais is het Duitse Der Spiegel één van de officiële partners van Wikileaks. In dit boek wordt het 

onbekende feiten en het vertelt het verhaal van Wikileaks zoals nog niemand het heeft kunnen vertellen: van binnenuit.  Adviesprijs:  € 16,90.


 

 

*)  De boeken die hiervoor besproken werden, zijn (tenzij anders vermeld) verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag.  www.vanstockum.nl.

 

Mogelijk gemaakt door NICC - Den Haag

 

NICC- Boekbespreking per  14/4-2011

 

Een perspectief voor Papoea  - 

het verhaal van mijn leven en mijn strijd  -  Viktor Kaisiëpo, Willem Campschreur. Dit boek is de biografie van een charismatisch Papoealeider en zijn levenslange strijd voor de rechten van Papoea.  Als 14 jarige jongen kwam hij in 1962 naar Nederland. Vol humor vertelt hij met vele anekdotes en beeldspraken over de moeizame gewenning op school en werk. Langzaam maar zeker  probeert hij te ontsnappen aan de strikte en gesloten Papoea gemeenschap.

De bitterheid van zijn vader en diens generatie over het verlies van Papoea weerhoudt hem er eerst van om politiek actief te worden. Als hij zich daarvan uiteindelijk weet los te maken, gaat hij samenwerken met organisaties als Amnesty International en het Komitee Indonesië en raakt dan  toch intensief betrokken bij de Papoea zaak.

Rond 1980 raakt hij gegrepen door de mogelijkheden om de strijd van de Papoea’s te verbinden aan de Rechten van Inheemse Volkeren. Hij verandert van een politieke actievoerder in een internationale inheemse lobbyist bij de Verenigde Naties. Hij krijgt belangrijke functies in Papoea na de val van het Soeharto-regiem en ontwikkelt een nieuw perspectief voor het werken aan de toekomst van Papoea. Een perspectief dat in dit boek met groot persoonlijk positivisme en optimisme door hem wordt uitgedragen.

Viktor Kaisiëpo overleed op 31 januari 2010 na een ernstige ziekte. In de laatste maanden van zijn leven vertelde hij zijn levensverhaal aan Willem Campschreur, die het in boekvorm optekende.  Prijs: € 19,50.

 

Rivier de Brantas  -  Alfred Birney. Dit boek is het verhaal rond een gitarist, die aan het graf van zijn grootmoeder op Java een vloek wil bezweren die op zijn familie zou rusten. Vol met tempowisselingen en vertellingen passeert de Nederlandse koloniale geschiedenis spelenderwijs de revue. Iedereen die de reizende gitarist ontmoet, lijkt van die ingrijpende geschiedenis doordrongen te zijn. Herinneringen lijken plaatsbepalend en de gitarist heeft wortels op Java en in Nederland. Daardoor moet hij lang op de antwoorden op zijn vragen wachten, voordat hij uiteindelijk de antwoorden krijgt van toevallige passanten.  Adviesprijs: € 16,50.

 

Bintangs Fifty Fifty - Frank Kraaijeveld 50 jaar Nederlandse Rockgeschiedenis

in 50 korte verhalen  met een live CD. Frank Kraaijeveld, mede-oprichter van de Bintangs kijkt terug en blikt vooruit. Portretten van leden, ex-leden; bizarre verhalen en mijmeringen. Het vreemde besef dat muziek die eigenlijk alleen voor de jeugd bedoeld was, nu nog steeds met dezelfde gedrevenheid gespeeld kan worden, onaangetast door de tijd. Dezelfde energie, hetzelfde meedogenloze ritme. Het boek is geïllustreerd met foto’s uit het Bintang archief; van historisch zwart-wit tot knallend full-colour. En de live CD bevat oud en nieuw werk van het in november 2010 opgenomen concert in “Brennels Buiten”. Een selectie songs die speciaal is geperst voor deze boekuitgave.  Adviesprijs: € 29,50.

 

Vergeet ons niet: Het Papoea Vrijwilligerskorps 1961-1963  -  Caspar van Bruggen.  Een speurtocht naar een serie unieke dia’s uit 1962 rond de strijd tegen de Indonesische infiltranten in Nieuw Guinea, bracht de auteur in 2004 in aanraking met het Papoea Vrijwilligers Korps De dia’s vormden samen met onder andere persoonlijke notitieboekjes, documenten en buitgemaakte uitrustingstukken aanleiding voor een artikel over de krijgsverrichtingen van de 1e Luitenant der Infanterie G.B. Hollard. In 1962 was hij pelotonscommandant bij het Papoea Vrijwilligers Korps. Op zoek naar literatuur over dit Korps bleek dat er slechts marginaal over geschreven was. Maar al snel volgden de eerste contacten met diverse oud-kaderleden en deden  verslag over hun ervaringen bij het Korps. “Verget ons niet…” Met deze woorden besloot op 7 februari 1963 Papoeasoldaat Mareret een brief aan zijn voormalige commandant in Nederland. Met dit boek hoopt de auteur enigszins gehoor te geven aan deze hartenkreten in een poging het Papoea Vrijwilligers Korps aan de vergetelheid te onttrekken.          Adviesprijs: € 22,95

 

Rood kleurde de rivier  -  P. Vervloed en D.J. Oreel. Indonesië heeft zich onafhankelijk verklaard. Het Nederlandse leger probeert met harde hand de macht over de oude kolonie te behouden. Bij een van die acties wordt Saihs vader gedood. Een Nederlandse soldaat redt Saihs leven en Saih sluit zich aan bij de vrijheidsstrijders. Al gauw krijgt hij een opdracht, maar komt daarbij voor een hartverscheurend dilemma te staan. “Rood kleurde de rivier” speelt op West-Java in 1947. Het is een leesboek uit de bekende serie: Terugblikken.                 Adviesprijs: € 12,95.

 

DVD: Nederlands-Indië. Het oude Indië blijft nog steeds één van de meest intrigerende hoofdstukken uit de Nederlandse geschiedenis. Hoe heeft een kolossaal eilandenrijk meer dan 300 jaar een kolonie van een klein land als Nederland kunnen zijn? Enkele specialisten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doken in de omvangrijke archieven, op zoek naar uniek beeldmateriaal dat de belangrijkste momenten uit de koloniale geschiedenis weergaf. Het resultaat is een waardevolle DVD met nooit eerder vertoond historisch materiaal uit het vooroorlogse Indië, de periode tijdens de Japanse bezetting en de periode vlak na de   oorlog, tot en met de  overdracht van de soevereiniteit in 1949. Tenslotte het historische 11-daagse bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Indonesië in 1971, waarmee Nederlands-Indië voorgoed verleden tijd werd. Adviesprijs:  € 17,99.

 

DVD: Rubber. Liefde en overspel in het koloniale milieu. In 1936 keek het publiek zijn ogen uit bij Rubber, de tweede grote speelfilm van Gerard Rutten, ook de regisseur van de aangrijpende Zuiderzeefilm “Dood Water” uit 1934. Voor deze schets van het leven van Hollandse planters in de Oost, maakten Rutten en mede-regisseur Johan Meester opnamen in de Sumatraanse jungle. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1931 van schrijfster Madelon Székely-Lulofs. Haar openhartige manier van vertellen over liefde en overspel in het koloniale milieu had een nationale rel tot gevolg. Rutten maakte er een pakkende film van, een   satire over het leven in een Hollandse plantersgemeenschap, tijdens de Roaring Twenties op Sumatra in de 20-er jaren. Met de acteurs: Frits van Dongen, Dolly Mollinger, Jan Hahn, Matthieu van Eysden, Leo den Hartog e.a.  Adviesprijs: € 6,99.  

 

De Engel van Kebayoran – Louis Zweers. In de zomer van 1951 reist de 18 jarige blonde Lily, studente aan het Utrechts Conservatorium, tegen de stroom repatrianten in naar Indonesië. Zij gaat naar de adellijke Amir, met wie zij eerder in Nederland met de  handschoen is getrouwd. Al gauw wordt de anti-westerse houding van het Sukarno-regiem feller en worden Nederlandse fabrieken en bedrijven genationaliseerd en worden de Europeanen bedreigd. Eind 1957 komt de exodus op gang van de laatste tienduizenden Nederlanders, waarna er op Java bijna geen blanke meer te bekennen is. De Nederlandse missies en consulaten worden gesloten. Lily woont met haar man en drie kinderen in een villawijk in Bandung en raakt steeds geïsoleerder. In de loop der tijd zetten Lily’s kinderen zich steeds meer af tegen hun “blanke” achtergrond. 

Dochter Dewi verft haar haren zwart en zoon Guntur sluit zich aan bij de volgelingen van Suharto, die later aan de macht komt. Lily’s beeldschone kleindochter, Lativa krijgt als bijnaam de “Engel van Kebayoran” en trouwt met een zoon van de vermogende en invloedrijke minister uit het Soeharto-regiem. Zij behoren al gauw tot de High Society van Jakarta. Lily’s zoon Guntur echter raakt aan lager wal. Dit boek gaat over familie en liefde, verlies en angst in het postkoloniale en zeer turbulente Indonesië. Adviesprijs: € 19,50.

 

I thought you should know  -  Tetske T. van der Wal.  Dit Engelstalige boek handelt over het leven van de schrijfster en haar familie in een Japans kamp, het verlies van haar vader en de terugkeer naar Nederland. Na de bezetting van Nederlands-Indië door Japan werd haar vader gevangen genomen en naar Birma overgebracht om daar tewerk gesteld te worden aan de beruchte Birma-Siam Spoorweg die dwars door de jungle aangelegd werd Hij stierf niet lang daarna aan uitputting en ondervoeding. Haar moeder, die een tweede kind verwachtte, ging met Tetske naar Soerabaya en het gezin zou nooit meer in Bandung terugkeren. In november 1942 werden alle vrouwen en kinderen van Europese afkomst in kampen geïnterneerd. Dagelijkse mishandelingen, overbevolking, slavenarbeid en het zien sterven van vrienden werden dingen van alledag. Na de oorlog bij terugkomst in Nederland werd het er niet veel beter op door de onverschilligheid waarmee de Nederlandse overheid de Indische Nederlanders bejegende. Tot aan vandaag de dag ontkent Nederland de verantwoordelijkheid van de rechten van deze landgenoten, wiens enige verschil met de Joden en de Zigeuners was, dat ze in de tropen vertoefden en de Japanners in plaats van de Nazi’s als beulen hadden. Dit boek is in Nederland (nog) niet in de handel verkrijgbaar. Wel te bestelen via www.amazon.com, of bij de uitgever: www.xlibris.com. Misschien ook via The Americain Bookstore”, die in enkele grote steden gevestigd is. Het ISBN-nummer is: 978-1-4568-1231-7.

 

 

 

 Met dank aan NICC

 

NICC- Boekbespreking per  21/6-2011

  

Postkoloniale monumenten in Nederland  -  Gert Oostindie, Schulte Nordholt en Fridus Steijlen.  Dit boek geeft een beeld van monumenten en gedenktekens die in de na-oorlogse jaren in Nederland zijn opgericht  en op een of andere manier betrekking hebben op het koloniale verleden. De gemaakte selectie van de foto’s (fotografe: Eveline Kooijman) zijn zeer informatief en interpreterend en ze kunnen dus weerwoord oproepen. Om dat laatste wat aan te moedigen, worden de foto’s met bijschriften op Flickr gepubliceerd, met de mogelijkheid om commentaar te leveren, alsmede nieuwe foto’s toe te voegen. Zo hoopt men een podium te bieden voor een brede en actieve reflectie over het koloniale verleden en de wijze waarop dit postkoloniaal wordt herdacht.  Adviesprijs: € 19,95.

Ademtocht  -  Jill Stolk. Op een zonnige zondag staat Zenadine in haar Haagse achtertuin heimelijk een sigaretje te roken, als de gestalte van haar twintig jaar eerder overleden broer opdoemt. Beers verschijnen voert Zenadine terug naar hun ouderlijk huis, waar zij met grote zus en broertje opgroeiden. Het was eind vijftiger jaren op de Haagse Loosduinsekade. Ze waren opvallende verschijningen in die jaren. Niemand had er bijna-zwarte haren en donkerbruine ogen en een getinte huid. Over de Indische achtergrond wordt in het gezin nauwelijks gerept. Is hun afkomst bijzaak? Het leven in het gezin wordt overvleugeld door Beers eigenaardige “luchtziekte”, die verder niemand anders op de kade of op school heeft. Zenadine begrijpt er niets van, maar ze wil persé weten wat zich in Beers “luchtkasteel” heeft afgespeeld en kennelijk is er maar één manier om dat te weten te komen. Adviesprijs:  € 14,90.

De Indieje Connectie - Hans Oosterwijk.  Van je vrienden moet je het maar hebben, dacht Hans Oosterwijk. Net als hijzelf is een groot deel van zijn vriendenkring geboren en getogen in Nederlands Indië. Juist in de jaren dat ze opgroeiden naar volwassenheid, werd hun opvoeding en ontwikkeling aan banden geëgd door een wrede overheerser. Vaak komt men in gesprekken met elkaar tot het ophalen van herinneringen aan die Japanse bezetting. De periode dat hun zonnige jeugd ruw werd onderbroken. De belevenissen die ze elkaar vertelden hadden alles te maken met het harde regiem van de bezetter en de direct daarop volgende Bersiap periode. Hans besloot al die verhalen van zijn vrienden op te tekenen en te bundelen. Uit die belevenissen kon worden opgemaakt, hoe de levensomstandigheden van de Europese bevolkingsgroep heel verschillende varianten kende. Adviesprijs: € 18,95.

Molukkers in Kamp Westerbork  -  G. Abuys, J. Martin en D. Mulder. Een prachtig lees- en kijkboek met ruim 300 foto’s, documenten en tekeningen geeft een fascinerend beeld van de Molukse wereld  op de Drentse heide.   Tal van oud-bewoners, zowel Molukkers als inwonend personeel, komen aan het woord en vertellen over het dagelijkse leven in het kamp. Ook Drentenaren vertellen over hun contacten met een andere cultuur. Voor de meeste betrokkenen is het woonoord Schattenberg een onvergetelijke ervaring geweest. Ze denken er vaak met een warm gevoel en heimwee aan terug. Nadat in 1951 de eerste Molukkers in Westerbork arriveerden, werd de naam veranderd in Schattenberg. In de loop der jaren zouden er meer dan 3000 Molukkers komen wonen, Er kwam een school, een ziekenhuis, een schouwburg, een bioscoop en een badhuis. Dit boek vormt een ontroerend en nostalgisch tijdsbeeld van een unieke verdwenen wereld. De auteurs werken alledrie in Herinneringscentrum Westerbork. Adviesprijs: € 19,95.

Het laatste grote gevecht in Indië  -  Frans C. Hazekamp. Geen ander gevecht had in het Nederlands-Indonesische conflict zulke grote gevolgen op militair en vooral politiek niveau, als bij de door 2000 guerrilla’s goed voorbereide en gecoördineerde aanval op het oude Sultanaat SOLO op midden Java. De strijd vond plaats van 7 tot en met 10 augustus 1949. Zelden ook komt in de historiografie betreffende dit conflict de mening van de Indonesische vrijheidsstrijders zelf naar voren, die in dit boek wel uitvoerig wordt vermeld. In dit boek wordt een levendig beeld geschetst van wat aan beide zijden vooraf ging aan de aanval. De verwarrende vierdaagse strijd zelf, de inmenging van de hoogste militaire leiding in dit lokale incident en de politieke gevolgen, zowel in Batavia als in Den Haag. De wapenstilstand na het staakt-het-vuren- kwam ernstig in gevaar.  Adviesprijs:  € 18,95.

Dienaar van Koloniaal Nederland  -  Jan de Lang.  Frederik Christiaan Hirschmann (1870-1935) was officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Hij maakte bijna drie decennia Nederlands militair koloniaal beleid aan den lijve mee, tijdens de hoogtijdagen van het moderne imperialisme. Hirschmann vocht in Atjeh, maakte deel uit van een belangrijke militaire expeditie, was tegelijkertijd oorlogscorrespondent en had van doen met koppensnellers en dwangarbeiders. Tussentijds voerde hij ook nog het commando over het leger in Suriname, dat hij op bevel van Den Haag moest omvormen naar Indisch model. Het was een roerige periode, waarin een staatsgreep werd verijdeld en Hirschmann zich hevig verzette

tegen een advies aan de Nederlandse regering om het leger in Suriname op te heffen. In deze bijzondere biografie geeft een uitstekend beeld van de militaire carrière van Hirschmann en geeft tevens een goed beeld van hoe het KNIL in die dagen functioneerde in de Indische Archipel in een tijd dat overal het Nederlandse gezag er gevestigd was. Adviesprijs:  € 24,95.

Dochter van een kampkind  -  Jet Bussemaker. De oorlog was in mijn jeugd altijd aanwezig” schrijft de oud-staatssecretaris Jet Bussemaker, “hoewel er maar weinig over werd gesproken”. Haar vader, geboren in 1928, zat als kind in een Jappenkamp en heeft dat heel bewust meegemaakt. Eind jaren tachtig ging ze met haar vader naar Indonesië om de verhalen van zijn jeugd en de oorlog in Indië te horen. In 2007 werd zij benoemd tot Staatssecretaris van het Ministerie van V.W.S. en werd ze politiek verantwoordelijk voor de zorg voor de oorlogsgetroffenen. Ze schrijft: “De distantie die doorgaans van een bewindspersoon verwacht wordt, was opeens niet meer zo vanzelfsprekend. De oorlog wam gevaarlijk dichtbij”.  Ze schrijft over de oorlog in Indië door de ogen van een 12 jarige jongen in een Jappenkamp, nadat hij zijn vader verloor in de strijd tegen de Japanse bezetters. Maar ook over zichzelf als dochter van een kampkind, die in verzet kwam tegen de koloniale geschiedenis. Over het beleidsperspectief, dat zij als staatssecretaris uitdroeg en over de nog altijd gevoelige onderwerpen: goed en fout, welke geen eenduidige begrippen waren, maar eerder een wisseling van perspectief.        Adviesprijs: € 14,95.

Lest we forget – life as a Japanese P.O.W.  -  Fred Seiker.  Een bijzonder boek van een overlevende van de “Spoorweg des doods”, de Siam-Birma spoorweg, waar de auteur als dwangarbeider te werk gesteld werd, nadat hij door de Japanners krijgsgevangene genomen was. In deze tweede druk doet hij zijn verhaal, geïllustreerd met door hem zelf gemaakte aquarellen, die een schokkend beeld geven van de wijze waarop de gevangenen behandeld werden. Zonder omwegen toont hij in zijn boek de ontberingen en de martelpraktijken van de Japanners. Fred Seiker, nu 95 jaar oud, overleefde de hel van de Siamees-Birmese junglespoorweg en emigreerde in 1946 naar Groot Brittannië. Over zijn boek zegt hij: “Ieder geschreven woord in mijn boek is het verhaal van mijzelf en iedere schets is een verhaal op zich. Het is onverbloemd weergegeven, zoals ik het zelf heb meegemaakt”.

Het boek is Engelstalig. Uitgever: Bevere Vivis Gallery Books Ltd., Worchester, United Kingdom. ISBN nummer: 0 9526987 2 2. Dit boek is in Nederland (nog) niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar te bestellen via:  www.amazon.com

De complete Indonesische Keuken  -  Lonny Gerungan.  Geactualiseerde en herziene druk met 785 authentieke recepten van de bekende Indische topkok. Het is een van de meest uitgebreide kookboeken die er zijn verschenen over de keuken van de ruim dertienduizend eilanden die samen de “Gordel van Smaragd” vormen. Lonny heeft talloze recepten van zijn eigen familie opgetekend, en vele recepten tijdens zijn reizen over de verschillende eilanden verzameld. De gerechten zijn per eiland en per hoofdingrediënt samengebracht in een schitterend boek. Tevens geeft de achtergrondinformatie een mooi overzicht van de veelzijdigheid en diversiteit van de Indonesische keuken. Helder omschreven op de manier die we van Lonny gewend zijn. Adviesprijs:  € 22,50.

Chinese Export Ceramics  -  Rose Kerr, Luisa E. Mengoni & Ming Wilson. In dit prachtige Engelstalige boek  wordt uitvoerig de geschiedenis beschreven van de export van kostbaar Chinees porselein naar Europa, het Midden-Oosten en de landen in Zuidoost Azië

Het beschrijft de periode van de 14e tot en met de 19e eeuw. Schitterende kleurenfoto’s van meer dan 200 stukken maken dit boek tot een compleet document, waarin het bijzondere scala aan stijlen door de eeuwen heen in fraaie decoratieve patronen op het Chinees porselein tot uitdrukking komen.  Prijs: € 41,00.

Antonio van Diemen - Menno Witteveen.  Dit boek gaat over de opkomst van de VOC in Azië. Op 4 januari 1618 zeilde  het VOC-schip “Mauritius” van de rede van Texel naar het verre Bantam op Java. Een van de 250 bemanningsleden was aangemonsterd als Thonis Meeusen, een schuilnaam van Antonio van Diemen, een Amsterdamse koopman die op de vlucht was voor de gevolgen van zijn faillissement. Op Java kwam hij vrijwel direct in contact met Jan Pietersz. Coen, de vereerde en verketterde stichter van Batavia. Van Diemen werd ontmaskerd, maar met behulp van de steun van Coen maakt hij desondanks snel carrière. In 1636 was hij opgeklommen tot Gouverneur-generaal. Na een hevige strijd veroverde hij voor de VOC de hegemonie over het zeegebied in Zuidoost Azië op de Portugezen. Gebaseerd op nieuw onderzoek wordt de geschiedenis van de VOC in Azië verteld aan de hand van de tot nu toe ongeschreven buitengewone biografie van Antonio van Diemen. Een uniek document.  Adviesprijs: € 35,00.

Kind van Batavia  -  Tjalie Robinson.  Bezorgd en ingeleid door Wim Willems.  De essayist Rudy Kousbroek noemde Tjalie ronduit een van de grootste schrijvers. Voor hem was Tjalie Robinson (1911 – 1974) tevens degene die een specifiek en bijna onherroepelijk verdwenen verleden vrijwel in z’n eentje voor de eeuwigheid had bewaard. Dit biografische boek handelt over de alledaagse dingen en het gewone leven in het vooroorlogse Nederlands-Indië en de na-oorlogse verwarrende overgangsperiode naar een nieuw Indonesië. Wie hiervan meer wil weten, mag deze kronieken beslist niet ongelezen laten. Verschijnt binnenkort Adviesprijs:  € 24,95.

Apejong – Bericht van een bosmens  -  K.C. Smeets.  Eind 2009 publiceerde deze Nieuwsbrief een artikel over het Theater Lakon, met de voorstelling “Apejong”.  Hierin werd een kijkje gegeven in de wereld van de Orang-oetan, wat in het Nederlands: Bosmens betekent. Met de uitgave van dit boek is een droom van Lakon uitgekomen, die meer wilde dan alleen een kindervoorstelling, die vaak na een periode tot niet meer dan een herinnering geworden is. Want theater is vluchtig, terwijl je een boek keer op keer kunt pakken. De diepere betekenis van de inhoud kunnen door middel van dit boek aan ouders en leraren getoond worden….. want soms zijn kinderen nodig om tot volwassenen door te dringen. Kinderboek.  Adviesprijs:  € 12,00.

Max Havelaar - Multatuli.  Op 28 april is in  het Letterkundig Museum een galerij van 25 klassieke Nederlands talige werken op e-book uitgekomen. Deze werken, waaronder de “Camera Obscura” en de “Max Havelaar”, zijn GRATIS te downloaden via de iPad-app of via de website:  www.ebooks-eregallerij.nl. De galerij was binnen enkele dagen de meest gedownloade app in de iTunes-appstore. Via deze ebooks galerij worden klassieke meesterwerken uit de Nederlandse literatuur op een moderne manier toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.  Prijs:  GRATIS.

Verleden Land  -  Wouter Muller.  Op deze nieuwe Dubbel-CD van de bekende Indische muzikant, tekstschrijver en componist staat een verzameling songs, waarvan de belangrijkste thema’s ontleend zijn aan een recente reis door Java en Bali.In 17 mooie nummers biedt Wouter Muller een even liefdevolle als trotse terugblik op zijn vroegere en huidige roots. Een bijzondere vermelding verdienen zijn kliederen over de “njai”, de inlandse vrouwen waarmee de Europese mannen relaties onderhielden en er kinderen bij verwekten. Muller zette deze oeroude onbekende gedichten over dit jarenlange taboe op nieuwe muziek. De Bersiap komt eveneens opnieuw tot leven in zijn liedteksten, evenals over de Linggajati en de Puputan (het collectieve zelfmoordritueel op Bali). Zijn woonplaats Enschede komt aan bod in songs over herinnerings-monumenten en “Mijn Stad” is een terugblik op de vuurwerkramp in 2000. Op 27 mei, tijdens de Tong Tong Fair, vindt om 17.30 uur de officiële presentatie van zijn nieuwe CD plaats in het Bintang Theater. De tweede presentatie is op 29 mei in het RABO theater in Hengelo om 14.30 uur.  Verschijnt op 27 mei, prijs niet bekend. Wie meer wil weten over Wouter Muller en zijn muzikale carrière, kan terecht op:  www.woutermuller.com.

 

Stand van de Zon – Maan – Sterren   -  Leonard Retel Helmrich – Scarabee-films / HUMAN. De gehele trilogie is vanaf 28 mei 2011 als DVD-BOX  verkrijgbaar. Het verhaal draait om een Indonesische familie, die gedurende twaalf jaren in de sloppenwijken van Jakarta gevolgd is. Leonard Helmrich legde hun leven van alledag vast en laat de onderliggende factoren van het leven in Indonesië zien. Het Indonesische gezin Sjamsudin is als het ware een microkosmos, waarin je de belangrijkste problematiek terugvindt in hun leven: corruptie, religieuze conflicten, gokverslaving, de generatiekloof en het steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk. Vanaf 28 mei 2011 verkrijgbaar als DVD-box voor  € 35,00

  

Met dank aan NICC

NICC- Boekbespreking per  21/7-2011

  

Avondschot – Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch Imperium. – J.J.P. de Jong. Het verlies van Nederlands-Indië leidde tot een nationaal trauma. Velen hadden het gevoel dat “de hele wereld” Nederland had gedwongen de soevereiniteit over te dragen aan de Indonesische nationalisten onder Sukarno. De meeste historici waren van mening dat Nederland geen afstand kon doen van zijn kolonie. Maar wat speelde er werkelijk in de periode 1947 – 1949? Bij nauwkeurige beschouwing was het een buitengewoon complexe periode met allerlei krachten en tegenkrachten: Nederlanders, nationalisten en Amerikanen. J.J.P. de Jong schetst in dit boek een reconstructie op basis van nieuw bronnenmateriaal en komt tot een verrassende conclusie. De auteur (geb. 1941) werkte jarenlang als Aziëdeskundige bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken  en  was hoofd van het bureau Indonesië. Van zijn hand verschenen eerder: “Diplomatie of strijd”, “Het Nederlandse beleid tijdens de Indonesische revolutie”,   “De waaier van het fortuin”, “De Nederlanders in Azië” en “De Indische Archipel”.  Adviesprijs: € 34,90

  

Het Molukt Altijd – Frank Akihary. In dit boek neemt de schrijver de lezer mee in één duidelijke boodschap: Geen muur ter wereld, hoe dik en breed ook, kan een mens weerhouden om zijn passie en idealen ten uitvoer te brengen Het is een luchtig indringend verhaal, beschreven door een eerste generatie in Nederland geboren Molukker. De levensmissie van de auteur is het om mensen te omarmen, een steun in de rug en een klop op de schouder te geven. Hoe kan je blijven staan voor je eigen waardigheid en dwing je er toch bewondering mee af. Frank Akihary: “Wie zich even in dit boek en in mij verplaatst, krijgt wat ik je gun: succes in waar je goed in bent”.  

 Adviesprijs: € 15,95

  

Ogenblikken van genezing – Peter Schumacher. Oud-dagbladjournalist en schrijver Peter Schumacher heeft al verschillende boeken over Indonesië geschreven en schetst in dit boek de dramatische ontwikkelingen rond de dekolonisatie van het land. Hij doet dit aan de hand van nieuwe historische gegevens, exclusieve verhalen en getuigenissen en eigen onderzoek. Met onbevangen blik verschaft hij tot

nu toe onbekende inzichten in de vaak nietsontziende strijd aan beide zijden van het conflict. Dit boek is een persoonlijke en een journalistieke reconstructie die de dekolonisatie vanuit het Nederlandse en vanuit het Indonesische perspectief belicht.  Adviesprijs: € 25,00.

Indonesische Chinezen in Nederland – B. Rijkschroeff, Thé Gwan Tjaij en P. Verlaan. In Nederland wonen meer dan 100.000 mensen van Chinese afkomst. Deze populatie bestaat uit verschillende groeperingen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. Eén van die groepen is afkomstig uit Indonesië. Na de 2e Wereldoorlog vestigden ruim 6000 Indische Chinezen zich in Nederland. Deze groep is in omvang gegroeid en omvat intussen zo’n 18.000 mensen, ook wel genoemd: Peranakan Chinezen. In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, zoals hun nu toe onbekende inzichten in de vaak nietsontziende strijd aan beide zijden van het conflict. Dit boek is een persoonlijke en een journalistieke reconstructie die de dekolonisatie vanuit het Nederlandse en vanuit het Indonesische perspectief belicht.  Adviesprijs: € 25,00.

 

Indonesische Chinezen in Nederland – B. Rijkschroeff, Thé Gwan Tjaij en P. Verlaan. In Nederland wonen meer dan 100.000 mensen van Chinese afkomst. Deze populatie bestaat uit verschillende groeperingen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. Eén van die groepen is afkomstig uit Indonesië. Na de 2e Wereldoorlog vestigden ruim 6000 Indische Chinezen zich in Nederland. Deze groep is in omvang gegroeid en omvat intussen zo’n 18.000 mensen, ook wel genoemd: Peranakan Chinezen. In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, zoals hun  aanpassingsproces, hun positie in het economische verkeer, het onderwijs en hun sociaal-culturele leven. In het tweede deel van het boek wordt ingegaan op de komst van – naar      later bleek – een selecte groep Indonesische Chinezen in Nederland en hun voorbeeldige inpassing in de complexe Nederlandse samenleving.  Adviesprijs: € 24,90.

 

Romusha van Java 1942-1945 – Winnie Rinzema-Admiraal. Dit is het vervolg op har eerdere boek: “Java, het laatste front”’ dat in 2000 is verschenen. Daarin beschreef ze de algemene  en  sociale  aspecten van de Japanse bezetting op Java en gaf ze een overzicht van de internerings-kampen voor burgers in Midden-Java. In dit vervolg beschrijft Winnie het Japanse arbeidsprobleem tijdens de oorlog in de Pacific en gaat ze vervolgens in op de mobilisatie op Java, de op Java gerecruteerde aantallen romusha, de oorlogs-projecten waar dwangarbeiders te werk gesteld werden en eindigt ze met de recuperatie en repatriëring van de 20 % (!) overlevende romusha’s. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over het Tokio Tribunaal, waarvan de zittingen samenvielen met de Politionele Acties die Nederland uitvoerde in een poging om de Indonesische nationalisten weer in het gareel te krijgen. Adviesprijs: € 21,95

 

Indië moet vrij – mijn bewogen jaren als oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië 1945-1948 – Harke Hibma. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Harke Hibma in Nederland actief in het verzet. Na de bevrijding gaf hij zich op als vrijwilliger bij het Friese Bataljon om in Indië “veiligheid, orde en rust” te herstellen. Vol idealisme en zich nauwelijks bewust van wat hem in Indië te wachten stond, vertrok hij met een troepentransportschip naar de archipel. Bij aankomst in het onrustige Indië ging een voor hem onbekende wereld open, met als dramatisch dieptepunt het verlies van zijn zwager tijdens een vijandelijke actie. Halke Hipma heeft in dit persoonlijk document zijn Indië-geschiedenis beschreven. Zijn opvattingen over het toenmalig  beleid in Indië zijn intussen sterk veranderd. Hij schroomt daarom ook niet om in dit boek de Nederlandse Indië-politiek scherp onder de loep te nemen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Adviesprijs: € 16.00.

 

“All aboard!” We vertrekken. Een heerlijk boek om door te nemen. Over de grote scheepvaartmaatschappijen van weleer. De Holland-Amerika Lijn, de Koninklijke Hollandse Lloyd, de Koninklijke Java-China Paketvaart. Met beroemde schepen als de Johan van Oldenbarneveld,  Nieuw Amsterdam, de Oranje en de Willem Ruys. Over emigranten, vakantiegangers en over de bemanningen. Over trajecten, reizen en recreatie aan boord. Over de hutten, dekken en de kapiteinstafel. Over varende hotels met theaters, zwembaden en speelvelden aan boord. Een boek om je heerlijk mee in een hoekje van de bank te nestelen. Adviesprijs: € 19,95

 

Pulang ke Kampung Bogor – Rudy E. Groenewald. In het zojuist verschenen vierde boek van Rudy Groenewald vertelt hij over het land en de cultuur waar hij emotioneel nooit afscheid van heeft genomen. Het land waar zijn bestaan aangevangen is. Rudy draagt Indië mee in zijn hoofd en in zijn hart. Holland heeft hij verstandelijk aanvaard als een stiefouder en zelfs op rijpere leeftijd is hij nog op zoek naar het evenwicht tussen oost en west. In dit boek keert hij terug naar de Kampung, de kleine warme en zo vertrouwde samenleving waar hij deel van was. Maar ook daar moet hij zijn teleurstelling  de  baas  worden,  want  zijn gekoesterde Kampung vindt hij niet meer. Het kind van de Kampung is de vreemde meneer uit Holland, ver buiten het voorstellingsvermogen van de gemiddelde Kampungbewoner. Laat u in dit boek meenemen op een emotionele en boeiende reis door een land en cultuur dat hem zo dierbaar is. En deel met de auteur heimwee, verlangen en teleurstelling en alles wat ons als mensen samenbindt. Dit boek is uitsluitend te bestellen bij de auteur: ruud.groenewald@planet.nl. Prijs: € 15,00 exclusief verzendkosten van € 2,00.  

 

Een bevlogen heelmeester – A.H. Smook. Albert Hendrik Smook (1907-1983)  behaalde in 1933 zijn artsen-examen, werkte een aantal jaren als assistent-chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis in den Haag en vertrok met zijn vrouw Clothilde von Ulm Erbach in 1937 naar Nederlands-Indië.  Daar werd hij aangesteld als chirurg in het hospitaal van de Deli Batavia Maatschappij in Padang Brahrang. In de jaren die volgden kregen ze twee zonen. Na Pearl Harbour kwam er een bruusk einde aan het comfortabele bestaan en besloot Clothilde op 2 maart 1942 met de kinderen naar het veiliger Java te vertrekken.  Albert bleef in Medan, waar hij als chirurg een betrekkelijke vrijheid had. Op de dag van het vertrek van zijn gezin begon hij aan een dagboek, waarin hij tot 25 februari 1943 dagelijks al zijn bewegingen optekende. Daarna vond hij het te gevaarlijk om ermee door te gaan. Dit dagboek geeft een duidelijk beeld van de wanorde, absurditeit en de willekeur die ontstonden na de Japanse inval. Zo hoorde hij pas in september 1942 dat in juli zijn derde zoon geboren was. Op 27 september 1942 belandde Smook in de gevangenis in Medan; een maand later werd hij geïnterneerd in kamp Soengei Senkgkol, in juli 1944 in het Hospitaal bij Rantau Prapat en half april 1945 in Laras, waar hij de capitulatie van Japan meemaakte. Pas op 12 november 1945 kreeg hij bericht van het Rode Kruis dat zijn gezin het goed maakte, maar moest nog tot 27 februari 1946 wachten tot ze herenigd zouden worden. Na de oorlog keerden ze terug naar Nederland, waar Smook een chirurgenpraktijk vond in het Friese Heerenveen

Bij zijn dood in 1983 liet hij stapels herinneringen, brieven en documenten achter, die pas na de dood van Clothilde in 2007 tevoorschijn kwamen. Uit al deze authentieke papieren is deze biografie samengesteld. Adviesprijs: € 26,50.  

 

Chinezen in Nederland – Suzanne Wolf. Met hun zelfredzaamheid en maatschappelijk succes worden Chinezen vaak als voorbeeldmigranten gezien. Heden ten dage wordt dit beeld versterkt door de komst van vele topstudenten en kenniswerkers. In  deze  publicatie wordt dit beeld wat

genuanceerd. Het schetst een beeld van de razendsnel groeiende Chinese gemeenschap. Ook de minder rooskleurige zaken zoals de sociale isolatie van (vooral oudere) Chinezen en de gokverslaving komen aan de orde. Daarnaast wordt ook de visie van de Chinezen en hun eigen organisaties en verenigingen belicht. Hoe vinden zij zelf dat het gaat en hoe zien zij hun toekomst. In dit boek worden vele interessante conclusies getrokken, zoals: Studenten en kenniswerkers vormen nu het grootste aantal nieuwe Chinese migranten. 

       Het aantal Chinezen groeit met ca. 2000 per jaar. 

       Bijna driekwart van de Chinese jeugd in het derde leerjaar zit op de HAVO of VWO; bij autochtone jeugd is dat slechts 50 %.

       Naast de horeca is het bank- en verzekeringswezen de grootste sector waarin Chinezen werkzaam zijn in Nederland.

De publicatie “Chinezen in Nederland” is verkrijgbaar bij FORUM in Utrecht; te bestellen via het sturen van een     e-mail aan: e.malaihollo@forum.nl. Vermeld uw naam en adres. De prijs bedraagt:  € 19,99.

 

Het Overakker Complot – Esther Zwinkels.  In dit boek beschrijft de auteur het Indische verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog Dit verzet is vernoemd naar de generaal die de leiding zou hebben genomen. Ondanks het strenge Japanse regime trachtten zij de komst van de geallieerden voor te bereiden. Tevens probeerden zij het de Japanse troepen zo moeilijk mogelijk te maken. Nauwgezet heeft Esther Zwinkels het unieke bronnenmateriaal aan een analyse onderworpen en heeft zij de gebeurtenissen zo goed als mogelijk gereconstrueerd. Zowel het “kat en muis” spel tussen de bezetter en de verzetshelden, als ook het gerechtelijk proces worden levendig uiteengezet Op overtuigende wijze maakt de auteur duidelijk dat er soms meer schuilgaat achter de predicaten “held” en “verrader” dan de overlevering doet vermoeden. Esther Zwinkels won in 2010 de Eric Hazelhoff aanmoedigingsprijs voor haar opzienbarende werk. Prijs:  € 24,99

 

Michelin Groene Gids Indonesië – Java, Bali, Lombok, Flores en Sulawesi. De serie Groene Gidsen van Michelin is een betrouwbare reisgidsenreeks. Of u nu lang of kort naar Indonesië gaat, deze gids wijst u de weg naar alle bijzonderheden, die uw reisbestemming te bieden heeft. Een handige “sterren”-beoordeling  vertelt u de mate van interesse van de uitstap. Gecompleteerd met een adresboekje die u bij elke stad een keuze aan mogelijkheden voor eten, slapen, winkelen en ontspanning biedt. Tenslotte heeft u  geografische, historische en culturele informatie over bepaalde bezienswaardigheden of reisbestemmingen, overzichtelijk gerangschikt en wijst de cartografie u de weg door middel van stadsplattegronden, themakaarten en toeristische kaarten met rondritten. Adviesprijs:  € 24,95

 

 

  

Met dank aan NICC

 

NICC- Boekbespreking per  18/10-2011

  Dit keer wordt Paula Comes in het ICM licht gezet. Op 1 oktober jl. was in de vroege ochtend Paula Gomes te gast bij het Radio 1 programma “Nachtvluchten” van Omroep MAX

 

 Soedah, laat maar…  65 jaar Indisch Dordrecht  –  Stg. Indisch Dordrecht. Het boek laat zien hoe de Indische gemeenschap na de repatriëring uit Indonesië sinds 1946, in Dordrecht en omgeving werden opgevangen, zich gevestigd hebben en wat er van hen geworden is.

Verhalen van vier generaties Indische Nederlanders en hun bezigheden, zoals gezinsleven, cultuur, religie, sport, enz. krijgen alle aandacht in dit rijk geïllustreerde boek van meer dan 200 pagina’s. Het vormt een caleidoscoop aan verhalen over hun identiteit en assimilatie in een voor hen vreemd land. Hoe gingen ze er de afgelopen 65 jaar mee om? Hoe is de verstandhouding met de Hollandse gemeenschap? Was (is) er sprake van discriminatie, frustraties, verborgen leed? Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de Dordtse kunstenaar Frans Lebret en de predikant François Valentijn, die twee maal een reis naar Indonesië maakte en een schat aan informatie over “de Oost” schreef.  Twee prominente Dordtenaren die in Indonesië gewerkt hebben en van wie het werk in de diverse Dordtse musea te zien zijn. Adviesprijs:  € 24,95.

  

From Third World to First  -  Lee Kuan Yew. Slechts weinigen gaven het kleine Singapore overlevingskans, toen het in 1965 zelfstandigheid verkreeg. Dat  de  voormalige Britse handelspost nu een toonaangevende Aziatische metropolis is, had niemand kunnen voorspellen. Niet alleen heeft Singapore ’s-werelds nummer één vliegtuigmaatschappij, qua bruto nationaal inkomen staat het op de vierde plaats in de wereld. Dit boek    is het succesverhaal van die transformatie. Engelstalig. Adviesprijs:  € 16,05. 

 

Indië door de lens van Koningin Elisabeth  -  Sophie de Smet.  Het jaar is 1925. De Belgische koning Albert I schenkt zijn vrouw, koningin Elisabeth voor hun zilveren huwelijk een reis naar Indië. De keuze voor Indië was niet helemaal ongewoon, want het westen was al langere tijd gefascineerd door de Indische cultuur. Wel opmerkelijk was de grote invloed die de tocht op het verdere leven van de koningin had. Haar wereldbeeld werd er in grote mate door bepaald. Het boek biedt een unieke kijk op de levensstijl van Elisabeth, aan de hand van exclusief archiefmateriaal, meer dan 100 foto’s en dagboekfragmenten, die samen een intieme kennismaking van haar met dit bijzondere land tonen.  Adviesprijs:  € 29,95.

 

Een Hechte Verbintenis  -  Botine Koopmans. Beelden en architectuur in Den Haag. Deze stad beschikt over een groot aantal gevelsculpturen. Overal in Den Haag zijn opvallende. Mooie en soms ook bizarre voorstellingen en beelden te vinden. Laat u in dit boek verrassen door deze unieke geveldetails Dieren, planten, mensen, maskers en andere figuraties komen in talloze variaties voor op woonhuizen, kantoorgebouwen, fabrieken, winkels en warenhuizen. Heeft u wel eens de “kop” van een ambtenaar gezien aan de gevel van het Ministerie van Justitie aan de Lange Poten? Of de meer dan levensgrote beer aan een flatgebouw in de Leggelostraat? Of het bijna Egyptisch aandoende reliëf aan de gevel van een groot kantoorgebouw aan het Verhulstplein? Van al die sculpturen wekken die uit het “Interbellum” (de periode tussen de twee wereldoorlogen) van 1918 tot 1940 wel de meeste verwondering. Schoonheid en gratie lijken te zijn losgelaten en mysterieuze, duistere trekken krijgen de overhand. Nu is er voor het eerst een historisch overzicht van dit in de architectuur eeuwenlang zo vanzelfsprekend en waardevol onderdeel. Niet alleen passeren gevelsculpturen van onbekende handwerkslieden (vaak in massa geproduceerd) de revue, maar ook de kunsthistorisch waardevolle unica van de grote beeldhouwers zijn te bewonderen. Ook landelijk bekende kunstenaars als John Radecker, Hildo Krop en J.C. Altorf hebben gebouwen in Den Haag met hun werk verlevendigd.  Adviesprijs: € 24,50

 

The Enduring Mission of Moses  -  “Indonesian Muslim and Christian Representations of a Jewish Prophet” - Fredrik Yosep Apales Doeka. Fredrik Doeka (geb: Alor, 1967) is docent Islam aan de Universiteit Kristen Artha Wacana in Kupang, Indonesië. Hij schreef een dissertatie over de figuur van Moses in de Indonesische Koran- commentaren, de klassieke Qisasul Anbiya of de levendige vertellingen over de grote profeten. Hij gebruikte voor zijn boek ook de moderne lectuur in stripverhalen en kinderboeken over Moses. Naast een studie van de Islamitische bronnen, heeft hij een vergelijkbaar overzicht van de Christelijke theologie en de populaire lectuur samengesteld Ondanks de prominente positie van Mohammed en Jezus in Islam en Christendom, blijft de figuur van Moses de aandacht trekken. Niet alleen als profeet die de kern van de dogmatiek en ethiek van de latere religies ook al in woorden en daden predikte. Naast Abraham en Jezus is Moses een belangrijk en in sommige opzichten gemakkelijker figuur om tot een dialoog of gezamenlijk discours te komen tussen Christenen en Moslims. Te bestellen bij: Boekhandel Kirchner, Leliegracht 32, 1015 DG Amsterdam, www.boekhandelkirchner.nl   Adviesprijs:  €  30,00.  

 

Thé Tjong - Khing, van strip tot sprookje - Joukje Akveld & Annemarie Terhell.

  Ondanks de vele prijzen  en bekroningen die hij in zijn 50 jarige loopbaan als kinderboeken illustrator verdiende, is er nog nooit een overzichtswerk van Thé Tjong-Khing verschenen. Geboren in 1933 in Purworedjo in Indonesië, heeft hij meer dan 300 kinderboeken van zijn prachtige illustraties voorzien. Aan de hand van archiefonderzoek en interviews met Thé zelf, zijn collega’s en andere betrokkenen bij zijn werk, maar vooral door zijn vele tekeningen in verschillende stijlen, ontstaat er een compleet beeld van deze veelzijdige kunstenaar. Een schitterend overzicht van het werk van een groot illustrator. Voor een bespreking van de Tentoonstelling over het werk van Thé  Tjong-Khing, zie de Indische Agenda. Adviesprijs:  € 19,95.

 

Paula Gomes. Op 1 oktober jl. was in de vroege ochtend Paula Gomes te gast bij het Radio 1 programma “Nachtvluchten” van Omroep MAX.

In het kader hiervan willen we van de hand van deze Indische schrijfster nog graag een aantal boeken onder de aandacht brengen.  

Aapje, aapje – Paula Gomes. Gedichten van Rudy Kousbroek en illustraties van Isabel van Duijne. Vier jaar was ik toen ik het aapje kreeg. We werden vriendjes. “Oeh, oeh, vertel over ons” zei het aapje. “Natuurlijk doe ik dat; dat wil ik zelf ook…..” zei ik.  Adviesprijs: € 9,95

Ik kom en ik ga / Aku datang dan pergi  -  Paula Gomes. Tweetalige bundel Nederlands / Bahasa Indonesia (door prof. dr. Toeti Herati), met illustraties van Hanneke Foppes. In poëtische termen schetst Paula Gomes haar indrukken van de regelmatige bezoeken aan haar geboortegrond: Indonesië. Herkenbaar is de thematiek “geen afscheid zonder terugkeer” en “geen terugkeer zonder afscheid”. Adviesprijs: € 9,00

Het verhaal van de schelp – Paula Gomes. Een man en een vrouw. Al heel lang zijn ze bij elkaar, maar het einde nadert, komt en gaat voorbij 

In deze ingetogen novelle met een autobiografische tendens vertelt Paula Gomes over een ouder echtpaar, waarvan de man plotseling ernstig ziek wordt. Terugblikken, herinneringen en sfeeromschrijvingen beschrijven het afreageren op elkaar, de spijt- en schuldgevoelens en na het sterven de leegte en onmacht om iets niet meer te kunnen zeggen of ongedaan maken. Adviesprijs: € 11,00.

De echo blijft – Paula Gomes. Een aantal nieuwe verhalen over bijzondere gebeurtenissen uit het leven van Paula Gomes, zowel uit haar jeugd in Indië, als de tijd daarna in Nederland. Onder andere over haar eerste liefde tijdens haar verlijf in het kamp in Singapore. Wat gebeurd is, is gebeurd. Maar de echo die blijft. Adviesprijs: € 12,50.

 

De echo blijft – Paula Gomes. Een aantal nieuwe verhalen over bijzondere gebeurtenissen uit het leven van Paula Gomes, zowel uit haar jeugd in Indië, als de tijd daarna in Nederland. Onder andere over haar eerste liefde tijdens haar verlijf in het kamp in Singapore. Wat gebeurd is, is gebeurd. Maar de echo die blijft. Adviesprijs: € 12,50.

Zwerfkat in Piraeus – Paula Gomes. Een Philipijnse in Griekenland, een Griekse die naar Nederland kwam en een Indische die uit Indonesië moest vluchten, ontmoeten elkaar in Piraeus. In het luxueuze, te grote huis op een heuvel, dicht bij de zee en niet ver van het vliegveld, zien ze schepen langsvaren en vliegtuigen overkomen. En als het donker is: alleen de lichten. In de tuin blijft een zwerfkat roepen. Ergens thuishoren….. alledrie weten ze hoe moeilijk dat is. Adviesprijs: € 10,50

 Tropenkind  -  Paula Gomes. Bundel met drie korte romans over een jeugd in Indië en de nasleep ervan. “Sudah, laat maar”, “Het kind met de clownspop” en “Wie in zijn land niet wonen kan”, gaan over een meisje dat opgroeide in een beschermde wereld  Gekoesterd door haar ouders, baboe, kokkie en djongos. Aan dit alles komt een abrupt einde met de Japanse bezetting. Na de kamptijd begint de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De liefde van mensen die haar eerst met zorg omringden, is omgeslagen in blinde haat. Repatriëring naar Holland brengt geen soelaas: ook daar hoort ze niet thuis.  Adviesprijs: € 16,00

Terra Incognita  -  Ruud Lapré.  Een aangrijpend dubbel verteld verhaal op de grens van memoires en literatuur. Een vader vertelt over zijn leven en over de dingen zoals ze gegaan en

gebeurd zijn in Nederlands-Indië en daarna. Aan het comabed van zijn zoon, áán zijn zoon. En ook vertelt hij hoe zijn eigen vader hem in een serie brieven verteld had over hoe zijn leven gegaan en gebeurd was. In dubbele zin gaat het in dit boek om “Indische schetsen van vader tot zoon”. Om het in kaart brengen van “terra Incognita” op een laat en zelfs tè laat moment, met als trefwoorden: “De laatste jaren van Nederlands-Indië en de moeilijke rol van het tijdige vaderschap”. Adviesprijs:  € 15,00.

 

 

 

 

Met dank aan NICC

NICC- Boekbespreking, e-Books, CD en DVD per  24/11-2011  

 

Boekbespreking, e-Books, CD en DVD

Kris Hilts - Vanna Ghiringhelli. Dit boek handelt over de mysterieuze wereld van het traditionele en  ceremoniële wapen van Indonesië en Maleisië: de Kris. Krissen zijn zeer fraaie en dolken, vaak met een gegolfd lemmet, die met buitengewoon veel vakmanschap en kennis van symboliek en traditie gemaakt zijn. De diverse eilanden van de Indonesische Archipel hebben elk hun specifieke krissen, met handgesneden heften, die tal van symbolische, geometrische, abstracte of andere voorstellingen kunnen hebben van menselijke, goddelijke, plantaardige, dierlijke en demonische beeltenissen. De symboliek achter krissen is dat ze een verbinding zijn tussen de zichtbare en de  onzichtbare wereld. De auteur Vanna Scolari Ghiringhelli is een expert op het gebied van Oosterse wapens en is Directeur van het Italiaans-Aziatisch Cultureel Centrum in Milaan. Dit schitterend geïllustreerde boek is Engelstalig.  Adviesprijs: € 40,30.

Postkoloniale monumenten in Nederland  -  Gert Oostindie, Henk Schulte Nordholt en Fridus Steijlen. Dit boek geeft een helder beeld van Gedenktekens die in de na-oorlogse jaren zijn opgericht en op de een of andere manier betrekking hebben op het koloniale verleden van Nederland De gemaakte selectie van foto’s en de teksten zijn informatief en zijn te interpreteren en ze kunnen dus weerwoord oproepen. Om dat laatste aan te moedigen, zijn de foto’s met bijschriften op Flickr gepubliceerd met de mogelijkheid om commentaren en nieuwe foto’s toe te voegen. De auteurs hopen op deze wijze een podium te bieden voor een bredere en actievere reflectie over het verleden en de wijze waarop dit postkoloniaal wordt herdacht. Bestellen bij Indisch Herinneringscentrum. Prijs:  € 19,95. info@indischherinneringscentrum.nl.

Boekoe Bangsa  -  Mirjam van de Rijst, Harold Pereira en Eveline Stoel.  Een waardige opvolger van de inmiddels klassieke Boekoe Kita, dat in 2010 door de lezers enthousiast werd ontvangen. Dit kookboek kent dezelfde opzet, maar nu staan de drie grote bevolkingsgroepen in voormalig Nederlands-Indië centraal: Nederlands Indische, Molukse en de Chinese keuken. In dit boek zijn vele oude en soms nooit eerder geopenbaarde familierecepten verzameld. In enkele gevallen zijn er BN-ers in die families, zoals de gitarist van Kane, Giovanni van Bronckhorst, Mei Li Vos, Giam Kwee en anderen De bijzondere levensverhalen zijn opgetekend door Eveline Stoel, auteur van o.a. het zeer succesvolle “Asta’s Ogen”. Alweer een schitterend kookboek voor uw eigen verzameling.  Adviesprijs: € 34,95.

Terra Incognita  -  Ruud Lapré.  In dit boek vertelt Ruud Lapré een dubbel verhaal op de grens van memoires en literatuur. Als zijn zoon ten gevolge van een auto-ongeluk in coma ligt, vertelt hij hem zijn levensgeschiedenis enerzijds om de tijd te doden en aan de andere kant in een poging zijn zoon weer tot leven te wekken. In zijn verhaal zit ook het verhaal van zijn vader verweven, hem in de vorm van spaarzame brieven toevertrouwd De lezer maakt kennis met het verhaal van     Nederlands-Indië,     kort     voor, tijdens en kort na de oorlog. Hij doet dit aan de hand van het verslag van de grootvader en de herinneringen van de vader. Het zijn tastbare “Indische schetsen” die een verloren wereld verbluffend dichtbij brengen. Bestellen bij: Indisch Herinneringscentrum. Prijs: € 15,00. Bestellingen via E-mail: info@indischherinnerimngscentrum.nl

Niks geteisem! - Diederik Klein Kranenburg en Wim Willems.  Het wonderbaarlijke verhaal van “De Mussen”. Dit boek past niet helemaal in de Indische context, maar toch wilden wij u dit bijzondere boek niet onthouden, omdat er wijze lessen uit getrokken kunnen worden over hoe wij met onze jeugdigen omgaan. De auteurs beschrijven de geschiedenis van Clubhuis De Mussen in de Haagse Schilderswijk als in een film.

De hoofdrolspeler is Jacob de Bruin, die het rauwe straatleven in de nauwe straatjes van huis uit kent. In 1926 startte hij in de Schilderwijk als jeugdleider en begreep al gauw dat de Haagse schoffies hem niet zonder meer zouden accepteren. De schoffies hadden weinig boodschap aan de goede bedoelingen van burgers uit de “betere wijken”. Daarom begon hij met ieder kind de aandacht te geven die het verdiende en begon een clubhuis. In 2011, precies 85 jaar later bestaat clubhuis De Mussen nog steeds. Het boek volgt de turbulente geschiedenis en belicht hierbij ook persoonlijke lotgevallen. Het verhaal van het moeizame begin, de jaren van crises van voor de Tweede Wereldoorlog, de strijd om het voortbestaan tijdens de sloopjaren zeventig en tachtig, die de gehele wijk behelsden en de daarop volgende nieuwbouw. Een bijzonder boek, dat vertelt over de saamhorigheid en de persoonlijke overwinningen van de hoofdpersoon. Daarnaast kan het als inspiratie dienen voor  jeugdwerkers in de 21e eeuw. Prijs:     € 19,95.

Berlage en Nederlands-Indië  -  Een innerlijke drang naar het schoone land  -  Herman van Bergeijk.  In 1923 maakte de beroemde architect H.P. Berlage (1856-1934) een reis naar het toenmalige  Nederlands-Indië, waar hij eerder twee gebouwen gerealiseerd had.  Financieel kon hij zich deze reis veroorloven door het geven van een aantal lezingen. Berlage kreeg van de Nederlandse regering de duidelijke opdracht om een rapport op te stellen over de Tempels van Brambanan. Zijn opvattingen over monumentenzorg komen in dit rapport dan ook klinkklaar naar voren. Nog tijdens zijn reis kreeg hij een tweede opdracht: het maken van een uitbreidingsplan voor Batavia. In zijn reisdagboek maakte Berlage talloze tekeningen en schetsen. Hij begreep dat Oost en West steeds meer naar elkaar toegroeiden. Dit boek is een “must-have” voor de echte liefhebber.  Adviesprijs:  € 24,50.

Heren van de Thee  -  Hella S. Haasse. In dit boek wordt het levensverhaal verteld van Rudolf Kerkhoven en Jenny Roosegaarde Bisschop. Aan het eind van de negentiende eeuw trouwden Jenny en Rudolf en gingen ze wonen op de afgelegen theeonderneming Gamboeng op Java

Tegen het decor van majestueuze en mysterieuze natuur en de achtergrond van de ontwikkelingen in de koloniale politiek, leven we mee met de autocratische ondernemer Rudolf en zijn langzaam verbitterd rakende echtgenote. Hella Haasse baseerde dit boek op een waar gebeurd verhaal  en gaf met deze historisch-documentaire roman op een uniek literair niveau vorm aan oude familiearchieven. Adviesprijs:  € 12,50.

Postcolonial Netherlands - Gert Oostindie.  65 years of forgetting, Commemorating and Silencing. In dit Engelstalige boek doet de auteur (directeur van het Koninklijk Instituut voor Land Taal en Volkenkunde (KITLV) verslag over de burgers die hun roots hebben in de voormalige koloniën Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Over multiculti worden heftige debatten gevoerd. De belangrijkste thema’s tijdens die debatten draaiden altijd om erkenning van rechten en het opnemen van een nationale herdenkingscultuur van het kolonialisme. Officiële gebaren, die varieerden van financiële compensatie tot herdenkingsmonumenten, deden op schuldbewuste en vaar weinig consistente wijze “recht” aan het koloniale verleden. “Postcolonial Netherlands” is het eerste boek dat deze thematiek systematisch  behandelt en in vergelijkende perspectieven plaatst. Bij de verschijning werd het boek positief ontvangen, maar riep ook heftige tegenspraak op door de uitgesproken stellingname van de auteur.  Adviesprijs:  € 30,00.                 

e-book, CD en DVD

Einde van Indië – Oorlog in Indonesië – Indrukwekkende afleveringen uit de serie: Andere Tijden

Deze 3-DVD box bevat fascinerende afleveringen uit de bekroonde  TV-serie:  “Andere  Tijden” over de militaire en diplomatieke strijd in Nederlands-Indië. Bovendien als extra:   prachtig   bonusmateriaal   met  veel originele beelden uit deze roerige periode in Indië. In de unieke special: “Door soldatenogen” is de strijd te zien vanuit het perspectief van de militairen. Aan de hand van brieven, dagboeken, foto’s en amateur filmbeelden wordt een indrukwekkend beeld geschetst van de situatie in die dagen. Daarnaast is er ook aandacht voor de “zwarte bladzijden” van de Nederlandse politionele acties. Verder het verhaal van een Nederlandse vrouw die met haar gezin in Nederlands-Indië leefde en het verhaal van de duizenden Nederlanders die weigerden om in Indië de wapens op te pakken.  Adviesprijs: € 18,99.

Late Late Lien show  -  Met Wieteke van Dort, Gerard Cox, Willem Nijholt, Elly Ruimschotel, Boudewijn de Groot  en vele anderen.

Heerlijke humoristische DVD met hoogtepunten uit de beroemde TV-serie, waarin de nostalgie en heimwee naar het oude Nederlands-Indië centraal staan. Beleef de sfeer van Tempo Doeloe met sketches, liedjes traditionele dans en verhalen van vroeger. Geniet van Elly Ruimschotel als Toetie, de muziek van “De Blauwe Diamanten” en natuurlijk Wieteke van Dort als Tante Lien, zittend in een imposante rotan zetel. Adviesprijs:      € 9,99

NICC- Boekbespreking, e-Books, CD en DVD per  24/12-2011  

 

Opruiming bij Van Stockum  -  Tot en met 24 december zijn bij Boekhandel Van Stockum tal van boeken (ook veel

Indisch gerelateerde) boeken in de opruiming. U vindt de boeken met soms grote kortingen in de winkel op de hoek van de Herengracht en de Prinsessegracht in Den Haag, op iets meer dan 100 meter vanaf het station Den Haag Centraal.

Indisch Antiquariaat  -  Tevens heeft Van Stockum een grote afdeling antiquarische Indische boeken, waar opnieuw een flink aantal titels is toegevoegd. Een deel van de collectie is te vinden op de website. Om toegang te verkrijgen tot deze bijzondere boeken dient u eerst in te loggen, waarna u dan rustig alle titels kunt bekijken en uw bestelling kunt plegen. Het gaat echter om vaak unieke exemplaren, dus op = op! www.vanstockum.nl

Tropenstijl  -  Gerard Termorshuizen. Ontspanning en vermaak was onder de Europeanen in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen nogal beperkt. De persorganen die in Nederlands-Indië, Suriname, de Antillen en ook in Zuid Afrika verschenen, trachtten deze lacune zoveel mogelijk op te vullen. De journalistieke verstrooiing legde zoveel gewicht in de schaal, dat de concurrentiepositie  van  een  krant  of  tijdschrift in hoge mate werd bepaald door de amusementswaarde ervan. Dit is het thema in dit boek, waarbij de auteur op speurtocht ging naar het amusement in het geschreven woord in die tijden, hetgeen leidde tot intrigerende ontdekkingen en nieuwe gezichtspunten. Het boek “Tropenstijl” is een verrassende en vernieuwende bundel voor de liefhebber van de koloniale letteren.  Adviesprijs: € 19,95

Trots! – 60 jaar Molukkers in Nederland  -  Natasja Pattipeilohy. Dit schitterende fotoboek geeft u een overzicht over 60 jaar Molukkers in Nederland. Sinds de tijd dat de eersten in Nederland voet aan wal zetten is er veel gebeurd en zijn we meerdere Molukse generaties rijker. De eerste generatie is nu voor een deel aan het verdwijnen en daarom is het van belang dat we de volgende generaties, de geschiedenis en de verhalen van de Molukkers blijven koesteren.  Natasja Pattipeilohy heeft dit in dit fotoboek op imposante wijze in beeld gebracht. Zij bezocht diverse Molukse groepen door heel Nederland en fotografeerde hen in hun eigen omgeving. Ze poogt met dit boek twee doelen te bereiken. In de eerste plaats de zelfontplooiing binnen de Molukse gemeenschap te stimuleren en ten tweede de Molukse gemeenschap in een positief daglicht te plaatsen. Het boek is te bestellen via de website van de fotografe Natasja Pattipeilohy: www.eclectography.com/60jaarmolukkers.html.  Prijs:  € 28,00.

Nova Zembla  -  Dick van Heuvel. Dit boek vertelt het legendarische verhaal van de avontuurlijke ontdekkingsreis van Willem Barentsz, dat destijds is opgetekend door het jonge lid van de bemanning: Gerrit de Veer De reis wordt een voortdurende strijd. Niet alleen tegen de elementen, maar ook moet Gerrit zich zien te handhaven te midden van de “door alle wateren gewassen” ruwe zeebonken. Het schip van Barentsz komt vast te zitten in het pakijs en dreigt te worden gekraakt door de gigantische ijsschotsen. De bemanning is genoodzaakt het houten schip te verlaten. Op het barre eiland Nova Zembla bouwen ze een hut om te overleven en de poolwinter door te komen. Dit is het boek van de film. Adviesprijs:  € 15,00.

Insight guide Bali & Lombok. Magisch, hypnotiserend, betoverend. Bali is nog altijd een van de mooiste eilanden ter wereld. In deze gids kunt u in woord en beeld kennismaken met Bali en het buureiland Lombok. Gedetailleerde kaarten en prachtige kleurenfoto’s maken deze gids compleet. Een zeer praktische reisgids over geschiedenis, cultuur, accommodaties, restaurants, winkelen, uitgaan en nog veel meer. Een must have voor iedereen die Bali en Lombok willen bezoeken. Adviesprijs:  € 24,90.

Healers on the colonial market -  Liesbeth Hesselink. “Native doctors and midwives in the Dutch East Indies” Dit boek is interessant voor wie zich bezighoudt met de geschiedenis van de medische wetenschap en inlandse geneeswijzen en medicaties. Hoe succesvol was halverwege de 19e eeuw het medisch wetenschappelijk onderwijs in Indië? Er was een school voor jongens die arts wilden worden en een school voor meisjes die verpleegster of vroedvrouw wilden worden. Maar hoe was hun acceptatie door de inlandse bevolking ten opzichte van de inlandse genezers en hun natuurgeneeswijzen?

En hoe stond men tegenover inlanders die de westerse artsenopleiding volgden? De auteur behaalde in 2009 haar doctoraal in de Medische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dit Engelstalig boek is uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde.   Adviesprijs: € 34,90.  

e-book, DVD, CD

De Kris Pusaka  -  DVD.  De beroemde TV-serie van de regisseur Bram van Erkel is nu op 3-DVD verkrijgbaar. Met in de hoofdrollen o.a. Willem Nijholt, Erik van ’t Woud, Dore Smit en Peter Tuinman. Ben van Rooyen (Willem Nijholt) koopt op een antiekveiling een Bijzondere Kris, waarvoor echter ook de antiekhandelaar Santos hevige belangstelling heeft. Santos biedt aan alsnog de kris van Ben te kopen, die hier echter niet op in gaat. Wanneer de volgende dag het huis van Ben overhoop is gehaald, valt de verdenking al gauw op Santos. Ben laat de kris onderzoeken en het blijkt inderdaad om een echte Matamaram kris te gaan. Hij besluit in Indonesië de rechtmatige eigenaar op te sporen. Als dan de kris gestolen wordt, is dat het begin van een reeks mysterieuze en spannende avonturen.  Prijs: € 14,99. 

 

Met dank aan NICC

Vervlogen Verwachtingen  -  Frans H. Peters.  Het relaas van een hoge ambtenaar in Nederlands Nieuw Guinea, die de overdracht van de “laatste kolonie in de Oost” aan de Republiek Indonesia van nabij heeft meegemaakt. Hij doet uitvoerig verslag van het “Plan Bunker”, dat op 15 augustus 1962 door Nederland, de Verenigde Naties en Indonesië werd ondertekend. Nederland zou Nieuw Guinea na een tussenbestuur door de VN aan Indonesië overdragen. De bevolking van Nieuw Guinea, de Papoea’s, werden in dit scenario niet gekend en ook niet gehoord. En hun  verontwaardiging was dan ook groot, toen het tot hen doordrong dat hun land en hun rechten verkwanseld waren door Nederland aan Indonesië onder zware politieke druk van de VN. De auteur schetst een indringend beeld over hoe de Papoea’s en ook   de Nederlanders reageerden op de bestuursoverdracht. De auteur werkt daarna samen met de Papoea’s in tal van ontwikkelingsprojecten en samen met de Papoea’s strijdt hij voor democratisering. Uiteindelijk moet hij op een pijnlijke en emotionele wijze afscheid nemen van Nieuw Guinea en haar bevolking.  Adviesprijs: € 29,90.
 
Wachters boven het Stenen Tijdperk  -  Bart M. Rijnhout. Over de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) en Nieuw Guinea is niet veel bekend. Er werd beweerd dat het land tot in de jaren 40 in het stenen tijdperk was blijven stilstaan. Toch kende het land al een lange historie. Pas kort voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het de belangstelling van ontdekkingsreiziger, die tot diep in de oerwouden doordrong en daarvan verslag deed aan het brede publiek. Maar in 1942 raakte ook Nieuw Guinea betrokken bij de oorlog. Dit boek brengt voor het eerst een totaal beeld van de hevige en bloederige luchtstrijd om het Nederlandse Nieuw Guinea. Niet alleen besteedt hij aandacht aan de Nederlanders, maar ook de Australiërs en de Amerikanen, die met een erg indrukwekkende campagne het hele eiland op meedogenloze wijze vanuit de lucht bestookten met massale bombardementen, als onderdeel van verschillende landingen en veldslagen. Ook aandacht voor de Japanners die tot het laatste moment weerstand bleven bieden. Dit is het tweede deel in een reeks, waarin Rijnhout een beeld geeft van de Marine Luchtvaart Dienst in de Oost.  Adviesprijs: € 37,95.
 

Pa Koppijn  -  Louise Koppijn.  Dit boek vertelt het verhaal van een jongen uit de Amsterdamse Jordaan, die naar Nederlands-Indië ging. Met een beperkte opleiding zoekt de jonge Lodewijk Koppijn zijn geluk via diverse baantjes en tekent dan in 1931 bij het KNIL voor uitzending naar Nederlands-Indië. In 1938 komt hij (inmiddels getrouwd met een Indonesische vrouw en met een dochter) op verlof in Nederland. In Duitsland is Hitler aan de macht. Het gezin Koppijn gaat terug naar Nederlands-Indië en kort daarna breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Hij wordt krijgsgevangene en in een tweetal Jappenkampen tewerkgesteld. Na de oorlog beging de Bersiapperiode en in 1949 besluit Koppijn weer op verlof naar Nederland te gaan, niet wetende dat hij nooit meer terug zou keren. Have en goed heeft hij er achtergelaten. Gedemobiliseerd uit het KNIL maakt hij zijn militaire loopbaan af tot zijn pensionering in 1959. Hij gaat in Rijswijk wonen en raakt geestelijk en lichamelijk in de problemen. Hij besluit zijn levensloop aan het papier toe te vertrouwen, hetgeen resulteerde in dit boek. Het is een boeiend geschreven levensverhaal tegen de achtergrond van de koloniale en latere geschiedenis.  Prijs: € 24,95.

 

Jungles  Frans Lanting.  Dit boek is een unieke collectie schitterende foto’s die de meester-fotograaf gedurende 20 jaar maakte tijdens zijn reizen door de Jungles van de wereld.  De auteur interpreteert in dit boek de ongekende esthetische pracht en de opmerkelijke geschiedenis van de tropische regenwouden. Lanting verklaart: “De essentie van fotografie  is juist iets te laten zien, terwijl de jungle juist iets verbergt”. Daarom heeft hij ervoor gekozen om impressies van de jungle te laten zien, teneinde het besef van de gevarieerde en ontzagwekkende natuur op te roepen, in een poging iets te suggereren.  Adviesprijs: € 14,99. 

NICC- Boekbespreking, e-Books, CD en DVD maand juli overzicht per  21/07-2012  

 

 

Liever Lombok  -  Carlie van Tongeren. Liza heeft een heerlijk leven. Mooi huis, lekker reizen, leuke vrienden en een goede baan in de marketing. Dan gaat haar eens zo succesvolle vader failliet en wordt ook zij ineens ontslagen. Terwijl zij in dit diepe dal zit, gaat ze naar het afstudeerfeestje van Sanne, die ze al heel lang niet heeft gezien. Sanne vertelt dat ze die week vertrekt naar Indonesië om daar vrijwilligerswerk te doen. Liza pakt dan zomaar haar koffers en reist met Sanne mee. Dit past helemaal niet bij haar en daar komt ze achter ook. Een leuke meeslepende roman van een auteur  die  in  2011  debuteerde  met “Pasta en Passie”. Voor Carlie is Indonesië bekend terrein, want zij heeft ook vrijwilligerswerk gedaan in een Kampong. Adviesprijs: € 12,95.

 

De gordel van smaragd  -  Piet van Buggenum.  In dit boek probeert de auteur zijn indrukken en gevoelens weer te geven over de schoonheid van de natuur en cultuur op Java. Om stof voor zijn boek te verzamelen reisde hij door het land van zijn dromen. Af en toe voegt hij er een stukje herinnering aan toe. De inwoners van Indonesië hebben met hun vriendelijkheid en gastvrijheid zijn hart gestolen. In 1996 ervoer hij dat het land inderdaad een paradijs genoemd mag worden. Maar misschien dat een deel van de bevolking zelf dit anders ervaart. Adviesprijs: € 17,50.

 

Fietsen in het paradijs - Jan Reneman. Dit boek beschrijft op humoristische wijze een fietstocht door Sulawesi. Deze fantastische fietstocht begint na een transfer van Ujung Pandang naar Rantepao, door centraal Sulawesi. Lastige klimmen en prachtige afdalingen door een magnifieke natuur wisselen elkaar af. Een wandeling door de dichte jungle bij Tentena en een

verblijf van vijf dagen op het mooie Kadidiri, een onbewoond eiland zonder electra en waterleiding, maar wel met het mooiste koraal van de wereld. Ze behoren tot de hoogtepunten van de reis. Na een avontuurlijke   boottocht   wordt    dan uiteindelijk Manado in Noord-Sulawesi bereikt en kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde fietsreis. Adviesprijs: € 14,95

Tante Anin en oom Tjoh  -  Tjaal Aeckerlin.  In archieven bevinden zich enorme aantallen foto’s, die genomen zijn in voormalig Nederlands-Indië. Beelden van beroepsfotografen die in opdracht van de regering, of van het gouvernement of van ondernemingen de verschillende bevolkingstypen, de plantages en de monumentale gebouwen vastlegden. Ook talrijke amateurs legden met de komst van handzame camera’s veel situaties op de gevoelige film vast. Bij het in         dit   boek  verzamelde  beeldmateriaal ontbraken veelal de omschrijvingen of ze zijn uiterst beknopt. Indische ouderen (80+) hebben deze foto’s opnieuw inhoud gegeven door ze van gevoels- en betekeniswaarde te voorzien. De foto’s komen hierdoor weer tot leven in dit unieke boek. Ontegenzeggelijk Indisch erfgoed. Adviesprijs: € 29,50.  

 

Indische letteren – themanummer     F. Springer  -  Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.  Het juni-nummer van het Tijdschrift voor Indische Letteren is geheel gewijd aan de vorig jaar overleden F. Springer. In dit nummer staan onder andere lezingen en toespraken van Harry Bekkering, Annette Portegies, Jan Tom Schneider, Pamela Pattyama en Arjan Peters.     Deze     werden     gehouden tijdens de herdenkingsbijeenkomst op vrijdag 3 februari 2012 in Leiden. Adviesprijs: € 12,50.

 

Logeeradressengids Indonesië 2012 - Maaike Boersma.  In deze gids van de redactie van Moesson staan meer dan 450 voordelige logeeradressen voor avontuurlijke Indonesië-reizigers. De gids is samengesteld door Maaike Boersma en bevat adressen van Sabang tot Merauke. Prijs: € 14,95.

 

Geen gewoon Indisch meisje - Marion Bloem.  Een meisje worstelt met het besef dat ze zichzelf, haar verleden, haar culturele achtergrond altijd heeft verloochend.  Aan de hand van allerlei gebeurtenissen,     herinneringen     en 

verhalen probeert ze erachter te komen wie ze is. Ze maakt twee reizen naar Indonesië, de eerste met haar Hollandse vriend en de tweede (na de dood van haar vader) met haar moeder. Om de verwarring en de verscheurdheid zo scherp mogelijk weer te geven, heeft Marion Bloem haar hoofdfiguur op gesplitst in twee elkaars tegenpolen zijnde karakters: het hartstochtelijke zusje, bij wie elk nieuw inzicht tot nieuwe obsessies leidt en het onverschillige zusje, dat haar maatschappelijke ambitie niet door haar emoties laat dwarsbomen.  Adviesprijs: € 4,95.

M.B. Rost van Tonningen 1852-1927  - F.J.A.M. van der Helm. Dit boek vertelt het familieleven van de “Lombokgeneraal”. Marinus Bernardus Rost van Tonningen verkreeg in 1907 de functie van Luitenant-generaal in het KNIL. Na een officiersopleiding aan de KMA in Breda vertrok hij in 1872 naar Nederlands-Indië. In 1909 ging hij met pensioen. Dit boek beoogt geen biografie te zijn, maar een beeld te geven van het privéleven van deze vooraanstaande militair. Zijn privé-archief diende hierbij als voornaamste bron. Zijn geboorte in Paramaribo, zijn jeugd als puber op het Antilliaanse eiland Sint Eustatius, tot zijn familieleven met zijn vrouw, Jkvr. Meinouda van den Bosch. We lezen van zijn visie op de bloedige strijd tijdens de Lombok-expeditie en 

diverse krijgshandelingen in de Atjeh-oorlog, waarvoor hij onderscheiden werd met de Militaire Willems-orde. Adviesprijs: € 17,00.

Reizen door het echte Bali  -  Kees Smetsers.   Wandelend door het leven van alledag op Bali en met respect voor de ‘adat’ van het Balinese volk, beschrijft de auteur deze ontdekkingstocht, waarbij hij zichzelf tegenkomt. Dit levert veel verrassende ontmoetingen op, onder andere met zijn vriend Wikey, naar wie hij vijf jaar lang heeft gezocht. Hij ontmoette hem weer in het noorden van Bali, waar de Balinezen hem liefdevol hadden opgenomen, nadat hij de door de strijd tussen Christenen en Moslims op de paradijselijke Molukse eilanden met zijn gezin op de vlucht was geslagen. De Balinese bevolking had ondanks hun eigen armoede hem en zijn gezin weer een nieuw ‘thuis’ gegeven.  Adviesprijs: € 16,95.

 

De Laatste Man  -  Hans Goedkoop. De auteur beschrijft hier het verhaal van zijn grootvader. In 1948 verovert een hoge Nederlandse officier in Indië het bolwerk van de opstandelingen, die het land onafhankelijk willen maken. Hij maakt promotie en wordt generaal-majoor. Goedkoop vertelt over de geschiedenis, waarin hij de gangen van zijn grootvader volgt en ontdekt een schemerwereld vol geheime acties en conflicten. Dit boek ziet het verlies  van Indië door  het prisma van één leven. Het boek wordt uitgebracht in samenwerking met     het Indisch Herinneringscentrum in Bronbeek, waar het op tijdens een mini-symposium gepresenteerd zal worden (zie artikel elders in deze Nieuwsbrief).  Het boek verschijnt na 26 juli. Adviesprijs:  € 14,95

 

e-book, CD, DVD

Diederik van Vleuten – Daar werd wat groots verricht  -  DVD. De complete theaterregistratie plus een prachtig boek met achtergronden met unieke foto’s en documenten uit Van Vleutens familie-archief. Nog nooit is er in het theater zo aangrijpend verteld over de vak van Indië en zelden werd een solodebuut zo unaniem geprezen. Diederik van Vleuten vertelt over het leven van zijn oudoom Jan in de voormalige kolonie, die de 2e Wereldoorlog op zich af ziet komen. Een ontroerend en schokkend verhaal over opkomst en ondergang, nederlaag en overwinning tegen het decor van de Japanse bezetting en de verschrikkingen van de internerings-kampen. Adviesprijs: € 18,00.

 

 

Met dank aan Media Partner NICC

 

 

 

 

Weergaven: 547

RSS

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden