Uit het archief 2009 - Nederland telt ruim 1,2 miljoen Indische Nederlanders (indo's)!

Uit ICM archief van 2009 - Nederland telt ruim 1,2 miljoen Indische Nederlanders (indo's)!
  
Met ruim 340.000 kwamen - onze mede burgers in het voormalige Nederlands Indie - de Indische Nederlanders in de jaren vijftig in fases naar Nederland toe, toen de republiek Indonesia "Merdeka / vrijheid " uitriep.  De repatriering ofwel de massale uittocht. De forse aantallen zorgden dat repatriering vele jaren heeft geduurd dan gepland was voor het transport. Tegelijkertijd de bersiapperiode in het voormalige Nederlands Indie intrad - vergelijkbaar met Irak van nu - In navolging hiervan kwamen de spijt- optant beging de jaren zestig. De gerepatrieerden werden koel en kil ontvangen door de Nederlandse regeringen op een rij. Vanaf 1950 tot het heden anno 2009 lijkt dat er een zwijgen is opgelegd over alles wat te maken had met de Indische Gemeenschap (Indische Nederlanders). Dure NIOD rapporten met een waarde van 5 miljoen euro werden zo onder het tapijt geveegd. Dit belooft nog wat straks met het NIOD rapport over Irak. Nederland was ook bezig met de wederopbouw. In contractpensioens werden de gerepartrieerden ondergebracht, die zeker in deze tijd als ongeschikt werd verklaard voor bewoning. 
  
Velen kwamen berooid aan uit het voormalig Nederlands Indie. Allen hadden hun bezettingen, vermogens en goederen verloren, maar bovenal hun " leven" in het voormalige Indie; het Indonesie van nu waar ook Barack Obama is opgegroeid. Helemaal opnieuw moesten velen beginnen, en helemaal onderaan de ladder. Want behaalde diploma's daar waren hier niets waard. Gebukt ging de eerste generatie Indische Nederlanders hieronder; eerste die oorlog, toen de bersiapperiode, dan in een vreemd land helemaal opnieuw je leven opbouwen. Ook de kinderen (tweede generatie) werden in het lot meegetrokken. Velen hebben trauma's opgelopen van die vreselijke bersiapperiode, en de periode waar hun ouders weer onder gebukt gingen in Holland: Geen instanties en overheid waren hier te bekennen.  
 
Nu anno 2009 is de groep Indische Nederlanders uitgegroeid tot ruim 1,2 miljoen Indische - Nederlanders. Dit aantal omvat van de eerste tot vierde generatie Indische Nederlanders (indo's). Een groep die probleemloos, gruisloos en onzichtbaar zich integreerde in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd de Indische - Nederlanders een grote CHANGE bracht in de Nederlandse samenleving in constructieve zin;
 • Het Indisch eten, die nu overal te vinden is naast de toko's, restaurants, de media, en kookboeken.
 • Thuis wordt nu nasi gekookt binnen de Nederlandse gezinnen.
 • Vele Nederlanders namen de gastvrijheid over van de Indische Nederlanders.
 • De indo-muziek (Andy Tielman) grondlegger van de Nederpop,
 • De Haagsche Indo rock, die veel beroemde Nederlandse Rockbands kopieerden, en later in VS beroemd werden.
 • De pasar malams; de grootste in Den Haag met 140.000 bezoekers en de ruim 70 pasar malams (replica's) in het land het hele jaar door waar ruim 800.000 bezoekers op afkomen.
 • De wekelijkse indische kumpulans.
 • De Indische culturele evenementen bij de van der Valks, Casino's en andere Nederlandse gelegenheden.
 • De vele Indische bedrijven voor food en nonfood in Nederland.
 • De vele Bekende Indische Nederlanders BIN'ers ; Ben Bot, Wenny Zorgdrager, ELs Borst etc... in de politiek
 • In de muziek The Blue Diamonds die wereldhits scoorden en Nederland op kaart zette, Anneke Grohnloh, Sandra Reemer, Jamal, Boris, Dinand, Katja ......
 • De vele componisten /producers/schrijvers oa. Marshal Manengkei die wereldhits schreef voor The Blue Diamonds, Oscar Harris, ..............
 •  NIET ALLEEN MUZIEK , MAAR DE  INDO,s BRACHTEN  OOK DE   SIERLIJKE / EFFECTIVE
 •  
  De" Indo"  - de Indische Nederlander- met een "staatloze indentiteit" die ruim zestig jaren aan die Overheid vraagt om als kind te worden erkend te bestaan met haar Indische - Nederlandse identiteit, en met haar Indisch Cultrureel Erfgoed, die met haar "staatloze identeit"  een belangrijke constructieve change bracht in de Nederlandse samenleving en cultuur;
   
  Bijna wordt het vergeten dat ook in de republiek Indonesia nu ruim 1,5 miljoen Indische - Nederlanders nog verblijven. Nederland weigerde ze nog op te nemen, omdat anders er geen einde kwam aan die repartriering, en Nederland geen opvang meer had hiervoor.
   
  Laat de regering hier even bij stil staan wat die OORLOG de Indische Gemeenschap heeft gebracht! Dat de Indische Gemeenschap overeenkomsten heeft met de Joodse gemeenschap, te scharen onder de gelijkgestemden, maar niet die behandeling heeft gekregen die de Joodse Gemeenschap wel heeft gekregen. Een Indische Gemeenschap die nu nog nadrukkelijker blijft voortbestaan met het recht op het behoud van de Indische identiteit met haar Indisch Cultureel Erfgoed zoals die CHANGE nadrukkelijk heeft bewezen. Dat De Indische geschiedenis met haar feiten van 300 jaren  niet zomaar onder het tapijt kan worden weggeveegd!
   

   

   

  I. NEDERLANDSE STAATSBURGERS IN NEDERLANDS-INDIË, 1940 - 1949 , waar ook president Barack Obama is opgegroeid.


  In 1940 bevonden zich naar schatting in Nederlands-Indië - de laatste volkstelling werd gehouden in 1930 - 360.000 Nederlandse staatsburgers. Tot deze groep behoren zowel de Nederlanders (totoks) als de Indische Nederlanders die vaak al generaties lang in dit gebied woonden (zie De Jong, 11b, II, p 844-845).
  Na de inval van Japan en de capitulatie verdwenen ca. 38.000 mannen in krijgsgevangenschap en werden ca. 105.000 mannen, vrouwen en kinderen geïnterneerd in burgerkampen. Buiten de kampen bleven tijdens de Japanse bezetting ca. 220.000 Nederlandse staatsburgers vooral oudere mannen en vrouwen en kinderen waarvan de mannen krijgsgevangen waren. Van de Indo-Europeanen, ook Nederlandse staatsburgers, werden ca. 25.000 geïnterneerd, voornamelijk in de buitengewesten.
   
  Het KNIL telde eind-1941 ca. 45.000 militairen, waarvan ca. 700 sneuvelden (Van Meel).
  In krijgsgevangenschap gingen ca. 38.000 militairen (de overige werden later alsnog in burgerkampen geïnterneerd, zie De Jong, 11b, II, p 622). Circa 23% stierf in krijgsgevangenkampen (ca. 9.600 doden, zie Van Waterford, p 144).
   
  Van de 105.000 burgers in de Japanse interneringskampen overleed 13,2% (D.van Velden, p 519-544), ofwel ca. 13.500. Getallen over sterfte bij de Vogelvrije Nederlandse staatsburgers die buiten de kampen bleven zijn niet bekend. Gezien de steeds slechter wordende voedselsi­tuatie op Java en het ontbreken van medische verzorging is de sterfte te schatten op 10% of te wel ca. 22.000 doden onder de voornamelijk oudere mannen en vrouwen, en veel jonge kinderen.
  In totaal overleefden ca. 45.000 Nederlandse staatsburgers de Japanse bezetting niet.
  Van de 360.000 Nederlandse staatsburgers in 1941 waren er in 1945 nog 315.000 in leven. (Door de scheiding van mannen en vrouwen in kampen kwamen geboortes in de periode 1943- 1945 nauwelijks voor.)
  Bij de evacuatie na de Japanse capitulatie zijn in de Bersiap-periode ca 6.500 Nederlandse staatsburgers omgekomen, bij moordpartijen. Bovendien werden in de Bersiap-periode 160.000 Nederlandse staatsburgers die buiten de kampen waren gebleven tijdens de Japanse bezetting alsnog geïnterneerd in meer dan 380 Bersiap-kampen. Het geweld hield pas op met het staakt het vuren in september 1949.
  Samenvattend mag geconcludeerd worden, dat de gehele groep zonder meer als vervolgings­slachtoffer is te karakteriseren.
  (Zie Memorandum van Dr. Steijlen en het CAB-Rapport, pag 14).

  Tabel 1


   
   
  Gevangen
  Vogelvrij
  Overleden
   
  Krijgsgevangenen
  37000
   
  9600
  Jap. bezetting
  Burgergeinterneerden
  105000
   
  13500
  1941-1945
  Buiten de kampen
   
  220000
  22000
   
  Totaal
  142000
  220000
  45100


   


   
   
  Gevangen
  Vogelvrij
  Overleden
   
  Krijgsgevangenen
   
  Geëvacueerd 
  500
  Bersiap-periode
  Burgergeinterneerden
   
   Geëvacueerd
  6000
  1945 - 1949
  Buiten de kampen
  160000
  38000</= STRONG>


  Aantal onbekend
   
  Totaal gevangen/ geïnterneerd geweest
  302000
   
  > 51600
   
  Met dank aan het IP (Indisch Platform) voor de historische bronnen: 
  Het IP  die ruim zestig jaren de strijd voert voor erkenning, en genoegdoening namens de Ind= ische Gemeenschap, en als tussenstation Het Gebaar wist los te krijgen bij Oud-Premier Ruud Lubbers en ELs Borst, velen binnen de Indische Gemeenschap weten dit niet wie hiervoor de strijd voert!.VERDEDIGING SPORT / KUNST  DE  PENCAK SILAT  VAN UIT  INDONESIE  EN   NIEUW - GUINEA   NAAR  HOLLAND . ( OOK DIT MAG NIET VERGETEN WORDEN  )                               
DIE  NU  DOOR  DUIZENDEN  WORDT BEOEFFEND ,   VERANTWOORDELIJK HIERVOOR   OA  de  BPK ,s  FLOHR  , DE  THOMIS , NELSON . PHEFFERKORN  van  OFFENBACH  ,
DE VRIES , KESSING , De THOUARS  , BOHAM . THEUVENET , SMITH , KNEEFEL ,  BARON  ,TONJES , DE GROOT  ,  EN MEDE DANK ZIJ DE INDO ,s  OOK IN EUROPA EN DE USA .

Weergaven: 68

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

6

RSS

ADVERTENTIE.

ICM PRIVACYVERKLARING

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

ICM Project & Events, organiseert seminar  naar het boek "Overleven door het denken in projectstrategieen.

.

Schrijf U vandaag nog in 

Ook kunt het inschrijfformulier aanvragen info@icm-online.nl of direct via deze site inschrijven
U bent € 50 verschuldigd als deelnemer ACTW66, en U heeft 1 jaar gratis een ICM Abonnement en toegang tot ons Video-kanaal, het  enige Indisch Kanaal !  

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Advertenties

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2019   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden