P E R S B E R I C H T-Indische Gemeenschap door de regeringspartijen in de steek gelaten

P E R S B E R I C H T

Indische Gemeenschap door de regeringspartijen
VVD, CDA en PVV in de
steek gelaten

Voor het Indisch Platform is deze behandeling van de Nederlanders
uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke overheid
onwaardig


De stemming vannacht in de Tweede Kamer was historisch vanwege de tweespalt in de Kamer over de Indische kwestie. Het is uniek dat de tegenstellingen zo groot en scherp naar voren kwamen. De gehele oppositie inclusief de SGP steunde de instelling van een commissie van wijze mensen. De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen is door de Kamer vannacht na hoofdelijke stemming met een verschil van twee stemmen verworpen. Volgens het Indisch Platform betekent dit niet dat hiermee de Indische Kwestie van tafel is. Slechts het voorstel tot instellen van een Commissie is verworpen.


Volgens het Indisch Platform is het onthutsend te moeten constateren dat de politieke wil om een einde te maken aan wat inmiddels als de Indische Kwestie door het leven gaat nog steeds ontbreekt. Op 28 april jl. stelde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een gesprek met het Indisch Platform, dat het in 2000 uitgekeerde 'Gebaar' ook een finale kwijting inhield van backpay (achterstallig salaris) en oorlogsschade. "Ze liegt", stelt het Indisch Platform.

Historie

Al meer dan 65 jaar speelt de 'Indische kwestie' waardoor Nederlanders uit het voormalige Nederlands-Indië door opeenvolgende regeringen nog worden steeds gediscrimineerd. Het gaat om Nederlandse ambtenaren en militairen die tijdens en na de Japanse bezetting geen salaris ontvingen over de 41 maanden dat zij in krijgsgevangenschap zaten en werd de schade die zij door de oorlog leden evenmin vergoed. Dit in tegenstelling tot de vergoeding van oorlogsschade voor Nederlandse burgers onder de Duitse Bezetting, die geregeld was in de Wet op de Materiële Oorlogsschade. De Nederlanders uit de Oost waren expliciet van deze wet uitgesloten. "Discriminatie", zegt het Indisch Platform bij monde van haar voorzitter Herman Bussemaker.

Het Gebaar
Het feit dat volgens de staatssecretaris Het Gebaar van 2000 ook de backpay en vergoeding van oorlogsschade omvat is niet eerder zo gecommuniceerd aan het Indisch Platform.
"Een complete verrassing voor ons", aldus Bussemaker. Los daarvan heeft het NIOD een tweetal studies verricht en ook die geven aan dat Het Gebaar daar niet voor bedoeld was. De conclusie moet dan wel zijn dat ook dit Kabinet weg loopt voor zijn morele verantwoordelijkheid in deze Indische Kwestie', stelt Bussemaker resoluut. Nog steeds ontbreekt de politieke wil om de Indische Kwestie op te lossen.

Veel overleg
Dat die wil ook bij deze regering ontbreekt, bleek ook in een gesprek op 28 april jl. tussen Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen Van Zanten-Hyllner van VWS en het Indisch Platform. Zij is in het geheel niet op de hoogte van de Indische Kwestie. Zij heeft op advies van haar ambtenaren bij herhaling de Tweede Kamer foutief en onvolledig  geïnformeerd. Zij heeft in de gesprekken met Het Indisch Platform en gedurende het Algemeen Overleg (AO) met de Kamer op 28 april jl. en twee dagen later in het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 30 juni jl. de Indische gemeenschap respectloos, beledigend en schofferend behandeld. "Voor het Indisch Platform is deze behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel en een fatsoenlijke overheid onwaardig", zegt Herman Bussemaker.

Motie Tweede Kamer

Blijkbaar pikte ook het parlement het te kort door de bocht gaan van Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen Van Zanten-Hyllner niet en diende Pia Dijkstra (D66) daarop mede namens een aantal andere oppositiefracties een motie in. Die motie bestond uit twee delen. De Kamer wil dat de Nederlandse regering op een passende wijze op een daartoe passend moment aan de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indie erkenning en excuses aanbied. Verder wilde de Kamer dat de regering een onafhankelijke commissie van wijze personen instelt om de uitgebrachte NIOD rapporten met het Indisch Platform te bespreken en te onderzoeken wat de daadwerkelijke reikwijdte van Het Gebaar is.
Hoewel door de Tweede Kamer de behandeling van Oorlogsgetroffenen boven de politieke partijen staat blijkt dat nu het onderwerp volledig gepolitiseerd is. De oppositiepartijen steunen het Indisch Platform, de Regeringspartijen inclusief gedoogpartner PVV zijn het eens met het regeringsstandpunt.

De stemming
vannacht in de Tweede Kamer was historisch vanwege de tweespalt in de Kamer over de Indische kwestie. Het komt niet vaak voor dat de tegenstellingen zo groot en scherp naar voren kwamen. De gehele oppositie (inclusief de SGP) steunde de motie van Pia Dijkstra (D66), die mede door de andere partijen werd ingediend.

De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen is door de Kamer vannacht na hoofdelijke stemming met een verschil van twee stemmen verworpen. Volgens het Indisch Platform betekent dit niet dat hiermee de Indische Kwestie van tafel is. Slechts het voorstel tot instellen van een Commissie is verworpen.


Regeringen hebben ook morele verantwoordelijkheid
Volgens eerdere uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden gaat het hier om een morele aansprakelijkheid van de Nederlandse Overheid. Zelfs Koningin Wilhelmina en dr. Drees lieten zich in gelijke bewoordingen uit. Al die jaren heeft de Nederlandse overheid deze morele aansprakelijkheid naast zich neergelegd. Nederland is het enige land ter wereld dat hierin in gebreke blijft. Alle andere westerse mogendheden ook die met koloniën in het Verre Oosten hebben inmiddels ruimhartig hun ambtenaren het achterstallig salaris betaald en hun burgers gecompenseerd voor de geleden oorlogsschade.

Het Indisch Platform heeft als onderdeel van de overeenkomst die 'Het Gebaar' wordt genoemd in 2000 bedongen dat er een onafhankelijke studie zou komen naar de backpay en oorlogsschade binnen de Indische Gemeenschap. Deze studies zijn inmiddels verschenen. De twee historici van het NIOD komen los van elkaar tot de conclusie, dat in Nederland altijd de politieke wil heeft ontbroken om deze Nederlanders gelijk te behandelen met de Nederlanders in het moederland.
Het kan toch niet zo zijn dat de Joodse slachtoffers en de Roma en Sinti hun 'Gebaar' ontvingen voor hun kille en
bureaucratische ontvangst naast hun vergoeding voor oorlogsschade en dat voor de  Nederlanders uit Indië hun 'Gebaar' ook de Backpay en de vergoeding voor geleden
oorlogsschade in zou houden.

Afwijkend standpunt
Het standpunt van het Indisch Platform is glashelder en glashard. Het Gebaar was geen finale kwijting voor backpay en oorlogsschade, ook de NIOD onderzoeken bevestigen dat. De Indische Kwestie is dus nog steeds niet opgelost. De regering blijft zich op het standpunt stellen dat Het gebaar inclusief was en het Indisch Platform gesteund door de NIOD-onderzoeken bestrijden dat.
"Ik kan niet anders concluderen dat opeenvolgende regeringen onbetrouwbaar zijn gebleken. Stel dat vandaag de dag een van onze militairen in Afghanistan onverhoopt gevangen wordt genomen, ontvangt die dan gedurende de tijd dat hij of zij gevangen zit ook geen loon? Militairen die voor Koningin én vaderland worden uitgezonden! Dat is te gek voor woorden? Voor het Indisch Platform is de behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke
overheid onwaardig. Wij weten ons daarin gesteund door de Indische gemeenschap in Nederland en overzee", zegt Herman Bussemaker.

Het Indisch Platform
benadrukt dat hier niet gaat om het wekken van valse hoop, zoals gesteld door regeringspartijen, maar om het wegnemen van onrecht. De emotionele reacties op de publieke tribune tijdens de hoorzitting op 28 juni gaven aan hoe diep de frustratie in alle lagen van de Indische Gemeenschap is. "Onrecht verjaart niet!" zegt Bussemaker, "en gaat Het Indisch Platform dan ook de confrontatie met dit Kabinet aan en zal niet rusten totdat er recht is gedaan. Het Kabinet laadt nu de verdenking op zich weg te lopen voor haar morele verantwoordelijkheid vanwege de penibele financiële situatie. Hoe onbetrouwbaar kun je als overheid zijn. Ik schaam mij diep voor zo'n overheid", besluit Herman
Bussemaker, voorzitter van het Indisch Platform waarbij 24 organisaties zijn aangesloten.

Weergaven: 156

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 7 December 2017 op 12.29

86

Reactie van cc van baarle op 3 Juli 2011 op 23.38

Het wordt tijd een eenheid te vormen ?

Het is nog niet te laat !

Dat is niet alleen een wens van de Indische- Nederlander maar ook door vele Nederlanders die in Indie zijn geboren en heimwee hebben naar dat prachtige land.

 

Start met een partij in de tweedekamer   .....P.P.I.N........een heel goed idee van mr.Ben Vink .

                                                  

Reactie van Jean Andries SCHELL DE NIJS op 3 Juli 2011 op 11.28

Is de Indische Gemeenschap in Nederland minder emotioneel omtrent zijn rechten als bijv. hier de catalanen in Catalunya? 

Eerstens zie ik maar weinig reacties in deze blog. Tweedens vraag ik me af of het mogelijk is de Gemeenschap zodanig in beweging te brengen om allen ter samen in den Haag haar rechten op te eisen? Van de 1,5 miljoen zou 500.000 al niet een duidelijk teken zijn? Het komt  zo bij me op als ik denk aan de nationalistische manifestaties die we hier hebben gehad in Barcelona, met repectievelijk 1 miljoen en 500,000 catalanen op komend voor wat ze als hun recht achtten.  

Is er iemand die dan kan zeggen "I have a dream..."? En de Gemeenschap samenhecht.

Saludos cordiales

Jean Andries SCHELL DE NIJS

Reactie van Peter Pieplenbosch op 2 Juli 2011 op 20.41

Nee het moet ten rechte luiden en kloinkt ook beter, t.w;  P.P.I.N.    

Politieke Partij Indische Nederlanders....en niet andersom !

Grt.Peter

Reactie van Jean Andries SCHELL DE NIJS op 2 Juli 2011 op 11.39

Ik geef toe dat het voor mij makkelijk is om vanuit Barcelona een mening uit te geven omtrent het resultaat van de stemming. Eigenlijk verwonderd mij deze uitkomst niet. Hoeveel regeringen heeft Nederland niet gehad sinds 1945? En welke van die heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de indische gemeenschap op zich genomen? Maar dat het resultaat van de stemming afhankelijk is geweest van ultra-rechtse (xenofobistische) partij is een duidelijk voorbeeld van de morele instelling van de huidige regering.

Desondanks voel ik mij ergens toch weer beledigd door Nederland. Met dit resultaat maakt men mij weer

kenbaar dat Indië en al wat de daar geborenen en verblijvenden, en werkenden die zich ingezet hebben voor het welzijn van Nederland en daarvoor de gevolgen onder de japanse bezetting (en tijdens de bersiap) hebben moeten lijden, voor Nederland geen snars hebben betekend. De driehonderd jaren van uitbuiten was tot een eind gekomen dus jullie worden bedankt en zie maar hoe het je verder gaat.

Ik ben nu geen nederlander, maar blijf een indo. En wat hier gebeurd is raakt mij omdat dit een groffe en laffe belediging is voor wat mijn ouders hebben gegeven, en voor de familie in Nederland die met mij zijn jeugd heeft moeten doorbrengen in japanse gevangenschap, in zgn. beschermings kampen zoals Banju Biru, en voor al wat we hebben moeten achterlaten.

Telt de Indische Gemeenschap 1,5 miljoen stemmen. Vergeet de huidige politieke partijen en vorm te samen een nieuwe partij. Laat de hudige regering en zijn bondgenoot weten dat er met de Indische Gemeenschap niet meer gespeeld kan worden.

Maar mijn vraag is dan "Zijn de Indos in staat om daarover éénstemmig te zijn."

Dengan salam manis

Jean Andries SCHELL DE NIJS

Barcelona 

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2019   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden