Geachte heer Klaas Dijkhoff even voorstellen ....

             

Geachte heer Klaas Dijkhoff

Desondanks wij elkaar niet kennen uit de Indische zaken, wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben de Editor/redactie van ICM Online, de Indische Internetkrant, die in zijn 18 jaar bestaan vele kabinetten heeft overleefd, en zo van vele Indische onderwerpen een historie heeft kunnen opbouwen, en nog essentiëler het Indisch beeld hoe de politieke partijen in het Kabinet en in de Kamer hier in staan.

Als media – man heb ik een beeld gekregen dat onder Rutte II -  Uw partij - zich terughoudend opstelt met betrekking tot de Indische zaken. Sterker nog VVD wist coalities onder Rutte I en II in bedwang te houden. Voordat deze in het Kabinet kwamen te zitten – de oppositie- zelfs trekkersrol hadden over de Indische onopgeloste zaken van rum 70 jaar oud. Wel moet benadrukt worden dat Uw voorganger Halbe Zijlstra mij steunde dat ICM team opstartte met betrekking tot het Traktaat van Wassenaar. Mijn brief gericht aan zijn voorganger Bert Koenders daar stond Halbe 100% achter, en adviseerde om het naar alle fractievoorzitters te sturen zodat breder in de Kamer werd gedragen, nota bene de VVD in het Kabinet zit.

 Voor U,  die als oud-staatssecretaris moet een case ACTW66 aanspreken ofwel het Verdrag Traktaat van Wassenaar. 500.000 Indische Nederlanders werden uit het voormalige Indie gezet. Nederland wilde deze niet toelaten ( met NL – Paspoort) laat staan te compenseren na 51 Jaar. Onder druk van VS werden er 341.000 toegelaten die zelf de reis, het tijdelijk verblijf en hervestiging moesten betalen, tegelijkertijd president Soekarno en vicepresident Hatta juist hiervoor 700 miljoen betaalde dit conform het verdrag. Min. BuZa bevestigde mij dat het volledige bedrag in 2003 te hebben ontvangen. De eerste euro moet nog worden uitbetaald aan de Nederlandse Indische Gemeenschap ( schatting 50 – 60.000 gedupeerden). Halbe Zijlstra had deze zaak in 2009 al aan de kaak gesteld. Overigens de 159.000, die niet werden toegelaten zijn stateloos achtergebleven. Ook wel de vergeten Indisch groep dat door Omroep Max onder de aandacht wordt gebracht. Is onbegrijpelijk dat Mark Rutte deze onopgeloste Indische Zaken niet in het regeerakkoord heeft opgenomen, nota bene heeft zijn vader in de Jappen kampen gezeten, de tante waar de vader eerst mij getrouwd was in Bandung ligt begraven, en thuis deze geschiedenis door zijn vader als paplepel werd ingegoten, valt mij ontzettend tegen en dat als historicus, dat is Mark toch?

De partij VVD heeft met Halbe Zijlstra die het Traktaat ludiek een podium heeft gegeven en de steun die ik ondervind of moet ik nu misschien zeggen ondervond, toch een Indisch tintje gekregen, desondanks de twijfelachtige indrukken door Mark Rutte.

 

Waarom mijn mail aan U?

Essentieel is kennis te nemen dat het Indisch Platform (IP) geen bevoegdheid heeft om namens de Indische Gemeenschap te praten laat staan handelen. Hierdoor de deal in dit geval met Martin van Rijn ongeldig is.

Op dit moment zijn verschillende partijen bezig dit IP te ontmantelen ( de helft van de delegatie is inmiddels opgestapt) wegens mismanagement (wanprestaties) en deze partijen gaan nu zelf ten strijde. In tegenstelling tot de jaren 2000-2017 is een misvormd beeld ontstaan waar de partijen alleen bezig zijn om elkaar te bestrijden, wat schade heeft toegebracht aan de naam ‘ Indische Gemeenschap’. Volgens de ambtenaren van Martin van Rijn heeft de Indische Gemeenschap nu een populatie van 2 miljoen, met de kern van 60.000 (was 341.000) dat nu over is, en niet te vergeten de groep Nederlandse onderdanen dat in de Republiek Indonesie niet door Nederland werd toegelaten, tussen de 30.000 – 40.000.

Oud – premier Lubbers heeft geprobeerd om via dit Overlegplatform IP structureel de Indische zaken op te lossen vanuit het perspectief dat in het belang van NL Overheid handelt – een verlengstuk van Min. VWS - . Dit blijkt dat het IP niet gekozen overleg forum is. Vanaf het ontstaan werden de eerste voorzitters benoemd door de Overheid, ook nog afkomstig vanuit diezelfde NL Overheid met een duidelijk opdracht “houd rust in de Indische tenten”. Duidelijk aanwijsbaar dat er tot anno 2017 geen stappen zijn gemaakt. Sinds 3 jaar is bekend dat dit IP geen mandaat hebben dus geen bevoegdheid om namens de Nederlandse Indische Gemeenschap (NIG) de belangen behartigt, laat staan handelt namens die 2 miljoen Indische mensen met de Overheid. Het IP heeft geen achterban, deze leunt op NICC, voorts is SVJ met haar achterban opgestapt, raming 4000 man.

Al deze partijen gaan nu hun eigen weg om zo goed mogelijk als het kan om als nog de Indische onopgeloste vragenstukken van de oorlogsslachtoffers tot een goed einde te brengen. Zo heeft ICM een ACTW66 project gestart aangaande het Traktaat van Wassenaar (ACTW66). Met ruim 15.000 handtekeningen die het mandaat hebben gegeven. Er is een groep van Taskforce. Dan de splitsing voortvloeiend uit het Indisch Platform met de versies 1,2, 3? Voorts een advocatenkantoor in Den Haag met betrekking tot de vergeten Indische ouderen in de republiek Indonesie, en niet te vergeten Lisbeth Zegveld.

 

De Indische wereld ondergaat nu turbulente ontwikkelingen dat aandacht verdient.

Als Editor maak ik mij best veel zorgen dat het Indisch vraagstuk van de agenda dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd diverse Indische partijen bezig zijn om de Indische zaken aan te kaarten. Als laatste destijds werden drie Indische moties die met voldoende draagvlak aangenomen die hielden in compensatie voor alle Indische oorlogsslachtoffers en de Indische verankering, echter door Martin van Rijn werd deze afgeraden omdat kennelijk Mark Rutte hier tegen was. Die moties werden ingediend op de dag dat werd besloten om de KNIL te compenseren. Deze drie moties zijn kennelijk afgevoerd.

Zoals U weet zijn nu verschillende partijen bezig met de Indische zaken o.a. “ de vergeten groep in Indonesie” dat door omroep MAX onder de aandacht wordt gebracht met duidelijk signaal naar Den Haag toe. Dan het Onderzoek van de Oorlogsmisdaden aangezwengeld door Uw collega Bert Koenders. Verder worden KNIL zaken juridisch voorbereid. Ten slotte met Traktaat van Wassenaar waar vorig jaar de president van Indonesie persoonlijk een gesprek is meegevoerd, en icm pres release persoonlijk werd overhandigd, evenals intensieve gesprekken zijn gevoerd met collega van Halbe Zijlstra, IbU Retno.

Mijn studie als media wijst uit dat de Indische oorlogsslachtoffers dubbel het slachtoffers zijn geworden; nimmer zijn deze gecompenseerd als gevolg dat kon. Wilhelmina – dus NL regering- Japan de oorlog verklaarde. Japan had niet de intentie om het voormalige Indie binnen te vallen. Voor deze groep veranderde hun leven van de ene dag in andere dag in een hel; eerst de oorlog, in kampen gezeten, dan de bersiap en vervolgens de kille koele ontvangst. Bovendien alles zelf moeten betalen, tegelijkertijd Nederland 7 miljard ontving uit de verdragen met Japan en Indonesie gesloten plus geld uit Marshal hulp van de VS, dus het geld is niet van de belastingbetaler. Al eerder uitte Gert Zalm dan NL Staat op het Indisch geld zit.

 Persoonlijk kan ik dringend aanbevelen  dat er een soort Tweede kamer Commissie Indische zaken dient te worden ingesteld om een democratisch - proces te garanderen, waar alle  Indische gelieerde partijen zich tot kunnen wenden,  met een achterban van minimaal 5.000 man, die bovendien wordt gevormd door een delegatie. Met randvoorwaarde vooraf het probleem goed in beeld is gebracht en gedragen door een achterban van minimaal 5.000 met de bevindingen gedocumenteerd in  een rapport.

Wij hebben gezien dat het model van Ruud Lubbers aantoonbaar heeft gefaald, en ondemocratisch is dat zelf alleen door voorzitter alleen wordt beslist, nadrukkelijk onder verwijzing naar het huidige IP.

 

 

 

Mijn vraag is wat gaat U doen nu in dit nieuwe Kabinet met deze Indische vraagstukken met betrekking tot:

  1. Inrichten Tweede kamer Commissie Indische zaken
  2. De vergeten groep (NL Onderdaan) die nu stateloos zijn in de republiek Indonesië, gaat u deze NL onderdanen terughalen, of deze met terugwerkende kracht voorzien van een AOW zoals de oudjes hier. Is uiteraard een prachtig initiatief van Omroep Max, maar is een druppel op een gloeiende plaat om deze toch nog een goede oude dag te gunnen.
  3. Wat gaat U doen met nu geschat de 60.000 oorlogsslachtoffers, die nimmer schadeloos zijn gesteld, terwijl hiervoor NL wel 7 miljard ontving
  4. Wat gaat U doen aan De Indische Verankeringen op de scholen etc.
  5. Wat gaat U doen met Traktaat van Wassenaar

I.

Ik stel uw hoog gewaardeerde reactie op prijs.

Ferry Schwab sr.

ICM editor.

 

Weergaven: 164

Opmerking

Je moet lid zijn van ICM Indische Internetkrant & inschrijving traktaat Wassenaar om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ICM Indische Internetkrant & inschrijving traktaat Wassenaar

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 21 December 2017 op 13.11

95

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

ook kan U hier inschrijven voor traktaat van Wassenaar. Donaties zijn van harte welkom
U bent € 50 verschuldigd als deelnemer ACTW66, en U heeft 1 jaar gratis een ICM Abonnement en toegang tot ons Video-kanaal, het  enige Indisch Kanaal !  

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

ICM PRIVACYVERKLARING

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

ICM Project & Events, organiseert seminar  naar het boek "Overleven door het denken in projectstrategieen.

.

Advertenties

==> NAAR SAM SAM MUSIC

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2019   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden