Uit ICM Archief - Beter berooid door DSB Bank dan beroofd door vadertje Drees.

 
Beter berooid door DSB Bank dan beroofd door vadertje Drees.


Klik op http://icmonline.multiply.com/notes/item/283

Weergaven: 59

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het antwoord hierop is simpel terug te vinden bij de bron, of het begin in het voormalige ned:Indie, verdeel en heers zeiden de overheersers (totoks).Voorbeeld1: societeit De Harmonie te Batavia of de Officiers Mess.

Officiersmess: Vanaf onderofficier mag iedere totok binnenkomen, maar.....Geen Indo`s, ik weet dit omdat ik toekang jaga mobiel was (parkeerwacht) bij de Mess op Decamark te jakarta en dit op mijn 13 jarige leeftijd, en een fooi?? Ja sommige

gaven wat en dat was net genoeg als ik dat opspaarde voor een broek te kopen of voor schoolgeld.

De Harmonie; alle totoks zijn welkom, maar als Indo tot de stoep en niet verder, of...je moet een goede en grote slijmbal zijn dan zou dat eventueel een reden zijn om toegelaten te worden! Dus.....deze categorie Indo`s en dat waren er ettelijke duizenden behandelden hun lotgenoten Indo`s het zelfde als dat hun totok bazen met hun deden.We werden altijd voorgehouden dat we nederlanders,Hollanders, Belanda`s met dien verstande dat we niet dezelfde behandeling en previleges hadden als de pursang totok.Dat verschil in rangen en standen bij de Indo is min of meer blijven bestaan 

Er is NOOIT èènheid geweest tussen de Indo`s, vroeger niet, nu niet, en nooit niet!! Omdat we altijd beweerd hebben dat we echte blanda`s zijn, worden we ook zo behandeld! En terecht, dit heeft de Indo zelf veroorzaakt!!Dus niet verder zeuren maar allen opstaan en publiekelijk protesteren en demonstreren en vergeet niet die schaamteloze houding van de regeringen over

BACKPAY!!!  Ik ben mij ervan bewust dat ik sommige dingen te zwart wit heb gezegd,maar het is niet anders en misschien worden wij ALLE INDÒS hierdoor moediger!

Ajoh ICM madjoe jangan takut! Als het ooit zover komt, dan wil en durf ik voorop te lopen, maar niet te lang wachten

want ik ben over een maand 74 jaren oud, maar nog niet koud!  Slamat en succes!!

U zegt het al, onze ouders spraken nooit over wij Indo`s, het lijkt wel of er een taboe rust op het woord INDO.

Wat vele Indo`s niet beseffen of niet willen beseffen is: dat wij INDO`S in feite etnisch gezien Indonesiers zijn, want wij zijn geboren

en getogen in INDONESIA, tenminste de  eerste generatie Indo`s,de totoks hebben ten faveure van hun praktijken toen ons met vele beloftes, toezeggingen het predicaat Nederlander gegeven, dit paste toch mooi in hun kraam, want wij waren vertrouwd met de indonesische gewoontes en adats,wij spraken de taal en konden dit naar de Indonesiers (lees Inlanders) overbrengen en tegelijk bij betrokkenen benadrukken dat het een besluit was van onze pemerintah belanda. En nu is het duidelijk waarom wij als

etnische groep INDO` nooit in de prijzen vallen wat betreft de subsidies! Wij hebben ons in onze eigen poot geschoten door onszelf blanda te hebben verklaard.

En laten wij maar het begrip samenwerken tussen de Indo`s maar vergeten, vroeger ging het niet, nu niet en nooit niet!Heb ik al in mijn eerdere reactie hierop geantwoord. Dus...ach...laat maar deze, wij kunnen toh niks doen!

Met vriendelijke groeten.

 

Paul Stook.

 

                                            

Hallo Paul, ben je niet een beetje "zwaar op de hand?" Als we ons geen blanda willen noemen, we zijn toch ook niet Indonesiers? We zijn toch op Nederlands Indies grond (toen van Nederland) geboren? Van ouders die de Nederlandse nationaliteit kregen.

Ja we zijn daar geboren, en we kunnen dat zeker niet vergeten. Daarom houden we de pasar malams en Indo koempoelans, dat is gewoon een ingeboren cultuur die we ge-erfd hebben en die waarschijnlijk  atijd door gaat.

Als de van afkomstige indo, zich schaamd om een Indo te zijn in de toekomst, vanwege dit of dat, dat hebben we dan zelf veroorzaakt. Als er iets verkeerd tussen ons indo's is, moeten we het eerlijk samen oplossen.

In Indonesie worden de indo's niet zo goed behandeld omdat ze niet Indonesiers zijn. Sinds je dus met een Nederlands nationaliteit geboren bent, en je in Nederland woont, dan is integratie en 1 zijn met het land waar je woont juist en op je paspoort staat dat je Nederlander bent, Wees blij we hebben een land dat we toch wel ons eigen kunnen noemen. En om stil te staan bij negatieviteit is niet goed.Dit is mijn opinie, ik apprecieer dat je je gevoelens toch laat weten.

Met vriendelijke groet van "indo roewet"  Geraldine ox

Hallo Allemaal.

Na enkele jaren is de : " V.I.P." = Vrije Indische Partij opgeheven.
Tijdens de Indische Manifestatie op Het Plein te Den Haag op 29 oktober 2009
kwamen de Indische Nederlanders uit Den Haag en omgeving niet opdagen
Wel enkele Indische-Nederlanders uit de provincie Utrecht en Noord-Holland
en ook
enkele Totoks(Hollanders) en enkele Indische-Nederlanders uit andere provincies.

Enkele Totoks(Hollanders) en Marokanen of Turken waren ook aanwezig.

Deze Marokanen of Turken vroegen:
"Mineer,...is dit een demonstratie van de Indonesische Asielzoekers voor de verblijfsvergunning in Holland..??"

Alleen op de jaarlijkse Pasar Malam Indonesia op het Malieveld te Den Haag
en op de jaarlijkse Tong Tong Fair(voormalige Pasar Malam Besar) eveneens op het Malieveld te Den Haag
komen heel veel Indische-Nederlanders.

Misschien,
als de Indische Manifestatie van 29 oktober 2009 gekoppeld was
met een plaatselijke Pasar Malam,
kwamen meer Indische-Nederlanders,
want het werd dan:
1.--Demonstreren.
2.--Naar gezellige live muziek luisteren.
3.--Af en toe meezingen en wat dansen.
4.--Lekker eten en drinken

Ik hoop dat de organisatoren bij de volgende Indische Manifestatie
aan de boven genoemde 4 punten rekening zullen houden
en ook deze 4 punten realiseren(ten uitvoer brengen)

Op veel Indische sites is het aan de orde van de dag dat de Indische-Nederlanders hier
fel tegen elkaar in discussie zijn over allerlei soorten dingen.

Als een lid per ongeluk te grote foto geplaatst heeft, werd deze lid uit de site verwijderd.

Als een lid te vaak schrijft, krijgt deze lid een waarschuwing van de webmaster:
"Doordat jij te vaak schrijft durven de andere leden niet meer gaan schrijven.
Matig jouw schrijven, anders wordt jij als lid van deze site verwijderd"

Een webmaster van een Indische-site schreef:
" Bedoel jij die Arno, die niet eens 5 Nederlandse woorden aan elkaar kan rijgen"

Als een lid op een Indische site de waarheid schrijft wordt haar/zijn schrijven door de webmaster verwijderd.

Op sommige Indische sites vormen Indische-Kliekjes(groepjes), leden van een Indische-Kliek helpen elkaar
in discussies met leden buiten hun eigen kliek(groep) in dezelfde Indische site.

Op een week zijn er teveel en bijna tegelijk Indische-Evenementen georganiseerd,
bijvoorbeeld:
vrijdag in Den Haag, zaterdag in Rijswijk en zondag in Zoetermeer en ook in Leischendam.

Het zou prachtig zijn als er eens een Verenigde Indische-Nederlanders In Nederland zal komen,
die ook over de data van de Indische evenementen in heel Nederland gaat regelen,
zodat het niet vaak en niet bijna tegelijk in dezelfde week een Indische evenement is.
" V.I.N.I.N"  = Verenigde Indische Nederlanders In Nederland.

 


Elkaar helpen, samen werken en saamhorigheid is op dit moment bij de Indische-Nederlanders ver te zoeken.

Naar aanleiding van deze allemaal,
denk ik dat er geen eenheid van de Indische-Nederlanders in heel Nederland zal komen.


Woensdag 26 januari 2011.
Met vriendelijke groet,
Ben Vink.
ICM-hoofdwebmaster.

****************************************************************


 

Over de status en neerkijken op anderen.

 

Als wij de stelling door trekken naar Nederlanders, is dit toch niet anders?

Men praat over mensen in de bijstand, Jan Modaal, Twee keer modaal, Drie keer Modaal en BN ers.

Achter iedere groepering hangt een sociaalnetwerk met zijn status.

Jan Modaal bijvoorbeeld kijkt al neer op bijstander, zal hij daarmee omgaan?

Stel dat hij een sociaalhuur woning krijgt naast een koopwoning dan is leiden toch in last? Dan daal de waarde

van zijn woning ...

 

Kijk naar de politiek met twaalf of meer partijeen die over elkaar heen rollen, en die duizendende organisaties waar men zich thuis wil voelen.

 

Zit dus niet alleen in de Indo Cultuur is net als de natuur waar hierachie in zit, en als een gecultiveerd mensn moet je hiermee weten om te gaan met respect!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom Indo’s in het Indo wereldje niets voor elkaar krijgen,
toch herkenbaar, wellicht had u dit artikel nu zelf ook kunnen schrijven.

(Bronvermelding uit het archief van ICM Online. Veel beroering en reacties heeft dit artikel veroorzaakt)


Waarom Indo’s niets voor elkaar krijgen in het indo-wereldje.

 Als Indo’s een vereniging of club oprichten, is die binnen de kortste keren uiteengevallen in meerdere verenigingen of clubjes. Een verzinsel? Misschien, er is vermoedelijk geen onderzoek naar gedaan. Hoe komt men aan deze uitspraak of wijsheid?


In de afgelopen jaren heeft men zich intensief beziggehouden met de Indische Wereld en we worden er niet vrolijker op.

Toonbeeld hoe de stichting het Gebaar de projecten selecteerde. Het Indisch-netwerk rond Den Haag. Welke projecten zijn nu echt gelukt of geslaagd?

Het Indisch Huis dat maar niet van de grond kwam. De Interimmanagers, en consultantbureaus (cowboys) die meer vertrouwen kreeg vanuit MIN.VWS,  en flink aan deze subsidiepot hebben gesnoept tot de bodem verscheen, daarna in een duur huurpand zijn onderkomen vond. Gevolg geen geld bleef meer over  om het "het Indisch Huis"  operationeel te maken, en tenslote meer uitgaf dan er binnenkwam.

Het Indisch Huis is nu het museum van  Ministerie  VWS; waar de de boedel nu ligt opgeslagen. Aan de boedel wordt spoor gelegd die leiden naar trio Stanley, Lonny en Ben Holthuis waar opdrachten aan elkaar werder gegund: Niet te geloven over de rest maar nog te zwijgen. Te denken dat een groep hard heeft gestreden om 385 miljoen van Het Gebaar, wordt via een achterdeuren gekaapt.

Bronbeek was het alternatief, tot op heden is het alleen maar bij plannen gebleven of bedoelen ze pelan pelan, want dan kunnen er nog miljoenen via een achterdeur worden doorgesluist. Wel hebben media en consultancy  bureaus zich als bijen begeven naar deze bron van inkomsten; ja, weer 1 miljoen aan het Indisch vermogen verdampt in 2008.

De verschillende INOG clubjes die niet met elkaar willen praten, INDO TV heeft nog geen seconde uitgezonden tot dat ze een geschenk uit de hemel kregen, en nog geen twee maanden was het weer feest.

Filmproducenten die van het gebaar II geld krijgen maar dan toch weer niet de film kunnen maken, en als ze maken gaan ze gontjeng bij ICM voor media en communicatie en de KJBB die op instorten staat.

En dan, de Stichting 'het Indisch Museum' die al jaren bestaat. Een Moluks Museum is er al lang.

En dan de altijd maar weer de eeuwige Pasars met voortdurend dezelfde eettentjes, interviewers en geinterviewden, bandjes, toekomst voorspellers en dansgroepjes., weinig innovatiefs zien. Geen wonder dat pasar malam besar nu denkt innovatief te zijn om de naam te wijzigen in Tong Tong fair of was dit een vergissing die "Fair" ipv. "farce" voor de artiesten die daar flink worden uigebuit of gratis daar moeten optreden. Ja, pasars het boegbeeld van Tjali Robinson.

Duidelijk is dat Indo’s door Hollanders niet als een aparte groep gezien worden zoals Polen of Kenianen. Ze worden ook niet gezien als een minderheidsgroep die een eigen clubgebouw moet (mag) hebben. In feite worden ze niet gezien. Daarom vind je in een blad als de Moesson telkens ‘bekende Indo’s’; de bekende Indo actrice, schrijfster, voetballer etc.

Op de een of andere manier laat de aard van de Indo samenwerking nauwelijks toe.

Heeft dat te maken met de grote achtergrondverschillen binnen de groep van de Indo's? De een heeft twee Indische ouders, de ander een Indishe en een Hollandse ouder. De meesten waren daar in Indie eigenlijk kleine bungs en als ze dan de kans krijgen eigen baas te zijn, dan ook helemaal. Zou dat het zijn?

Hoe doen andere minderheden het in Nederland? Molukkers, Turken, Marokkanen, Somaliers, 1 ding lijkt duidelijk; ze kunnen samenwerken! De 'ruis' die bij de Indo's erg meespeelt is die van de identiteit en cultuur. Omdat in Indie de Indo's zich associeerden met de Belanda's, hollands praatten, zich (vaak) europees kleedden etc etc voelden zij zich ook hollands.

Eenmaal in Holland bleken er danige verschillen te zijn. Toch was daar die drang om -als het kan- hollandser dan hollands te zijn. Mijn ouders spraken nooit over 'wij Indischen', wel over 'de hollanders'. Dus hollanders zien ons niet als aparte groep en veel Indo's zien zichzelf niet als lid van een minderheidsgroep. Ja, dan blijven de deksels van de potjes met geld voor minderheden natuurlijk gesloten!

Een pregnant voorbeeld is MTNL (Multiculturele Telvisie Nederland), te zien in alle grote steden. Om te beginnen hebben ze een doelgroep in de leeftijd van 15 tot 40 jaar. De groeperingen die ze bedienen zijn, u raadt het al, Marokkanen, Turken, Surinamers en wat andere minderheidsgroepen. Maar Indo's maken blijkbaar geen deel uit van de grootstedelijke gemeenschap(pen) zoals het zo mooi staat op hun website (http://www.mtnl.nl).

Gelukkig, een ombuiging is nu te zien. Neem het oude Indisch Platform, en nu het Indisch Platform als 1 man wordt er nu gestreden en ook de andere generaties doen nu mee. Gelukkig zijn er wel veel

Indo's in de Nederlandse - wereld die Bung's zijn geworden, want de Moesson zet wel de prominenten in het zonnetje, maar er zijn er nog veel meer en die hoor je niet.

 

De ombuiging is nu te zien(citaat) Het verschil tussen het oude en het Nieuwe Indische Platform, nu strijden er meerdereBungs mee en andere generaties doen ook mee!Vraag: In hoeverre hebben wij Indo`s onze kinderen voorgelicht wat betreft het ontstaan van de Indo, het hoe en waarom wij in deze huidige situatie verzeild zijn geraakt??

Met voorlichten  en inlichten bedoel ik heel diep terug gaan in onze roots en toeroenan, en niet afmaken met ah jouw

hrootmoeder zij is javaan en toen getrouw met jou opa ,hij is blanda dus otmatis wij zijn Indo maar ook Blanda! En toen ......Al...einde! Onze arme kinderen, ik heb èèn zoon en die weet van de hoed en de rand!

Terimah kasih.

Paul Stook.

Nederland en Indonesië proberen te verbroederen, alleen komt er steeds iets tussen
Eeuwenlange band, moeizame relatie…


• Een uitgestoken hand en een glimlach verbergen een wereld vol ongenoegen. President Soeharto ontvangt koningin Beatrix in 1995, in wat zich ontpopte als een ’horror’staatsbezoek voor Nederland waarbij de Indonesiërs hun hoge gasten ronduit schoffeerden. FOTO: JOHANNES DALHUIJSEN

• Het vorige Indonesische staatsbezoek, niet minder dan veertig jaar geleden. President Soeharto (midden, met bril) heeft op deze foto een gesprek met enkele Kamercommissies. Links van de president diens minister van Buitenlandse Zaken Adam Malik, rechts van hem KVP-politicus Schmelzer, Eerste-Kamervoorzitter De Niet en minister van Buitenlandse Zaken Luns. FOTO: ANP


door ROB HAMMINK
AMSTERDAM, woensdag

De wil om te verbroederen is er wel, maar echt goed is het nooit geweest. Als het om staats- of werkbezoeken tussen Nederland en Indonesië gaat, zijn de verwachtingen altijd hooggespannen. Maar de relatie tussen de twee landen blijft complex en schommelt tussen haat en liefde.

Dat komt door oud schuldgevoel, door een groot aantal familiebanden en door historische, culturele en sociale kruispunten, die in 350 jaar kolonisatie werden aangelegd.

Een pion die wordt rondgespeeld in oude wonden is bijv. het steeds wisselende visumbeleid. „Jullie laten onze onderdanen niet zomaar binnen, dan werpen wij ook papieren obstakels op”, zo klinkt het bij de immigratiediensten.En dan eindelijk, na onrustige politieke jaren waarin de ene na de andere Indonesische president het politieke veld moest ruimen en staatsbezoeken aan ons land uitbleven, zou het staatsbezoek van de populaire en gematigde Susilo Bambang Yudhoyono plaatsvinden. Eindelijk, en pas in zijn tweede ambtstermijn. Eerder kwam het er niet van. Daar zat toen geen juridisch en politiek steekspel van de in ballingschap verkerende Republiek der Zuid-Molukken (RMS) achter, noch roerde zich de minderheidsgroep van Papoea’s, die eveneens vechten voor een autonome staat.Garuda

De reden was de afgelopen jaren iets trivialer. De Indonesische vliegmaatschappij Garuda had in 2004 door mismanagement en vele ongevallen een Europese ban over zich afgeroepen. De president wilde uiteraard alleen met de nationale maatschappij vliegen.

Want om het Indonesische staatshoofd te vervoeren met de KLM, daar waren de geleerden het over eens: dat doe je niet. Nu die ban dit jaar is opgeheven, ook door inspanningen van Nederland, leek niets meer in de weg te liggen. Ook de laatdunkende opmerking van ambassadeur Yunus Effendi Habibie, die Geert Wilders betichtte van ’haatzaaierij’, leidde niet tot ernstige problemen. De ambassadeur trok zijn woorden in. Dat Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, vormt ook geen struikelblok, omdat het geloof immers in een milde vorm wordt beleden. Zo hangt Yudhoyono het basisbegrip Pancasila aan, waarin alle godsdiensten worden gerespecteerd.

De politieke deur stond wijd open. Er zou een allesomvattend partnerschap worden ondertekend, dat nieuwe verhoudingen een gezicht geeft.

Hulpgeld

Het is alweer veertig jaar geleden dat een Indonesisch staatshoofd ons land vereerde met een officieel staatsbezoek. In 1970 gaf dictator Soeharto met zijn komst aan dat het hoog tijd werd de relatie tussen zijn gordel van smaragd en de oude kolonisator Nederland te normaliseren.Het bezoek verliep opvallend rustig, ook al werd de leider in kogelvrije auto’s rondgereden en de RMS op afstand gehouden.Het enige ’incident’ dat het protocol doorbrak, was de poging van het kleine prinsje Constantijn om de bril van Soeharto af te pakken. De relatie bleef lange tijd goed.

Een hevige rel ontstond in 1992. Omdat Nederland al jarenlang grote bedragen aan ontwikkelingshulp schonk, vond minister Jan Pronk dat hij best wat mocht aanmerken op de mensenrechtensituatie. Indonesië reageerde als door een wesp gestoken, zei ’hou je geld maar’ en beëindigde de ontwikkelingsrelatie voor jaren.

Er waren ook kleinere erupties. Zo werd in 1999 gemopperd over Indonesische bedrijven die gecontroleerd werden door kinderen van oud-president Soeharto en met Nederlandse financieringsmaatschappijen honderden miljoenen guldens leenden op de internationale kapitaalmarkt. Indonesië-deskundigen meenden dat Nederland met dit fiscale regime de familie Soeharto een handje hielp.

Rampjaar

Een rampjaar in de recente relaties was 1995. De republiek zou zijn 50-jarige bestaan op 17 augustus vieren. Het bezoek van Beatrix als eerste en enige staatshoofd uit het buitenland, direct na de herdenking, was van grote waarde voor het land.

Den Haag wilde echter rekening houden met de gevoelens van de deelnemers aan de politionele acties, die immers door Nederland kort na de Tweede Wereldoorlog tégen de Indonesische vrijheidsstrijders waren ingezet om het oude gezag te herstellen.

Er werd voor 21 augustus gekozen als moment van aankomst (over het ontstaan van de Republik Indonesia lopen sowieso de meningen uiteen. Ziet het land 1945 als ijkpunt, in de Nederlandse geschiedenisboekjes werd altijd over 1949 gesproken, red.).

De verlate komst van de Koningin werd keihard afgestraft. Ze kreeg een kille ontvangst en kon rekenen op kleine en grote pesterijen. Zo lieten gastheren oneigenlijk lang op zich wachten. Bij een andere gelegenheid bezocht de Koningin met Nederlandse veteranen een Indonesisch ereveld. De veteranen zouden hun tegenstanders van destijds ontmoeten. Die kwamen echter niet opdagen, een ongekende schoffering.Ondanks een gezamenlijke geschiedenis van eeuwen waaide er weer een oude koude wind tussen de twee landen. Langzaam kwam men in de volgende jaren weer tot elkaar. Het staatsbezoek in 2010 zou een nieuwe start betekenen. Daarop moet iedereen nu nog even wachten.

Een beetje langere reactie over : WAAROM iNDO`S IN HET INDOWERELDJE NIETS VOORELKAAR KRIJGEN!!

!e. Als je een Indo vraagt: hoe en waarom er bv.een Indoclub moet  of zal opgericht worden dan zijn de antwoorden meestal:IK DENK, IK WIL, altijd die 1e persoon enkelvoud bijna nooit de vorm WIJ dus 1e persoon meervoud. Dit zegt al genoeg over de collectiviteit tussen de Indo`s bv. er is met veel moeite een Indoclub opgericht na een poosje vindt of vinden een paar leden de uitvoering of het beleid niet stroken met wat hij/zij ervan hadden verwacht:hun reactie: ah saai zeg deze, ik kom maar niet meer gèèn tijd zeg! en zo gaat het als een lopend vuurtje, dus opdoeken die hap! Inplaats dat men naar de clubleiding gaat en daar zijn mening geeft en pleit voor veranderingen tgv alle clubleden geven ze er de brui aan en zo gebeurt het in ons INDOWERELDJE en het zal voor de verdere toekomst ZO BLIJVEN!! Jammer!! Bronbeek als alternatief ? Komt er nooit!

HET INDIESCH HUIS! Als je deze projecten van de grond wil krijgen en realiseren tgv een samenleving die er ongeinteresseerd tegenover staat en hiervoor niet  de strijd en de controle hiervoor wil uitoefenen, dan gaat er maar èèn partij met de subsidiepot ervandoor en dat zijn de zogenaamde adviseurs en consorten! Terima kasih!

  Het trio Stanley, Lonny en Ben Holthuys, zijn dat òòk Indo`s? Zo ja, dan zijn dit èèn van de gewiekste Indo`s maar dan op een een beetje boesoek! Indo ver.....Indo!!

Ik zie het al in Uw rapportage dat de Indo van alle kanten besodemieterd en gepakt wordt, en dat hebben we allèèn maar aan onszelf te danken! Zelfs de Molukkers krijgen meer voor elkaar dan wij Indo`s, maar.... de Molukkers zijn altijd al een èènsgezinde groep geweest en hun toeroenans die hier geboren zijn, weten precies hoe de vork in de steel zit,omdat de ouderen hun goed voor- en ingelicht hebben, en dat hebben wij Indo`s nagelaten want wij zijn toch blanda`s! Met het gevolg dat er bij onze nazaten gèèn interesse is en er ook niet voor willen strijden!

Iedere etniesche minderheid hier in Nederland krijgt meestal gehoor en wordt daar waar mogelijk is gesubsidieerd, waarom?

1e.Ze zijn èèn in hun streven en denkwijze.2e Of ze nu een dubbel paspoort hebben, doet niet terzake ze zijn van oorsprong een etniesche minderheid want ze hebben zichzelf nòòit blanda verklaard en wij wel, al vanaf het ontstaan van de Indo. Dus zijn wij gèèn etniesche minderheid, DUIDELIJK HÈ!!

Ik bewonder de redactie van ICM dat het steeds dit onderwerp ter sprake brengt, misschien in de hoop dat het vele Indo`s tot bezinning brengt! Nogmaals Chapeau ICM!!

Ik heb al eerder op dit soort artikelen gereageerd en ik zal in de toekomst indien nodig blijven   reageren !!

 

Salam manis,

Paul Stook.

Het schrijven van Paul Stook berust op de harde werkelijkheid, zo ongeveer is het in de praktijk.
Daarom kwamen tijdens een Indische Manisfestatie op Het Plein te Den Haag op woensdag-middag
28 oktober 2009 heel erg weinig Indo's.
De Indische-Nederlanders in Den Haag kwamen niet eens opdagen.

Op diverse Indische site waar nicknames en plaatjes-profiel(inplaats van eigen foto's profiel) gaan de leden niet gezellig en niet gemoedelijk met elkaar communiceren, maar gaan regelmatig elkaar concureren,
elkaar bestrijden, elkaar tekkelen(met hun schrijven), etcetera. De webmasters gaan zonder grondige redenen leden uit de site verwijderen of leden verbannen. 
Het elkaar goed informeren en elkaar helpen is er bij dergelijke Indische sites er niet.
Dat deze Indo's zo gedragen is kennelijk doordat zij niet hun eigen namen gebruiken en ook niet hun eigen foto's als profielfoto's.
Alle leden en ook de beheerders, moderators, webmasters etcetera gebruiken allemaal nicknames en plaatjes-profiel. Deze Indo's verschuilen zich achter hun nicknames en plaatjes.
Hierdoor zijn er heel erg veel Blog, Log, Weblog, Groups Sites en Websites van de Indische-Nederlanders, omdat als een lid niet tevreden is over de site waar hij/zij lid van is, gaat hij/zij naar een andere site
of maak zelf een nieuwe Blog of Log of Weblog of Groups Site of Website.
De "V.I.P" = Vrije Indische Partij is na een paar jaar opgeheven onder andere wegens geen belangstelling van de Indische-Nederlanders, de Indo's willen geen lid worden van deze partij.
Saamhorigheid en eenheid van de Indische-Nederlanders zal er nooit van komen denk ik.
Ook zo met de dans avonden, dans middagen en de Pasar Malam,...
Het zou prachtig zijn als de organisatoren in heel Nederland met elkaar rekening houden; en niet vrijdag in Rijswijk, zaterdag in Den Haag, zondag in Zoetermeer of bijvoorbeeld:
vrijdag in Amstelveen, zaterdag in Amsterdam en zondag in Zaandam.

Heel erg jammer allemaal,
want juist door met elkaar goed en vriendschappelijk met elkaar omgaan op de sites
kunnen deze Indo's in de praktijk brengen om samen een kumpulan(meeting) organiseren om elkaar beter te leren kennen etcetera.
Ik heb zo de indruk dat de meeste Indische-Nederlanders individualisten zijn:
"Ieder voor zich en God voor ons allen"

Zondag 13 maart 2011.
Gegroet,
Ben Vink.

Met Ben en Albert ben ik het eens dat de Indo IK gericht is. In de vergrotende trap al maar meer.Als de een zielig is , de ander zieliger. De een is knap de ander knapper. De een boesoek de ander boesoeker. Ik snap het wel , al heel lang trouwens en telkens weer word ik in die mening bevestigd. Vriendschap is gebaseerd op : wat krijg ik ervoor terug, wat heb jij mij te bieden om mijn vriendschap waard te zijn. Als ik je vriend wil zijn mag jij daar zeker wat tegen over stellen. En dan zeg ik: dan als individu die zich niet laat ringeloren, die altijd een familie band heeft weten te scheppen en handhaven tussen voorheen vijandelijk gezind(t)-e volkeren in de asiel wereld en in de wandelwegen op straat of in stichtingen: je bent zo transpant als je dom bent. Het IK dat in glorie wilt opbloeien is meestal op drassige grond gebaseerd.Pas op... moeras planten kunnen prachtig bloeien , evenals onkruid en zijn eveneens van nut in de natuur voor het milieu behoud.Zo zie ik de Indo maar ook elk ras over de wereld. De Indo is een mengras met van alles wat, tjampoer adoek of zoiets... gado gado. Voor de een zalig , de ander afgrijselijk. Als de ene Indo zich blank waant omdat hij iets anders elders te verbergen heeft, allaa(F), wie zijn wij om er wat mee te moeten.Het zijn de normen en de waarden die je je zelf stelt in het leven . Als je echt Indo gevoel in je lijf ,leden en ziel hebt ga je er met je volle verstand , je guts voor . Voor de rest maak ik me nergens meer druk om na genoeg nare ervaringen, botsingen en oprispingen ervan te hebben over gehouden. Eindeloos verhaal blijft het lieve Ben en Albert.En ook Paul  Zelfs vriendschap nogmaals is afhankelijk van wat er achter je naam , je daad, je status , je functie hangt.Niet de persoon die de naam is.HIDEHI allemaal lieve groeten en fijne koninginnen dag. En verlies je innerlijke warmte niet blijf gelijk de zon dat stralen zomaar onvoorwaardelijk naar de andere buiten jou. Wees de eerste die het doet tot voorbeeld van anderen. Dat doet volgen, zo verspreid de liefde en warmte cirkelvormig alom.Zonder zweverig te zijn, gebaseerd op realiteit, wezenlijkheid.. doei doei.ellen hauwert

ellen hauwert

RSS

Info

F.Schwab (ICM Editor) heeft dit Ning-netwerk opgericht.

ADVERTENTIE.

Lees onze algemene voorwaarden   -- > H  I  E  R

U bent hier Abonnement / contributie van € 4 per  maand verschuldigd . ICM kent een  periode  van 6 of 12 maanden; datum van registratie geldt als ingansdatum van het abonnement

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>>

 

http://www.inog.nu/

http://www.salamterakhir.nl/

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/


Yudhoyono komt alsnog

Nederland rolt nu opnieuw de rode loper uit in verband met de nucleaire top in Den Haag, in maart. Volgens premier Rutte heeft Yudhoyono toegezegd. Van een staatsbezoek, met officieel ontvangst door koning Willem-Alexander, is evenwel geen sprake. Die eer valt waarschijnlijk de opvolger van de Indonesische president ten deel. Lees veder https://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2013/11/21/001/index.html 

Premier Mark Rutte heeft woensdag in de Indonesische hoofdstad Jakarta een gesprek gehad met de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono. De twee spraken onder meer over de hechte diplomatieke en economische betrekkingen tussen de twee landen en over de verdere invulling daarvan. Rutte kwam dinsdagavond samen met minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aan voor een driedaags bezoek aan Indonesië. In hun kielzog reist de grootste Nederlandse handelsmissie ooit mee, met 100 Nederlandse bedrijven, 15 topmensen van bedrijven en werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Belangrijk land in Azië Net als China, waar Rutte vorige week nog president Xi Jinping ontmoette, is Indonesië een belangrijk land in Azië. Het heeft bijna 250 miljoen inwoners en de economie groeit bovendien jaarlijks met meer dan 5 procent. Nederland is al de tweede handelspartner van Indonesië binnen de EU. De wederzijdse handel tussen de twee landen bedroeg in 2012 ongeveer 3,5 miljard euro. Nederland en Indonesië willen de banden nog steviger aan halen. Rutte en Yudhoyono stelden een gezamenlijke verklaring vast voor de verdere versterking van de relaties op onder meer het terrein van politiek, handel, mensenrechten en defensie. De premier kondigde aan dat hij over anderhalf jaar opnieuw met een uitgebreide handelsmissie naar Indonesië komt. Rutte en Yudhoyono spraken ook over de nucleaire top die volgend jaar maart in Nederland wordt gehouden. Yudhoyono zegde toe te zullen komen. Visproductie kleine vissers Staatssecretaris Dijksma sprak woensdag met de Indonesische minister van Visserij af samen 9 miljoen euro bij te dragen om de visproductie voor Indonesische, kleine vissers te vergroten en te verduurzamen. Zo'n 30 procent van de visvangst in de archipel gaat nu verloren door onvoldoende kennis van onder meer behandeling van vis, opslag en distributie. Een hogere productie en minder verlies van vis moet meer voedselzekerheid creëren en de problemen voor 30 miljoen ondervoede Indonesiërs verlichten. Koloniaal verleden niet onderwerp van gesprek Over het koloniaal verleden is tussen Rutte en Yudhoyono niet meer gesproken. Volgens Ruttes woordvoerder is daar met het bezoek aan Indonesië van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot in 2005 een streep onder gezet. Daarnaast heeft Nederland onlangs nog regelingen getroffen met weduwen van mannen die in de jaren veertig door het Nederlands-Indisch leger standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Volgens de woordvoerder van Rutte geldt voor zowel de premier als voor Yudhoyono dat het verleden is afgesloten en de blik op de toekomst is gericht. Het bezoek van Rutte, Ploumen, Dijksma en de Nederlandse bedrijven aan Indonesië duurt nog tot en met vrijdag. Minister-president Mark Rutte wordt ontvangen door de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono (Foto ANP). ANP-25504317 Minister-president Mark Rutte slaat op een gong in het Erasmus Huis (Foto ANP). ANP-25502745 Mark Rutte aan het woord in het Erasmus Huis (Foto ANP). ANP-25502759 Minister-president Mark Rutte bekijkt een schilderij van Rudolf Bonnet op een tentoonstelling van moderne Balinese kunst (Foto ANP). ANP-25502765 Foto's van premier Mark Rutte en zijn Indonesische ambtgenoot Susilo Bambang Yudhoyono in het straatbeeld van Jakarta (Foto ANP). ANP-25492873

Minister-president Mark Rutte wordt ontvangen door de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono. Foto ANP

Rutte op bezoek in Indonesië om banden aan te halen

Bron ANP. Doorgaan

WIENTJES: OPGEHEVEN VINGER KOST LAND GELD ’Nederland moet toontje lager zingen’  JAKARTA, vrijdag Lees verder op …

Doorgaan

========================Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

Slotaflevering André op aarde - Jakarta en Bali NED. 3, 20.25 UUR 

Doorgaan 


Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert

Een maanachtig zonnetje schuilt achter zilveren wolken wanneer ik voorzichtig met toegeknepen ogen door de gordijnen kijk.  Doorgaan 

Elly Hauwert - Haar boek "door de ogen van het kind". Door ICM redactie… Doorgaan

Knipseltje. uit boek: Door de ogen van het kind Elly Hauwert  Doorgaan

APEC top (Asia-Pacific Economisch Conference) gehouden op Bali kost miljarden - groot financieel debacle !   


• De Russische president Poetin en president Xi Jinping van China tijdens de APEC in Indonesië. FOTO: REUTERS

Doorgaan

Vrees voor meer intolerantie   Doorgaan

 

Op Facebook - De balans van de BV - Nederland toch niet om  te somberen! Doorgaan

Onthulling  Standbeeld  “De Indische Tantes”  Doorgaan

De Indische Nederlanders – Een vergeten Volk 

(c) Bron MM onze correspondent in Soerabaja.  Mark Rutte is onze eerste Indische premier, zo mag je hem wel classificeren. Ik heb ooit eens gelezen dat hij het enige Rutte gezinslid is dat geboren werd op Nederlandse bodem.

In de wereldgeschiedenis neemt de…  Doorgaan

Doorgaan 

Indisch woonproject op komst in Den Haag  De Stichting “Haags Indisch Thuis” (HiT) i.o. heeft met de Scheveningse Ontwikkelingsmaatschappij overeen-stemming bereikt om een nieuw te bouwen appartementencomplex in Scheveningen exclusief aan de Indisch gerelateerde doelgroep…

Doorgaan 

 Op 2 augustus 1858,… Doorgaan 

 

Besproken door Pjotr.X.  Siccama – deel  10  

In deel 8 had ik de gebeurtenissen van Hiroshima en Nagasaki besproken. In dit deel gaat het om de herdenking zelf. Kousbroek had die 20 jaar geleden bijgewoond en schrijft

Doorgaan   

.de Gurka's

Langzaam kroop het bericht van onze bevrijding over Java. Wij zaten toen in Ambarawa kamp 9 of 11, een gewezen meisjesschool van de nonnen met op het plein voor het kamp…

Doorgaan 

Pasar Malam Selamat

 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan 

Taihuttu maakt film over politionele acties Doorgaan .

Recept van de maand Gule bengala daging

Een heerlijk Indisch stoofpotje.

Ingrediënten:   

 Lees verder RECEPTEN

  

 

http://www.salamterakhir.nl/

 

 

www.prepaidunion.com

 

© 2015   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden